Jozef Jurko

(6 produktov)

Mons. prof., ThDr., PaedDr., PhDr., Jozef Jurko, PhD. je rímskokatolíckym kňazom a autorom mnohých p...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Top 17
Spytovanie svedomia pre deti
Spytovanie svedomia pre deti

Jozef Jurko

Spytovanie svedomia pre deti pomôže pomocou nápovedných otázok, pripraviť deti na sv. spoveď. Otázky sú deťom zrozumiteľné a prispôsobené vekovej kategórií.Odporúčame: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom

Skladom

1,16 €

Spytovanie svedomia pre mladých
Spytovanie svedomia pre mladých

Jozef Jurko

Spytovanie svedomia pre mladých pomôže podľa nápovedných otázok, ktoré reflektujú Desatoro, mladým dobre sa pripraviť na sv. spoveď. Otázky sú zamerané na problémy mladých a zodpovedajú vekovej kategórii.

Skladom

1,16 €

Posledné kusy
Ozvena Fatimy pre súčasnosť
Ozvena Fatimy pre súčasnosť

Jozef Jurko

Odporúčame knihu Fatima - celá pravda (2018).Z úvoduPápež Benedikt XVI. 13.05.2010 vo Fatime povedal: „Milované sestry a bratia, aj ja prichádzam do Fatimy ako pútnik, prichádzam do tohto «domu», ktorý si Mária vybrala, aby k nám prehovorila v tejto modernej dobe. Prišiel som do Fatimy, aby som sa mohol potešiť z Máriinej prítomnosti a jej materinskej ochrany. Prišiel som do Fatimy, pretože sem smeruje dnešná putujúca Cirkev, ktorú ustanovil jej Syn ako nástroj evanjelizácie a sviatosť spásy. Prišiel som do Fatimy, aby som sa, spolu s Máriou a mnohými pútnikmi, modlil za naše ľudstvo, prenasledované biedou a utrpením. Nakoniec, prišiel som do Fatimy s tou istou láskou ako blahoslavení František a Hyacinta a Božia služobnica Lucia, aby som sa zdôveril Panne Márii s vyznaním, že «milujem», že Cirkev, že kňazi «milujú» Ježiša a túžia upierať zrak na neho... a aby som zveril do materinskej opatery Márie kňazov, zasvätených, misionárov a všetkých, čo pracujú pre dobro a zveľaďujú a spravujú Boží dom... Klamal by sám seba ten, kto by si myslel, že prorocké posolstvo Fatimy je ukončené. V ňom ožíva Boží zámer, ktorý sa pýta od počiatku človeka: «Kde je tvoj brat Ábel? [...] Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne.» (Gn 4,9) Človek dokázal spustiť kolobeh smrti a hrôzy, ale zastaviť ho nedokáže. Do ľudskej rodiny, ktorá je ochotná obetovať najposvätnejšie putá na oltár malicherného egoizmu národa, rasy, ideológie, skupiny, jednotlivca, zostúpila z Neba naša blahoslavená Matka, aby vložila do sŕdc tých, ktorí sa k nej utiekajú, Božiu lásku, ktorá horí v jej srdci“ (BENEDIKT XVI. 13.05.2010)...

Skladom

3,40 €

Posledné kusy
Za onoho času 2
Za onoho času 2

Jozef Jurko

In illo tempore II. Človek stvorený na Boží obraz stále podvedome hľadá svojho Stvoriteľa. Sme pozvaní a priam musíme hľadať tvár svojho Pána, aby sme mohli čerpať z jeho milostí a splniť naše poslanie v živote.In illo tempore, za onoho času - teda za čias života Ježiša, Duch Svätý pôsobil rovnako, ako pôsobí dnes. Pán je tu s nami, keď sa číta a prednáša Božie slovo. Stretnúť sa s ním môžeme aj v publikácii Za onoho času 2, ktorá obsahuje zamyslenia na tieto obdobia a dni liturgického roka:cezročné obdobie od 8. do 34. týždňazamyslenia na každý prvý piatok mesiaca v roku

Skladom

3,59 €

Explózia a expanzia pokladu Cirkvi
Explózia a expanzia pokladu Cirkvi

Jozef Jurko

Na otázku: Ako možno rozoznať pravý drahokam od falošného, odpovedal klenotník: Veľmi jednoducho. Cez falošný drahokam svetlo len prejde. Ale v pravom drahokame svetlo ukáže jeho vnútornú nádheru a krásu. Svetlom osvetlený drahokam žiari fascinujúcimi farbami, ktoré ukazujú jeho vnútorné kryštalické bohatstvo.Aj tento drahokam Cirkvi - milosrdenstvo - sa cez mnohých odborníkov obrusoval, vylešťoval a zažiaril v tomto Mimoriadnom roku milosrdenstva a chce touto krásou uchvátiť svet pre krásu Božieho kráľovstva. Práca chce vyzvať k tomu najdôležitejšiemu, aby si každý drahokam Božieho milosrdenstva dobrusoval sám v sebe a mohol v každom z nás zažiariť vnútornou a jedinečnou krásou, tak ako to len Boh pre nás vymyslel vo svojej túžbe od večnosti.V roku 2016 sa podľa zámeru Svätého Otca Františka slávil Rok milosrdenstva. Otvorili sa Sväté brány, aby sa Božie milosrdenstvo vylialo do duší súčasníkov. V Bule je spomienka na oživovanie podnetov z Druhého vatikánskeho koncilu (DVK), od ktorého už ubehlo viac ako 50 rokov, ale ostáva nie celkom preštudovaný a ani aplikovaný do praxe. Na koncile sa nevytvorila teológia Božieho milosrdenstva ako samostatný dokument, ale v šestnástich dokumentoch sú priame a nepriame zmienky po spáse človeka.Z podnetu pápeža Františka bolo v Mimoriadnom Roku Božieho milosrdenstva v centre pozornosti Božie milosrdenstvo, preto aj motívom k napísaniu tento teologickej štúdie bol Rok milosrdenstva. Táto teologická publikácia bola relektúrou nielen dokumentov Cirkvi, ale aj ďalších prác, ktoré sú zviazané s tematikou venovanou Božiemu milosrdenstvu. Bolo potrebné podľa intencií, výziev a stanovených úloh pápežov nielen oprášiť dokumenty, ale na pozadí myšlienkových zápasov s päťdesiatročným odstupom vytiahnuť niektoré menej poznané ciele a implantovať ich do súčasného kontextu života Cirkvi. Cieľom práce je vidieť vzácne obrusovanie a vyleštenie akoby obyčajného kameňa na drahokam, ktorým sa Božie milosrdenstvo stalo klenotom súčasnej nádeje Cirkvi.

Skladom

3,40 €

Spytovanie svedomia pre ženy
Spytovanie svedomia pre ženy

Jozef Jurko

Brožúrka je pomôckou k dobrej príprave na sviatosť zmierenia pre ženy, doplnená rôznymi modlitbami vhodnými po sviatosti zmierenia.

Vypredané

1,16 €

Spytovanie svedomia pre mužov
Spytovanie svedomia pre mužov

Jozef Jurko

Príprava na sviatosť zmierenia pre mužov.

Vypredané

1,16 €

Spytovanie svedomia pre starších
Spytovanie svedomia pre starších

Jozef Jurko

Brožúrka je pomôckou k dobrej príprave na sviatosť zmierenia pre strarších, doplnená rôznymi modlitbami vhodnými po sviatosti zmierenia.

Vypredané

1,16 €

Môj vreckový katechizmus
Môj vreckový katechizmus

Jozef Jurko

Zbierka základných otázok z náuky Cirkvi, ktoré majú pomôcť laikom lepšie poznať podstatné pravdy viery.

Vypredané

1,75 €

Ako sa bude volať?
Ako sa bude volať?

Jozef Jurko; Štefánia Beňová; Lucia Macáková

Neviete sa rozhodnúť aké meno dať svojmu dieťaťu? Táto kniha vám pomôže. Nájdete v nej dievčenské aj chlapčenské mená s ich pôvodom a významom.

Vypredané

4,85 €

Na ceste do Emauz I. (rok "A")
Na ceste do Emauz I. (rok "A")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz I. obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "A" v rozsahu:od 1. adventnej nedeledo 3. veľkonočnej nedele.

Vypredané

3,20 €

Na ceste do Emauz II. (rok "A")
Na ceste do Emauz II. (rok "A")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz II. obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "A" v rozsahu:od 4. veľkonočnej nedeledo 34. nedele v období cez rok (sviatok Krista Kráľa).

Vypredané

3,20 €

...so sv. Jozefom, jej ženíchom...
...so sv. Jozefom, jej ženíchom...

Jozef Jurko

Súčasnému svetu chýbajú vzory hodné nasledovania. Veľkou inšpiráciou nám môže byť sv. Jozef, do ktorého rúk sa zveril aj samotný pápež František. Publikácia ...so sv. Jozefom, jej ženíchom... je teologická štúdia čerpajúca z príhovorov a dokumentov pápežov poukazujúca na život svätého Jozefa, ktorý sa stal synonymom pre čtnosti ako vernosť, oddanosť či spravodlivosť. Svätý Jozef, ženích Panny Márie, nám má čo povedať aj v 21. storočí, inšpiruje nás k životu podľa Božieho slova, úplnej podriadenosti Božej vôli a poslušnosti svojmu poslaniu. Autor Jozef Jurko poukazuje na nenápadný, no o to obdivuhodnejší život pestúna Ježiša Krista, ktorý nám môže byť vzorom v mnohých oblastiach - v trpezlivosti, službe otcovstva, plnení Božej vôle... Titul obsahuje aj litánie k svätému Jozefovi obohatené o rozsiahle zamyslenia jednotlivých zvolaní.

Vypredané

3,40 €

Rodina, domáca cirkev
Rodina, domáca cirkev

Jozef Jurko

Liturgický rok v rodine. V súčasnom svete, ktorý je viere často cudzí, ba až nepriateľský, majú kresťanské rodiny prvoradý význam ako ohniská živej a žiarivej viery.Preto Druhý vatikánsky koncil nazýva rodinu starobylým názvom Ecclesia domestica. V kruhu rodiny majú byť rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti a majú pestovať povolanie vlastné každému z nich a s osobitnou starostlivosťou povolanie duchovné.

Vypredané

5,34 €

Na ceste do Emauz I. (rok "C")
Na ceste do Emauz I. (rok "C")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz I. (C) od Jozefa Jurka obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "C"od 1. adventnej nedeledo 3. veľkonočnej nedele.Motívom k zostaveniu tejto publikácie je túžba niektorých poslucháčov Rádia Lumen vrátiť sa k myšlienkam, ktoré si mohli vypočuť.

Vypredané

3,40 €

Na ceste do Emauz II. (rok "C")
Na ceste do Emauz II. (rok "C")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz II. (C) od Jozefa Jurka obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "C" od 4. veľkonočnej nedeledo 34. nedele v období cez rok (sviatok Krista Kráľa).Cieľom publikácie je nanovo si prečítať zamyslenia, ktoré odzneli v Rádiu Lumen, aby sme mohli aktívnejšie prežívať nedeľné sväté omše.

Vypredané

3,40 €

Na ceste do Emauz I. (rok "B")
Na ceste do Emauz I. (rok "B")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz I. obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "B" v rozsahu: od 1. adventnej nedeledo 3. veľkonočnej nedele.

Vypredané

3,20 €

Na ceste do Emauz II. (rok "B")
Na ceste do Emauz II. (rok "B")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz II. obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "B" v rozsahu: od 4. veľkonočnej nedeledo 34. nedele v období cez rok (sviatok Krista Kráľa).

Vypredané

3,20 €

Spytovanie svedomia pre moderného kresťana
Spytovanie svedomia pre moderného kresťana

Jozef Jurko

Príprava na sviatosť zmierenia pre kresťana, žijúceho v modernom svete.

Vypredané

1,16 €

Za onoho času 1
Za onoho času 1

Jozef Jurko

In illo tempore I. Názov publikácie Za onoho času 1 - In illo tempore vychádza zo spomienok miništrovania Jozefa Jurka, kedy sa každé čítanie evanjelia začínalo týmto uvedením, akoby prenesením do čias Ježiša Krista. Nemá to však znamenať len návrat k začiatkom; má to byť prepojenie na súčasnosť, pretože udalosti Ježišovho života patria do histórie, no zároveň ju presahujú. Pán je tu s nami podľa svojho prísľubu: „Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“Publikácia obsahuje zamyslenia zamerané na tieto časti liturgického roka:adventné obdobievianočné obdobiepôstne obdobieveľkonočné obdobieobdobie cez rok do 7. týždňa

Vypredané

3,40 €

...a On sa už postará II.
...a On sa už postará II.

Jozef Jurko

Pomôcka pre každodenné príhovory. Zborník homílií na niektoré vybrané sviatky svätých, vhodný pre kňazov a diakonov.

Vypredané

3,88 €

Mária, plná bolesti
Mária, plná bolesti

Jozef Jurko

Reflexia k Roku Sedembolestnej Panny Márie.

Vypredané

2,91 €

Spytovanie svedomia pre mladých
Spytovanie svedomia pre mladých

Jozef Jurko; Štefánia Beňová

Príprava na sviatosť zmierenia pre mladých.

Vypredané

1,16 €

Mária, prameň radosti
Mária, prameň radosti

Jozef Jurko

Reflexia k Roku Sedembolestnej Panny Márie.

Vypredané

2,91 €

Spytovanie svedomia pre manželov
Spytovanie svedomia pre manželov

Jozef Jurko

Brožúrka je pomôckou k dobrej príprave na sviatosť zmierenia pre manželov, doplnená rôznymi modlitbami vhodnými po sviatosti zmierenia.

Vypredané

1,16 €

Radostný návrat k Otcovi
Radostný návrat k Otcovi

Jozef Jurko; Štefánia Beňová

Vypredané

0,83 €

Sláva Tebe, Pane (Rok C/1)
Sláva Tebe, Pane (Rok C/1)

Jozef Jurko

Materiály k príhovorom roku C. (Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc)

Vypredané

4,85 €

Vypredané

4,07 €

Spytovanie svedomia pre ženy
Spytovanie svedomia pre ženy

Jozef Jurko

Brožúrka je pomôckou k dobrej príprave na sviatosť zmierenia pre ženy, doplnená rôznymi modlitbami vhodnými po sviatosti zmierenia.

Vypredané

1,13 €

Spytovanie svedomia pre deti
Spytovanie svedomia pre deti

Jozef Jurko

Príprava na sviatosť zmierenia pre najmenších.

Vypredané

1,07 €

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi...
Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi...

Jozef Jurko

Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc.

Vypredané

5,63 €

Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj I.
Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj I.

Jozef Jurko

Pomôcka pre každodenné príhovory.

Vypredané

4,69 €

Spytovanie svedomia pre starších
Spytovanie svedomia pre starších

Jozef Jurko

Príprava na sviatosť zmierenia pre starších.

Vypredané

1,16 €

Verím, že môj vykupiteľ žije
Verím, že môj vykupiteľ žije

Jozef Jurko

Zborník pohrebných homílií.

Vypredané

6,11 €

Chvála ti, Otče, naveky!
Chvála ti, Otče, naveky!

Jozef Jurko

Výber kázní, ktoré poskytujú možnosť meditácie i formou Lectio divina.

Vypredané

6,33 €

Spytovanie svedomia podľa Jána Pavla II. pre kňazstvo krstné a služobné
Spytovanie svedomia podľa Jána Pavla II. pre kňazstvo krstné a služobné

Jozef Jurko; Štefánia Beňová

Príprava na sviatosť zmierenia pre kňazstvo krstné a služobné.

Vypredané

1,55 €

Chvála Tebe, Kriste
Chvála Tebe, Kriste

Jozef Jurko

rok C/2.  

Vypredané

5,82 €

Ukáž im, Pane, svoje milosrdenstvo
Ukáž im, Pane, svoje milosrdenstvo

Jozef Jurko

Pomôcka pre pohrebné príhovory.

Vypredané

6,08 €

Pane, očisť mi srdce i pery, aby som ohlasoval Tvoje evanjelium
Pane, očisť mi srdce i pery, aby som ohlasoval Tvoje evanjelium

Jozef Jurko

Rok A/2. Materiály k príhovorom v roku A, Obdobie cez rok.

Vypredané

6,60 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Terézia, pred 1 dňom

Nezistila som nevýhodu

userAvatar

Alexandra, pred týždňom

Prekvapivo velmi rychlo do 2 dni tovar bol doruceny- vsetky postupy oznamene , presne ako na webe tovar vyzeral.Bola som spokojna- odporucam vsetkym .

userAvatar

Oľga, pred týždňom

Rýchle vybavenie objednávky, som spokojná

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk