Matice cyrilometodějská

Matice cyrilometodějská

(31 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Stužka Dominika Savia
Stužka Dominika Savia

František Kubovič

Malá knížečka obsahující stručný životopis patrona mládeže sv. Dominika Savia (1842-1857) a především vysvětlení vzniku úcty k zázračné stužce tohoto světce. Tuto pověsil Dominik své mamince nezištně na krk, když byla nemocná, a zázračná moc Panny Marie maminku uzdravila. Pověst vzácné stužky, kterou Dominik zavěsil na krk své matky, pokračuje i dnes orodováním mladého světce za matky a malé děti. V mnoha částech světa se mnoho žen obrací s živou vírou na svého mladého, ale velkého ochránce. Proto na památku této zázračné stužky a na rozšiřování úcty, vzbuzení větší důvěry k tomuto "obyčejnému" chlapci poskytují salesiánské domy na celém světě matkám a ženám, které touží po dítěti v bezdětném manželství, stužku s obrázkem světce. Tato stužka je přiložena také k této brožurce - je neposvěcená. V druhé části brožurky je otištěna novéna ke sv. Dominiku Saviovi, předsevzetí rodičů vychovávat křesťansky a modlitba matky v očekávání narození dítěte. Vyšlo s církevním schválením.

Skladom

2,13 €

Posledné kusy
Mystické město Boží I - Početí
Mystické město Boží I - Početí

Mária od Ježiša z Agredy

Životopis Panny a Matky Boží Marie od sestry Marie od Ježíše z Agredy. Mystické mesto Božie I onedlho aj v slovenskom jazyku.První ze čtyřsvazkového mystického a teologického díla napsaného ze sdělení Matky Boží. Mystické město Boží obsahuje podrobný životopis Panny Marie a vedení omilostněné duše sestry Marie od Ježíše (1602–1665), představené kláštera Neposkvrněného početí, řádu sv. Františka Serafínského ve španělském městě Agreda. První svazek s názvem Početí představuje svatá tajemství uskutečněná Bohem v Panně Marii od okamžiku jejího početí až po zasnoubení sv. Josefovi. Kniha první tohoto svazku pojednává o božském předurčení Krista a jeho Matky jako nejvyššího ideálu celého stvoření; o stvoření a vzpouře andělů; o stvoření lidí; o rodokmenech spravedlivých mužů; o konečných důsledcích početí a zrození Královny nebe a o jejím životě až do jejích tří let. Dále je zde výklad 12. kapitoly knihy Zjevení. Kniha druhá pojednává o obětování Panny Marie v chrámě; o milostech, které obdržela z Boží ruky; o vysoké dokonalosti, se kterou dodržovala chrámová pravidla; o nebeské vznešenosti jejích hrdinských ctností a vizí; o zasnoubení se sv. Josefem. Následuje výklad 31. kapitoly knihy Šalomounových Přísloví.

Skladom

21,34 €

Posledné kusy
Mystické město Boží IV - Korunování
Mystické město Boží IV - Korunování

Mária od Ježiša z Agredy

Životopis Panny a Matky Boží Marie od sestry Marie od Ježíše z Agredy. Mystické mesto Božie IV - Korunovanie v predaji aj v slovenskom jazyku.Poslední ze čtyřsvazkového mystického a teologického díla napsaného ze sdělení Matky Boží. Mystické město Boží obsahuje podrobný životopis Panny Marie a vedení omilostněné duše sestry Marie od Ježíše (1602-1665), představené kláštera Neposkvrněného Početí, řádu sv. Františka Serafínského ve španělském městě Agreda. Čtvrtý svazek s názvem Korunování pojednává o životě Panny Marie v období od seslání Ducha Svatého až do nanebevzetí a korunování Boží Matky v nebi.

Skladom

16,01 €

Posledné kusy
Mystické město Boží II - Vtelení
Mystické město Boží II - Vtelení

Mária od Ježiša z Agredy

Životopis Panny a Matky Boží Marie od sestry Marie od Ježíše z Agredy. Mystické mesto Božie II v predaji aj v slovenskom jazyku.Druhý svazek čtyřsvazkového díla popisuje události od seznámení Panny Marie s tajemstvím Vtělení až po návrat Svaté rodiny z Egypta do Nazareta. Ústředním tématem jsou vánoční události. Je zde popsáno zvěstování Panně Marii, početí Krista, návštěva Alžběty, úvahy Josefa při pohledu na těhotnou snoubenku, cesta Josefa a Marie do Betléma, zrození Krista, návštěva tří králů, Josefův sen, útěk do Egypta, působení a život Svaté rodiny v Egyptě. Tento svazek obsahuje také úžasnou studii ďábelského pokoušení, kterému byla Marie vystavena a kterému jsme každodenně vystavení i my.

Skladom

21,34 €

Duše v očistci: Co jsem s nimi prožila
Duše v očistci: Co jsem s nimi prožila

Mária Simma

Ježiš chváli Otca za to, že zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva. Mária Simma nebola stigmatizovaná ako Páter Pio alebo iní. Boh ju však obdaril tým, že sa stretávala s dušami z očistca. Kniha Duše v očistci: Co jsem s nimi prožila hovorí o jej vnútornej pravde. To, čo zažila pri stretnutí s dušami v očistci a čo sa od nich naučila, prinútilo aj tých najväčších skeptikov a posmievačom pokorne skloniť hlavy. To, čo možno pre ľudí v počítačovej dobre znamená len prežitok, autorka prináša ako najkrajšiu správu: Boh existuje a s ním aj život po smrti v jeho večnej radosti.

Skladom

6,31 €

Posledné kusy
Pán Ježíš o svých kněžích
Pán Ježíš o svých kněžích

Conchita Cabrera de Armida

Kniha obsahuje duchovní vize mexické mystičky 20. století ctihodné Conchity, ve kterých se Ježíš obrací ke svým kněžím. Jak říká kardinál D. Castrillón Hoyos, prefekt Kongregace pro klérus, jsou tyto vize v harmonickém souladu s tradiční katolickou naukou o kněžství, pomáhají prohlubovat tajemství kněžského života a především uvádí do meditace o přetvoření kněze v Krista.Skrze ctihodnou Conchitu jsou kněží pozváni, aby se vrátili do „mateřského lůna“ eucharistického Večeřadla a spolu s Pannou Marií žili ve světle přítomnosti a velekněžské moci Krista Vykupitele, který přetváří srdce toho, kdo se mu bezvýhradně odevzdá. S většinou textů měli možnost seznámit se čtenáři týdeníku Světlo v četbě na pokračování.

Skladom

12,22 €

Za jedním úsměvem
Za jedním úsměvem

Gabriele Amorth

Blahoslavená Alexandrina Maria da Costa. Životopis portugalské stigmatizované mystičky bl. Alexandriny Marie da Costa (1904–1955), která byla 30 let upoutána na lůžko a 13 let a 7 měsíců byla jejím jediným pokrmem konsekrovaná hostie.Stejně jako k životu Alexandriny patřilo utrpení, tak nikdy neztrácela úsměv – podle p. Amortha její otevřený a přirozený úsměv se opakoval na všech jejích fotografiích. Co se skrývalo za tímto úsměvem, může spolu s autorem odhalit čtenář této knihy.

Skladom

6,31 €

Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu
Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu

Jozefína Menéndezová

Služebnice Boží sestra Josefa Menéndez měla v minulém století podobná zjevení jako v 17. století sv. Markéta Marie Alacoque. ODPORÚČAME knihu: Margita Mária Alacoque (2022)V poselství, které Spasitel sdělil sestře Josefě, je osvětlena hodnota životodárného spojení s Kristem. Kristus ukázal Josefě, co může učinit láska z nejnepatrnějších skutků, když se spojí s ním a jeho zásluhami. Kniha obsahuje nejen poselství, ale také životopis Josefy Menéndez. Vyšlo s církevním schválením.

Skladom

3,59 €

Matky svatých
Matky svatých

Wendy Leifeld

V dějinách lidstva najdeme mnoho matek, jejichž děti se staly opravdu vznešenými syny a dcerami Božími. Tyto matky totiž v přímé návaznosti na katechizaci začaly s utvářením charakteru svých dětí. Věnovaly čas a energii boji proti pýše a egoismu svých dětí, za jejich lásku k Bohu.V této knize pak najdeme mj. životopisy matek světců a blahoslavených jako byli Maxmilián M. Kolbe, Jan M. Vianney, Terezie od Dítěte Ježíše, Augustin, Bernard z Clairvaux, Jan Bosco, Marie Goretti aj.

Skladom

7,95 €

Posledné kusy
Svatý Šarbel Machlúf a další libanonští světci
Svatý Šarbel Machlúf a další libanonští světci

Jiří Gračka

Modlitby k maronitským světcům. Když jsem v roce 2008 inicioval první vydání a napsal předmluvu ke knížce o svátém Šarbelu Machlúfovi, která obsahuje mimo jiné novénu k tomuto světci, netušil jsem, že ji za pár let ješté obohatíme o další libanonské svaté.Dostává se vám do ruky dílko s postavami, které v našem kalendáři nenajdete. Chceme je - nejspíš vůbec poprvé - představit českému čtenáři.V roce 2019 jsem navštívil hrob svátého Šarbela a mohl jsem stát také v blízkosti hrobu jeho duchovního otce, svátého Nimatulláha Kasába al-Chardíního, i v místě, kde se nacházejí ostatky blahoslaveného Štěpána Júsufa Nehmeho. Nedaleko se nachází také klášter s ostatky svaté Rebeky Šabak ar-Rajís. A za zmínku stojí, že v rámci téže cesty jsem se ocitl také v blízkosti místa, kde odpočívá v pokoji Antonius Tarabay, jehož blahořečení se připravuje.Co na těchto postavách tolik poutá pozornost? Všichni byli mniši a mnišský život v sobě skrývá pro křesťanství něco nesmírně důležitého. Kdosi řekl, že pravý křesťan je mnich. Mnišský život je životem bez kompromisů a obyčejní lidé ho potřebují aspoň zahlédnout, aby se mnišským příkladem povzbudili a ochotněji následovali Krista. V mnišském životě je zřejmé, že náš život je třeba spojit s životem Kristovým...

Skladom

3,78 €

Posledné kusy
Don Gobbi - život a dílo
Don Gobbi - život a dílo

Mariadele Tavazzi

Farář celého světa. Zakladatel Mariánského kněžského hnutí. Kniha je v českom jazyku.V roku 2011 sa svet rozlúčil s talianskym kňazom Donom Stefanom Gobbim. O niekoľko rokov sa autorka Mariadele Tavazzi rozhodla svetu priniesť životopis zakladateľa Mariánskeho kňazského hnutia, ktorého počas života sprevádzala hlboká mariánska úcta. Kniha Don Gobbi - život a dílo približuje život výnimočného Božieho služobníka, ktorý sa výraznou mierou pričinil o mariánsku úctu vo svete i medzi kňazmi. Don Gobbi dlhodobo pracoval na pripomínaní a čítaní fatimských posolstiev. Skalopevne tvrdil, že časy predpovedané Pannou Máriou sú už tu. Neustále ho bolo vídať s ružencom v ruke, no málokto poznal jeho minulosť. Dielo talianskej autorky ponúka komplexný pohľad na život mimoriadneho mariánskeho ctiteľa a muža viery. Vyše 200-stranová kniha nás prevedie detstvom talentovaného a aktívneho Taliana až po jeho smrť či poslednú kázeň vo Fatime, ktorá bola jeho duchovným domovom.

Skladom

12,13 €

Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu
Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu

Ľudovít Maria Grignion z Montfortu

Příloha ke knize O pravé mariánské úctě. Příloha ke knize O pravé mariánské úctě. Část modliteb je jak v původní latinské verzi, tak i v českém překladu.

Skladom

3,20 €

Posledné kusy
Svatá Filoména
Svatá Filoména

Marcela Macháčková (ed.)

Naše mocná přímluvkyně. Titul vyšiel aj v slovenčine: Svätá Filoména - dcéra svetla (2015).Odporúčame Vám sadu: Obrázok s ružencom sv. Filomény.Tato knížka kapesního formátu představuje mladou světici, pannu a mučednici Filoménu, pocházející z nejranějších dob církve. Získala mimořádnou úctu papežů, biskupů, světců, mystiků. Papež Řehoř XVI. se k ní utíkal jako k „divotvůrkyni“ 19. století.Blahoslavený Pius IX. ji prohlásil za „patronku Dětí Panny Marie“. Svatý Jan Maria Vianney jí přičítal všechny své zázraky. 1500 let (302–1802) zůstávaly její ostatky působící zázraky skryty světu. Oddanost a láska ke svaté Filoméně zaznamenávají ve světě nový duchovní vzestup. Jedním z důvodů znovuoživené úcty ke svaté Filoméně je i to, že svět 21. století nutně potřebuje obnovit křesťanskou autenticitu, statečnost i mravnost. Brožurka obsahuje kromě krátkého životopisu svaté Filomény také svědectví o úctě ke světici, různé modlitby, litanie, novény a písně ke cti světice.

Skladom

4,50 €

Posledné kusy
Skladačka: Anna Maria Taigi
Skladačka: Anna Maria Taigi

Marino Parodi

žena, matka, mystička. V církevních dějinách se jako mystičky projevily ženy různého stavu. Nebyly to jen řeholnice a osoby zasvěcené Bohu, ale i prosté ženy a matky. Jednou z nich je Italka Anna Maria Taigi. Žila na přelomu 18. a 19. století a byla prohlášena za blahoslavenou v roce 1920.Na stránkách týdeníku Světlo č. 11–15/2012 byl otiskován její životní příběh a duchovní poselství z něho plynoucí. Někteří čtenáři si přáli, aby texty na pokračování nebyly narušovány jinými. Jelikož to není vždy možné, bylo rozhodnuto vytisknout první malou brožurku, která může být zárodkem nové ediční řady, bude-li dostatečný zájem ze strany čtenářů. Aby výrobní náklady byly co nejnižší, je brožurka bez obálky a je nutné si na bocích rozříznout jednotlivé archy papíru.

Skladom

0,99 €

Atanáš a dnešní církev
Atanáš a dnešní církev

Rudolf Graber

Kniha až šokujících skutečností ze života biskupa Atanáše (296–373), jenž bojoval proti bludům rozšířeným v církvi. Čtenáři se nabízí srovnání s dnešními „progresivními směry“, které ve světle této knihy už nejsou tak „nové“ a „moderní“, nýbrž překonané a jasně teologicky odsouzené.

Skladom

2,52 €

Blahoslavená Panna Maria pláče v Japonsku (Akita)
Blahoslavená Panna Maria pláče v Japonsku (Akita)

Tatsuya Shimura

Kniha pojednává o událostech v japonské Akitě, je krátkým shrnutím výpovědí svědků, které byly od začátku dubna 1974 uveřejňovány.Jako svědkové vypovídají sestry Institutu Služebnic posvátné Eucharistie a lékař pověřený zkoumáním stop krve, potu a slz sochy Panny Marie.Odporúčame knihu: Akita: Krv a slzy Matky (2021)

Skladom

2,13 €

Posledné kusy
Já jsem
Já jsem

Conchita Cabrera de Armida

31 meditací před Nejsvětější Svátostí podle evangelií od ct. Conchity Armidy. Eucharistická rozjímání "Já jsem", která sestavila ctihodná Conchita Armida, překvapují bohatstvím a prostotou. Není jistě náhodou, že jsou inspirována evangeliem sv. Jana, které bychom mohli nazvat evangeliem eucharistickým, a to pro intenzivitu výrazů a obrazů, které Ježíš používá, když k nám hovoří o svátosti Těla a Krve.

Skladom

5,24 €

Posledné kusy
Kostelník
Kostelník

Praktická příručka (3. vydání). Služba kostelníka je posvátná, neboť on je strážcem a správcem svatého místa, Božího domu. Aby mohli kostelníci konat svou službu dobře, vznikla na přání mnohých tato příručka pojednávající o celé škále kostelnických činností, které však v mnoha případech nedělá kostelník sám.Kniha je rozdělena do sedmi základních oddílů: Kostel – Bohoslužebná roucha – Bohoslužebné nádoby a knihyAsistence – Běžná služba kostelníkaVýznačné slavnosti a svátky během církevního rokuAranžování v kostelích – Květinová výzdobaÚklid kostela a praní kostelního prádlaPravidelná údržba sakrálních předmětů a historicko-kulturně cenného mobiliáře kostelůModlitby

Skladom

7,28 €

Posledné kusy
Tajemství spásy
Tajemství spásy

Brigita Švédská

Pobožnost sv. Brigity. Patnáct modliteb k umučení a všem ranám Krista, které zjevil svaté Brigitě Švédské náš Pán v kostele sv. Pavla v Římě.

Skladom

0,78 €

Posledné kusy
Obráceni k Pánu
Obráceni k Pánu

Uwe Michael Lang

Orientace liturgické modlitby. Kniha Obráceni k Pánu představuje historickou a teologickou diskusi ve prospěch tradiční a společné liturgické orientaci modlitby, která je známa jako "obrácení k východu" a chce být příspěvkem k aktuální diskusi ohledně katolické liturgie.

Skladom

6,31 €

Posledné kusy
Denně se modlit – ale jak?
Denně se modlit – ale jak?

Klemens Tilmann

Praktická pomůcka na cestě k životu modlitby. Uvádí zkušenosti, povzbuzení, návody a některé texty modliteb.

Skladom

1,75 €

Posledné kusy
Adorace s dětmi
Adorace s dětmi

Ludmila S. Trochtová

Příručka pro kněze, rodiče a děti. Příručka může přispět k pravidelnému setkávání dětí při eucharistické adoraci. Obsahuje několik námětů, které jistě kněží a ti, kdo se budou podílet na přípravě adorace, přizpůsobí místním podmínkám....

Skladom

3,69 €

Třicetidenní pobožnost ke cti sv. Josefa
Třicetidenní pobožnost ke cti sv. Josefa

K dosažení zvláštní přímluvy v naléhavé záležitosti. Vyšlo s církevním schválením. Kapesní brožurka s ochrannou novénou ke cti sv. Josefa k dosažení zvláštní přímluvy v nějaké důležité prosbě. Všechny uvedené modlitby se modlí v průběhu 30 dní jako vzpomínka na léta, která prožil sv. Josef s Ježíšem a Pannou Marií v Nazaretě.

Skladom

1,16 €

Posledné kusy
Oběť zpovědního tajemství
Oběť zpovědního tajemství

Joseph Spillmann; Wolfgang Goderski

Malá vesnice v jihovýchodní Francii v roce 1888. U místního faráře abbého Montmoulina se někdo vyzpovídá z vraždy. Okolnosti tohoto zločinu jsou takové, že sám kněz upadne do podezření, že je vrahem. Nemůže se hájit, protože je vázán zpovědním tajemstvím.S abbém Montmoulinem je veden proces. Rozsudek zní „smrt stětím“. V poslední minutě je mu udělena „milost“ k doživotním nuceným pracím v trestaneckém táboře v Nové Kaledonii. Po třech letech se začnou dít podivuhodné věci – utrpení nevinného nese plody.

Skladom

11,45 €

Posledné kusy
Dějiny, jak je možná neznáte
Dějiny, jak je možná neznáte

Pavel Zahradníček

10 mýtů o křesťanství ve světle historických faktů. Dějiny jsou opředeny mnoha mýty. Některé z nich vznikaly z neznalosti, jiné byly vytvářeny záměrně. Často je dokonce možné doložit, kdy a kdo je vytvořil. Řada těchto mýtů se u nás ve 20. století dostala i do učebnic. Dodnes mají velmi houževnatý život. Jsou opakovány, lidé jim věří - a skutečnost je často přesně opačná. Právě na to chce kniha upozornit a poskytnout fakta, díky kterým si každý může udělat svůj názor. To, o čem se zde dočtete, je většinou historikům dávno známé - i když kniha odráží také některé nové poznatky. Cíl této knihy je však ryze popularizační: Lidem, kteří nejsou historiky, poutavě a čtivě přiblížit fakta. Vyšlo s církevním schválením.

Skladom

1,55 €

To promodlím
To promodlím

Marek Dunda

Vyšlo s církevním schválením. Kromě základních modliteb obsahuje tato kapesní brožurka i další modlitby a nejdůležitější pravdy katolické víry. Příručka se může stát inspirací pro chvíle vyprahlosti, ale i povzbuzením pro hledání osobních cest modlitby.

Skladom

1,46 €

O pravé mariánské úctě a Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu
O pravé mariánské úctě a Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu

Ľudovít Maria Grignion z Montfortu

Sv. Ludvík Maria Grignion (1673–1716) na základě evangelií a učení Otců hluboce, přesvědčivě a přitom systematicky vede čtenáře k poznání nezbytnosti, základních pravd a podstaty mariánské úcty, seznamuje s jejími nadpřirozenými účinky, varuje před chybnými představami a praktikami, předkládá vnější a zvláště niterné úkony, až přivádí v naprostém odevzdání k Zásvětné modlitbě. Publikace je doplněna světcovým životopisem. Blahoslaveného papeže Jana Pavla II. ovlivnila tato kniha už jako mladého kněze tak, že si za své biskupské i papežské heslo vybral Grignionovu krátkou zásvětnou modlitbu Totus tuus: „Jsem celý Tvůj a všechno, co mám, je Tvé, můj milý Ježíši, skrze Marii, Tvou svatou Matku.“Přílohou k této knize je brožurka Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu.

Skladom

10,67 €

Dotyk květem, dotyk trnem
Dotyk květem, dotyk trnem

Libor Rösner

Tato kniha rozhodně není snadným čtením. Nikoliv proto, že by byla psána příliš učeně, ale kvůli záležitostem, o kterých pojednává. Seznámíte se v ní s osudy deseti sester z kongregace sester sv. Alžběty (blahořečeny 12. 6. 2022), jež všechny nalezly smrt ve 2. světové válce z rukou vojáků Rudé armády při hájení svého řeholního slibu čistoty, případně při hájení druhých. Je to deset příběhů konfrontace dobra a zla, v nichž mrazí z absence lásky a lidskosti na straně jedné a z jejich přemíry na straně druhé. Nihil obstat dal knize Mons. Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze.

Skladom

6,31 €

Posledné kusy
Celý rok s Aničkou
Celý rok s Aničkou

Myšlenky z duchovních deníků a koresponence Anny Zelíkové seřazené jako četba na celý rok.

Skladom

3,98 €

Pouť do Říma od A do Z v jubilejním Svatém roce 2000
Pouť do Říma od A do Z v jubilejním Svatém roce 2000

Jan Peňáz (ed.)

Poutavé líčení (místy se špetkou humoru) pěší pouti šesti moravských poutníků z Vranova nad Dyjí do Říma v jubilejním Svatém roce 2000.

Skladom

2,42 €

Posledné kusy
Budovatelé katolické akce
Budovatelé katolické akce

Jan Larisch

Předmluva Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Tato publikace připomíná jednu ze zapomenutých kapitol dějin olomoucké arcidiecéze. Původním záměrem Katolické akce, této významné aktivity církve v 1. polovině 20. století, iniciované papeži, byla aktivizace laiků pro práci na pokřesťanštění současného světa. Knížka představuje dva horlivé protagonisty v budování Katolické akce v tehdy téměř dvojjazyčné olomoucké arcidiecézi: Msgre ThDr. Bedřicha Vaška (1882–1959) a Msgre ThDr. et PhDr. Josefa Krafta (1877–1946), jejich mnohotvárnou činnost i osobní osudy.

Skladom

4,75 €

Berme ďábla vážně
Berme ďábla vážně

Adolf Rodewyk

Nemecký jezuita, exorcista žijúci v minulom storočí, hovorí o protivníkovi, ktorý chce ukoristiť pre seba ľudské duše. Tým protivníkom nie je nikto iný než diabol. Rodewyk vysvetľuje, ako sa do sveta dostalo zlo a aké úskoky a ľsti diabol používa. Ide o cennú príručku pre každého, komu nie je ľahostajný osud jeho duše.

Vypredané

1,94 €

Peklo existuje
Peklo existuje

P. Giuseppe Tomaselli

Zkušený italský exorcista představuje na pozadí biblických textů a učení katolické církve skutečnost existence pekla. Oporu pro své úvahy nachází v pravdivých příbězích, které se v historii lidstva staly a které jsou nezvratným důkazem, že peklo opravdu existuje.

Vypredané

2,42 €

Mystické město Boží III - Probodení
Mystické město Boží III - Probodení

Mária od Ježiša z Agredy

Životopis Panny a Matky Boží Marie od sestry Marie od Ježíše z Agredy. Mystické mesto Božie III v predaji aj v slovenskom jazyku. Třetí ze čtyřsvazkového mystického a teologického díla napsaného ze sdělení Matky Boží. Mystické město Boží obsahuje podrobný životopis Panny Marie a vedení omilostněné duše sestry Marie od Ježíše (1602–1665), představené kláštera Neposkvrněného Početí, řádu sv. Františka Serafínského ve španělském městě Agreda. Třetí svazek s názvem Probodení představuje svatá tajemství ze života Panny Marie od návratu z Egypta až do Ježíšova nanebevstoupení.

Vypredané

21,34 €

Duchovní deník matky rodiny - Conchita Armida
Duchovní deník matky rodiny - Conchita Armida

Conchita Cabrera de Armida

Životopis snoubenky, matky devíti dětí, vdovy, babičky, kanonické řeholnice - mystičky. Denník velké mexické mystičky přelomu 19. a 20. století, který zpracoval dominikánský spirituální teolog Marie-Michel Philipon. Božský Spasitel Conchitě zjevoval nejvyšší pravdy víry způsobem, který udivuje svou prostotou a přístupností, především pak bezprostřední vazbou na každodenní, hluboce opravdový a důsledně duchovní život každého křesťana.Při četbě Conchitina Duchovního deníku máme dojem, že byl napsán jako odpověď na II. vatikánský koncil, přestože jeho autorka zemřela již v roce 1937 a některé věci, například na tehdejší dobu objevné učení o všeobecném kněžství, napsala půl století před koncilem. Služebnice Boží Conchita Armida byla celým svým životem plně ponořena do vůle Boží - a to jako manželka, matka devíti dětí, nakonec třicet let jako vdova, která kromě manžela pochovala i pět ze svých dětí.Dokazuje nám, že mystický život a nejvyšší stupeň duchovního života a svatosti není vyhrazen zasvěceným osobám, ale je to povolání pro každého, kdo přijal křest skrze Ducha Svatého. První vydání knihy vychází s finanční podporou Mariánského kněžského hnutí.

Vypredané

5,63 €

Hodiny utrpení našeho Pána Ježíše Krista
Hodiny utrpení našeho Pána Ježíše Krista

Luisa Piccarreta

Luisa Piccarreta (1865–1947) z jihoitalského Corata, dobrovolná oběť na smír s Bohem, pod poslušností v 36 svazcích zaznamenala své mystické zážitky a napsala dvě knihy: Panna Maria v království Boží Vůle a Hodiny utrpení našeho Pána Ježíše Krista.Cílem této druhé knihy dle autorky není vylíčit děj utrpení (už existuje mnoho knih), ale „podat zadostiučinění: spojit dohromady různé body utrpení Páně s rozmanitostí tolika urážek a spolu s Ježíšem za ně konat hodné zadostiučinění. V některých případech duše trpícímu Ježíši dobrořečí, v jiných mu projevuje soucit, vzdává mu chválu, utěšuje ho, podává náhradu nebo žadoní, prosí ho a žádá.“V událostech jednotlivých hodin od rozloučení s Matkou až po pohřbení mystička vstupuje do tělesného i vnitřního utrpení až intimními akty účasti. K cíli, který sama knížce vytyčila, vede duše v závěru každé kapitoly v Zamyšleních a zbožných cvičeních, jež konfrontací láskyplného Kristova sebedarování a bezmezné lidské hříšnosti čtenáře naléhavě burcují k duchovní aktivitě. Knihu je možné kúpiť aj v slovenskom jazyku: Hodiny utrpenia nášho Pána Ježiša Krista vo videniach Luisy Piccarrety.

Vypredané

8,05 €

Panna Maria v království Boží Vůle
Panna Maria v království Boží Vůle

Luisa Piccarreta

Rozjímaní pro Dům Boží Vůle na měsíc květen. Velká italská mystička Luisa Piccarreta (1865–1947), jejíž proces blahořečení právě probíhá, sepsala mj. rozjímání s nebeskou Královnou, Pannou Marií.Původně to bylo 31 rozjímání na každý den měsíce května, ovšem později připojila dalších šest kapitol a z knížky se tak stala časově neomezená příručka každodenního duchovního života, který se projevuje věrností nejsvětější Vůli Boží vždy a za všech okolností. Knihu je možné kúpiť aj v slovenskom jazyku: Život Panny Márie vo videniach Luisy Piccarrety.

Vypredané

9,60 €

Tajemství svatého růžence
Tajemství svatého růžence

Ľudovít Maria Grignion z Montfortu

Podivuhodné tajemství svatého růžence, jímž se přičiňujeme o svou spásu. Nadčasový misionář Ludvík Grignion z Montfortu (1673–1716) promlouvá k mariánským ctitelům i váhavým duším přes zdánlivou hradbu tří staletí, jež se na první pohled zračí v kompozici díla (výklady po pěti desátcích s desíti růžemi), ale hlavně v naprosté odevzdanosti Panně Marii – zkušenostnímu i citovému základu osobní spirituality, a to vlastní i spřízněných duší. Dílo autor určil „kněžím, hříšníkům, zbožným duším, malým dětem“. Objasňuje cennost svatého růžence v jeho původu, modlitbách, rozjímáních o životě a utrpení Krista, v jeho přitahování milostí, nesčetných konkrétních divech a zázracích. Tři tradiční řady tajemství jsou aktuálně doplněny slovy bl. Jana Pavla II. o růženci světla. V závěru tohoto spisu se setkáváme s velmi emotivní, silnou Grignionovou osobní modlitbou, nazvanou „Nový růženec neboli Korunka k Panně Marii“.

Vypredané

9,02 €

Umučení
Umučení

Catalina Rivas

Catalina Rivas podle Ježíšova diktátu. Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Kristovo utrpenie (2015).Bolívijská mystička Catalina Rivas byla v první polovině 90. let 20. století vyvolena samotným Ježíšem, aby skrze ni předával světu svá poselství lásky a milosrdenství. Nazývá ji „svou sekretářkou“ a ona zapisuje to, co jí Ježíš diktuje. V krátké době 15 dnů napsala Catalina tři rozsáhlé deníky velké duchovní hloubky, ačkoliv nemá ani středoškolské, ani teologické vzdělání. Všechny její zápisky byly shromážděny do osmi knih, které obdržely 2. dubna 1998 imprimatur arcibiskupa v Cochabambě, Mons. René Fernandeze Apazy. Od roku 1994 je Catalina Rivas nositelkou stigmat, která se otevírají vždy na Velký pátek. Brožura obsahuje Ježíšovo poselství o jeho výkupném utrpení od poslední večeře až po zmrtvýchvstání. Následuje krátké vyznání, diktované Bohem Otcem, o nekonečné Lásce k Synu. Na závěr jsou připojena slova Svaté Matky, ve kterých je vylíčeno utrpení Panny Marie.

Vypredané

2,81 €

Vidění očistce
Vidění očistce

Meditace o očistci na základě soukromého zjevení autorovi textu, který si z příkazu duchovního vůdce přeje zůstat neznámý. Jde o jasnou a střízlivou zvěst, která byla napsána formou volných, chronologicky řazených listů. Pro snadnější pochopení však byly texty rozděleny na tři části: do první části je zařazeno vše, co se vztahuje k cíli soukromých zjevení a ke způsobu, jak s nimi zacházet; do druhé jsou zahrnuta systematicky uspořádaná ponaučení, která tvoří jakousi rozpravu o očistci; třetí a poslední část se věnuje zjevením duší v očistci. Předmluvu k původnímu vydání knihy napsal Henri Brincard, biskup v Puy en Velay.Titul vyšiel v slovenskom jazyku pod názvom: Pohľad na očistec (2015).

Vypredané

6,60 €

1 z 6
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Katarína, pred 4 dňami

Precízne zabalené knihy, rýchle doručenie, možnosť platby na dobierku, záložka od Zacheja sa mi veľmi páči

userAvatar

Michaela, pred 5 dňami

Bývám spokojená s obchodem, vždy si tu vyberu něco, co mě zaujme:).

userAvatar

jela, pred 5 dňami

Rýchle dodanie, nádherné produkty. ODPORÚČAM!!!

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk