Knihy o Veľkej Morava

Knihy o Veľkej Morava

(7 produktov)

Veľká Morava a udalosti, ktoré sa na nej udiali po roku 863 boli rozhodujúcim medzníkom ďalšieho výv...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Novinka
Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou
Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou

Ján Chryzostom Korec

5.vydanie. Kardinál Ján Chryzostom Korec patrí medzi literárnu elitu Slovenska. Napísal desiatky závažných titulov a nech sa v nich zameral na akúkoľvek problematiku, pristupoval k nej z hľadiska kresťanského svetonázoru. Na udalosti a situácie dokázal pozerať s veľkým nadhľadom, preto sa v jeho prácach pri analýze jednotlivých tém odzrkadľuje celosvetová problematika. Bol tak veľkou cirkevnou osobnosťou, a zároveň velkou kultúrnou osobnosťou.22. januára 2024 uplynulo 100 rokov od narodenia kardinála Korca. Pri tejto príležitosti opäť vychádza kniha Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou, ktorá je už piatym vydaním. Prvé vydanie v roku 1994 vyšlo pod názvom Cirkev v dejinách Slovenska. Pred jej napísaním kardinál preštudoval niekoľko desiatok odborných kníh a historických štúdií. V knihe uvádza fakty a na ich základe podáva na niektoré udalosti či obdobia našich slovenských dejín iné vysvetlenia, než boli predtým prezentované. Kardinál poukazuje na to, že Cirkev bola na Slovensku prítomná pri všetkom dianí, vo všetkých obdobiach nášho života - nielen v chrámoch, školách a univerzitách, ale zasahovala aj do hospodárskeho, sociálneho a technického života. V knihe neobchádza ani háklivé obdobia našich dejín, ako boli vojnové konflikty, spojené v dávnych časoch aj s náboženskými otázkami.

Skladom

16,49 €

Posledné kusy
Tajomstvo zoborského kláštora
Tajomstvo zoborského kláštora

František Rábek

Mons. František Rábek je slovenský rímskokatolícky biskup a vojenský ordinár.V historickom románe Tajomstvo zoborského kláštora sa Rábek pokúsil pridaním vlastnej fantázie zrekonštruovať udalosti z čias Veľkej Moravy. Predstavuje nám známe historické osobnosti - Svätopluka, Gorazda, Cyrila, Metoda, Koceľa aj Rastislava. Vykresľuje ich silné i slabé stránky. S osudom a poslaním svätého Cyrila a Metod sa čitateľ oboznamuje prostredníctvom rozprávania hlavných postáv, sv. Gorazda a kráľa Svätopluka, ktorý sa na starobu uchýlil do benediktínskeho kláštora na Zobore.Román sa snaží zachytiť istú etapu dejín, no cieľom je zároveň priniesť aj silný odkaz súčasnému čitateľovi.Kniha má 20 kapitol a obsahuje pekné farebné ilustrácie.

Skladom

12,51 €

Posledné kusy
Cestami starého Slovenska
Cestami starého Slovenska

Helena Sláviková-Rabarová

Legendy z čias cyrilo-metodských. Hora Šíp bola odjakživa považovaná za neobyčajný vrch. Ojedinelý, magický vrch, ktorý vo svojich útrobách spája tri slovenské regióny: Oravu, Turiec a Liptov. Kedysi tu v miestach, kde sa Orava vlieva do Váhu, stál veľký drevený kríž s pustovňou. Zanechali ho tu po sebe prví benediktínski misionári ešte v časoch, keď bolo nevyhnutné preraziť cez divoký, nepriechodný kraj najprv cesty, aby mohli zaniesť Slovo Božie aj do tých najzápadnejších kútov Pribinovho kniežatstva.

Skladom

5,34 €

Posledné kusy
Slyšte slovo a zpívejte píseň
Slyšte slovo a zpívejte píseň

Petr Piťha

Život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu. Poutavé vyprávění o životě svatých Cyrila a Metoděje napsal autor pro moravské a české děti a mládež. Tak jako příchodu soluňských bratří předcházela touha poučit se a poznat křesťanské učení, tak i vzniku této knihy předcházelo přání vycházející ze společenství Matice velehradské mít k dispozici dílo, které by-podobně jako tehdy-pomohlo srozumitelným způsobem oslovit zejména děti a mládež. Tato kniha potvrzuje, co připomínal papež Jan Pavel II, že opravdová víra vždy vytváří a zanechává za sebou i ryzí kulturu. Před každým čtením této knihy by bylo vhodné pomodlit se z modlitby sv. Cyrila slova, která i po staletích znějí naléhavě: "Slyšte Slovo, Slovo, jež živí lidské duše, Slovo, jež sílí srdce i rozum, Slovo, jež vede k poznání Boha."

Skladom

12,51 €

E-kniha
E-kniha: Postavy veľkomoravskej histórie
E-kniha: Postavy veľkomoravskej histórie

Matúš Kučera

Štvrté, doplnené vydanie najúspešnejšej knihy prof. Matúša Kučeru, známeho odborníka na stredoveké dejiny. Kniha príťažlivou, vedecko-populárnou formou sprístupňuje dejiny Veľkomoravskej ríše a postavy jej najvýznamnejších predstaviteľov. Vychádza s rozsiahlymi doplnkami a bohatým dokumentárnym a ilustračným aparátom.

Ihneď na stiahnutie
-30%

9,70 €

Audiokniha
Audiokniha: Svatí kacíři
Audiokniha: Svatí kacíři

Jindra Jarošová

Jindra Jarošová o natáčení Svatých kacířů: „Musím říci, že psaní knih je velmi, velmi osamělá práce. Potvrdila jsem si to i při psaní "Svatých kacířů". Nicméně když jsem dostala za úkol připravit pak z této knížky dramatizovanou četbu na pokračování, bylo rázem po samotě. To už byl rozhlas a rozhlas je práce po všech stránkách týmová. Na účinkujících jsme se tehdy s režisérem Jardou Kodešem shodli okamžitě. Ukázalo se, že oba myslíme na stejné interprety, a když vzápětí pánové Boris Rösner a Jiří Štěpnička přijali, byla jsem přesvědčena, že je po problémech. Nebylo. Režisér si totiž usmyslel, že tam budu účinkovat i já, coby autorka. Snažila jsem se mu rozumně vysvětlit, že na mikrofon jsem sice jako redaktorka zvyklá, ale sdílet ho se dvěma předními herci Národního divadla, je poněkud jiná káva. Jenže Jarda Kodeš odmítl diskutovat.První natáčecí den se ukázalo, že oba herci propadli Starému Egyptu stejně jako já a moje tréma byla rázem ta tam. K debatám o Starém Egyptě jsme se ostatně o přestávkách vraceli často a musím říci, že i když to natáčení nebyla zrovna procházka růžovým sadem, je to přece jen 36 dílů po 30 minutách tedy 18 hodin nahrávek čistého času, nezažili jsme na place jedinou vteřinu napětí nebo nervozity. Byly to týdny naprosté pohody a také legrace. Nikdy nepřestanu litovat, že jsme nenatočili i některé to extempore, kdy se pánové Rösner nebo Štěpnička přeřekli a pak to své přeřeknutí peprně komentovali a rozvíjeli tak, že se např. od byzantského císaře Konstantina Kopronyma dostali až ke koprové omáčce. Byli skvělí, byli milí a můžete mi věřit, že na toto natáčení budu vždycky vděčně vzpomínat.“

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

E-kniha
E-kniha: Svatopluk
E-kniha: Svatopluk

Ján Hollý

Východofranská ríša sa snaží podmaniť si slovanské kmene na území Veľkej Moravy a zajmú knieža Svätopluka. Prvý slovenský národný bohatiersky epos v v dvanástich spevoch končí veľkou bitkou a Svätopluk nakoniec zakladá „Veľké kráľovstvo Slovákov“. Svätopluk vyvolal búrlivú, nadšenú odozvu, najmä zo strany mladej generácie.

Ihneď na stiahnutie

1,95 €

Strážca ohňa
Strážca ohňa

Oldřich Selucký

Dobrodružný príbeh z čias Konštantína a Metoda. Dobrodružný príbeh chlapca Vojmíra sa odohráva na pozadí vojnových stretov Veľkomoravskej a Východofranskej ríše. Na pozvanie kniežaťa Rastislava prichádzajú solúnski bratia Konštantín a Metod na Veľkú Moravu, aby tu okrem iného založili školu.A práve do tejto školy sa za dramatických okolností dostáva aj Vojmír. Prežíva tu svoje ľudské aj duchovné dozrievanie, spoznáva nových priateľov a taktiež svoje schopnosti a slabosti. Objavuje pri tom vyspelú byzantskú kultúru a svetlo kresťanskej viery. Najlepším učiteľom a radcom mu je najmä v ťažkých chvíľach opustenosti otec Konštantín. Ako sa rozhodne Vojmír v takmer bezvýchodiskovej situácii?Aké životné poznanie mu pripravil Boh?Napínavá kniha Strážca ohňa zaujme deti aj dospelých, ktorí majú radi dobrodružstvo a dejiny svojho národa.

Vypredané

2,42 €

Kedy sme vstúpili do dejín?
Kedy sme vstúpili do dejín?

Milan S. Ďurica

K otázke začiatkov slovenských dejín. Slovanské obyvateľstvo od začiatku 9. storočia začalo prijímať kresťanské náboženstvo. Tento integračný proces podmieňoval etnickú diferenciáciu a dosiahol mimoriadnu intenzitu v 9. storočí utvorením renofeudálneho štátneho útvaru, zvaného Morava. Na území Slovenska sa už vtedy jasne odlišovala osobitná etnická individualita, ktorá si však zachovala všeobecný názov Slovanov „Sloven, Slovän alebo Slovjan“ až do 14. – 15. storočia.

Vypredané

0,81 €

Život Konštantína Cyrila, Život Metoda
Život Konštantína Cyrila, Život Metoda

Štefan Vragaš

Nové vydanie vzácnych historických životopisov svätých Cyrila a Metoda v spracovaní kňaza a jazykovedca Štefana Vragaša. Oba životopisy vznikli pravdepodobne ešte za Metodovho života v 9. storočí.Autorstvo Života Konštantína sa pripisuje Klementovi Ochridskému,Život Metoda napísal zrejme Gorazd.Životopisy prerozprávané do súčasnej slovenčiny vychádzajú v novom vydaní pri príležitosti Roka svätých Cyrila a Metoda.

Vypredané

1,00 €

Svätí Cyril a Metod (komiks)
Svätí Cyril a Metod (komiks)

Andrej Pauliny

Knižka plná ilustrácií so sprievodným textom pomôže deťom spoznať skutočné životné vzory. Komiks.

Vypredané

1,84 €

Už je tu ten čas 2
Už je tu ten čas 2

Václav Kocián

I. Vízia cyrilometodejskej misie II. Vízia Jána Pavla II. a Benedikt XVI.III. Vízia našej úlohy v "Srdci" Európy

Vypredané

2,42 €

CD: Impulzy pre život
CD: Impulzy pre život

Peter Brodek; bohoslovci

Svätý Cyril a svätý Metod. Sv. Cyril a Metod – ich posolstvo sa stáva osobitne živým a aktuálnym za našich dní. Autor cez niekoľko zamyslení o samote, pokoji, učeníctve či kríži, zvláštnym spôsobom odkrýva život solúnskych bratov. V ich evanjellizačnom diele dáva vidieť hlboké pravdy o našom živote, ktoré často nevidíme a ktoré je tak potrebné pochopiť a žiť. Jasnosť s akou sú podávané je príťažlivá a vedie nielen k zamysleniu, ale i k nasledovaniu.Celá nahrávka je pretkaná piesňami bohoslovcov kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

Vypredané

3,40 €

Proglas (Herba)
Proglas (Herba)

Konštantín Filozof

Proglas je oslavou písma a slova, ktorá nemá obdobu v európskej poézii. Napísal ho v deviatom storočí staroslovienskym jazykom Konštantín Filozof – sv. Cyril. Na území Veľkej Moravy, kam smerovala v roku 863 misia sv. Cyrila a sv. Metoda, pripadla Konštantínovi Filozofovi úloha vytvoriť písmo a do staroslovienskeho jazyka preložiť cirkevné knihy. Vtedy napísal aj Proglas ako predslov k evanjeliám.Venované 90. výročiu narodenia významného slovenského básnika, prekladateľa a literárneho vedca PhDr. Viliama Turčányho.Úvod napísal Ján Chryzostom kardinál KorecDoslov a poznámky napísal PhDr. Viliam TurčányZo staroslovienčiny preložil univ. prof. Phdr. Eugen Pauliny a prebásnil PhDr. Viliam TurčányDo angličtiny preložila Mgr. Michaela ChorváthováDo taliančiny preložil a v spolupráci s Viliamom Turčánym a Marcom Belocchim prebásnil Stanislav ValloDo španielčiny preložil doc. Dr. Salustio Alvarado a doc. Mgr. Renáta Bajničanová, PhD.Do macedónčiny preložil Stojan LekoskiCD obsahuje: Predslov k Proglasu: J.E. Ján Chryzostom kardinál KorecProglas v staroslovienčine: Viliam TurčányStarosloviensky Otčenáš: Spieva a hrá Musa LudensProglas v slovenčine: Viliam TurčányDoslov: Viliam Turčány

Vypredané

14,55 €

Svätí Cyril a Metod
Svätí Cyril a Metod

Ľudovít Pokojný

Patróni Európy. V tejto útlej brožúrke si priblížime, prečo už teraz blahoslavený pápež Ján Pavol II., keď hovoril o duchovných a kultúrnych pľúcach Európy, myslel práve na Cyrila a Metoda a prečo ich v roku 1980 vymenoval za patrónov Európy. Priblížime si význam ich misie a životopisné zmienky o nich. Môžeme sa tak pripraviť na Jubilejný rok svätých Cyrila a Metoda, ktorým oslávime v roku 2013 1150. výročie ich príchodu na Slovensko.

Vypredané

0,78 €

Svätý Cyril a svätý Metod
Svätý Cyril a svätý Metod

Marcel Pecník et al.

1150 rokov živého odkazu pre Slovensko. Nová publikácia o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi prináša nový netradičný, no atraktívny pohľad na ich dielo a odkaz. Textové časti knihy, napísané populárno náučným štýlom, predstavujú život a význam vierozvestcov vo sférach kultúry, vedy, náboženstva a politiky.Kniha obsahuje aj ukážky z dobových dokumentov a krásnu obrázkovú prílohu, plnú fotografií umeleckých diel a predmetov s vyobrazenou cyrilometodskou tématikou a inštitúcií nesúcich ich meno.Kniha je trojjazyčná slovensko-rusko-anglická. Je vhodná ako učebná pomôcka, i reprezentatívny dar. Spája hodnotné vedomosti s pútavými obrazovými časťami.

Vypredané

9,60 €

CyriloMetodská cesta pútnika
CyriloMetodská cesta pútnika

Miriam Janegová

Nitra - Velehrad - Žilina. Publikácia ponúka sprevádzanie po miestach, kde sa rodila viera našich otcov a matiek. Ponúka trasy s mapovou dokumentáciou a informáciami o historických lokalitách, ktorými pútnická cesta prechádza. Sprievodca putovaním zároveň predkladá pútnikovi zamyslenia zo života sv. Cyrila a Metoda vo svetle evanjelia a súčasného života. Publikácia je v špirálovej väzbe.

Vypredané

4,85 €

Tajné písmo
Tajné písmo

Roman Brat

Dobrodružný román z obdobia Veľkej Moravy. Roman Brat v knihe Tajné písmo oboznamuje (nielen) detského čitateľa s dvoma paralelnými príbehmi. Ide jednak o dobrodružný román z obdobia Veľkej Moravy, a zároveň o napínavý príbeh z 21. storočia. Rozprávania z minulosti a zo súčasnosti sú rozlíšené rozdielnym farebným písmom.Obidve dobrodružstvá majú svojich hlavných hrdinov a viažu sa k Devínu. Samo zo súčasnosti je synom archeológa. V hradnom brale objaví puzdro so vzácnymi pergamenmi. Je to denník Ľubena, ktorý si ho písal novým písmom – hlaholikou v roku 864. Vďaka nálezu sa Samo začne zaujímať o život našich predkov, a postupne si tiež uvedomuje nesmiernu hodnotu nájdených pergamenov.Čitatelia nájdu v knihe tabuľku s písmenami hlaholiky, ktorá je zmodernizovaná a prispôsobená dnešnej slovenčine.Na obálke knihy je efektný kruhový výrez a písmenká hlaholiky sú v priehľadnom laku.

Vypredané

11,54 €

Metodov prvý pomocník
Metodov prvý pomocník

Jozef Repko

Skutky svätého Gorazda. Jednou z najtajomnejších postáv našej ranej stredovekej historie je najbližší spolupracovník svätého Metoda kňaz Gorazd, rodom Slovien. Podieľal sa na budovaní nesmierne významného dejinného diela: pokresťančovaní krajiny našich predkov. A predsa je pre nášho súčasníka takmer neznámou postavou. Hodnoverné dobové svedectvá zanikli v hlbinách viac ako jedenástich storočí...

Vypredané

0,97 €

Postavy veľkomoravskej histórie
Postavy veľkomoravskej histórie

Matúš Kučera

Štvrté, doplnené vydanie najúspešnejšej knihy profesora Matúša Kučeru, známeho odborníka na stredoveké dejiny. Kniha príťažlivou, vedecko-populárnou formou sprístupňuje dejiny Veľkomoravskej ríše a postavy jej najvýznamnejších predstaviteľov. Vychádza s rozsiahlymi doplnkami a bohatým dokumentárnym a ilustračným aparátom.

Vypredané

13,48 €

S požehnaním kríža
S požehnaním kríža

Jozef Repko

Život a skutky svätého Klimenta Ochridského. Sv. Kliment bol jedným zo žiakov sv. Cyrila a Metoda, bol jedným z tzv. Sedmopočetníkov. V roku 868 bol spolu s Metodom, Gorazdom a Naumom vysvätený v Ríme za kňaza. Po vyhnaní z Veľkej Moravy po roku 885 sa spolu s ostatnými žiakmi uchýlil do Bulharska, kde v Ochride (dnešné západné Macedónsko), založil stredisko slovanskej bohoslužby. V roku 893 knieža Simeon zriadil velické biskupstvo, na čele ktorého stál Kliment. Sv. Kliment zomrel v roku 916 a je pochovaný v ostrihomskom kláštore. V Bulharsku sa uctieva ako národný svätec.

Vypredané

1,94 €

Cyrilo - Metodské dedičstvo
Cyrilo - Metodské dedičstvo

Štefan Vragaš

v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov. Pri príležitosti veľkého jubilea vychádza reedícia predošlých dvoch vydaní publikácie. Venuje sa týmto tematickým celkom: Veľká Morava v krátkom historickom pohľade; Cyrilo-metodská misia na Veľkej Morave; Hlaholské písmo, slovanský jazyk a veľkomoravská literárna tvorba; Osud cyrilo-metodského dedičstva po Metodovej smrti; Oživenie cyrilo - metodskej úcty od polovice 17. storočia, v 18. storočí a v pobernolákovskej perióde; Cyrilo-metodské oslavy na Slovensku v roku 1863 pri príležitosti tisíceho výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Osudy cyrilo-metodskej tradície v ovzduší vystupňovanej maďarizácie – tvrdý boj Spolku sv. Vojtecha; Cyrilo-metodský kult mimo Slovenska; Osudy cyrilo-metodského dedičstva v 20. storočí.Ako dodatok je pripojený výber publikácií autorov venujúcich sa problematike cyrilo-metodskej tradície. Kresťanská, národná a kultúrna identita Slovákov spočíva práve v dedičstve otcov. Kiež nám ho Pán navždy zachová!

Vypredané

6,31 €

Život Konštantína a Život Metoda
Život Konštantína a Život Metoda

Milan S. Ďurica

Panónske legendy. Staroslovenské rukopisy Život Konštantína Cyrila a Život Metoda sú najstaršie a najvýznamnejšie pramene, ktoré svedčia o pôsobení solúnskych bratov a umožňujú nazrieť do náboženských, politických a kultúrnych kulís Veľkomoravskej ríše. Ich vierohodnosť dosvedčujú mnohé iné pramene.Nové vydanie týchto výnimočných písomných pamiatok, pretlmočených do súčasného jazyka a bohato ilustrovaných výnimočným umelcom Stanom Dusíkom, umožňuje dôverne nazrieť do ďalekej minulosti, keď prvý štátny útvar na našom území, založený našimi dávnymi predkami, prijal kresťanskú a tým aj civilizačnú misiu byzantských kňazov, ktorí mu okrem iných vzácnych darov priniesli aj prvé písmo.

Vypredané

8,63 €

Ako bolo na počiatku
Ako bolo na počiatku

Jarolím Koprda

Korene kresťanstva na Slovensku. Kniha prináša chronologický prierez prvými storočiami kresťanstva na Slovensku s dôrazom na veľkomoravské obdobie a misiu solúnskych bratov sv. Konštantína a Metoda, pričom veľkú pozornosť venuje sv. Gorazdovi. Autor tiež poukazuje na ďalší vývoj, zdôrazňujúci výnimočné postavenie Nitry a tamojšieho zoborského benediktínskeho kláštora.Dielo je skromným príspevkom k popularizácii našich dejín a k rozširovaniu obzoru širokého okruhu čitateľov, našich súčasníkov, pre ktorých sa môže stať zaujímavým čítaním, žriedlom poznania histórie vlastného národa i povzbudením k hrdosti na naše slávne tradície.Rok 2013, v ktorom si pripomíname 1150. výročie príchodu vierozvestcov sv. Konštantína – Cyrila a sv. Metoda na naše územie, je príležitosťou uvedomiť si akou príťažlivou, ale aj nevyčerpateľnou témou našich národných dejín je zakoreňovanie kresťanstva u našich predkov – Slovanov a aký veľký vplyv to malo na ďalšie generácie až podnes. Kniha predkladá objektívny chronologický pohľad na prvé storočia kresťanstva na Slovensku a má za cieľ byť skromným príspevkom k rozširovaniu obzoru našich súčasníkov.

Vypredané

11,16 €

Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov
Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov

Andrej Škoviera (ed.)

Súbor pramenných textov súvisiacich s cyrilo-metodskou misiou na našom území a s jej bezprostredným pokračovaním sprístupňuje slovenskému čitateľovi základné, ale aj menej známe texty, ktoré poukazujú na korene našej duchovnej a kultúrnej tradície a sú neoddeliteľnou súčasťou prvej písomne zaznamenanej fázy našich národných dejín.Mnohé z nich boli naposledy publikované pred viacerými desaťročiami a sú bežnému čitateľovi už ťažšie dostupné. Zoznam bulharských arcibiskupov je v slovenskom preklade publikovaný po prvý raz.

Vypredané

12,56 €

Vojmírova cesta
Vojmírova cesta

Oldřich Selucký

Hodiny Velkomoravské říše odbíjejí jednu z rozhodujících chvil. Biskupa Metoděje s jeho družinou přepadne na hranicích jednotka franských vojáků a odváží je neznámo kam. Kníže Rastislav se dlouho očekávaných zpráv nedočká... Mezi zajatci je i mladý Vojmír.Před sedmi lety byl ještě chlapec a prožíval dobrodružství, o kterých vypráví kniha Strážce ohně. Teď je odhodlán podniknout vše, co je v jeho silách, aby osvobodil Metoděje, kterého těžce zkoušená vlast tolik potřebuje. Netuší, kolika nebezpečími bude muset projít. Hodně toho pozná o životě rytířů, učenců a mnichů, než dozraje v muže a najde svou vlastní cestu životem. Mladí čtenáři a milovníci dobrodružství každého věku budou číst knihu jedním dechem – a zároveň se dozví mnohé o dějinách naší země.

Vypredané

11,16 €

Od Petrovho stolca k Veľkej Morave
Od Petrovho stolca k Veľkej Morave

Viliam Judák; Peter Liba

Pápežské dokumenty o sv. Cyrilovi a Metodovi z rokov 868 - 2012. Publikácia sleduje cestu našich vierozvestcov vo výbere pápežských dokumentov z rokov 868 - 2012 v jednom zväzku. Zostavili Viliam Judák, Peter Liba.

Vypredané

4,85 €

Kráľ Svätopluk
Kráľ Svätopluk

Matúš Kučera

(830? - 846 - 894). Knižné dielo renomovaného slovenského historika, prvé svojho druhu, vytvára z dochovaných čriepkov dobových prameňov, archeologických nálezov a iných indícií doteraz najkomplexnejší obraz jednej z najvýraznejších postáv z počiatkov našich dejín, veľkomoravského kráľa Svätopluka. Zároveň je jedinečným zhrnutím faktov o dejinných základoch, v ktorých môžeme hľadať počiatky našej štátnosti. Kniha je pútavá aj vďaka ilustráciám a fotografiám, celá je tlačená na kvalitnom kriedovom papieri.Kráľ Svätopluk bol v rokoch 846 – 894 panovníkom rozsiahleho stredoeurópskeho štátu, ktorý vošiel do historiografie pod názvom Veľkomoravská ríša. Súčasťou tohto štátu bolo aj dnešné Slovensko, ktoré v dobových prameňoch vystupuje ako „kráľovstvo Svätoplukovo“. Pramene poznajú podľa mena tri centrá tohto kráľovstva: Nitra, Bratislava a Devín. Už r. 828 bol v Nitre vysvätený prvý kresťanský chrám a roku 880 pápež Ján VIII. na žiadosť Svätopluka zriadil aj biskupstvo. Svätopluka možno v európskej tradícii porovnávať s takými veľkými panovníckymi menami ako Karol Veľký, anglický kráľ Alfréd Veľký, bulharský kráľ Simeon a iní.

Vypredané

10,57 €

Na písme zostalo
Na písme zostalo

Ľubomír Feldek; Pavol Žigo; Matúš Kučera

Dokumenty Veľkej Moravy. Publikácia predstavuje najstaršie písomné pamiatky z historického obdobia Veľkej Moravy viažuce sa k územiu dnešného Slovenska. Jej cieľom je čitateľovi objasniť spoločenskú, umeleckú a historickú hodnotu staroslovienskych textov. Značná pozornosť je venovaná ukážkam z veľkomoravskej literárnej tvorby - predkladá pôvodné texty i preklady doplnené komentovanou časťou. Ide napríklad o dokumenty: Zákon súdnych ljudem, Kyjevské listy, Cividalské evanjelium, Nomokánon, Napomenutie vladárom.Týmto spôsobom chce priblížiť a sprístupniť čitateľovi činnosť Konštantína a Metoda, obsahom ju možno zaradiť do celkového spoločen­ského a kultúrneho vývinu našich predkov v 8. a 9. storočí. Publikácia obsahuje nádherné ilustrácie a umelecké fotografie dokumentov a je vydaná k 1150. výročiu príchodu Konštantína a Metoda na naše územie.Autori: Ľubomír Feldek, Matúš Kučera, Eugen Paulíny, Pavol Žigo.

Vypredané

11,06 €

Konštantín a Metod v politických vzťahoch Veľkej Moravy
Konštantín a Metod v politických vzťahoch Veľkej Moravy

Milan Čáky

Predkladaná vedecká publikácia sa nezameriava na skúmanie historických faktov, ale prostredníctvom politologického pohľadu sa pokúša vedecky analyzovať politické súvislosti pôsobenia Konštantína a Metoda, a to jednak vo vzťahu navonok - čiže vo vzťahu k vtedajším mocenským a ideovým centrám (Rím, Byzancia, Franská ríša), ale aj dovnútra - v smere vytvárania a upevňovania morálky a politiky mojmírovského štátu, čo bolo spojené s upevňovaním kresťanstva a vlastného liturgického jazyka.Základnou vedeckou metódou, ktorú sa autor snažil použiť, je snaha o analýzu listinných dokumentov predovšetkým z politologického pohľadu. Základnými prameňmi, teda primárnymi zdrojmi, z ktorých autor vychádzal, sú existujúce historické listiny, sústredené historikom Petrom Rakošom v známej publikácii Pramene k dejinám Veľkej Moravy.

Vypredané

14,45 €

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

Plnofarebná publikácia vydaná pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila sv. Metoda na Slovensko.

Vypredané

1,94 €

Oheň tajemství
Oheň tajemství

Marcela Neužilová

Kniha obsahuje čtrnáct povídek, které se odehrávají většinou v moravském prostředí.Prvních pět je z totalitní minulosti, kdy věřící a odpůrci režimu mnohdy kvůli svému přesvědčení riskovali zaměstnání a jejich děti možnost studovat, nebo kdy jim dokonce hrozilo vězení.Dalších devět povídek je z doby polistopadové, v níž přicházejí nové problémy, s nimiž se lidé musejí vyrovnávat. Několikrát se octneme ve školním prostředí, uvidíme malý obrázek ze života jedné farnosti, podíváme se na výroční sraz spolužáků a nahlédneme do jejich osudů i do bolavého srdce dívky z dětského domova.Staneme se svědky lidských krizí, selhání a radostí. Autorka naše pozemské putování neidealizuje, ale i v těžkých situacích povzbuzuje k zachování ideálů a naděje.

Vypredané

9,13 €

Prvý učiteľ Slovienského národa
Prvý učiteľ Slovienského národa

Jozef Kútnik Šmálov

Život Konštantína Filozofa, rehoľným menom Cyrila. Biografia významnej osobnosti Veľkej Moravy.

Vypredané

2,54 €

Kresťanský stredovek Slovenska
Kresťanský stredovek Slovenska

Jozef Kútnik Šmálov

V sérii Monographiae vychádza ako 6. zväzok.Autor nie náhodou robil výskum pôsobenia pokračovateľov Konštantína Filozofa v tzv. normalizačnom období, keď sa totalitný režim snažil likvidovať kresťanské povedomie i tradície, ktorými sa národ živil a dvíhal po stáročia aj zapájal do európskej kultúry.Štúdiom historických materiálov autor sledoval budovateľskú i osvetovú činnosť nasledovateľov Konštantína Filozofa, aktívneho pokresťančovateľa stredovekého Slovenska.

Vypredané

7,40 €

Svätý Cyril a Metod medzi slovanskými národmi
Svätý Cyril a Metod medzi slovanskými národmi

Jozef Tomko; Cyril Vasiľ (ed.)

1150 rokov od začiatku ich misie. Zborník z medzinárodného kongresu v Ríme 25. – 26. februára 2013Tisícstopäťdesiate výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda k slovanským národom bolo príležitosťou usporiadať v Ríme medzinárodný vedecký kongres na tému Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi: 1150 rokov od začiatku ich misie. Hostiteľmi podujatia boli dve prestížne rímske vedecké a vzdelávacie inštitúcie: Pápežský východný inštitút a Pápežská Gregorova univerzita. Na kongrese vystúpili kardináli Tomko, Dziwiś, Bozanić, Duka, Ravasi a viacerí biskupi. Zásadné prednášky prezentujúce súčasný stav cyrilometodských štúdií a nové pohľady na cirkevný, politický, biblický a misijný kontext ich pôsobenia predniesli významní odborníci z viacerých krajín vrátane Slovenska.Zborník z tohto kongresu teda predstavuje praktické kompendium poznatkov o pôsobení svätých Cyrila a Metoda. Ponúkame ho do pozornosti nielen historikom, ale predovšetkým tým, ktorých zaujímajú národné dejiny, dejiny stredoveku. Veľmi dobre môže poslúžiť aj pedagógom k tomu, aby dokázali príťažlivým spôsobom priblížiť novej generácii dôležitú etapu európskych i slovenských de­jín.

Vypredané

17,46 €

Byzantské misie
Byzantské misie

Sergej A. Ivanov

aneb Je možné udělat z „barbara“ křesťana?. Publikace se věnuje dějinám misií během celé tisícileté existence Byzantské říše. Přináší rovněž odpovědi na mnoho dosud nezodpovězených otázek, mj. jaké byly největší úspěchy byzantských misií, co mělo společného byzantské misijní úsilí v evropských zemích, v Chazárii, na severním Kavkaze, v Persii, Arábii, Súdánu či Etiopii, ale také proč se ani jeden dobový byzantský pramen nezmiňuje o působení věrozvěstů Konstantina - Cyrila a Metoděje na Moravě.Kulturněhistorická analýza autora směřuje především k pochopení toho, jak samotní byzantští Řekové chápali sami sebe a okolní svět a mohl-li se v jejich očích „barbar“ vůbec stát křesťanem.

Vypredané

13,77 €

Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století
Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století

Edita Štěříková

Obrazy ze života. Pro 18. století bylo postavení žen v obnovené Jednotě bratrské neobyčejně emancipované, což budilo ve své době nedůvěřivou pozornost. Dnes je tato skutečnost hodnocena naopak kladně a je předmětem historických pojednání.Nová kniha historičky Edity Štěříkové přibližuje život moravských žen, především těch, kterým byly svěřeny důležité úkoly ve sboru, v církvi nebo v misii. První část knihy připomene v hrubém nástinu historické souvislosti, které předcházely vzniku obnovené Jednoty bratrské. Vlastní přínos této knihy tvoří obrazy ze života jednotlivých žen.

Vypredané

18,82 €

Svätopluk v európskom písomníctve
Svätopluk v európskom písomníctve

Martin Homza et al.

Štúdie z dejín svätoplukovskej legendy. Zámerom autorského kolektívu bolo čo najpodrobnejšie zmapovať stopy, ktoré zanechala svätoplukovská problematika v najstaršom písomníctve a v dejinnom priebehu historiografie, a to nielen slovenskej (uhorskej), ale i moravskej, českej i širšej európskej.Zostavovateľ a autor úvodných textov v knihe metodologicky zdôvodňuje aspekty skúmania svätoplukovskej legendy a zaoberá sa jej genézou a funkciami v stredovekej slovenskej i uhorskej historiografii. Ďalší autori rozšírili sledovanú tému o jej bulharské (Boris) a franské (Svätopluk Lotrinský) paralely, o rozpracovanie obrazu Svätopluka v prameňoch jednotlivých historických období. Kniha má teda potenciál oživiť odbornú diskusiu, čo možno považovať za užitočné aj vzhľadom na to, že postava Svätopluka sa stala pertraktovanou v širších spoločenských súvislostiach.

Vypredané

21,83 €

Velehrad víry a naděje
Velehrad víry a naděje

Pavel Ambros

Cyrilometodějská úcta a dědictví v životě a poslání církve v českých zemích. "Svatí Cyril a Metoděj přišli na Moravu před 1150 lety a zaseli tu víru. Vzpomínka na onu blahodárnou událost, která nesmazatelně poznamenala dějiny, umění a veškerou kulturu vaší země, oslovuje věřící, ale nabízí příležitost také celému národu, aby prohloubil zejména vzácné mravní dědictví, které má svůj původ v neúnavném působení svatých bratří ze Soluně. V té souvislosti je nesmírně významné, že odhodlání střežit a rozvíjet zděděné duchovní a kulturní bohatství je ve vaší zemi také právně náležitě zakotveno." Z listu papeže Františka (24. června 2013)

Vypredané

9,70 €

Svatí kacíři, aneb Reportáž nejen z Velké Moravy
Svatí kacíři, aneb Reportáž nejen z Velké Moravy

Jindra Jarošová

Nové vydání k 1150. výročí Cyrila a Metoděje. Ústředními postavami románu na pomezí literatury faktu a beletrie jsou soluňští bratři Konstantin a Metoděj. Příběh jejich velkomoravské mise je zde podáván jako součást historicky věrného obrazu doby. Ve velkolepé fresce poznává čtenář osudy Velké Moravy jako průsečíku zájmů byzantské a arabské říše, formujících se západoevropských států a dalších mocenských vlivů. Kniha je historickým komentářem k jedné z kapitol šíření křesťanství.V roce 2001 byla Jindře Jarošové za tento román udělena Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu.

Vypredané

8,34 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Radoslav, 28.1.2024

odporucam

userAvatar

Radovan, 26.1.2024

Nadherná knižka hlavne pre mladých.

userAvatar

Pavol, 23.1.2024

doporučujem

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk