Karmelitánské nakladatelství

Karmelitánské nakladatelství

(94 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Otec Pio
Otec Pio

Gabriele Amorth

Světcův stručný životopis (3. vydání). Vzpomínka dona Amortha, novináře, kněze a přítele, který v letech 1942 až 1968 otce Pia pravidelně navštěvoval, ukazuje život tohoto kapucína z bezprostřední blízkosti. „Myslím, že otec Pio měl poslání živě nám připomínat všechna tajemství víry: výkupné umučení Páně, jeho milosrdenství, existenci ráje, pekla, očistce a také existenci andělů, zvláště našeho anděla strážného, který je při nás čtyřiadvacet hodin denně..."Existuje již mnoho životopisů otce Pia, ale stojí snad za to přidat k nim ještě pár řádek, aby byl Bůh ve svých dílech oslaven.

Vypredané

7,75 €

Ve škole otců pouště
Ve škole otců pouště

Marie Ancilla

V knize Ve škole otců pouště se autorce podařilo velmi názorně zprostředkovat moudrost pouštních otců dnešnímu člověku. Autorka bohatě cituje spisy otců pouště, především Kassiána, Jana Klimaka a Doroteje z Gazy.V jejich světle vykládá základy křesťanské asketiky, tedy učí prakticky bojovat proti neřestem, usilovat o ctnosti, rozlišovat svá hnutí mysli a uspořádat vztahy s bližními podle evangelia. Pozorný čtenář bude překvapen tím, jak hlubokou znalost lidského srdce měli tito mužové Boží, vzdáleni od nás staletími. Pro velký zájem vychází kniha v Karmelitánském nakladatelství už v druhém vydání.

Vypredané

9,60 €

Zázraky se opravdu dějí
Zázraky se opravdu dějí

Briege McKenna; Henry Libersat

Niektorí ľudia veria na zázraky. Sestra Briege McKenna nielen verí, ale aj vidí, že zázraky sa dejú. Roku 1970 bola zázračne uzdravená z reumatickej artritídy a odvtedy bola svedkom toľkých uzdravení a zázrakov, že si to väčšina kresťanov nedokáže ani predstaviť. Vo svojej uzdravovacej službe precestovala celý svet od Latinskej Ameriky až po Južnú Kóreu.V knižke Zázraky se opravdu dějí sestra Briege opisuje svoje stretnutia s Božou uzdravovacou mocou. Delí sa v nej so svojimi myšlienkami o dôležitosti viery a modlitby, o kňazskej službe, o uzdravovacej moci Eucharistie. Jej knižka ukazuje cestu k užšiemu spoločenstvu s Bohom, k uvedomeniu si jeho lásky a k prehĺbeniu viery, že on môže aj nemožné.Titul je v českom jazyku.

Vypredané

8,92 €

Živý plamen lásky
Živý plamen lásky

Sv. Jan od Kříže

Definitivní znění s textovými variantami první redakce v poznámkách. Jestliže o celé nauce svatého Jana od Kříže jeden z jeho současníků právem prohlásil, že „tam, kde i ti nejskvělejší spisovatelé, jak se zdá, končí, náš ctihodný otec začíná“, pak to dvojnásob platí o této knize.Jde o dílo, ve kterém nám Mystický učitel prostřednictvím komentáře ke své stejnojmenné básni přibližuje vrchol života člověka s Bohem, zralé stadium duchovního manželství: lidská osoba je zde vtažena do vnitřního života božské Trojice mocným a jemným působením Ducha svatého. Poprvé je tento spis uveřejněn v češtině i s textovými variantami první redakce v poznámkách.

Vypredané

8,15 €

Modlitba s Biblí v ruce
Modlitba s Biblí v ruce

Angelo Scarano

(2.vydání). „Čteš-li Písmo, a nerosteš v lásce, nepochopil jsi nic“ (sv. Augustin) Autor nabízí osvědčené způsoby, jak přistupovat k četbě Božího slova, jak se s ním modlit a nechat ho promlouvat do svého života. V první části vysvětluje podstatu Božího slova; v druhé, praktické části zazní konkrétní podněty pro četbu a modlitbu s Biblí v ruce; třetí část probírá desatero nejčastějších problémů, které mohou vyvstat na cestě s Božím slovem. Teď už je na nás, zda přijmeme výzvu: „Vezmi a čti!“

Vypredané

5,72 €

Malá cesta uzdravení
Malá cesta uzdravení

Pauline Edwardsová

Kniha obsahuje nejen řadu svědectví o tom, jak Bůh uzdravuje prostřednictvím modlitby věřících, ale přináší i jednoduchý návod, jak přistoupit k modlitbě za uzdravení vzpomínek. Jedná se o „malou cestu uzdravení“, jíž se autorka učila postupně, v průběhu mnoha let služby potřebným a trpícím lidem. Z jejího vyprávění a ze svědectví mnoha svědků můžeme vidět, že služba modlitby za uzdravení v Ježíšově jménu prožívá v posledních desetiletích v církvi nové jaro.„Mnoho let jsem měl příležitost pozorovat, jak Paulinin dar uzdravování skrze Ducha Svatého postupně roste a je stále zřetelnější, zvláště během velkých shromáždění. Svědectví zaznamenaná v této knize ukazují mocné Boží působení uprostřed nás. Když lidé vydávají svědectví o tom, co pro ně Pán učinil, celé společenství pociťuje, jak je nám Bůh blízko a jakou má lásku ke každému člověku. Při takových příležitostech zasévá Bůh do lidských srdcí touhu slavit svátosti a sdílet víru s ostatními bratry a sestrami.“ (z předmluvy P. Laurence Brassilla)

Vypredané

9,31 €

365 dní s otcem Piem
365 dní s otcem Piem

Gianluigi Pasquale

Z duchovní korespondence. Výběr z duchovní korespondence sv. Pia z Pietrelciny je cennou sbírkou duchovních inspirací i poučení praktického rázu. Učíme se tu hlouběji prožívat víru v Boha, mít opravdovou naději v náročných životních etapách, milovat bližního a upřímně mu odpouštět.V SLOVENSKOM JAZYKU NÁJDETE KNIHU TU: 365 dní s Pátrom Piom (2021)Kapucínský světec nás vybízí, abychom se vydali na cestu s Ježíšem, a ukazuje pevné body, na kterých stojí autentická křesťanská existence. Z jeho dopisů je patrné, jak naplněný byl jeho život v Boží přítomnosti a jak ohleduplně se věnoval těm, kdo se svěřili jeho duchovnímu vedení.Jeho opravdovost promlouvá i k lidem 21. století – kněžím, řeholníkům, laikům žijícím ve světě, mladým lidem i těm, kdo víru hledají.Prožijte jeden rok v doprovodu této charismatické osobnosti – a duchovně omládnete.

Vypredané

19,30 €

Život za život
Život za život

Giuliana Pelucchiová

Svatá Gianna Berettová - Mollová. Táto kniha autorky Giuliany Pelucchi umožňuje spoznať svätú Giannu Berettovú - Mollovú cez konkrétne okolnosti jej života a svedectvá ľudí, ktorí jej poli blízko a milovali ju.Gianna sa narodila 4. októbra 1922 v Magenta rodičom zo strednej vrstvy. Vyštudovala medicínu a špecializovala sa na pediatriu. Po niekoľkých rokoch sa stretla s inžinierom Pietrom Mollom, ktorý bol hlboký veriaci a zaľúbili sa.Po svadbe sa im postupne narodili tri deti: Pierluigi, Mariolina a Laura. V lete 1961 počas jej štvrtého tehotenstva nastal problém. Gianne objavili fibrom (bujnejúci nádor) a bol nutný chirurgický zákrok, ktorý by znamenal umelý potrat. Gianna odmietla nechať svoje dieťa zabiť a toto rozhodnutie oznámila manželovi aj lekárovi. Podstúpila iný druh operácie, ktorý bol veľmi riskantný práve pre ňu.Gianna Emanuela sa narodila úplne zdravá. Pre jej matku však už nebola nijaká nádej. Obetovala svoj život pre svoje dieťa. Po blahoslavení a následnom svätorečení sa stala Gianna Berettová - Mollová patrónkou pro-life hnutia. Jej život je príkladom pre každého človeka dnes ale aj do budúcich rokov.

Vypredané

7,95 €

Prázdné ruce
Prázdné ruce

Maria Calasanz Ziescheová

Příběh opata Berna z Reichenau. Kniha je slavný román o životě opata Berna z Reichenau (1008–1048). Lotriňan Berno, vzdělaný mnich z říšského opatství na Prümu v Eifelu, je jmenován opatem polorozpadlého kláštera na ostrově Reichenau na Bodamském jezeře. Nezdá se, že by měl pro těžký úřad valné předpoklady, ale skrze mnohé zkoušky dozrává v dobrotivého a moudrého otce svých mnichů i prostých lidí na ostrově. V roli opata se setkává s mocnými tehdejší doby, jeho cesty ho zavedou do mnohých evropských měst, vždy se ale rád vrací na svou milovanou Augii. Ostrov Reichenau dodnes uchovává význačnou památku na opata Berna – západní část chrámu na Mittelzellu, kterou kdysi vystavěl a kde je též pochován.Maria Calasanz Ziescheová (1923–2001), řeholnice mariánské kongregace Schwestern Unserer Lieben Frau, působila jako vedoucí řádového internátu sv. Josefa v Rheinbachu u Bonnu. V roce 1965 poznala okolí Bodamského jezera a seznámila se s velkými historickými postavami této krajiny. Reichenau se jí pak stalo druhým domovem. Napsala velmi úspěšný román o Heřmanovi z Altshausenu Dokonalá svoboda (Portál 1991, KNA 2011) a román Poutník (Portál 1995) o putujícím biskupovi Pirminovi, který Reichenau založil.

Vypredané

6,25 €

CD: Promluvy III.
CD: Promluvy III.

Vojtěch Kodet

mp3. Promluvy nahrané při večerech chval v kostele sv. Havla v Praze v letech 2012–2013 a na letním táboře JUMP 2013 v Kostelním Vydří. Kázání Jana Křtitele (Lk 3,1-16);Zázračný rybolov (Lk 5,1-11);Ježíš prochází zavřenými dveřmi (Jan 20,19-29);„Odejdu-li, pošlu vám Přímluvce.“ (Jan 16,5-11);O dvou synech na vinici (Mt 21,28-32);Služebníci neužiteční? (Lk 17,5-10)Celkový čas: 2 hod. 3 min.

Vypredané

3,88 €

Moudrost Silvána z Athosu
Moudrost Silvána z Athosu

kolektív autorov

Silván z Athosu (1866 – 1938) prežil v kláštore väčšinu svojho života. Vstúpil doňho ako mladý a stal sa jeho domovom na celý život. Pre jeho nadprirodzenú múdrosť ho vyhľadávali zástupy ľudí. Učil ich k neustálej modlitbe v pokoji aj počas rôznych činností a k pokore. Ako sám hovorieval: „Píšem tieto veci, pretože moja duša patrí Pánovi.“Moudrost Silvána z Athosu je kniha presýtená múdrosťou zjavenou od Boha človeku, ktorý mu obetoval svoj život. Nie je možné začítať sa do nej a neskôr ju jednoducho odložiť naspäť do police bez toho, aby nezanechala v čitateľovi hlboký zážitok.

Vypredané

9,70 €

Time management jako duchovní úkol
Time management jako duchovní úkol

Friedrich Assländer; Anselm Grün

Je zrejmé, že úspech a spokojnosť v našom živote závisí od toho, ako sme sa vysporiadali s plynutím a štýlom našej doby a ako sme sa jej dokázali prispôsobiť. Nanešťastie sme súčasťou veľmi rýchlej doby, ktorá nás všetkých naháňa.Veta nemám čas sa stala štandardným vzorcom, ktorý opisuje náš život a moderné prežívanie dní. Štúdie nedávno zistili, že spokojní a šťastní ľudia dnešnej doby sa držia každodenných rutinných a disciplinovaných prác.Avšak kniha Time management jako duchovní úkol vysvetľuje, že dobrý time management sa týka nielen efektívnej a disciplinovanej práce, ale zahŕňa taktiež správnu orientáciu hodnôt, otázku vhodného opatrenia a zavedenie rebríčka priorít. Každý deň je dar. Nepremrhajme ho.

Vypredané

9,60 €

Poselství Jana od Kříže
Poselství Jana od Kříže

Antonio Maria Sicari

Svatého Jana od Kříže nazývají křesťané i nekřesťané velkým mystikem. Směs určitého obdivu a nepřístupnosti jeho strmé cesty však poněkud zkresluje Janovo poselství. Světec nás totiž celým svým dílem i zkušeností ujišťuje o Boží lásce k lidem a o neuhasitelné touze člověka po sjednocení se svým Pánem. Karmelitánský mystik zvěstuje, že temná noc, do níž ho máme následovat, bude celá "zapálená láskou".Výstup na horu velkého setkání si žádá jen to, abychom odevzdali své malé nic tomu, který je Vše. Sicariho kniha je průvodcem po díle známého mystického učitele, který zatím v českém jazyce nemá konkurenci. Zabývá se jak jeho delšími a obecně známými texty, tak především hlubokým vztahem Jana od Kříže k biblické Písni písní. Kniha uspokojí ty, kdo si oblíbili křesťanskou mystiku, i ty, kdo se obdivují Janovým psychologickým postřehům a vysoké poetické a literární hodnotě jeho textu.

Vypredané

13,10 €

Přežít nebo prožít mši svatou?
Přežít nebo prožít mši svatou?

Vojtěch Kodet

Svatý Julián Eymard nad eucharistií nepřestával žasnout, když hlásal, že „všechny zázraky převyšuje svým obsahem, nad všechny vyniká délkou svého trvání. Je to neustále trvající vtělení, ustavičně se obnovující Ježíšova oběť: je to hořící keř, který neustále plane na oltáři; je to mana, pravý chléb života, který denně sestupuje z nebe.“Jen postupně člověku dochází, o jak zázračnou skutečnost se jedná. Je dobré živit v sobě úžas nad tímto tajemstvím, aby nám svátost lásky nezevšedněla. Je totiž nevyčerpatelná, stále v ní můžeme objevovat nové a nové „zlaté žíly.“ Kéž by i tato knížečka napomohla tomu, abychom hlouběji poznali „svátost Ježíšova srdce“ a její životodárnou moc.

Vypredané

6,31 €

Z ašramu do kláštera
Z ašramu do kláštera

Joseph-Marie Verlinde

Autora v mládí silně oslovil guru Mahariši Mahéš Jógi. Jacques Verlinde byl velmi nadaný student, maturoval v patnácti letech a specializoval se na obor nukleární chemie. V roce 1968 na něj zapůsobil jmenovaný guru, zakladatel tzv. transcendentální meditace, který právě pobýval v západní Evropě. Jacques zanechal nadějné vědecké dráhy a následoval jej nejprve do Španělska a pak do Indie, kde několik let pronikal do tajů nově objevené duchovní cesty.Po několika letech ale prožil nečekané oslovení Kristem, které ho přimělo k návratu do Evropy a ke křesťanství. Ještě nějakou dobu se snažil spojit život v Kristu s používáním nabitých paranormálních schopností, než pochopil, že okultní síly neovládá, ale ony ovládají jeho. Časem našel odvahu i příležitost podstoupit proces očišťování a osvobozování ze závislosti na moci, která nebyla Boží.

Vypredané

10,19 €

CD: Tajemství Božího království
CD: Tajemství Božího království

Vojtěch Kodet

Vám je dáno znát tajemství Božího království – 32:50 Výklady podobenství:O rozsévači – 33:06O světle – 33:15O hořčičném zrnku, o kvasu – 32:04O pleveli mezi pšenicí – 33:56O pokladu, o perle, o síti, o hospodáři – 33:45O dělnících na vinici – 33:05O nepoctivém správci – 28:40O svatební hostině – 33:57O deseti družičkách – 33:10O hřivnách – 35:20O posledním soudu – 32:40Celkový čas: 6 hod. 36 min.

Vypredané

5,72 €

Novéna k svatým manželům Martinovým
Novéna k svatým manželům Martinovým

Milada Jiřina Burgerová

Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Novéna k svätým manželom Martinovcom (2016).Tato novéna má pomoci všem manželským párům (nebo i všem ostatním, kteří žijí jakýkoliv způsob společenství) nejen předkládat svatým manželům Martinovým všechny těžkosti a obtíže svého rodinného života, ale chce je i povzbudit, aby přijali a žili vzájemný vztah jako společnou cestu ke svatosti.Vždyť Ludvík a Zélie, jak zdůraznil kardinál Saraiva při blahořečení Martinových, pochopili, že se „mohou stát svatými nikoliv navzdory manželství, ale právě v něm a skrze ně“.

Vypredané

1,94 €

Dvojí tvář lenosti
Dvojí tvář lenosti

Kateřina Lachmanová

Zrcadlo pro lenochy klasické i notoricky přetížené. Tématem knížky není pouze lenost v klasickém a tradičním pojetí, ale lenost v širším slova smyslu. Mniši by řekli acedie neboli vnitřní rozklad, který se u jednoho projeví nedbalostí a nečinností, u jiného naopak horečnou aktivitou či svévolným tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. Není tedy určena jen těm, kteří dělají málo nebo nic, ale i těm, kteří dělají příliš mnoho, puzeni však vším možným, jenom ne Duchem. (z úvodu autorky)

Vypredané

6,69 €

Otec Pio z Pietrelciny
Otec Pio z Pietrelciny

Attilio Negrisolo; Nello Castello; Stefano M. Manelli

Pohled do nitra stigmatizovaného kapucína. Páter Pio – neobyčajný rehoľník, o ktorom bolo v priebehu pár rokov napísaných viac než päťsto diel. Tieto diela čerpali z mnohých aspektov zo života Pátra Pia, ktoré môže ponúknuť jeho život- jeho pastorácia, charizma, zložité a dramatické udalosti tej doby...Knihu Otec Pio z Pietrelciny písali traja kňazi – duchovné deti a dlhoroční priatelia Pátra Pia. Nejde len o priamy opis jeho osoby, ale v prvom rade o jeho štúdium, spiritualitu a vnútorný život ako kňaza, sprievodcu duší a mystika.Zámerom autorov je prehĺbiť a rozšíriť vnútorné bohatstvo Pátra Pia pre tých, ktorí chcú vstúpiť do školy mnícha z Pietrelciny.

Vypredané

9,22 €

Starý a nový člověk v nás
Starý a nový člověk v nás

Matta el-Meskin

Autor knihy Matta el-Meskin učí o modlitbe a vnútornom živote súčasného veriaceho človeka. Starý a nový člověk v nás, to je názov jednej z jeho známych kníh. Okrem nej napísal aj Rady k modlitbě. Jeho slová prúdia zo srdca a dostávajú sa nielen do uší poslucháčov... Ony idú hlbšie. Až k srdcu. Vyvolávajú radosť zo života i z toho, že každý z nás je milované Božie dieťa.

Vypredané

7,66 €

CD - Promluvy I.
CD - Promluvy I.

Vojtěch Kodet

mp3. Nahráno při večerech chval v kostele sv. Havla v letech 2010–2011.Ježíš a hříšnice v domě farizeově (Lk 7,36–50)Uzdravení deseti malomocných (Lk 17,11–19)Přítel celníků a hříšníků (Mt 11,16–19)Pojďte a uvidíte (Jan 1,35–39)O posledním soudu (Mt 25,31–46)Uzdravení hluchoněmého (Mk 7,31–37)Ježíš a cizoložnice (Jan 8,1–11)Emauzští učedníci (Lk 24,13–35)Celkový čas: 2 hod. 18 min.

Vypredané

3,88 €

Dokonalá svoboda
Dokonalá svoboda

Maria Calasanz Ziescheová

Heřman z Altshausenu (1013–1054), středověký šlechtic, jehož v dětství uvrhne obrna na invalidní vozík, se stává jednou z nejdůležitějších postav kláštera v Reichenau, ve kterém žil jako mnich. Je autorem známé modlitby Zdrávas, Královno (Salve Regina) a notového přepisu gregoriánského chorálu. Ve své době byl velkým učencem – nebyla mu cizí hudba, matematika, astronomie.V románu Dokonalá svoboda k nám tato významná osobnost promlouvá svým životem. Ačkoliv čtyři desetiletí jeho života probíhala v tichu a osamělosti ostrovního kláštera a v omezenosti těžkého ochrnutí, je vzrušující číst, jak se mladý švábský hraběcí syn probojovával k radostnému přijetí svého osudu a jak ze svého ubohého života postupně vytváří velké a svobodné bytí. Ochrnulého Heřmana doprovázejí láska a věrnost, ale zakouší též mnoho ústrků, nepřízně a závisti. Vším, co ho potkává, se stále více stává radostným bohatým chudákem, který je schopen obdarovat druhé. Mnich Heřman obdarovával nejen své spolubratry na ostrově Reichenau, má mnoho co říci a dát i dnešním lidem. Ukazuje, jak najít odpověď na otázku po smyslu bytí a utrpení, které vstupuje do každého lidského života.

Vypredané

10,19 €

Charisma Terezie z Avily
Charisma Terezie z Avily

Antonio Maria Sicari

Kontemplace ve službe církvi. Autor knihy Charizma Terezie z Avily sa chce vrátiť do každodenného života, životného prostredia a vzťahov ženy, ktorá zmenila životy mnohých ľudí rovnakou intenzitou kedysi, tak aj dnes. Svätá Terézia z Avily bola veľká španielska mystička (1515- 1582), ktorá cestovala po celom Španielsku spolupracovala so svätým Jánom z Kríža a obnovila rád karmelitánov.Dielo sa zameriava na majstrovské umenie spirituality v jej živote, ktoré popisuje cestu duše k zjednoteniu a splynutiu s Bohom tak, ako to dokázala svätá Terézia.

Vypredané

14,45 €

Úvod do křesťanství
Úvod do křesťanství

Joseph Ratzinger

Výklad apoštolského vyznání víry. Na konci šedesátých let se mladý profesor Ratzinger stal světově známým díky knize Úvod do křesťanství. Pokouší se v ní odpovědět na otázku, co je obsah a smysl křesťanské víry. Důkladnost a hloubka, s níž zde odkrývá základní problémy křesťanské existence, je ohromující i na počátku 21. století.Kniha vyšla aj v slovenskom jazyku: Úvod do kresťanstva (2020)

Vypredané

16,20 €

Život Marty Robinové
Život Marty Robinové

Bernard Peyrous

Až do svojej smrti v roku 1981 Marta Robinová žila na farme v Châteauneuf- de- Galaure. Chorá, ochrnutá, žijúca ďaleko od slávy v diskrétnej izolácii, zmenila bezpočetné množstvo životov. Svoje utrpenie obetovala Bohu a tak bola príkladom pre mnohých. V jej dome ju navštívili tisícky ľudí, známych aj neznámych, aby im dala radu, povzbudenie. Niekedy stačilo len jediné slovo.Knihu Život Marty Robinové napísal autor Bernard Peyrous na základe výpovedí ľudí, ktorí sa s Martou osobne stretli a tak pomohli získať o nej čo najúplnejší obraz. O žene, ktorá ďaleko od prebytku ukázala silu jednoduchosti a obdivuhodnú odvahu.

Vypredané

10,57 €

Poutník
Poutník

Maria Calasanz Ziescheová

K vůdčím osobnostem duchovních dějin 8. století patří biskup Pirmin (685–753), hlavní postava knihy Poutník. Doba je plná válek a násilí, takže jeho mise jsou nesnadné a nebezpečné. Kamkoli však na svých častých cestách přijde, chce jen jediné: postavit lidem příbytky a přinášet jim zvěst o Bohu.Majordomus Karel Martel, který vládne francké říši, dává v roce 724 Pirminovi příkaz, aby založil klášter na ostrově v Bodamském jezeře (dnes slavné Reichenau). Karel spatřuje v založení kláštera svůj opěrný bod v zemi vzpurných Alemanů, ale Pirminovi a jeho mnichům se podaří tento příkaz splnit jen s velkými obtížemi. Pirmin se stane prvním opatem nového kláštera, ale už po třech letech musí klášter i ostrov opustit, jakkoli s nimi zůstává duchovně spjat. Avšak ostrov na něj nezapomněl dodnes: Pirminův obraz má ve svém znaku a Pirminova socha zdraví návštěvníky na hrázi, která spojuje ostrov s pevninou.

Vypredané

11,16 €

Duchovní poklad
Duchovní poklad

Tichon Zadonský

Po Silvánovi z Athosu a Serafimovi Sarovském představujeme čtenářům další velkou postavu východní spirituality. Tichon Zadonský vnímá přírodu jako souhrn svědků, kteří vydávají svědectví o Bohu, nebo jako knihu, která dosvědčuje Boží všemohoucnost, moudrost a dobrotu. Svět je plný stop vedoucích k poznání Boha, zrcadlícího se ve svém stvoření.Poznání Boha je pak onen „duchovní poklad“, který svatý Tichon sbírá v přírodě. Vrcholem poznání Boha je sjednocení s ním v lásce. Muž Boží si přeje, aby všichni křesťané tento poklad hledali a stále více jej nacházeli.

Vypredané

7,76 €

Modlitba v jazycích
Modlitba v jazycích

Jean-Claude Marie Fould

V této knížečce hovoří autor o "daru jazyků" - o glosolalii - způsobem, který je srozumitelný nejširší čtenářské veřejnosti. V první části výkladu shromáždil informace, které o glosolálii přináší Nový zákon z dob apoštolských. Představuje užívaný slovník a různé popisy daného charismatu.V druhé části shrnuje hlavní hypotézy týkající se původu a duchovního významu daru jazyků. Ve třetí části odpovídá na několik otázek, aby napomohl dobrému využívání modlitby v jazycích v dnešní církvi a překonání různých nedorozumění, plynoucích zejména z neznalosti.

Vypredané

2,47 €

Leonie Martinová
Leonie Martinová

Marie Baudoin-Croix

Starší sestra Terezie z Lisieux. Leonie Martinová (1863–1941), starší sestra svaté Terezie z Lisieux (1873–1897), zůstávala dlouho ve stínu svých sester a rodičů. Její život přitom krásně ukazuje, jak Bůh umí proměnit člověka, který je v očích druhých „problém“ či „přítěž“. Rodiče mají s Leonií odmala těžkosti. Maminka se v dopise příbuzným ptá, „jak to všechno dopadne“. Terezie píše lapidárně „chudák Leonie“. Tvrdohlavá dívka je typická průšvihářka, není s ní k vydržení. Nikdo neumí najít klíč, jak ji usměrnit.Přesto se Leonie stane nadějí pro mnohé. Pro mladé je živým svědectvím, že u Boha není beznadějných případů. Do kláštera vstoupí úspěšně až napočtvrté. Důležité je vydržet ve svých základních rozhodnutích a doufat v Boha, i když se životem někdy motáme a tápeme. Pro dnešní rodiče je její příběh posilou – Bůh otevírá srdce i nejnepřístupnějším povahám.

Vypredané

9,60 €

Pan farář má krizi
Pan farář má krizi

Jean Mercier

Otec Benjamin, farář z francouzského maloměsta, přichází postupně o všechny iluze spojené se svým kněžstvím. Původně chtěl studovat Bibli, získávat lidi pro Ježíše Krista a předávat jim radostnou zvěst. A čemu po letech dennodenně čelí? Dvěma rozhádaným ženám, jež se starají o květinovou výzdobu kostela. Petici věřících, protože si některé z nich dovolil požádat, aby přišli ke zpovědi. Vyčerpávajícímu schůzování a papírování i stěží skrývanému pohrdání… Jak z tohoto vězení ven? Prostě se jednoho dne vytratí z dosahu všech. Co přesně podnikne? A co to udělá s jeho okolím?Svěží, čtivý, místy velmi napínavý příběh se stal ve Francii bestsellerem. Tisíce čtenářů zaujal autorův inteligentní humor, jeho laskavá i krutá ironie a šokující otevřenost, s níž odkrývá existenciální problémy kněží v dnešním světě. Knížka otřese naším pohledem na církev a na to, co je v ní podstatné…

Vypredané

7,66 €

Lék na únavu ze života
Lék na únavu ze života

Anselm Grün

Nie sme príliš často unavení, apatickí, rezignovaní?Zažili sme sklamanie a bezmocnosť?Čo ak cesta ktorou sme sa vydali neviedla k cieľu?Z tohto všetkého sme sa cítili vyčerpaní a bez akejkoľvek túžby. Anselm Grün odhaľuje spôsoby vzniku únavy, demaskuje ju a tak nám dáva možnosť znovu nájsť seba samých - vitálnych a schopných postaviť sa problémom života tvárou v tvár. Vedie nás k riešeniu hlavnej témy nášho života: nasledovať rytmus vlastného ducha a tela a nájsť v sebe vnútorný pokoj.

Vypredané

8,15 €

Scala Paradisi - Stupně k ráji
Scala Paradisi - Stupně k ráji

Bratr Guigo

Malé pojednání Scala paradisi (někdy též nazývané Scala claustralium) je dopis, který napsal před rokem 1150 mladý kartuzián a budoucí převor Velké Kartouzy jménem Guigo Gervaisovi, převoru kartouzy Mont-Dieu. Svědčí svým způsobem o přátelství mezi cisterciáky a kartuziány, neboť obsahuje některé myšlenky vypůjčené od svatého Bernarda. Toto rozsahem skromné dílo je dnes považováno za jeden z klenotů středověké duchovní literatury. Bratr Guido v listu popisuje svému příteli čtyři stupně duchovního života, které vedou k Bohu: čtení, rozjímání, modlitbu a kontemplaci, a jejich vzájemné vztahy.

Vypredané

3,20 €

Krátké spisy a korespondence
Krátké spisy a korespondence

Sv. Jan od Kříže

Výbor z kratších textů kde se autor představuje jako originální myslitel a duchovní vůdce.

Vypredané

9,22 €

Falešné představy o Bohu
Falešné představy o Bohu

Karl Frielingsdorf

Mnoho kněží, řeholníků a laiků hlásá navenek Boha jako dobrého pastýře, milujícího otce, zatímco v nitru jsou sžíráni úzkostí a falešnými pocity viny. Takové představy o Bohu jsou často potlačovány ze strachu, že bych se musel s tímto nebezpečným Bohem vypořádat. Stejně jako jiné potlačené životní zkušenosti však mohou vést k onemocnění a bránit osvobozující víře a plnému životu.Prostřednictvím mnoha příkladů líčí Frielingsdorf srozumitelným a živým jazykem účinek těchto falešných, démonizujících představ o Bohu a na základě svých dlouholetých terapeutických zkušeností dává návod, jak mohou být odhaleny a překonány. Zpracováním potlačených negativních zkušeností je možné orientovat se na živoucí a uzdravující představy Boha, jak nám ho zjevuje Bible.

Vypredané

8,92 €

Malá cesta Terezie z Lisieux
Malá cesta Terezie z Lisieux

Conrad de Meester

Terezie prožila svůj dospělý život na několika metrech čtverečních, a přece se stala patronkou misií po celém světě. Její zrání k průzračné prostotě a důvěře nebylo jednoduché, prošla si mnohé duchovní krize a temnoty, a přitom je hlasatelkou Božího milosrdenství a naděje. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její Autobiografické spisy staly jednou z nejčtenějších duchovních knih. Chtěla žít úplně ve skrytosti, a dnes ji milují a vzývají s prosbou o přímluvu miliony křesťanů. Žila jen necelých dvacet pět let, nedostalo se jí valného formálního vzdělání, ale pro Bohem vlitou moudrost byla prohlášena učitelkou církve.De Meesterova studie (v originále Les Mains vides, „Prázdné ruce“) už dnes patří ke klasické duchovní literatuře. Autor ukazuje nejen duchovní zápasy a zrání světice, ale především jádro její spirituality, které spočívá v pokorné důvěře v Boží lásku a v touze na tuto lásku odpovídat, jakkoli nepatrným způsobem. Slovy kardinála Martiniho, její „malá cesta“ nás vrací k samé podstatě křesťanství.

Vypredané

11,16 €

Autobiografické spisy
Autobiografické spisy

Terezie z Lisieux

Dějiny Duše. Životopis sv. Terezie z Lisieux očištěný od pozdějších přídavků a oprav, který v upravené a přepracované verzi měl název Dějiny duše. Jde o tři od sebe oddělené autobiografické spisy, které Terezie napsala na žádost tří různých osob a v plném rozsahu nám dávají poznat velikost této „světice malé cesty“.Krátký a plodný život této karmelské světice, naplněný utrpením i duchovní radostí, vnitřními zkouškami i milostí, uchvacuje stále další generace křesťanů. Pius XI. ji nazval „největší světicí nové doby“ a „živoucím Božím slovem“.Titul vyšiel v novom vydaní: Příběh jedné duše - Autobiografické spisy (2016).

Vypredané

5,62 €

Radost z kněžství
Radost z kněžství

Stephen J. Rossetti

Stephen Rossetti je známý americký kněz a psycholog, který se léta věnuje doprovázení kněží. Poznal kněze radostné a spokojené, ale i rozervané a frustrované. Tvrdí, že těch prvních bylo víc, přesto nabízí mnoho cenných podnětů, jak pečovat o „poklad v nádobě hliněné“. Kniha získala už několik ocenění.

Vypredané

10,19 €

Odstup, satane!
Odstup, satane!

Georges Huber

Sám Ježíš Kristus označil několikrát ďábla za „vládce tohoto světa“, což svědčí o tom, jak velkou moc nad lidmi satan má. Georges Huber se ve své knize o démonologii snaží postihnout ďáblovo působení na člověka v konkrétních životních situacích a odhalit znamení prozrazující přítomnost Zlého, jehož největší prohnaností je přesvědčit člověka o tom, že vůbec neexistuje.Čtenáři mají možnost poznat, že popírání ďáblovy existence by se mohlo stát osudným omylem. A naopak ti, kteří jsou oběťmi úzkostného strachu ze zlých duchů, najdou v knize osvobozující světlo. Pro každého se tak může kniha stát obohacením jeho víry a utvrzením, že Kristus, dnes stejně jako kdysi, může se svrchovanou autoritou přikázat: „Odstup, satane!“

Vypredané

5,82 €

Křížová cesta s Marií
Křížová cesta s Marií

Elias Vella

P. Elias Vella OFM Conv., katolický kněz, exorcista z Malty, žádaný kazatel na duchovních cvičeních, seminářích a konferencích po celém světě. Je autorem mnohých knih, které byly vydané v maltštině, angličtině, italštině, portugalštině, slovenštině a v češtině.Text křížové cesty a meditace jsou doprovázeny barevnými fotografiemi křížové cesty v poutním klášterním kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří.Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Krížová cesta s Máriou (2016).

Vypredané

4,85 €

CD: Radosti a strasti manželského života (mp3)
CD: Radosti a strasti manželského života (mp3)

Aleš Opatrný

audiokniha. Radosti a strasti manželského života (54:26 min)Jak moc lze předat víru v rodině? (1:22:45 hod., min)Modlitba v rodině (59:52 min)

Vypredané

3,88 €

4 z 51
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Terézia, pred 1 dňom

Nezistila som nevýhodu

userAvatar

Alexandra, pred týždňom

Prekvapivo velmi rychlo do 2 dni tovar bol doruceny- vsetky postupy oznamene , presne ako na webe tovar vyzeral.Bola som spokojna- odporucam vsetkym .

userAvatar

Oľga, pred týždňom

Rýchle vybavenie objednávky, som spokojná

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk