Cesta

(2 produkty)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Hledání svatého grálu
Hledání svatého grálu

Richard Rohr

Dnešní lidé se mohou od velkých příběhů a mýtů mnohému naučit. Největším přínosem pro většinu mužů jsou starodávné legendy o rytířích, kteří hledají svatý grál. Tyto legendy v jádru vybízejí k opuštění pohodlné každodennosti a jsou výzvou k objevování pravdy o nás samých. Otec Rohr tyto příběhy oživuje a ukazuje, že navzdory kulturním proměnám zůstává i dnes univerzální pravda nezměněna a její hledání je stále stejnou výzvou.

Vypredané

7,47 €

15 dní s Karlem De Foucauldem
15 dní s Karlem De Foucauldem

Michel Lafo

Duchoví odkaz trapisty, který nechal radikálně vstoupit evangelium do svého života, odjel na Saharu mezi „nejopuštěnější ovečky“ a zde byl nakonec zavražděn.

Vypredané

2,13 €

15 dní s Donem Boskem
15 dní s Donem Boskem

Robert Schiélé

Don Bosco, legendární zakladatel řádu salesiánů, se narodil v roce 1815 v chudé rodině. Jeho myšlenky jsou stále svěží, mnoho nám říkají a vedou nás i dnes na začátku 3. tisíciletí.

Vypredané

2,13 €

15 dní s Kateřinou Sienskou
15 dní s Kateřinou Sienskou

Adré Kockaert; Placke Chantal van der

Kateřina nám pomáhá, abychom přijali svůj život od Stvořitele, protože zdroj naší svobody je v něm. Pronikněme tedy do poznání sebe v Bohu a Boha v nás, abychom mohli vstoupit do důvěrného přátelství s Kristem. Modlit se 15 dní s Kateřinou Sienskou znamená riskovat velké obrácení.

Vypredané

2,13 €

Kněžské puzzle
Kněžské puzzle

Pavel Moravec

Zamyšlení kněze a psychologa v jedné osobě. Kniha volně navazuje na autorovu prvotinu Mozaika. Úvahy pramenící z hledání odpovědí na provokující otázky (vyšla v nakl. Cesta r. 2013). Čtenář opět nalezne řadu různorodých zamyšlení, která vznikla jak úpravou autorových kázání, tak byla napsána přímo pro tuto publikaci.Vzniklé eseje se snaží „přeložit“ křesťanské poselství obyčejným lidem naší doby. Autor se pohybuje na pomyslné hranici mezi psychologií a teologií. Snaží se však nenápadně dokázat, že se nejedná o dva oddělené a vzájemně si konkurující světy, ale o dva pohledy na lidskou existenci, které se překrývají více, než by se na první pohled mohlo zdát...

Vypredané

4,85 €

Model růstu
Model růstu

Virginia Satirová; John Banmen

Za hranice rodinné terapie. Kniha představuje čtenářům model V. Satirové. Shrnuje základní východiska systému práce s klientem a nabízí přehled používaných technik, využitelných v individuální, párové i skupinové terapii. Je akcentován důraz na vnitřní proces klienta i terapeuta, propojení intrapsychických a interpersonálních systemických procesů.Publikace je určena jak profesionálům pracujícím v pomáhajících profesích, tak i zájemcům z řad laické veřejnosti; je doplněna rozhovory s Virginií Satirovou a informacemi o českých i zahraničních organizacích pracujících v Modelu růstu.

Vypredané

12,42 €

Věřte nebo ne
Věřte nebo ne

Pavel Kosorin

aforismy a bonmoty pro věřící i nevěřící. Aforismy bezesporu patří mezi perly řeči - jsou přesné, hutné a lapidární. Čtenáře rychle vyprovokují k hbitému - a správnému - závěru. A rychlost je dnes vítána.Chyba je neodmyslitelnou součástí lidské dokonalosti.Boží trpělivost je nekonečná - do chvíle, než se rozhodne pro krátký proces.Člověk ví, za co se modlí, ale netuší, o co si koleduje.Fakt, že své poklady ukládáte v nebi, není žádnou zárukou toho, že se tam dostanete.Drama je nepovedený pokus o dialog.Pokora je dobrá věc, ale člověk na ni nesmí být příliš pyšný.S pouhou mentalitou nevystačíme - znamenalo by to jistou retardaci.Čím více pastýřů, tím méně pastvy.Na všechno nevyléčitelné máme něco zaručeně účinného.Bůh dovede proměnit i kámen - někdy tak, že ztvrdne ještě víc.Mé nejhlubší přesvědčení není nic, co by se dalo napsat na transparent.Naslouchejte svým nepřátelům - nikdo jiný vás tak dobře nepoučí o vašich slabinách.Existuje spousta lidí, na které se mohu bezvýhradně spolehnout - devadesát procent z nich je součástí mé knihovny.Podezřívám všechny fanatiky, že hlavním důvodem jejich pohledu na svět je nedostatek fantazie.Kdo svoji víru vystavuje jako transparent, měl by se modlit, aby nezačalo foukat.

Vypredané

3,88 €

Jsem v dlani Boží
Jsem v dlani Boží

Vojtěcha Hasmandová

Dopisy z vězení Matky Vojtěchy Hasmandové SCB (z období 1952 - 1960). Po likvidaci mužských řádů a kongregací v roce 1950, bylo v církvi jasné, že budou postiženy i řeholní sestry. Proti sestrám, hlavně představeným, se konala celá řada zinscenovaných procesů. Mnoho sester pak bylo odsouzeno na dlouhé roky vězení.Mezi těmito sestrami byla uvězněna i boromejka sestra Vojtěcha Antonie Hasmandová. V monstrprocesu byla odsouzena na osm let komunistického vězení. Z tohoto místa napsala mnoho dopisů, které tvoří obsah knihy."Vždyť každý den našeho života je velkým darem Božím a bylo by škoda, abychom jej nechali vyznít naprázdno.A zde v silně zjednodušeném životě, hlavně v duchovním ohledu tím větší nebezpečí. Konečně všude aby se člověk s Hálkem modlil: Jen zevšednět mi nedej, Bože! Abychom k těm pokladům, jimiž jsme z Boží lásky zasypáni, nebyli vlažní, abychom nezklamali očekávání nebe i země!"

Vypredané

10,14 €

Láska tvoří krásu
Láska tvoří krásu

Marek Vácha

Kolikrát jsme z kazatelen slyšeli, že Pán Bůh stvořil svět z lásky! Pavel řekne, že v tom, co nazýváme God, Dios, Dieu nebo Bůh, žijeme, pohybujeme se a jsme, jsme uvnitř něj. Jan řekne, že to ono je láska. Je-li Bůh láska a je-li láska tvořící tak, že dá vzniknout vesmíru z ničeho, pak je lidská láska taky taková, láska je jedna. Láska nejen odkrývá zlaté poklady uvnitř duše člověka, ona je především tvoří. Láska tvoří krásu, láska umí v člověku vytvořit něco, co zde dříve nebylo, a nyní je. Každý sebemenší dobrý čin je fraktálem velkého třesku, je dotekem Boha, tvoří tento vesmír. Co by se stalo, kdyby člověk konečně začal milovat Boha, a co by se stalo, kdyby člověk konečně začal milovat člověka!

Vypredané

7,28 €

Encyklopedie dobrých skutků
Encyklopedie dobrých skutků

Kristýna Plíhalová

Pro nejmenší k prohlížení, pro začínající čtenáře a pro všechny děti, které láká býti dobroději.Jako rodiče máme povinnost svým dětem vytříbit povědomí o tom, co je dobré a co špatné. Učíme je překonat se. To člověk někdy musí, překročit svoje pocity a potřeby a udělat Dobrý skutek. Dobrým skutkům nás nejlépe učí osobní příklad, ale co kdyby na to existovala obrázková příručka? A tak vznikla Encyklopedie dobrých skutků, abecední seznam několika způsobů, jak překročit vlastní touhy a potřeby a udělat něco dobrého pro své okolí. Doufám, že bude užitečná vám i vašim dětem.

Vypredané

10,19 €

Víra a polibek
Víra a polibek

Pavel Konzbul

Biskup na blogu. V knize Víra a polibek - Biskup na blogu od blogera Pavla Konzbula čtenáři se dostává do rukou výběr osobního blogu brněnského pomocného biskupa na Lidovkách. Příspěvky reagují křesťanskou optikou na společenská a náboženská témata, která byla v dané době aktuální. Jsou ovšem psané tak, aby byly srozumitelné jak lidem věřícím, tak i nevěřícím.

Vypredané

5,82 €

Disciplina clericalis - výchova žáků
Disciplina clericalis - výchova žáků

Petr Alfons

Svěží dílko evropské novelistiky 12. století přináší v třiceti rozhovorech mezi otcem a synem výroky filosofů, pohádky, orientální bajky, přísloví a verše, které měly ukázat na názorných příkladech křesťanskou morálku. Petr nám zprostředkoval arabské a židovské znalosti obohacené o tradiční křesťanské vzdělání.

Vypredané

1,94 €

Otázky, na kterých v životě záleží
Otázky, na kterých v životě záleží

Jean Vanier

Autor ve svém přemítání vychází ze svých vlastních prožitků, ze zkušeností s postiženými lidmi, z biblických textů i z historie. V jeho odpovědi na tyto otázky je obsažen důraz na společenství s lidmi z okraje lidské společnosti, které dává životu mnoha jeho následovníků obsah a smysl.

Vypredané

9,60 €

Žena v Písmu svatém
Žena v Písmu svatém

Ivo Císař

V první části nás autor provádí Starým zákonem, v druhé si všímá novozákonních žen a ve třetí části rozjímá o Panně Marii, v níž vrcholí starozákonní předpovědi a předobrazy i novozákonní ctnosti.

Vypredané

1,46 €

Nesesmolíš
Nesesmolíš

Pavel Konzbul

Kázání. Autor, spirituál brněnského Biskupského gymnázia, vyvrací představy o kázání, jež by měly posluchače ohromit buď svým patosem nebo rozsahem. V jeho podání jsou výklady evangelia podbarveny neotřelými anekdotami, příběhy ze života a neopakovatelnými přirovnáními nebo metaforami typu "křest není repelentem odpuzujícím peklo".

Vypredané

4,17 €

Cirkus Maximus
Cirkus Maximus

Pavel Kosorin

Aforismy. Bonmoty. Maximy.. Musí být krásné žít v zemi, kde je osel pouhým dopravním prostředkem.Když jsou dveře zamčené, nemá cenu leštit kliku.Optimismus účetních musí být podložen přesnými čísly.Člověk neumí vytvořit řeku - vyzná se pouze v kanalizaci.Ve válce rozhoduje síla zbraní, v míru kulatost razítek.Jediný účinný způsob, jak z chrámu vyhnat překupníky, je vzít do ruky bič.Bylo by bláhové očekávat pomocnou ruku od prodejců rukavic.Žádná blecha neskáče podle toho, jak její hostitel píská.Prázdné pokladnice bývají nejméně přístupné.Zavírejte dveře za sebou, ne před sebou.Nikde člověk tak rychle nevyhoří jako za pecí.Ze všech uměleckých forem je byrokratům nejbližší jednoaktovka.

Vypredané

3,78 €

Neobvyklý deník
Neobvyklý deník

Jan Twardowski

Je plný tepla a humoru dosud žijícího básníka, polského katolického kněze. Ve svém deníku se autor omezil pouze na anekdoty a krátké příběhy, které ho napadaly ve dnech radosti i ve dnech smutku.

Vypredané

3,78 €

Sedmero bolestí víry
Sedmero bolestí víry

Petr Vrbacký

„Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4,4) Není snad křesťana neznalého tohoto apoštolského povzbuzení. Ovšem zrovna tak neexistuje věřící, jehož život by byl jen růžencem nekonečných radostí. Víra může trpět bolestmi: bolestí z nezdarů, ze vztahů, z lidí, z církve - a nejvíce z hříchů… Nad těmito bolestmi, ale také nad tím, jak se s nimi vyrovnávat, se autor zamýšlí.

Vypredané

4,47 €

Ďábel a jeho služebníci
Ďábel a jeho služebníci

Walter Nigg

Walter Nigg sleduje zosobněné zlo v průběhu staletí a důrazně ukazuje, jaký měla v dřívějších staletích vliv víra v ďábla na kolektivní psychiku. Podrobně popisuje nejen boj světců s mocnostmi temnoty, ale i pokusy moderních spisovatelů vypořádat se s problematikou ďábla. Je to aktuální kniha plná povzbuzení.

Vypredané

6,11 €

15 dní s Františkem Saleským
15 dní s Františkem Saleským

Claude Morel

Biskup František Saleský se narodil v roce 1567 ve šlechtické rodině. Byl znám jako neúnavný pastýř a duchovní vůdce, který prosazoval reformy Tridentského koncilu. S baronkou Janou de Chantal založil řád Navštívení Panny Marie. František Saleský měl hluboký smysl pro velikost člověka. Jeho úvahy nás zvou na cestu zbožnosti, vyzývají nás k rozvíjení velkodušné a radost vyzařující zbožnosti.

Vypredané

2,13 €

15 dní s Janem Taulerem
15 dní s Janem Taulerem

Adré Piet

Jan Tauler se narodil v roce 1300 ve Štrasburku. Byl velmi známým a vyhledávaným kazatelem a duchovním učitelem. Ve svých meditacích a úvahách zdůrazňuje nezbytnost čistoty srdce jako předpokladu hledání Boha ne někde venku, ale přímo v hlubině duše.

Vypredané

2,13 €

Syn brusiče nožů
Syn brusiče nožů

Wilhelm Hünermann

Poutavě napsaný životopis světce dnešní doby Juliána Eymarda, zakladatele eucharistiánů a služebnic Nejsvětější svátosti. V době, kdy víra ochabla a láska se zvrátila v sebelásku nás světec přivádí zpět ke středu a zdroji vší síly a milosti.

Vypredané

2,13 €

Sto dětí mi říká brácho
Sto dětí mi říká brácho

Marie Dvořáková; Karel Dvořák

Rok dobrovolníkem na indickém venkově. Jaký je život v hliněné chýši s osmi sourozenci a miskou rýže třikrát denně? Proč se indický puberťák nesmí zamilovat? Kde se dospělí lidé podepisují otiskem prstů? Poutavé vyprávění manželů Dvořákových o jejich dobrovolné službě ve venkovské škole pro chudé děti, v jedné z nejzaostalejších oblastí Indie. Příběh z míst, kam vás žádná cestovka nevezme.

Vypredané

6,21 €

K plnosti
K plnosti

Stanislav Krátký

Rozhovory Jana Mazance s dobrým bratrem a biskupem skryté církve. "Co dělá biskupa biskupem, není vnější nádhera, ale vnitřní síla." Právě zdroje vnitřní síly autora této věty se snaží poodhalit kniha rozhovorů s knězem, známým kazatelem, valdickým vězněm, jeřábníkem, teologem, vysokoškolským učitelem, biskupem, spoluzakladatelem Radia Proglas, mikulovským proboštem, s jednou z klíčových postav skryté církve nejen na Moravě.

Vypredané

10,38 €

15 dní s Thomasem Mertonem
15 dní s Thomasem Mertonem

Adré Gozier

Po 15 dní budeme sledovat Mertona – mnicha a spisovatele – v jeho životě, v jeho obrácení a jeho díle.Kniha je věnovaná tomuto cisterciáckému mnichovi, který byl populární hlavně v 50. a 60. letech. Jeho učení čerpá z klasické mnišské spirituality. Jeho originalita spočívá v osobní formulaci, kterou tomuto učení dává. Největší potřebou dnešního křesťanského světa je pro něho vnitřní pravda živená kontemplativním duchem.

Vypredané

2,33 €

Kniha přání a stížností
Kniha přání a stížností

Pavel Kosorin

Aforismy. Bonmoty. Maximy.. Ateismus:Zajímavé je, že ti, kteří v Boha nevěří, na něm pořád něco vidí.Kde se v naší ateistické zemi bere tolik politiků se spasitelskými ambicemi?Odvaha:Mluvit za druhé nevyžaduje tolik odvahy jako mluvit sám za sebe.Až najdete odvahu něco udělat, budete se muset vypořádat s těmi, kteří to štěstí neměli.Svět vznikl v okamžiku, kdy Bůh přestal považovat jeho stvoření za nereálné.Pesimismus:Pesimisté lámou nade vším hůl - a pak se nemají o co opřít...

Vypredané

6,60 €

Málo známá láska
Málo známá láska

Emmanuel z Taizé

Dál za naše představy o Bohu. Autor v knize rozebírá, jak si naše zraněná psychika často představuje Boha, a vede nás nad tyto samovolné reprezentace, jež Boží lásku velice znetvořují. Pokorně se zabývá otázkami, které jsou zároveň nejobecnější a nejniternější, velkou pozornost například věnuje problému katastrof, nemoci a smrti. Jeho cílem je přiblížit nás nepředstavitelné intenzitě nepodmiňované Boží lásky.Ve svém díle šťastně propojuje intelektuální poctivost s rozvojem duchovního hledání žitého vztahu s Bohem i bližními. Z jeho řádků dýchá i blízkost s bratrem Rogerem a život v bratrském společenství komunity v Taizé, která už oslovila a nasměrovala tolik mladých lidí.

Vypredané

11,19 €

Šum z pěn
Šum z pěn

Max Kašparu

Myšlenky a básně premonstrátského terciáře a psychiatra se dotýkají hlubokých problémů života.

Vypredané

4,75 €

O kontemplaci
O kontemplaci

Jan Šedivý

Kamínky v mozaice spirituality. Kontemplace je pro autora zkušeností Života, který se projevuje jako jednota a láska. Přináší zároveň zkušenost Boží přítomnosti ve vlastním nitru. Vede každého člověka nejprve k sobě samému, probouzí ho a pomáhá mu najít vlastní místo v životě.Dává sílu změnit, co má být změněno, zanechat, čeho má být zanecháno, a mít odvahu do toho, co má začít. Cílem nejsou mimořádné duchovní zážitky nebo změněné stavy vědomí, nýbrž prožívání celého života v jeho plnosti.

Vypredané

8,24 €

Lékařská péče o duši
Lékařská péče o duši

Viktor E. Frankl

Základy logoterapie a existenciální analýzy. Kniha je základním dílem tzv. logoterapie, což je léčba smyslem. Logoterapie jako moderní psychoterapeutická metoda je v tomto díle také nejsystematičtěji a nejinstruktivněji vyložena v obecném i specifickém plánu, a kniha je nejlepším pracovním úvodem do logoterapie.

Vypredané

8,15 €

Návrat ztraceného syna (omalovánky)
Návrat ztraceného syna (omalovánky)

Anna Šmalcová

Omalovánky s krátkými texty.

Vypredané

0,80 €

Dvířka věčnosti
Dvířka věčnosti

Pavel Konzbul

Kázání a zamyšlení v liturgickém roce B. Zastavit se v životě je velice důležité, dnes ještě mnohem více než dříve, a můžeme tak učinit různou formou. Jednu z nich nám nabízí ve své knížce promluv a zamyšlení P. Pavel Konzbul. Již popáté vychází sbírka jeho kázání, která k zamyšlení nenutí, ale spíš nenápadně vybízí. Kdo se nezastaví, nebilancuje.Jak totiž říká svatý Augustin: „Kdo nedovolí pravdě, aby nad ním zvítězila, dovolí to omylu.“ Promluvy k nedělím a některým slavnostem v liturgickém roce cyklu B se snaží pootevřít dvířka k věčnosti. Snad tato knížka pomůže čtenáři, aby se otevřel i průchodu Boží milosti a lásky.

Vypredané

4,47 €

Co je duše?
Co je duše?

Anselm Grün; Wunibald Müller

Moje Tajemství - moje síla. Oba autoři - Anselm Grün (nar. 1945, známý benediktinský mnich, ekonom kláštera, dr. theologie a psycholog), Wunibald Müller (nar. 1950, psychoterapeut, teolog a psycholog, vedoucí rekolekčního domu v opatství Münsterschwarzach v Německu, je ženatý a má dvě děti) - chtějí v této knize sledovat tajemství duše, jak se s ním setkáváme v Bibli, v duchovní tradici, v poezii, v hlubinné psychologii, v psychoterapeutické práci a v konkrétních zkušenostech našeho života.Nechť náš rozhovor vede všechny čtenáře k vnitřnímu dialogu s námi a otevře jim oči pro tajemství jejich duše a života a pro tajemství Boha, který sídlí v hlubině našeho nitra. Ať je to povzbudí, aby své duši věřili a přenechali se jejímu vedení, aby tak síla a dynamika, které z ní vycházejí, učinily jejich život plodným.

Vypredané

5,63 €

Čekání na prezidenta
Čekání na prezidenta

Pavel Kosorin

Aforismy, bonmoty, maximy. Miluji své nepřátele - proto se nebojím, že si nějaké udělám.Prázdných lidí je všude plno.Narcis prostě nechápe, proč by měl své ženě nosit květiny.Žijeme v době přebytku informací a nedostatku mozků.Lidé, kteří nosí hlavu vzhůru - katovi oblíbenci.Nikde se peníze tak neušpiní jako ve styku s lidmi.

Vypredané

3,69 €

Ve zpětném zrcátku Jindřicha Štreita
Ve zpětném zrcátku Jindřicha Štreita

Max Kašparu

Želivský premonstrátský jáhen a psychiatr Max Kašparů se v této knize s dosud neuveřejněnými fotografiemi Jindřicha Štreita věnuje tentokráte pohledu zpět.Nikoli proto, aby vzpomínal na staré a zašlé, ale aby ze zpětného zrcátka svých lékařských a duchovních zkušeností nabídl čtenářům krátký pohled do obou jmenovaných světů.

Vypredané

10,38 €

Nese mě řeka lásky
Nese mě řeka lásky

Jiřina Prekopová

Rozhovor s Ingeborg Szöllösi a Ivanou Krausovou. Jaké je tajemství ženy, která za své životní poslání přijala obnovení láskyplných vztahů v rodinách a u níž zaměstnání plně splývá se soukromým životem? S Jiřinou Prekopovou vedly intenzivní rozhovory Ingeborg Szöllösi a Ivana Krausová. Z knihy je patrné, jak se životní cesty této ženy promítly do jejího díla. Její působení ovlivnilo dětství a dospívání, studium, společenské a politické struktury, rány osudu a „náhodná“ setkání a známosti. Napínavé čtení, které na práci Jiřiny Prekopové nabízí nový pohled.

Vypredané

9,81 €

Poslední země
Poslední země

Marek Vácha

Antarktida. Bál jsem se, moc jsem se bál této knížky. Když zavřu oči, vítr mi ještě zpívá na tvářích a vidím tance plejtváků v chladné a husté vodě oceánu. Bojím se, abych svůj příběh správně přetlumočil. Úkol je téměř nemožný, pokusit se předat pohled na křičící modrooké kormorány a na plápolavý karmín pomalu zapadajícího antarktického slunce do plochých papírových stránek s trochou černi.

Vypredané

10,77 €

Proč být katolíkem
Proč být katolíkem

Richard Rohr; Joseph Martos

Důvod k tomu být katolíkem je nakonec v tom, být světcem. Svatí, kteří šli před námi, vytyčili cestu. Ukázali, že to může jít a jak to může jít. Jejich životy nejsou k tomu, aby byly otrocky kopírovány, ale jsou nám dány jako inspirace pro budoucnost. Dávají nám vzory, podle kterých můžeme modelovat naše vlastní životy na cestě ke svatosti. A právě tak, jako se jeden svatý lišil od druhého, tak každý z nás může čekat, že se bude lišit od všech ostatních

Vypredané

6,69 €

Smysluplně žít
Smysluplně žít

Alfried Längle

Aplikovaná existenciální analýza. Kniha se zakládá na poznatcích Franklovy existenciální analýzy a logoterapie, které prezentuje tak, aby se jim dalo porozumět a aby se daly aplikovat v neterapeutické, mimoklinické oblasti.Záměrem není vyučovat, kniha chce poskytovat návod. Protože pojednává o smyslu, jde o to, aby se čtenář osobně vyrovnával se svým vlastním, konkrétním životem. Smysl se nedá předpisovat, ani kniha jej nemůže poskytnout. Hledání smyslu je proces, který se musí dít trvale a nikdo jej z nás nemůže sejmout.Kniha nerozvíjí myšlenky přísně vědecky, nýbrž je koncipována se snahou navazovat na čtenářovy vlastní znalosti a zkušenosti. (Z předmluvy Alfrieda Längleho.)

Vypredané

3,30 €

Stříbrné vteřiny
Stříbrné vteřiny

Jiří Mikulášek

...Ježíš užíval často podobenství, aby objasnil tajemství Božího království. Někdy nám je Buh objasňuje i drobnými životními zážitky. Říkali jsme jim "stříbrné vteřiny"...Generální vikář brněnské diecéze svými příběhy, postřehy a úvahami v nás probouzí radost a povzbuzuje nás k objevování stříbrných vteřin v našem životě.

Vypredané

2,33 €

3 z 6
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Radoslav, 28.1.2024

odporucam

userAvatar

Radovan, 26.1.2024

Nadherná knižka hlavne pre mladých.

userAvatar

Pavol, 23.1.2024

doporučujem

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk