Knihy o desiatich Božích prikázaniach

Knihy o desiatich Božích prikázaniach

(12 produktov)

Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Mojžiš vystúpil na vrch...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Top 41
Stála som pri bráne neba a pekla
Stála som pri bráne neba a pekla

Gloria Polo

Udalosti opísané v knihe Stála som pri bráne neba a pekla sa odohrali 5. mája 1995 v kolumbijskej Bogote. Posolstvo tejto knihy už takmer 20 rokov brázdi celý svet. V čom je táto nenápadná kniha výnimočná? V prvom rade v tom, že je v nej opísaná skutočná udalosť života jednej ženy. Života, ktorý prešiel radikálnou zmenou. Paradoxne v chvíli poslednej.Gloria Polo hovorí o tom, ako v to osudné popoludnie po zasiahnutí bleskom zomrela (udržiavaná len na prístrojoch), stretla sa s Bohom, bola podrobená osobnému súdu a vrátila sa na zem. Jej návrat do života je o to viac šokujúci, že prežila absolútne uzdravenie a obnovenie svojho tela. Po nehode bola totiž celá spálená: a to zvnútra aj zvonku. Jej svaly, vnútorné orgány ako pečeň, ľadviny, pľúca, i jeden z vaječníkov boli zuhoľnatené. Preto už len ona sama je chodiacim zázrakom, pred ktorým stojí v nemom úžase každá logika.Ježiš Kristus Gloriu na zem odprevadil slovami: „Pôjdeš späť na zem. Ale nebudeš to, čo si prežila, rozprávať len tisíckrát, ale tisíc tisíckrát. A pritom budú existovať ľudia, ktorí sa nezmenia, aj keď budú počuť tvoj príbeh. A takéto osoby budú potom súdené podľa ešte prísnejších meradiel.“Toto druhé rozšírené vydanie je obohatené o dokumenty z nemocníc i vtedajších novín, ktoré uverejnili zásah bleskom.

Skladom

1,84 €

Katechizmus pre veľkých i malých
Katechizmus pre veľkých i malých

7. vydanie. Katechizmus pre veľkých i malých je výbornou pomôckou pre tých, ktorí chcú mať prehľad v náuke Katolíckej cirkvi a postupne si osvojiť jej učenie. Je rozdelený do týchto celkov:Cieľ človekaO viereO prikázaniachO prostriedkoch milostiV rámci týchto hlavných blokov sú prehľadne a jasne rozobrané základné témy katolíckeho života: O troch Božských osobách a ich vlastnostiach, O anjeloch, O prvom hriechu, O vyznaní viery, O vtelení Ježiša Krista, O jeho utrpení, zmŕtvychvstaní, nanebovstúpení, o jeho druhom príchode, O Duchu Svätom, O Cirkvi, O odpustení hriechov, O večnom živote, O úcte k svätým, O desiatich Božích prikázaniach, O piatich cirkevných prikázaniach, O hriechu, O pokušení, O dobrých skutkoch a cnostiach, O Božej milosti, O 7 sviatostiach, O modlitbe.

Skladom

4,85 €

Spytovanie svedomia pre mladých
Spytovanie svedomia pre mladých

Jozef Jurko

Spytovanie svedomia pre mladých pomôže podľa nápovedných otázok, ktoré reflektujú Desatoro, mladým dobre sa pripraviť na sv. spoveď. Otázky sú zamerané na problémy mladých a zodpovedajú vekovej kategórii.

Skladom

1,16 €

Malý kompas viery
Malý kompas viery

Max Kašparu

pre hľadajúcich, blúdiacich a neveriacich ľudí. Má ambíciu stať sa skutočným kompasom pri hľadaní zmyslu života. Adresovaná je predovšetkým tým, čo o viere vôbec nič nevedia. Osloví však aj tých, čo chcú žiť zmysluplný, múdro žitý život alebo pomáhať iným, aby ho našli. Chce pomôcť pri hľadaní iného zmyslu života ako je len prežívanie a čakanie na domov dôchodcov či krematórium…

Skladom

4,85 €

Dôvera v praxi
Dôvera v praxi

prednášky z konferencií. Kniha Dôvera v praxi má pomôcť apoštolom Božieho milosrdenstva objavovať dobro obsiahnuté v Božej vôli, a tým aj dokonalejšie ju plniť, čo je synonymom rastu postoja dôvery voči Bohu a zjednotenia s Ním. Dôvera totiž nie je emocionálnym postojom ani intelektuálnou akceptáciou právd viery, ale celoživotným vzťahom človeka k Bohu, ktorý vyjadrujeme plnením Jeho vôle.Je zjavená v prikázaniach, blahoslavenstvách, radách, povinnostiach stavu či v rozpoznaných vnuknutiach Ducha Svätého, je svetlom a ukazovateľom na ceste do neba, stráži dobrá človeka v dočasnom živote i v perspektíve večného života.Kniha Dôvera v praxi je postavená na Desatore, pričom ním prechádza do hĺbky a nastavuje zrkadlo.

Skladom

4,37 €

Posledné kusy
Potrebujeme nedeľu? - 55/2015
Potrebujeme nedeľu? - 55/2015

Marián Gavenda

Nedeľa by pre kresťana nemala byť obyčajným voľným dňom.Ako ju sláviť, aby bola skutočne dňom Pána?Objavme pravý zmysel nedele a obohaťme seba aj život svojich blízkych.

Skladom

1,46 €

Posledné kusy
Desatoro a Apoštolské vierovyznanie
Desatoro a Apoštolské vierovyznanie

Juraj Bándy

S radosťou vítam vydanie publikácie prof. ThDr. Juraja Bándyho Desatoro a Apoštolské vierovyznanie.Dôvod tohto vydania je celkom prozaický - prvé vydanie, pôvodne dvoch samostatných publikácií je vypredané, čo je vzhľadom na ich obsahovú vysokú úroveň skutočne pochopiteľné.Pri čítaní - štúdiu tejto publikácie, ako aj pri ostatných vydaných prácach brata profesora Juraja Bándyho, si čitateľ môže celkom jasne uvedomovať, že kresťanská viera neznamená vieru slepú a fanatickú, ale vieru jasne formulovanú a odôvodnenú.Zrozumiteľným jazykom premyslene napísaná publikácia je určite velkým prínosom pre rozširovanie obzoru kresťana. Jej autor sa tu prejavil, tak ako vždy, teda ako skvelý, vzdelaný teoretik - pri častiach exegetických a pri častiach jeho kázní ako skvelý praktik s dlhoročnou praxou a skúsenosťami evanjelického farára ECAV na Slovensku.Dekalóg a Krédo tvoria prvé dve časti Malého katechizmu Dr. Martina Luthera. A od doby Reformácie sa praktizovali aj katechizmové kázne. Aj pre tieto dôvody je vydanie publikácie veľmi vhodné k 500. jubileu Reformácie.Publikáciu úprimne odporúčam a jej autorovi ďakujem.Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku

Skladom

10,09 €

Posledné kusy
Kristus - Boh s nami
Kristus - Boh s nami

Bernhard Häring

Náš život je skutočne a autenticky kresťanský do tej miery, v akej poznáme Krista a načúvame jeho slovu, pripravení odpovedať celou svojou bytosťou. V knihe Kristus - Boh s nami autor Bernhard Häring kontempluje krásu a rozmanitosť Božích mien. Otec. Stvoriteľ. Priateľ. Láska. Vernosť. Milosrdenstvo. Dobrota. Čistota. Radosť. Spravodlivosť. Pokoj. Pravda...

Skladom

3,40 €

Posledné kusy
Milosť dávania
Milosť dávania

Marja Verschoor-Meijers

Spôsob, ako zažiť Božiu plnosť vo svojom živote. Je jedna vec, keď tvrdíme, že nekradneme, ale nasleduje za ňou logická otázka: čo teda robíme? Ako prejdeme od toho, že len poslúchneme toto prikázanie k tomu, že ho budeme napĺňať v našom každodennom živote? Je naozaj možné stať sa radostným darcom? V knihe Milosť dávania, prvej zo série Desať Božích prikázaní v slovenskom preklade, odpovedá autorka Marja Meijers na tieto otázky tak, že nám do hĺbky vysvetľuje podstatu prikázania „nepokradneš“. Marja ponúka na ôsme prikázanie nový, oslobodzujúci pohľad, v ktorom nám ukazuje, ako môžeme zmeniť svoju mentalitu zlodeja, ktorý chce pre seba stále viac, viac a viac.Marja Verschoor-Meijers (*04. 10. 1962) sa narodila a vyrastala v Holandsku. Je nezávislou spisovateľkou, lektorkou a získala niekoľko ocenení za svoje knihy o kresťanskom spôsobe života. Jej knihy boli preložené do holandštiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, poľštiny, ruštiny, perzštiny a slovenčiny. Týždenne píše príspevky na svojom blogu „Fresh Insights on Ancient Truths“ (Nové pohľady na staroveké pravdy). So svojím manželom Janom založili neziskovú organizáciu „Traveling Light“ (Cestujúce svetlo). Spoločne poskytujú praktickú pomoc, finančnú podporu a duchovné povzbudenie pre cirkevné misie po celej Európe a na Strednom východe.

Skladom

7,76 €

Dom môjho suseda
Dom môjho suseda

Marja Verschoor-Meijers

Kop hlbšie a nájdi poklad, ktorý naplní hlbokú túžbu tvojho srdca. Kniha Dom môjho suseda vám priblíži posledné z desiatich Božích prikázaní. Do akej miery je toto prikázanie aktuálne v dnešnej dobe?Z akého pohľadu by sme mali tieto slová čítať?Po čom skutočne túžime?Horí nám v srdci túžba po správnych veciach?Koľkokrát povieme, že nezávidíme svojmu susedovi jeho dom, auto ani manželku alebo že my vôbec netúžime potom, čo ma niekto iný?Marja Verschoor-Meijers sa pozrie bližšie na ľudské prirodzené a duchovné túžby. Odkiaľ túžby pochádzajú a ako je možné svoje deštruktívne túžby nahradiť takými, ktoré nás budú pozdvihovať.

Skladom

8,63 €

Dekalóg podľa Kieslowského
Dekalóg podľa Kieslowského

Daniel Pastirčák

Súbor desiatich esejí o desiatich prikázaniach, inšpirovaný cyklom filmov poľského režiséra Kieslowského. Daniel Pastirčák je teológ, mysliteľ, ilustrátor a publicista.Jeho tvorba nie je určená len ľuďom hľadajúcim náboženské odpovede - vo svojej tvorbe Pastirčák oslovuje témy univerzálne, blízke všetkým ľuďom dneška. Autor filozoficky hľadá a pomenováva miesto desiatich božích prikázaní v našom dnešnom živote.

Skladom

9,60 €

Posledné kusy
Vyprávění o Desateru
Vyprávění o Desateru

Michal Altrichter

Text zahrnuje dílčí momenty deseti přikázání Desatera, uchopené v širších souvislostech teologie narativní (vyprávěcí). Jde totiž o událost či příběh osobního zrání a rovněž o individuální rozlišení, třebaže biblický odkaz zůstává závazný a stále týž.Duchovní život, který hledá vztahovou rovinu zakoušené svobody, pak může překonat zúžené moralizující stanovisko.

Skladom

3,88 €

Vrch prísľubov
Vrch prísľubov

Adam Szustak

Desatoro - nie zákazy, ale dar (2.vydanie). S Desatorom Božích prikázaní sa prvý krát stretávame už pri príprave na 1. sv. prijímanie. Ako deti ho vieme naspamäť odrecitovať, možno pridáme aj vysvetlenie, ktoré nás naučil pán farár. Ale tak, ako sa hora Sinaj stala horou prikázaní, stala sa zároveň aj horou prísľubov.Skvelý poľský rímskokatolícky kňaz, dominikán a kazateľ Adam Szustak nám v knihe Vrch prísľubov predstavuje pohľad na Desatoro, ktorý sa vymyká bežným výkladom. Ukazuje nám desatoro, v ktorom sa cez prikázania dostávame k Božím prísľubom. Táto kniha mám môže byť zároveň spovedným zrkadlom v túžbe dobre sa pripraviť na svätú spoveď.

Vypredané

5,72 €

Omaľovánka - Desať Božích prikázaní
Omaľovánka - Desať Božích prikázaní

Ľudmila Moravčíková

Maľovanka, kde autorka textom veľmi jasne približuje a vysvetľuje deťom Desať Božích prikázaní.Maľovanka, ktorá nie je len maľovankou.

Vypredané

0,68 €

Slnečnica
Slnečnica

Jeremiáš Drexel

O podriadení slobodnej vôle Bohu. Slnečnica je kvet, ktorý je najvernejší slnku. Počas celého dňa sa za ním otáča a dokonca aj v čase, keď už slnko zapadá. Nech slobodná vôľa človeka napodobňuje prirodzený sklon tohto kvetu a neustále sa pozerá na Božiu vôľu ako na svoje Slnko aj počas dní oblačných alebo v dobách ťažkých.V tom spočíva celá svätosť života, ako hovorí teológ: „Zhrnutie kresťanského života a kompendium všetkých čností spočíva v tom, že sa vo všetkom podriadime Božej vôli, takže chceme to isté a nechceme to isté ako Boh. Keď nám Boh ničo prikáže, nech každý ochotne povie: "Áno, Pane, urobím to.“ A keď nám niečo zakáže: „Áno, Pane, neurobím to.“ Pokora podľa svätého Bernarda spočíva v tom, že svoju vôľu podriadime Božej vôli. Všetko sa teda podriaďuje Bohu ako svojmu Stvoriteľovi, lebo všetko Mu slúži; ale od človeka, ktorý je obdarený rozumom, sa očakáva dobrovoľné podriadenie.

Vypredané

2,00 €

CD: Pôstne kázne (mp3)
CD: Pôstne kázne (mp3)

František Trstenský

Viera, Sviatosti, Desatoro, Modlitba, Cirkev. CD Pôstne kázne obsahuje sériu piatich pôstnych kázní, ktoré kňaz Spišskej diecézy a biblista prof. František Trstenský predniesol v pôstnom období 2016 vo farnosti Dolný Kubín. Zameral sa v nich na základy duchovného života veriaceho človeka: Viera, Sviatosti, Desatoro, Modlitba, Cirkev. Celkový čas 3 hod. 19 min. 58 s.

Vypredané

2,91 €

Ježiš uzdravuje moje kňazstvo
Ježiš uzdravuje moje kňazstvo

Mária Vicenová

Kniha Ježiš uzdravuje moje kňazstvo od Márie Vicenovej nie je v žiadnom prípade kritikou našich pastierov. Je pohľadom z druhej strany - zo strany laikov, ktorý potrebuje každý kňaz poznať, aby si dokázal utvoriť reálny obraz. Je napísaná v duchu základnýchj kristoterapeutických princípov, ktoré sa uplatňujú pri terapeutickej intervencii so zasvätenými osobami, v ich individuálnej a skupinovej terapii, ako aj pri supervízii. Z obsahu: Cesta začína povolaním (povolanie, vyvolenie)Kňazstvo je cestou srdcaKňaz - zrkadlo KristaZáklad kňazskej službyOsobné povolanie vo vyvoleníNebezpečné 3D (dôležitosť, dokonalosť, direktívnsť)Motory CirkviGéčka v kokpite

Vypredané

6,79 €

DVD - 10 Božích prikázaní
DVD - 10 Božích prikázaní

Uprostred sveta hier a kamarátstiev, v škole i doma v rodinnom kruhu sa toho veľa zomelie… Dá sa detskou rečou rozpovedať, prečo sa dobro a zlo v každom z nás tak často hrajú na schovávačku?V desiatich kreslených príbehoch detskí hrdinovia (a mladí diváci spolu s nimi) sami objavujú, ako sa tajomstvo dobra a šťastia ukrýva v desiatich Božích slovách - Desatore. Niekedy to ide veselo a hravo, inokedy za cenu veľkého úsilia, ale vždy je toto detské dobrodružstvo korunované radosťou.„Je veľkým umením, ak sa podarí učiteľovi vysvetliť učebnú látku tak, aby sa žiak aj zabával. Je umením ak lekár lieči tak, aby pacient bez strachu a v pokoji spolupracoval. A je tiež umením, ak takú ťažkú tému akou Desatoro je, dokážu režisér a dabingoví herci priblížiť divákom natoľko, že sa v pokoji môžu nielen zabávať, ale aj pochopiť hlbokú pravdu Božej lásky." Richard Čanaky spevák a skladateľDĺžka: 80 min., farebné, plne animované.

Vypredané

5,70 €

Morálna Teológia I.
Morálna Teológia I.

František Tondra

Základná učebnica katolíckej mravovedy pre študentov bohoslovia.

Vypredané

7,28 €

Morálna Teológia II.
Morálna Teológia II.

František Tondra

Prikázania. Základná učebnica katolíckej mravovedy pre študentov bohoslovia.

Vypredané

7,28 €

Zpověď? Ne!
Zpověď? Ne!

Miloš Szabo

Nechci! Neumím! Nezvládnu to!. Kniha nielen pre kresťanov, ale aj pre hĺbavých čitateľov, ktorí sa zaujímajú o náboženské a filozofické otázky. Otec Miloš Szabo sa vo svojom diele Zpověď? Ne! obracia ku všetkým, zvlášť k mladým ľuďom, a píše úprimne o Bohu aj o svojich pochybnostiach pri hľadaní viery. Kniha je napísaná formou rozhovorov. V kapitolách: Život, to je (parádní) jízda!Jak Boha získat pro demokracii (resp. pro sebe)Trapná hra (nejen) o jablkoJako i my odpouštíme (dokonce i sobě)Schéma zpovědi....oznamuje svoje skúsenosti hlboko veriaceho človeka, a zároveň nadšeného obdivovateľa všetkých moderných hi-fi technológií, počítačov i internetu, ktorý hovorí dnešným jazykom mládeže.

Vypredané

7,36 €

Kto hľadá, nájde
Kto hľadá, nájde

Zuzana Rapkayová

Katechická príručka pre hľadajúcich. Náboženstvo, resp. vieru treba žiť. Náboženstvo je náuka o Bohu, ktorý sám je Život a Láska, ktorá dnešnému svetu najviac chýba. V tejto knižke nenájdete hlboké teologické úvahy. Chce byť len pomôckou pre ľudí hľadajúcich Boha. Chce byť svedectvom aj z vlastnej skúsenosti o tom, že život kresťana nie je vždy ľahký, ale vždy pekný.

Vypredané

3,22 €

Výklad Apoštolského vyznania viery
Výklad Apoštolského vyznania viery

Tomáš Akvinský

Výklad Modlitby Pána a Výklad Desatora Božích prikázaní. Hoci je toto dielo s niektorými prírodovednými názormi, odvážnymi etymológiami a sebavedomým prístupom k nekresťanským kultúram typicky stredoveké, obsahuje hodnoty a myšlienky, ktoré prekračujú storočia a podnes neboli prekonané.

Vypredané

6,31 €

Veľké pravdy v malých príbehoch 3
Veľké pravdy v malých príbehoch 3

Pierre Lefevre

Desať prikázaní. Príbehy a stretnutia, v ktorých sa jasne prejavila Božia prítomnosť. Hlavnými aktérmi sú bežní ľudia, ako hocikto z nás. Príbehy z ulice nielen zabavia a potešia ale povzbudia čitateľa, aby sa nebál hovoriť s Bohom. Autor knihy Veľké pravdy v malých príbehoch využíva svoj talent na to, aby ľuďom príjemnou formou sprostredkoval, ako sa dajú žiť Božie prikázania v každodennom živote.Kniha je vhodná pre každého jednotlivca - učiteľa, katechéta, rodiča, alebo hocikoho, kto si rád prečíta krátke príbehy zo života na zamyslenie.

Vypredané

3,54 €

Malý kompas víry
Malý kompas víry

Max Kašparu

Pro hledajíci, bloudíci a neveřící mladé lidi. Osvědčený průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha vtipně usnadňuje pohotovou orientaci v každodenním prožívání víry.

Vypredané

3,88 €

Desať rád pre šťastný život
Desať rád pre šťastný život

Anselm Grün

Sprievodca na ceste k slobode. Desatoro nás vedie, ukazuje nám, čo je dobré a čo nie, vedie nás po ceste životom. Je naším sprievodcom a ukazovateľom. Poskytuje nám určitý rámec a keď sa v ňom budeme držať, môžeme sa stať lepšími ľuďmi, akými sme boli doteraz. Áno, niekedy je ťažké dodržiavať všetky prikázania. Niekedy sa hriech zdá bližší a príjemnejší.Kniha Desať rád pre šťastný život nám ukazuje, že Desatoro, tento kameň kresťanskej etiky môže byť v skutočnosti oveľa viac, ako len príkazy a zákazy – môže byť orientáciou a istotou vo svete plnom rozličných názorov a príležitostí, ktoré nie vždy vedú k Bohu. Ako povedal lord Baden Powell: ,,Snaž sa zanechať tento svet o kúsok lepším, ako si ho našiel...“

Vypredané

5,85 €

Jáchym a Desatero
Jáchym a Desatero

Brigitte Endresová

Desetiletý Jáchym dostal za úkol naučit se Desatero a pochopit, k čemu je dobré. Jenže nějaká přikázání pro něj nejsou zdaleka tak zajímavá a zábavná jako model letadélka, který chce spolu se svým dědou v nejbližších dnech postavit. A vůbec, proč by mu měl Bůh pořád něco přikazovat?Naštěstí je tu dědeček, který Jáchymovi ukazuje, že stavět letadélko bez návodu a žít bez Desatera je v lecčem velmi podobné. Tak jako by se model Racek S4 nevznesl do vzduchu, kdyby nebyl postaven podle stavebního plánku, i člověk by se mohl bez Boží rady v životě pěkně spálit. Desatero zkrátka není jen nějakým soupisem příkazů, ale návodem na šťastný život od Toho, který nás za všech okolností miluje.Vhodný dárek k iniciačním svátostem pro děti nejen mladšího školního věku.

Vypredané

9,60 €

Kresťanstvo pre každého
Kresťanstvo pre každého

Jozef Michalov

Obsah: Použité skratky Úvod Rímske impérium a kresťanstvo Židovský štát Židovstvo a kresťanstvo Kresťanstvo Čo je to viera? Šesť hlavných právd kresťanskej viery Modlitba pána Zdravas Mária Dvanásť článkov kresťanskej viery Sláva sv. Trojici Blahoslavenstvá Desať božích prikázaní Päť cirkevných prikázaní Sedem sviatostí Sedem darov svätého ducha Hriech podľa biblie Cesta k vnútornému pokoju (skutky pokánia) Zakončenie Literatúra

Vypredané

24,25 €

Duch pravdy
Duch pravdy

Marja Verschoor-Meijers

Ako nájsť istotu a pevne stáť v dnešnom nepokojnom svete. Jednou z najslávnejších otázok, aké kedy v histórii ľudstva zazneli, bola tá, ktorú sa Pilát zúfalo spýtal Ježiša: „Čo je pravda?“ Ježiš pred Pilátom – práve túto scénu použila autorka ako základ svojej knihy o pravde. Marja postupne odhaľuje podstatu tohto historického súdneho procesu medzi Pravdou a Lžou, a dáva ho do súvislosti s deviatym prikázaním, ktoré ľudí učí, aby nikoho krivo neobviňovali. Je vôbec možné žiť a hovoriť pravdu? Je možné postaviť za biblické hodnoty a pravdy v dnešnom nepokojnom svete, ktorý sa porušovaním Božích morálnych zásad voľným pádom rúti do záhuby? Litera Starého zákona hovorí: „Nikoho krivo neobviňuj;“ Duch hovorí: „Hovor pravdu.“ Duch Svätý nás vždy bude volať k tomu, aby sa zmenilo najprv naše vnútro; to sa potom prejaví aj navonok. V tejto knihe sa bližšie pozrieme na Pravdu – áno, na Pravdu s veľkým P a budeme objavovať jej podstatu a úžasnú silu.Marja Verschoor-Meijers (*04. 10. 1962) sa narodila a vyrastala v Holandsku. Je nezávislou spisovateľkou, lektorkou a získala niekoľko ocenení za svoje knihy o kresťanskom spôsobe života. Jej knihy boli preložené do holandštiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, poľštiny, ruštiny, perzštiny a slovenčiny. Týždenne píše príspevky na svojom blogu „Fresh Insights on Ancient Truths“ (Nové pohľady na staroveké pravdy). So svojím manželom Janom založili neziskovú organizáciu „Traveling Light“ (Cestujúce svetlo). Spoločne poskytujú praktickú pomoc, finančnú podporu a duchovné povzbudenie pre cirkevné misie po celej Európe a na Strednom východe.

Vypredané

8,63 €

Sloboda ako dar - či záhuba? 2
Sloboda ako dar - či záhuba? 2

Ján Chryzostom Korec

Cieľom tohto druhého zväzku kardinálovej rozpravy o ľudskej slobode ako dare či záhube je ukázať, aký je aj aký by mal byž život dnešného človeka v zrkadle Desatora. Jej obsahom je úprimná a veľmi zrozumiteľná odpveď na otázku každého človeka, ktorý kedy žil a žije na tomto svete: „Čo mám robiť, aby som bol šťastný a aby to šťastie niekdy neskončilo?“Odpoveď je jednoznačná: „Zachovávaj prikázania“ (pozri Mt 19, 16 – 17). Desať Božích prikázaní autor vysvetľuje najprv ako celok a potom rozvíja svoju iterpretáciu všetkých desiatich jednotlivo.

Vypredané

4,83 €

Základy víry v obrazech
Základy víry v obrazech

Pietro Principe (ed.)

Kapesní publikace shrnuje základní pravdy katolické víry. Texty jsou bohatě doprovázeny reprodukcemi obrazů slavných mistrů, např. Raffaela, Rembrandta, Tintoretta, Michelangela, El Greca, Giotta i mnoha dalších.

Vypredané

2,52 €

Desítka
Desítka

Jiří Beneš

aneb deset slov o Bohu a člověku. Studie podává zasvěcený a přístupný rozbor hebrejského znění Desatera v širokém kontextu Starého zákona. Desítka je užitečnou pomůckou pro porozumění starozákonním důrazům, jakož i úvodem do starozákonního myšlení a synchronní interpretace starozákonního textu.Čtenář v ní nalezne i profil adresáta, tj. posluchače pro kterého jsou slova Desatera určena. Desatero není etický text založený na rozkazovacích způsobech, ale teologický text konstatující následky Božích činu. Tak se v malém ukazuje smysl zákona a princip starozákonních přikázání.Na nich je založena specifická starozákonní etika: nejde o požadavky (příkazy a zákazy), ale o konstatování nestandardního chování Bohem vysvobozeného člověka. Novozákonní ohlasy Desatera ukazují, že na stejném principu je založena i radikální Ježíšova etika.

Vypredané

11,27 €

Klaun si povídá s Bohem
Klaun si povídá s Bohem

Jiří Suchý

Jiří Suchý je člověk mnoha profesí. Zpěvák, divadelník, básník a výtvarník, kterého zná u nás snad každý. Ne každý ale ví, že jeho hudební kariéra, jak sám říká, začala v pražském kostele svaté Anežky České, kde jako malý hoch ministroval a zpíval ve sboru. V posledních několika letech se Jiří Suchý otázkami víry zabývá intenzivněji a své hovory s Bohem zachytil v malé knížce. Se svým typickým humorem i nadhledem se v ní věnuje úvahám o existenci a neexistenci Boha, jaká je jeho podoba a jak jej oslovovat. Rovněž uvažuje o poznávání krásy i významu slova slovo... a Božích přikázáních. Snaží se, jak sám píše, dopřávat si potěšení z hledání dobrodružné cesty k Tajemství v naději, že by jeho uvažování mohlo posloužit jako inspirace těm, kterým toto potěšení nepřišlo na mysl.

Vypredané

12,90 €

Deset slov
Deset slov

Miloš Szabo; Marek Chvátal

Kniha formou rozhovoru rozvíjí téma deseti Božích přikázání. U každého přikázání se autoři zaměřují na jednu konkrétní starozákonní postavu a její příběh, který se daného přikázání dotýká. Jsou mezi nimi jak ti, kdo navzdory okolnostem přikázání neporušili (Job, matka a synové Makabejští), tak ti, kteří je porušili (Akan, Samson), nebo i oběti překročení přikázání (Uriáš). Rozhovory otevírají nové souvislosti, myšlenky, inspirace. Všechny rozhovory ovlivňuje současná doba, kultura, náboženský styl života. Cílem je nejen nahlédnout na tradiční morální téma jinýma očima, ale také vtáhnout biblickou zkušenost do našeho života, inspirovat se jí, poučit se. Rozhovory jsou vedeny neotřelou formou v atmosféře důvěry a otevřenosti. Otázky jsou provokativní a nečekané, odpovědi kritické i sebekritické. Kniha zaujme nejen věřící, ale téma Desatera se dotýká každého člověka vyrůstajícího z židovsko-křesťanské kultury.Miloš Szabo je známý katolický kněz, v současnosti farář v Praze na Žižkově, člen Metropolitního církevního soudu a také týmu Posttraumatické intervenční péče pro Policii ČR na území hlavního města Prahy. Přednáší kanonické právo na KTF UK v Praze a je autorem několika (nejen) duchovních knih. Marek Chvátal je redaktor rádia Proglas. Vystudoval katolickou teologii na CMTF UP v Olomouci. V Proglasu se věnuje zejména rozhovorům přibližujícím příběhy biblických postav a poselství textu Bible pro současného člověka a také přípravě odborných vzdělávacích pořadů s teology na témata z oblasti filosofie, liturgie, spirituální teologie, církevních dějin ad.

Vypredané

10,26 €

Nepokradneš
Nepokradneš

Inocent - Mária Szaniszló

Vypredané

5,34 €

Kompendium Katechismu katolické církve
Kompendium Katechismu katolické církve

Kompendium Katechismu katolické církve je stručná a srozumitelná příručka katolické víry a morálky – jakési základní křesťanské vademecum. Může pomoci jak lidem věřícím, tak těm, kdo ve víře v Krista teprve začínají hledat odpovědi na závažné životní otázky. Rozvíjí totiž klasická „nadčasová“ témata (Desatero, život ze svátostí, křesťanská modlitba, život v církvi atd.) a stejně tak se zabývá i specifickými problémy moderní doby (individuální svoboda, nová situace rodiny, krize autority, otázka lidských práv) nebo palčivými morálními otázkami (rozvod, eutanazie, potrat či genové inženýrství). Kniha představuje průvodce po Katechismu katolické církve.

Vypredané

9,22 €

Biblia
Biblia

kolektív

Nádherné príbehy. Príbehy o stvorení sveta, babylonskej veži, potope sveta, Desiatich Božích prikázaniach, o Abrahámovi, Mojžíšovi a ďalších biblických postavách.

Vypredané

6,30 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Katarína, 24.2.2024

Precízne zabalené knihy, rýchle doručenie, možnosť platby na dobierku, záložka od Zacheja sa mi veľmi páči

userAvatar

Michaela, 23.2.2024

Bývám spokojená s obchodem, vždy si tu vyberu něco, co mě zaujme:).

userAvatar

jela, 23.2.2024

Rýchle dodanie, nádherné produkty. ODPORÚČAM!!!

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk