Novinky

Novinky

(119 produktov)

Aj vo svete kníh sa neustále niečo deje - tie kresťanské nie sú výnimkou. My v Zachej.sk sa staráme,...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Novinka
Novéna k Duchu Svätému: Prosba o jeho sedem darov
Novéna k Duchu Svätému: Prosba o jeho sedem darov

Na účinky deväťdňovej pobožnosti k Duchu Svätému poukázal sám Ježiš hovoriac svojim apoštolom: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami“ (Sk 1, 8). Aj my máme svedčiť o Kristovi! Najskôr horlivým kresťanským životom a potom snahou, aby ho spoznali a milovali aj druhí ľudia. Ovocím tejto novény nemá byť nič menšie ako zaktivovanie siedmich darov Ducha Svätého: daru múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne voči Bohu. Každý z nich zdokonaľuje schopnosti našej duše a pomáha nám pohotovo a správne reagovať na vnuknutia Ducha Svätého. Len tak sa lepšie zjednotíme s Bohom a prispejeme k tomu, aby sa po celom svete rozšírilo kráľovstvo Kristovej pravdy, spravodlivosti a lásky.

Očakávame
-20%

2,80 €

Novinka
Život a zjavenia svätej Gertrúdy
Život a zjavenia svätej Gertrúdy

Svätá Gertrúda bola cisterciánska mníška, ktorá žila v 13. storočí na území dnešného Nemecka. Jej vonkajší život síce plynul pokojným a rovnomerným tokom a celý ho prežila na jednom jedinom mieste, avšak vo svojom vnútri putovala úžasnou cestou plnou vzrušujúcich dobrodružstiev.O svoje zážitky z nej sa podelila v diele Zjavenia, svojom duchovnom cestopise, v ktorom vykresľuje svoje nadprirodzené skúsenosti a približuje spôsob, ako sa s nimi vyrovnávala. Jeho vybrané časti prináša i táto kniha, ktorá tiež obsahuje Gertrúdin podmanivý životopis. Prijmime pozvanie na strhujúcu púť Gertrúdinou i vlastnou vnútornou krajinou v sprievode Ženícha našich duší. „Uprostred všetkej rozmanitosti darov, ktorými ju zahŕňam, zostáva pokorná, lebo čím mocnejšie v nej pôsobím, tým väčšmi sa umenšuje.“ - Ježiš o svätej Gertrúde

Očakávame
-20%

6,32 €

Novinka
Novéna ku cti nebeského Otca
Novéna ku cti nebeského Otca

Monika Waldhierová

Novéna ku cti nebeského Otca stojí na posolstvách, ktoré zjavil Boh talianskej rehoľnej sestre Eugenii Ravasio (1907 − 1990). V nich zjavuje podstatu svojho otcovského srdca, v ktorom ukrýva a miluje každé svoje dieťa. Chce navždy rozptýliť strach, ktorý z neho máme, chce nám priniesť nádej, aby sme mohli v bezpečí a v pokoji pracovať na svojej spáse. Túži byť poznaný taký, aký naozaj je. Kiežby nežnosť Boha, ktorá vyžaruje zo slov tejto novény, vniesla do našich zranených sŕdc uzdravenie a pokoj. Okrem novény tu nájdeme aj Ruženec a Litánie ku cti nebeského Otca.Moje deti! Vyjdite z väzenia a vymaňte sa z okov, ktorými vás diabol doteraz spútaval, z okov strachu pred Otcom, ktorý je výlučne láskou!

Očakávame
-20%

3,12 €

Novinka
Top 6
Sedem darov Ducha Svätého pre dušu
Sedem darov Ducha Svätého pre dušu

Ed Broom

Sedem darov Ducha Svätého vie vymenovať zrejme každý z nás. No už ťažšie by sa nám odpovedalo na otázku, ako konkrétne sa tieto dary prejavujú v našich životoch, čo od nich môžeme očakávať, či ako sa môžeme zmeniť, keď ich budeme aktívne používať.Na všetky tieto otázky odpovedá brožúra Sedem darov Ducha Svätého pre dušu. Pre pútavý a zrozumiteľný spôsob spracovania je vhodná nielen pre birmovancov, ale pre každého, kto sa chce o dennodennom pôsobení Ducha Svätého dozvedieť viac.

Skladom
-20%

2,32 €

Novinka
Top 4
Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom
Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom

Magdalena Kędzierska-Zaporowska

Prvá svätá spoveď je dôležitým míľnikom na ceste viery. Toto stretnutie s Ježišom a jeho odpúšťajúcou láskou však môže v deťoch vyvolávať obavy. Na pomoc im prichádza ich rovesník blahoslavený Carlo Acutis, ktorý v častom spovedaní a v Eucharistii videl zdroj sily, vďaka ktorej vrúcne miloval Boha i ľudí.Inšpirujme sa životom tohto výnimočného tínedžera a pomôžme našim deťom so spytovaním svedomia, ktoré zohľadňuje ich citlivosť a vek. Pozrime sa na situácie z ich každodenného života a porovnajme ich s rozhodnutiami a postojmi Carla Acutisa. To im pomôže ľahko rozpoznať svoje silné a slabé stránky. Spytovanie svedomia je príležitosťou na tvorivý a posväcujúci rast. Podajme pomocnú ruku našim deťom a naučme ich, ako si správne spytovať svedomie. Je to základ, z ktorého budú čerpať po celý svoj život.Táto plnofarebná knižočka určite zaujme deti vďaka atraktívnému grafickému spracovaniu a tak jej hodnotný obsah budú s potešením čítať. Prípravy na svätú spoveď s blahoslaveným Carlom Acutisom budú dobrým predpokladom úprimného vyznania sa z hriechov a prijatia sviatosti zmierenia.Kniha je odporúčaná pre vekovú kategóriu 9-13 rokov.Kniha je cirkevne schválená.

Skladom
-20%

4,40 €

Dotlač
Top 37
Účinná novéna troch Zdravasov
Účinná novéna troch Zdravasov

Účinná novéna troch Zdravasov je nádherná modlitba na počesť troch zvláštnych darov Panny Márie, ktorými ju Boh zahrnul: jej moci, múdrosti a milosrdenstva. Každý z nich je spojený s Najsvätejšou Trojicou, s ktorou je Mária dokonale zjednotená.Túto novénu možno označiť slovami: krátka, silná, účinná. Krátka, pretože pozostáva len z trikrát opakovanej modlitby Zdravas’, Mária spolu s krátkymi povzdychmi.Silná, pretože obsahuje mocnú modlitbu, Anjelské pozdravenie, pochádzajúce z úst archanjela Gabriela.Účinná – o čom svedčia všetci tí, ktorí sa ju modlili s vierou a nádejou.Touto novénou vzývame Máriu, aby dary, ktorými ju Najsvätejšia Trojica tak štedro zahrnula, použila v náš prospech. Pomáha nám viesť svätejší život a sľubuje zvláštnu ochranu v hodine našej smrti.Novéna je cirkevne schválená.

Skladom
-12%

2,20 €

Novinka
Novéna za obrátenie blízkych k sv. Jánovi Mária Vianney
Novéna za obrátenie blízkych k sv. Jánovi Mária Vianney

Soňa Vancáková

Svätý Ján Mária Vianney - horlivý kňaz, ktorý sa modlil za obrátenie a spásu hriešnikov.Do Arsu za ním prichádzali tisícky pútnikov s cieľom počuť jeho kázne, vyznať svoje hriechy a obrátiť svoj život k Bohu.Ján Mária Vianney mal dar poznania a dar proroctva, ktorým privádzal späť k Bohu aj najzatvrdlivejších hriešnikov. Počas jeho služby Pán ľudí duchovne a aj fyzicky uzdravoval.Obráťme sa k farárovi z Arsu s prosbou o príhovor za dar viery pre našich blízkych.

Skladom

1,84 €

Novinka
Priepasť lásky
Priepasť lásky

Veronika Katarína Barátová

Kontemplácia krížovej cesty skrze obraz a slovo. Reprodukcie: © akademický maliar Ladislav ZáborskýByť s Ježišom na jeho krížovej ceste, ktorá je zavŕšením jeho diela spásy človeka, je kontempláciou, nazeraním a ponorením sa do hĺbky lásky Boha k človeku. Až takto človek môže viac poodhaliť nezmernosť tejto lásky a tým viac pochopiť, prečo Ježiš zomrel za každého človeka, v čom spočíva jeho spása. A práve obraz, niekedy viac ako slovo, nám môže pomôcť do tejto kontemplácie vstúpiť.

Skladom

4,85 €

Novinka
Úcta k Eucharistii v umeleckom diele Dariny Gladišovej
Úcta k Eucharistii v umeleckom diele Dariny Gladišovej

Ján Zoričák

R ThLic. Ján Zoričák (1980) je slovenský rímskokatolícky kňaz pochádzajúci zo Ždiaru. Od roku 2004 je členom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa v Provincii Bratislava – Praha. Katolícku teológiu vyštudoval na Universität Innsbruck v roku 2009. V tom istom roku bol vysvätený za kňaza. V roku 2020 získal titul ThLic. na Univerzite Karlovej v Prahe v oblasti dogmatickej a spirituálnej teológie. V roku 2021 absolvoval doktorandský študijný pobyt na Universität Heidelberg so zameraním na dejiny umenia a nemecký jazyk. Pastoračne pôsobí v Bratislave a venuje sa aj výtvarnej tvorbe.Publikácia Úcta k Eucharistii v umeleckom diele Dariny Gladišovej je príspevkom k hlbšiemu poznaniu dôvodov významu Eucharistie a úcty k nej v Katolíckej cirkvi. Výtvarné dielo súčasnej slovenskej akademickej maliarky Dariny Gladišovej je charakteristické kresťanskou tematikou s dominantným akcentom na Eucharistiu. Medzi vytvorenými prácami s námetom Eucharistie vyniká cyklus šiestich rozmerných obrazov s názvom Corpus Christi – Telo Kristovo. Publikácia prezentuje uvedené obrazy cyklu a teologicky ich interpretuje prostredníctvom bibliografie sv. Jána Pavla II. a Františkánskych prameňov. Okrem toho kniha obsahuje prehľad života, tvorby a spirituality umelkyne.

Skladom

11,64 €

Novinka
5 jazykov ocenenia v práci
5 jazykov ocenenia v práci

Gary Chapman; Paul White

Povzbudzujte a oceňujte ľudí. Kniha od autora bestselleru 5 jazykov lásky.Cítite sa v práci ocenení zo strany vašich kolegov a nadriadených? Ak áno, asi chodíte do práce radi každý deň. No ak je vaša odpoveď nie, je dosť možné, že prácu považujete len za nevyhnutný prostriedok k obžive. Za svoju prácu každý z nás očakáva primeranú odmenu. Avšak najdôležitejší faktor, ktorý ovplyvňuje pocit spokojnosti v práci, nie je výška platu, ale to, či sa vďaka tomu, čo robíme, cítime užitoční a ocenení.Akými jazykmi lásky môžeme v práci hovoriť: slovami uznania a uisteniakvalitne stráveným časompraktickou pomocouhmotnými darmiľudským, fyzickým dotykomGary Chapman, PhD. – autor, rečník, pastor a poradca, je známy aj ako manželský poradca a vedie semináre s témou partnerských a rodinných vzťahov.Dr. Paul White – psychológ, rečník a tréner líderských zručností. Vo svojej práci sa zameriava na poskytovanie praktických a ľahko aplikovateľných zdrojov užitočných pre lídrov aj celé organizácie v ich snahe budovať zdravú pracovnú kultúru.

Skladom

14,07 €

Opäť v ponuke
Cesta lásky
Cesta lásky

Alfonz Mária de Liguori

„Vytvoril som knihu Cesta lásky, kde som umiestnil veľa krásnych vecí o láske Ježiša Krista a o láske, ktorú nám dáva,“ povedal Alfonso Maria de Liguori v liste roku 1767, v ktorom oznámil obsah jeho budúcej knihy, ktorá uzrela svetlo sveta roku 1768 a ktorú nazval svojím „najvernejším a najužitočnejším dielom“.V knihe Cesta lásky autor opisuje rôzne situácie, ktoré nás v živote postretnú (či už ide o hnev, smútok radosť...) a akých chýb sa treba vyvarovať, aby sme prehĺbili lásku, ku ktorej nás vedie náš Boh. Hlboké duchovné texty v nás zanechajú dojem, že toto dielo nebolo vytvorené v 18. storočí, ale presne pre nás - ľudí dnešnej doby.

Skladom

4,37 €

Novinka
Spoločnou cestou
Spoločnou cestou

Marek Domes

Zamyslenia nad zastaveniami krížovej cesty. Krížová cesta Spoločnou cestou je pre každého čitateľa pozvaním sprevádzať Ježiša na jeho krížovej ceste a ponoriť sa tak do veľkého tajomstva Lásky. Publikácia je spracovaná umelecky - texty jednotlivých zastavení sa striedajú s obrazmi Cyrila Uhnáka, ktorého umelecké originály sú nainštalované v zrekonštruovanom farskom Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Trnave na Kopánke. Rozjímanie a modlitby sú takto obohatené aj o vizuálne podnety, ktoré prispievajú k hlbšiemu prežitiu celej pobožnosti. Autorom krížovej cesty je Marek Domes.

Skladom

2,81 €

Novinka
Posledné kusy
Malý princ
Malý princ

Antoine De Saint-Exupéry

Začítajte sa do najznámejšieho príbehu, ktorý bol prvýkrát vydaný presne pred 80 rokmi v roku 1943. Čítanie vám spríjemnia čarovné ilustrácie od slovenskej ilustrátorky Michaely Šefrankovej.

Skladom

8,72 €

Novinka
9 dní za objavenie radosti z modlitby
9 dní za objavenie radosti z modlitby

Jacques Philippe; Timothée Berthon (ed.)

Môžete si vyhradiť 10 min denne?. Modlitba premieňa náš kresťanský život, prináša nám radosť, svetlo, silu a energiu… Často sa však stáva, že napriek našej dobrej vôli sa nám nedarí modliť, byť verní…Jacques Philippe je kňaz Komunity blahoslavenstiev. Je autorom mnohých duchovných diel vrátane niekoľkých bestsellerov preložených do približne dvadsiatich jazykov. Dovoľte mu, aby vás sprevádzal a dal vášmu modlitebnému životu nový impulz. deň: Odpovedať na volaniedeň: Dať Boha na prvé miestodeň: Modliť sa nezištnedeň: Žiť na zemi ako v rajideň: Modlitba pomáha spoznať Bohadeň: Objavenie svojej identitydeň: Modlitba pomáha milovať blížnehodeň: Modlitba prináša slobodudeň: Život v harmónii

Skladom

3,40 €

Novinka
Kódex kánonického práva
Kódex kánonického práva

V knihe Kódex kánonického práva je k latinskému textu pripojený aj slovenský preklad, ktorý bol pripravený a zrevidovaný z poverenia Konferencie biskupov Slovenska v roku 2023.Kódex kánonického práva je prvoradým zákonodarným dokumentom Cirkvi, spočívajúcim na právnom a zákonodarnom dedičstve Zjavenia a Tradície, treba ho považovať za prepotrebný nástroj zachovania náležitého poriadku tak pri individuálnom a sociálnom živote, ako aj v činnosti Cirkvi. Cieľom Kódexu je, aby sa utvoril taký poriadok, ktorý by uprednostňoval lásku, milosť a charizmu a súčasne uľahčoval ich usporiadaný rozvoj v živote spoločnosti.Vznik Kódexu kánonického práva sa úplne zhoduje s magistériom a s povahou Druhého vatikánskeho koncilu. Kódex preto svojim obsahom aj svojím vznikom prejavuje ducha tohto koncilu, v ktorého dokumentoch sa Cirkev, univerzálna sviatosť spásy, predstavuje ako Boží ľud a jej hierarchické zriadenie sa chápe ako založené na kolégiu biskupov, spojenom so svojou hlavou.

Skladom

33,95 €

Novinka
Kreatívny biblický denník (vydanie pre dievčatá)
Kreatívny biblický denník (vydanie pre dievčatá)

Jacob Vium-Olesen

40 zamyslení pre upevnenie tvojej viery. Kreatívny biblický denník určený dievčatám je zábavný a praktický pomocník pre každú mladú slečnu, ktorá chce rásť v Božej láske a v dôvere k Bohu, vo vzdávaní chvály a vďaky či v odvahe a sile. Chceš sa aj ty viac podobať Ježišovi a vidieť budúcnosť plnú nádeje? Potom je Kreatívny biblický denník vhodný práve pre teba!Autor Jacob Vium-Olesen denník zostavil na základe 40 rôznych zamyslení. Tie sú obsahom každej dvojstránky denníka. Na ľavej strane je vždy uvedená aktuálna téma, biblický verš a text na rozjímanie s ilustráciou. Pravá strana obsahuje tvorivú úlohu - hádanku, krížovku, osemsmerovku alebo inú aktivitu, a priestor na písanie vlastných myšlienok či modlitieb.Čítanie, kreslenie, riešenie hádaniek a premýšľanie o tom všetkom ti pomôže lepšie porozumieť Božiemu slovu, ktoré obsahuje Biblia. Je to jedna úžasná kniha, vďaka ktorej môžeš spoznávať Boha i svet, ktorý stvoril... A nielen to - Boh má totiž pre teba pripravené jedinečné poslanie, ktoré nik nesplní tak ako ty. Si pripravená ísť do toho?

Skladom

15,13 €

Novinka
Kreatívny rýchlokurz Biblie (vydanie pre chlapcov)
Kreatívny rýchlokurz Biblie (vydanie pre chlapcov)

40 zamyslení pre upevnenie tvojej viery. Čítaj, premýšľaj, kresli a vyrieš hádanky, ktoré ti pomôžu lepšie porozumieť Biblii.Biblia je úžasná kniha. Môžeme cez ňu spoznávať Boží charakter a svet, ktorý Boh stvoril.Kreatívny rýchlokurz Biblie ti prostredníctvom štyridsiatich zamyslení pomôže s pochopením Biblie, Boha, seba a poslania, ktoré Boh pre teba má.Pri čítaní zamyslení Kreatívneho rýchlokurzu Biblie sa naučíš rásť v kľúčových oblastiach života a porozumieš tomu, ako ťa vidí Boh. Nie je to úžasné?Každé zamyslenie pozostáva z biblického verša, krátkeho textu vysvetľujúceho biblické pravdy a z aktivít, v ktorých môžeš aplikovať to, čo si sa naučil.Prajeme ti, aby ťa táto knižka naučila milovať Boha, ľudí, ktorých stretávaš, a tiež seba.Máš v sebe zakódovanú schopnosť tvoriť. Prečo? Pretože je to dar od Boha.

Skladom

15,13 €

Novinka
Jesus My English Teacher (Volume 1)
Jesus My English Teacher (Volume 1)

Miroslav Vančo

Publikácia Jesus My English Teacher, ktorej autorom je Miroslav Vančo, slúži ako ilustrovaná čítanka na praktizovanie angličtiny. Cieľovou skupinou sú žiaci 6.-9. ročníka Zš (prípadne aj starší študenti). Témou publikácie je dvanásť Ježišových podobenstiev.Učebnica má viacero prínosov, medzi ktoré patria:Dvojjazyčná výučba, vďaka ktorej môžete zdokonaliť angličtinu vášho dieťaťa. Paralelný preklad textu do slovenčiny umožňuje jeho správne porozumenie.Parafrázované texty špeciálne upravené pre detských čitateľov.Zjednodušená angličtina na úrovni A1 ideálna pre začiatočníkov, ktorí sa tak cudzí jazyk učia zábavne a najmä zmysluplne.Slovníček, ktorý podporuje rozvoj slovnej zásoby a porozumenie kontextu.Duchovný rozmer - čítanka sa zaoberá biblickými príbehmi Nového zákona.Publikácia je vhodná pre veriacich, ale aj neveriacich čitateľov.

Skladom

6,69 €

Novinka
Top 1
Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci
Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci

Wincenty Łaszewski

Pôvod, rozjímania a slávenie pobožnosti. „Výzva obsiahnutá v posolstve Panny Márie Fatimskej je tak hlboko zakorenená v evanjeliu a v celej Tradícii, že Cirkev cíti, že toto posolstvo jej ukladá povinnosť počúvať ho.“- Svätý Ján Pavol II.Čo také sa ukrýva v pobožnosti prvých piatich sobôt, že pápež Benedikt XVI., vyhlásil, že úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie je záchranou pre svet, že sa v ňom skrýva moc silnejšia než zbrane všetkých druhov? Satan sa tejto pobožnosti bojí a robí všetko, čo je v jeho moci, aby ostala len v myšlienkach Božej prozreteľnosti.Za zmienku stojí niekoľko skutočností. Zázračná medaila − veľký dar neba – potrebovala na svoje rozšírenie šesť rokov. Posolstvo Božieho milosrdenstva − nádherný prejav milosti − potrebovalo trochu viac času. A pobožnosť prvých sobôt? Od fatimských zjavení uplynulo už viac ako sto rokov a história pobožnosti prvých sobôt je takmer na mŕtvom bode. Toto oneskorenie je však dôkazom satanovho strachu z tejto pobožnosti. Odpoveď na otázku, prečo je to tak, nájde každý sám, keď sa pobožnosť prvých sobôt pre neho stane cestou k mystickému stretnutiu s Bohom, ba čo viac – cestou k svätosti. Každý jeden človek dostal pozvanie na stretnutie s Máriou počas prvých sobôt v mesiaci. Toto osobné pozvanie je čoraz naliehavejšie. Odpovieš naň?Kniha je cirkevne schválená.

Skladom
-12%

6,07 €

Krížová cesta (pre) zaneprázdnených
Krížová cesta (pre) zaneprázdnených

Martina Jokelová Ťuchová

Každodenný zhon za povinnosťami a "naháňanie času" je bežnou realitou väčšiny ľudí. Možno napriek tomu či vlastne práve preto vnímame potrebu pozastaviť sa a aspoň na chvíľu sa stíšiť. Vhodným prostriedkom nielen na Pôstne obdobie je Krížová cesta (pre) zaneprázdnených. Táto pobožnosť je nenáročná, no cieľ dokáže splniť dvojakým spôsobom: prostredníctvom zamyslení k jednotlivým zastaveniama pomocou ilustrácií, ktoré taktiež poskytujú podnety na uvažovanie.Zamyslenia nie sú rozsiahle a obsahujú tri časti: krátky text súvisiaci so zastavením, osobný príhovor k Pánovi,a jednu alebo viacero otázok na sebareflexiu. Autorkou krížovej cesty je Martina Jokelová Ťuchová.

Skladom

5,82 €

Chekutanga: Prvá medzi mužmi
Chekutanga: Prvá medzi mužmi

Vladimír Štefanič

1. diel. „Na mramorových schodoch, pod mohutnou sochou, ktorá by zatienila i storočný strom, kľačala žena. Hlavu jej zakrýval závoj, cez ktorý jej nebolo vidno do tváre. Od brady nadol ju zahaľovali biele šaty pretkávané zlatými niťami. Na krku jej visel nezvyčajný prívesok, vtáčí pazúr na koženej šnúrke. Vyzerala ako nevesta, ktorá nedočkavo vyčkáva ženícha pred tvárou starobylého oltára...“Chekutanga: Prvá medzi mužmi je prvým dielom fantasy série Chekutanga od Vladimíra Štefaniča, katolíckeho kňaza a prešovského rodáka. Napínavý príbeh je plný zázrakov a dobra, ale aj láskavého humoru, múdrosti a hodnotných myšlienok.Umierajúci cudzinec nesie dar - tubu zázračnej vody z Betsaty. Kto však uverí jeho blúzneniu? A kto naberie odvahu napiť sa z jeho vody?Chekutanga - príbeh, ktorému nechýba mu prekvapivé rozuzlenie, má potenciál poskytnúť odpovede na naše vlastné životné otázky, ak sa pri krásnych myšlienkach zakomponovaných do deja zastavíme a popremýšľame o nich...

Skladom

15,42 €

Chekutanga: Posledná medzi ženami
Chekutanga: Posledná medzi ženami

Vladimír Štefanič

2. diel. „Sú dni, keď je tma hustá a nepriepustná, hoci sú v chalupe zažaté všetky svetlá. A osamelosť, tá verná spoločníčka človeka, tá si vie nájsť svoje obete i medzi tými, ktorí zdieľajú jednu chyžu s inými. Človek nosí v hrudi ulitu, do ktorej sa schováva, keď je príliš veľa bolesti a smútko okolo. Ohne plecia, ako keby to boli konáre starého stormu, a potichu vyčkáva, že bude ešte horšie. Chekutanga vnímala tú bolesť ako vlastnú...“Chekutanga: Posledná medzi ženami je druhým dielom fantasy série Chekutanga od Vladimíra Štefaniča, katolíckeho kňaza a prešovského rodáka. Dynamický príbeh tvorí niekoľko dejových línií, pomedzi ktoré autor náležite vložil úvahy o rodine a priateľstve, pokore a odpustení i o živote a smrti... Účastníci príbehu s neľahkým osudom sa musia postaviť neznámemu zlu, no niekedy aj sami proti sebe. Nadčasové rady dokážu pomôcť nielen hlavným hrdinom, ale aj každému čitateľovi, ktorý ich prijme s vierou a otvoreným srdcom...

Skladom

15,42 €

Novinka
Top 28
Dary a ovocie Ducha Svätého
Dary a ovocie Ducha Svätého

Elias Vella; Alžbeta Šuplatová (ed.)

v našom živote. Žiť duchovným životom znamená žiť život v Duchu. Aby sme žili v Duchu, musíme mu umožniť, aby v nás pôsobil. Je nevyhnutné zveriť svoju svätosť Duchu Svätému a nechať ho, aby v nás uskutočňoval dielo posvätenia. Všetci potrebujeme "krídla" Ducha Svätého, ktorými nás on dokáže vyniesť na vrchol svätosti. Jeho sedem darov, ktoré sme dostali pri krste, je ako zárodok, ktorý čaká na rozvinutie. Okrem siedmich darov máme "k dispozícii" aj ovocie Ducha Svätého, ktorého odrazom sú čnosti.Ako máme rozvíjať vzťah s Duchom Svätým?Ako umožniť, aby v nás pôsobil?Ako pestovať čnosti, ktoré sú ovocím Ducha?Odpoveď nielen na tieto otázky je obsahom knihy Dary a ovocie Ducha Svätého v našom živote. Jej autorom je Elias Vella, rímskokatolícky kňaz, ktorý v roku 2002 viedol na Slovensku prednášky. Texty preložila a usporiadala Alžbeta Šuplatová.

Skladom

8,63 €

Novinka
Časopis: Ostaňte v láske (7)
Časopis: Ostaňte v láske (7)

1/2024. Katolícky časopis s aktuálnymi článkami pre celú rodinu.Téma: Ak mi patríte - zvíťazíte!

Skladom

2,42 €

Opäť v ponuke
Trafiť klinec po hlavičke
Trafiť klinec po hlavičke

Ľubomír Klieštik

alebo Ako mi práca s obmedzením pomôže vyrásť a zarobiť (Nové prepracované vydanie). Publikácia Trafiť klinec po hlavičke nie je knihou o zaručených radách k úspechu, ani o tom, ako rýchlo zbohatnúť. Predostiera poctivý príbeh človeka, ktorý trpezlivo a dôsledne študoval a pracoval, aby sa mu podarilo vyriešiť problémy okolo seba. Autor Ľubomír Klieštik pochopil, že buď problémy riadia nás alebo sa my snažíme prísť veciam na koreň, a tak definitívne daný problém odstránime – je však potrebné postupovať systematicky a premyslene. V knihe nás oboznamuje so svojím konaním a dáva tiež mnoho príkladov, príbehov, skúseností a znalostí.

Skladom

19,30 €

Novinka
CD: Nový zákon pre deti
CD: Nový zákon pre deti

Príbehy z Nového zákona pre deti. Zvukový záznam vo formáte mp3. Celková dĺžka: 63 min.

Skladom

5,72 €

Novinka
Top 2
Posolstvá vytrvalosti na Pôstne obdobie
Posolstvá vytrvalosti na Pôstne obdobie

Michael White; Tom Corcoran

Trojminútové denné zamyslenia. Žijeme v rýchlej dobe, všetko máme na dosah, priania sa nám plnia doslova na jeden klik. Zabudli sme, čo je zdravo sa ponamáhať, a vytrvalosť v čomkoľvek už dnes nie je „in“. No náš vzťah k Bohu nemôže byť na spôsob bleskového riešenia: enter a vybavené. Potrebujeme spomaliť, stíšiť sa a zastaviť. Nazrieť do svojho vnútra a stretnúť sa s Bohom. Pôstne obdobie je tým ideálnym časom, keď tak môžeme urobiť.V Posolstvách vytrvalosti na Pôstne obdobie autori ponúkajú každodennú praktickú múdrosť, ako kráčať po ceste viery. Pomôžu nám rozvíjať odvahu a vytrvalosť potrebnú na prekonávanie skúšok a pokušení. Uprostred ťažkostí nás povzbudia, aby sme rástli vo viere, spoliehali sa na Božiu silu a posmelia nás vytrvalo napredovať k veľkonočnej radosti.Na pôstne dni je pripravený biblický úryvok s krátkou úvahou, ktoré uzatvára jednoduchá výzva k modlitbe. A hoci jednotlivé zamyslenia trvajú menej ako tri minúty, útechu a inšpiráciu z nich budeme čerpať po celý deň. Berme ich ako štartovaciu čiaru pre naše stretnutie s Bohom – Pánom času i našich životov. Stačia tri minúty modlitby denne, aby ste zmenili svoj život k lepšiemu!Pôvodnému vydaniu bol udelený Imprimatur.

Skladom
-12%

5,19 €

Opäť v ponuke
Pohľadnica: Požehnanú Veľkú noc - 3D efekt
Pohľadnica: Požehnanú Veľkú noc - 3D efekt

0612-0321/C. Veľkonočná pohľadnica rozmeru 17 x 12 cm a s efektom 3D, ktorý vytvára priestorový dojem.Text na zadnej strane: Nech radosť a láska zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami. Milostiplné veľkonočné sviatky praje...

Skladom

1,46 €

Opäť v ponuke
Pohľadnica: k veľkonočným sviatkom - s textom
Pohľadnica: k veľkonočným sviatkom - s textom

0612-0320. Mix veľkonočných pohľadníc s textom.Pohľadnice sú balené po 100 kusov. Cena pohľadnice je za 1 kus.Posielame podľa dostupnej ponuky. Konkrétny motív nie je možné zvoliť.

Skladom

0,29 €

Opäť v ponuke
Umučenie Pána Ježiša
Umučenie Pána Ježiša

Anna Katarína Emmerichová; Clemens Brentano

vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej (2. vydanie). Umučenie Pána Ježiša obsahuje vízie bl. Anny Kataríny Emmerichovej.Pri čítaní knihy sa nám zdá, ako keby sa nám priamo pred očami vizuálne zobrazoval vierohodný film podľa evanjelia. Aj postavy, ktoré sa objavujú, pôsobia autenticky, či už ide o Máriu, Jozefa alebo Piláta. Kto je skutočným autorom tohto príbehu?Odborníci tvrdia, že nemalú zásluhu na tom má Clemens Brentano, talentovaný spisovateľ, ktorý vytrvalo zapisoval videnia tejto pokornej augustiniánskej mystičky Anny Kataríny Emmerichovej.Narodila sa v roku 1774 a už od útleho detstva prejavovala hlbokú lásku k Ježišovi a jeho umučeniu. Keď mala 28 rokov, vstúpila do rehole. Jej život nebol najjednoduchší, lebo napoleonove zákony skomplikovali život väčšine rehoľníkov. V 38 rokoch mala stigmy na rukách a nohách. Bývala často chorá, preto veľa svojho života prežila v posteli. Tak ju stretol aj Clemens Brentano, ktorý zaznamenal jej vízie, rozjímanie o utrpení Pána. Zomrela v roku 1824 vo veku 50 rokov.

Očakávame

11,64 €

Novinka
Deti sú zázrak
Deti sú zázrak

Lucia Golinska

Deti sú zázrak. Vie to aj Lucia Golinska, autorka príbehu o dievčatku Elžbietke, ktorá vie veľmi pekne kresliť. Jej okolie si ju však nevšíma, a tak je Elžbietka smutná. Jedného dňa venuje jeden zo svojich obrazov staršiemu pánovi, ktorý je predavačom na trhu, výmenou za jeho starý, ale zázračný kabát. Ten dokáže každého, kto si ho oblečie, preniesť na jeho vysnívané miesta. Dievčatko spolu s bratom a dokonca aj rodičia si kabát oblečú, no napokon zistia, že najkrajšie a najlepšie miesto na zemi je doma, pri svojej rodine. Kniha poukazuje na rôzne veci, napríklad na to, že: treba si vážiť múdrosť starších ľudí, je krásne podeliť sa so svojím talentom, najväčšiu radosť môžeme mať z obdarovania druhých, sila modlitby dokáže zoceliť rodinu a priniesť uzdravenie chorým... V neposlednom rade však autorka vyjadruje, že to najkrajšie sa skrýva v deťoch a samotné deti sú zázrak...

Skladom

7,28 €

Novinka
Obrázok: Modlitba k spiacemu svätému Jozefovi
Obrázok: Modlitba k spiacemu svätému Jozefovi

519/365. Laminovaný obrázok rozmeru 9,6 x 6,1 cm s modlitbou k spiacemu svätému Jozefovi. Sen je prostriedokm, ktorým Boh komunikoval so svätým Jozefom. Práve v spánku svätý Jozef prijíma pokyny, ako sa starať a chrániť Svätú rodinu. Pobožnosť k spiacemu svätému Jozefovi je čoraz viac známa. Viac sa o nej môžete dočítať v knihe Zasvätenie sa svätému Jozefovi....Drahý svätý Jozef, pohliadni na mňa, keď odpočívaš v Pánovi s dôverou v jeho absolútnu moc a dobrotu. Prosím, vezmi moju potrebu do svojho srdca, snívaj o nej a predlož ju svojmu Synovi...

Skladom

0,19 €

Opäť v ponuke
Viera zmení tvoj svet
Viera zmení tvoj svet

Lester Sumrall

Čo je viera, ako ju získať a ako v nej ďalej rásť. Bol si stvorený na to, aby si v živote panoval a vládol. Je najvyšší čas, aby okolnosti prestali určovať smerovanie tvojho života. Vykroč vo viere! Tvoj Boh je verný a môžeš sa na neho vždy spoľahnúť. Zaujmi svoju právoplatnú pozíciu v Kristovi a začni víťaziť nad chorobou, chudobou, mentálnymi problémami a depresiou. Sprievodcom na tvojej ceste hľadania a poznávania viery bude Lester Sumrall, jeden z Božích mužov 20. storočia, ktorý vo svojej knihe Viera zmení tvoj svet oživuje biblické pasáže a predkladá fantastické svedectvá o Božej vernosti zo svojej služby. Neváhaj objaviť či obnoviť svoju vieru a nauč sa v nej rásť!

Skladom

9,22 €

Dáma z Milkweed Manoru
Dáma z Milkweed Manoru

Julie Klassenová

Keď sa Charlotte priblížila k vysokej sivej budove, ktorá sa mala stať jej dočasným domovom, nemohla si nevšimnúť tajomne zastreté okná. A potom si všimla tú zvláštnu záhradu…Aj slušná dcéra anglikánskeho duchovného môže spraviť chybu… a Charlotte Lambová musí za svoj poklesok zaplatiť vysokú cenu. Ak sa chce vyhnúť všetečným pohľadom všetkých, ktorí ju poznajú, musí sa ukryť v londýnskej rezidencii naháňajúcej hrôzu, v záhadnom dome plnom starých tajomstiev a nového života.Tu sa stretáva so svojím bývalým nápadníkom – mužom, ktorý je sám plný tajomstiev. Obaja sú odhodlaní s Božou pomocou ochrániť tých, ktorých milujú. Ani jeden z nich však netuší, akú veľkú obetu bude musieť priniesť.Román Dáma z Milkweed Manor je dojímavým romantickým príbehom o vykúpení z minulých pádov a kráse obetujúcej sa lásky, pretkaný fascinujúcimi detailmi zo života žien v regentskom Anglicku.

Skladom

19,30 €

Novinka
Křížová cesta s apoštolem Pavlem
Křížová cesta s apoštolem Pavlem

Angelo Scarano

Průvodcem touto křížovou cestou je nám apoštol Pavel. „Tento bývalý farizej přijal Krista se všemi důsledky, a tak se stal privilegovaným svědkem nejen Krista vzkříšeného, ale i trpícího. (…) Jeho slova jsou proto velmi autentickým a výmluvným svědectvím o věrnosti evangeliu, a to až k prolití krve.“ Jednotlivá zastavení „skrývají“ v sobě hluboký náboj, vždyť tu promlouvá člověk, který vzal Krista vážně. Uslyšíme slova, skrze něž mluví Duch ukřižovaného Krista, slova plná života a síly. Nechme se jimi zasáhnout a proměnit.

Skladom

4,07 €

Novinka
Top 5
Krížová cesta záchrany s Pannou Máriou Fatimskou
Krížová cesta záchrany s Pannou Máriou Fatimskou

Mária Vicenová

Krížová cesta záchrany s Pannou Máriou Fatimskou je pobožnosť krížovej cesty s modlitbou štrnástich zastavení, ako ju poznáme. Modlíme sa v nej spolu s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie a prosíme všemohúceho Boha o odpustenie hriechov, za dar obrátenia hriešnikov, a pokoj pre ľudské srdcia, náš národ i celý svet. Vyprosme svetu mier, aby bol diabol na všetkých úrovniach svojho pôsobenia porazený. Svoju modlitbu spájame s bolestným mučením Pána Ježiša Krista. Autorkou brožúrky je Mária Vicenová.

Skladom

2,62 €

Novinka
Top 97
Panna Mária v Tradícii Cirkvi
Panna Mária v Tradícii Cirkvi

Andrej Mária Čaja

Mariológia v kresťanskom staroveku I.. Slovenský národ si osobitným spôsobom uctieva Ježišovu matku, Pannu Máriu, ako svoju patrónku. Mariánska náuka a úcta je tak nielen súčasťou teológie, ale aj podstatnou zložkou kultúrneho a národného dedičstva. Mariánsku tradíciu od najstarších čias po súčasnosť skúma vysokoškolská učebnica Panna Mária v Tradícii Cirkvi, ktorej autorom je kňaz Andrej Mária Čaja. Učenie o Panne Márii a úcta k nej v kresťanskom staroveku sú priam nevyčerpateľným prameňom duchovného bohatstva. K tomuto prameňu je potrebné neustále sa vracať, aby sme jeho poklad mohli nanovo objavovať, formovali sa ním a odovzdávali ho ďalej.

Skladom

7,76 €

Dotlač
Top 38
Bolestný ruženec za uzdravenie a oslobodenie
Bolestný ruženec za uzdravenie a oslobodenie

Mária Vicenová

+ Modlitby za duše predkov. V publikácií Bolestný ruženec za uzdravenie a oslobodenie nájdete ku každému desiatku bolestného ruženca:rozjímania nad Bolestným ružencom,modlitbu odprosenia, modlitbu odpustenia a zriekania, akt obety, zadosťučinenia, odovzdanie vlády Bohu.Zároveň v ďalšej časti brožúrky nám autorka Mária Vicenová ponúka ďalšie modlitby:za uzdravenie zo spútanosti,za zlomenie kliatby,za Božie vedenie celej rodiny,poručenia mŕtvych príbuzných Bohu,za potratené deti v rodine,za obeť vraždy v rode,za duše samovrahov,za dušu vraha v rode,za predka, ktorý spáchal neodčinenú majetkovú či citovú krivdu,za predkov, ktorí žili v kňazskom a rehoľnom stave,za predkov, ktorí uctievali a podporovali režim komunizmu, nacizmu a venovali sa okultizmu,za predkov, ktorí žili v nemanželskom vzťahu,za predkov, ktorí zomreli nezmierení, rozhádaní,za odčinenie zanedbávania dobra za žijúcich i za duše v očistci.

Skladom

2,52 €

Dotlač
Top 100
Večeradlo s Matkou
Večeradlo s Matkou

Mária Vicenová

Modlitbová príprava nielen na Turíce, pre prijatie Božích zázrakov v dennom živote. Dnešný svet je poznačený množstvom kríz; zažívame ju v duchovnej i materiálnej oblasti. Možno hovoriť aj o ekologickej kríze a kríze ľudskosti. Na pomoc nám prichádza Matka Božia, Kráľovná pokoja, aby nás učila pravej viere, láske a slobode a skrze svoje materinské slová nás viedla k svätosti.Mária Vicenová nás v knižke Večeradlo s Matkou pozýva vstúpiť do nášho Večeradla modlitby a spolu s Máriou vzývať jej Ženícha a Utešiteľa, ktorý má moc uzdraviť, oslobodiť a pretvoriť všetko v nás i vo svete.Brožúrka obsahuje texty modlitieb na 22 dní. Modlitby na každý deň pozostávajú z častí:zamyslenia, ktorých súčasťou sú posolstvá Kráľovnej pokoja,úvodná modlitba na každý deň,modlitba slávnostného ruženca,záverečná modlitba dňa.Odporúčame Vám publikáciu Litánie k Duchu Svätému s rozjímaniami (2023).

Skladom

3,01 €

Dotlač
Top 15
Modlitbová reťaz rodičov za deti
Modlitbová reťaz rodičov za deti

Mária Vicenová

Ježišu Kriste, prichádzame dnes pred tvoju svätú tvár, aby sme ti obetovali naše dieťa. Ty si jeho Spasiteľom, tvorcom jeho duše, darcom jeho života. Do tvojho Božského Srdca vkladáme našu dcéru /nášho syna. Ty buď jeho ochrancom, učiteľom, vodcom, majstrom, priateľom, Bohom, ktorý naplní celú jeho /jej existenciu...Brožúrka Modlitbová reťaz rodičov za deti od Márie Vicenovej obsahuje:Modlitbu zasvätenia dieťaťa Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny MárieLitánie k svätým deťom20 dní modlitieb uzdravenia emocionálnych a citových rán dieťaťa už od jeho počatia.

Skladom

2,91 €

1 z 3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Katarína, pred týždňom

Precízne zabalené knihy, rýchle doručenie, možnosť platby na dobierku, záložka od Zacheja sa mi veľmi páči

userAvatar

Michaela, pred týždňom

Bývám spokojená s obchodem, vždy si tu vyberu něco, co mě zaujme:).

userAvatar

jela, pred týždňom

Rýchle dodanie, nádherné produkty. ODPORÚČAM!!!

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk