Sv. Terézia Avilská

Sv. Terézia Avilská

(11 produktov)

V časoch zmien a ruchu nám svätá Terézia ukazuje cestu k vnútornému pokoju.V prípade Terézie tento r...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Novinka
Svätí
Svätí

Charlotte Grossetete

15 výnimočných ľudí. Od svätého Petra až po Matku Terezu.. Fakty a zaujímavosti zo života svätýchPôsobivé príbehy uzdravenia, šťastné náhody aj neustála snaha o mier - v knihe Svätí sa dozviete, čo ste možno ešte nevedeli o známych aj tých menej známych svätcoch. Životné príbehy pätnástich výnimočných ľudí dopĺňajú modlitby, portréty pripomínajúce ikony a komiksové strany, ktoré vám prezradia veľa nového a priblížia osudy osobností od svätého Petra až po Matku Terezu.Prostredníctvom živých príbehov, komiksov, historických faktov a modlitieb spoznáte životy týchto svätých:svätý Petersvätý Martinsvätá Genovévasvätá Otíliasvätý František z Assisisvätý Ľudovítsvätá Jana z Arkusvätý Ignác z Loyolysvätá Terézia z Avilysvätý Vincent de Paulsvätý Ján Boscosvätá Bernadeta Soubirousovásvätá Terézia od Dieťaťa Ježišasvätý Maximilián Kolbesvätá Terézia z Kalkaty

Očakávame

16,39 €

Kniha života
Kniha života

Svätá Terézia od Ježiša

Súborné dielo: 1. zväzok. Kto s touto modlitbou začal, nech ju neopúšťa, napriek zlým veciam, ktorých by sa dopúšťal. Veď je to prostriedok, pomocou ktorého sa dá vrátiť k náprave, a bez nej to bude oveľa ťažšie. A nech ho démon nezvádza takým spôsobom ako mňa, totiž aby ju opustil pre pokoru. Nech verí, že Jeho slová nemôžu zlyhať. Lebo vždy, keď to ľutuje a rozhodne sa Ho neurážať, obnovuje sa pôvodné priateľstvo a udeľovanie milostí, ktoré predtým Boh dával, a niekedy oveľa viac, pokiaľ si to ľútosť zaslúži.A kto s ňou doteraz nezačal, toho osobne, pre lásku Pána prosím, aby sa nezbavoval takého dobra. Niet sa čoho báť, naopak, treba po nej túžiť.Lebo aj keby nepokročil vo vnútornej modlitbe a nesnažil sa byť natoľko dokonalý, aby si zaslúžil zážitky a dary, ktoré dokonalým dáva Boh, ľahko získa poznanie cesty do neba.Vnútorná modlitba totiž nie je, podľa môjho názoru, nič iné, ako dôverný vzťah priateľstva, častý rozhovor medzi štyrmi očami s tým, od ktorého vieme, že nás miluje.2. diel zväzku nájdete pod názvom Cesta dokonalosti.

Skladom

7,76 €

Posledné kusy
CD: Terézia z Avily
CD: Terézia z Avily

Štefan Senčík

učiteľka modlitby, audiokniha. 28. marca uplynulo pol tisícročia od narodenia jednej z najvýznamnejších učiteliek duchovného života a osobnosti kresťanskej mystiky. Audio nahrávka rovnomennej knihy vznikla v Rádiu Lumen v roku 2009. Interpretácia: Jana Hanúsková. Celková dĺžka nahrávky: 5:03:37

Skladom

4,85 €

Cesta dokonalosti
Cesta dokonalosti

Svätá Terézia od Ježiša

Súborné dielo: 2. zväzok. Cesta dokonalosti, 2. zväzok súborného diela sv. Terézie od Ježiša, patrí k vrcholným dielam kresťanskej literatúry. Od prvého vydania tejto knihy uplynulo vyše štyristo rokov. Príručku autorka prvotne venovala mníškam reformovaného karmelitánskeho kláštora v Španielsku, kniha je však zároveň výborným sprievodcom pre všetkých, ktorí chcú obnoviť svoj vzťah s Ježišom Kristom.Cesta dokonalosti je veľmi vplyvná a nadčasová. Sv. Terézia nás cez ňu pozýva do sveta vnútornej modlitby a poukazuje na jej vplyv na spoločenstvo prostredníctvom vzájomnej lásky, pokory, vytrvalosti a zriekania sa. Vrcholom diela je katechéza o každodennej modlitbe Otče náš. Terézia sa snaží písať jednoduchým štýlom, no napriek tomu čítanie jej knihy nie je celkom ľahké pre človeka dneška. Diela tejto svätice boli preložené do mnohých jazykov a obohatili tým mnohé národné literatúry.1. diel zväzku nájdete pod názvom Kniha života.

Skladom

6,79 €

Vnútorný hrad
Vnútorný hrad

Svätá Terézia od Ježiša

Súborné dielo: 3. zväzok. Kniha Vnútorný hrad od svätej Terézie od Ježiša je najzrelším dielom známej svätice. Svätá Terézia v knihe ponúka pohľad do duše každého človeka. Duše, ktorá je miestom stretnutia s Bohom, miestom tak vzácnym a krásnym, ktoré potrebujeme nanovo objaviť. V slovenčine poznáme jej diela Kniha života a Cesta dokonalosti, ale Vnútorný hrad je bezpochybne vrcholom jej duchovno-literárnej tvorby.

Skladom

9,70 €

Záložka: Svätá Terézia Avilská
Záložka: Svätá Terézia Avilská

Obojstranná záložka s krátkym životopisom svätej Terézii Avilskej a litániami k tejto svätici.Rozmer: 7 x 9 cm

Skladom

0,10 €

Krížová cesta so sv. Teréziou od Ježiša
Krížová cesta so sv. Teréziou od Ježiša

Teresa Fedy-Kida

Sv. Terézia od Ježiša z Avily je známa učiteľka Cirkvi a býva označovaná aj ako učiteľka modlitby. Modlitba podľa nej je dôverný vzťah priateľstva, častý rozhovor medzi štyrmi očami s tým, od ktorého vieme, že nás miluje. Preto lásku Boha vyjadrenú v utrpení a smrti Ježiša Krista nazýva bláznovstvom. V úvode krížovej cesty pozýva aj nás vziať svoj kríž na plecia a spolu s Ježišom kráčať na Golgotu. Slová, ktoré sú obsahom textu krížovej cesty, adresuje nielen svojim sestrám karmelitánkam v kláštore, ale tiež nám všetkým.

Skladom

1,94 €

Nositelia Kristových rán
Nositelia Kristových rán

Johannes Maria Hocht

Stigmatizovaní. Výber zo životopisov osobností Cirkvi, ktorým sa dostalo výsady nosiť na svojom tele rany Pána Ježiša - stigmy.

Skladom

3,49 €

Posledné kusy
Sv. Terézia od Ježiša
Sv. Terézia od Ježiša

Immakulata Adamska

Cieľom tohto životopisu je priblíženie obrazu duchovnosti reformátorky Karmelu. Autorka sestra Immakulata Adamska je známa a obľúbená v kruhoch čitateľov aj za priblíženie a opis života sestry Terézie Benedikty od Kríža - Edity Stein.Až keď túto knihu - Sv. Terézia od Ježiša prečítame, uvedomíme si, že táto veľká mystička a jej modlitby nás dokázali a stále dokážu priviesť k väčšej láske k modlitbe aj svätej Cirkvi.

Skladom

6,31 €

Posledné kusy
Život je sacra zajímavej
Život je sacra zajímavej

Karel Satori; Marek Vácha

Deset let v trapistickém klášteře naučilo Karla Satoriu mnohem víc než jen naslouchat tichu, učilo jej především umět život, umět svůj čin, porozumět zadání svého života.Kniha je strhujícím uvedením do kontemplativní modlitby, do mystiky v tom nejkrásnějším slova smyslu a myšlenkově vychází z Terezie z Avily, Jana od Kříže, Josefa Ratzingera a mnoha dalších.Přes závažnost obsahu je kniha napsána nečekaně uvolněně a lehce, s vtipem, občasnou břitkou ironií i zemitým slovníkem. Otázkami a nadhozenými tématy knihu provází Marek Orko Vácha.

Skladom

10,09 €

Posledné kusy
Vnútorný hrad
Vnútorný hrad

Andrea Teplanová

Myšlienky sv. Terézie z Avily. „Boh viac pozerá na lásku, s ktorou staviaš vežu, než na veľkoleposť diela.“Publikácia Vnútorný hrad je netradičným spracovaním myšlienok svätej Terézie z Avily, ktoré prostredníctvom textu a ilustrácií ponúka čitateľovi priestor na zamyslenie sa nad tým, ako vojsť do hradu svojej duše. Kniha sa dá považovať za poklad duchovnej cesty človeka. Publikácia nie je kompletným dielom, ide len o výber myšlienok obohatených o ilustrácie a odporúčame ju skôr ako darček.Kniha Vnútorný hrad ako súborné dielo svätej Terézie od Ježiša vyšla v roku 2022 a nájdete ju tu: Vnútorný hrad.

Skladom

14,49 €

Svätí bojovníci proti satanovi
Svätí bojovníci proti satanovi

Paul Thigpen

17 svätých bojovníkov, ktorí nás učia, ako bojovať dobrý boj a poraziť nášho odvekého nepriateľa. Výnimočnosť knihy Svätí bojovníci proti satanovi spočíva v skutočnosti, že všetky príbehy v nej zaznamenané sú pravdivé. Autor Paul Thigpen v nej opisuje inšpiratívne a triumfálne osudy 17 svätcov - Pátra Pia, Františka z Assisi, Kataríny zo Sieny, Terézie z Ávily, Jána Vianneyho a ďalších desiatok svätých, ktorí bojovali so Satanom. Každý príbeh poskytuje krátke, ale silné pohľady na jedinečnú povahu svätca, ale aj užitočné rady, ako prekonať a zvíťaziť nad pokúšaním diabla.Sú nám príkladom, ako pomocou intenzívnej modlitby, čítaním Sv. Písma, častým prijímaním sviatostí a zdokonaľovaním čností sa opancierovali voči Satanovi. V mene Krista nad Diablom zvíťazili a teraz sa v nebi prihovárajú za každého „bojovníka“ tu na zemi, ktorého Satan napáda mimoriadnymi útokmi, ale aj každodennými pokušeniami. Satan je vždy blízko, pozná naše slabosti a klamstvom nás chce odpútať od Boha. Preto buďme múdri a nechajme sa viesť a inšpirovať svätcami, ktorí už tento boj vyhrali!

Vypredané

7,66 €

Slabikář vnitřní modlitby
Slabikář vnitřní modlitby

Pavel Vojtěch Kohut

Po způsobu sv. Terezie z Ávily. Kniha předního českého znalce karmelitánské spirituality přibližuje pomocí dvanácti klíčových slov sv. Terezie její praxi vnitřní modlitby. Výklad kombinuje jak vyprávěcí styl (kde se autor tak trochu dělí o své osobní zkušenosti se spiritualitou světice), tak přístupným způsobem styl věroučný (kde prezentuje popularizujícím způsobem nauku sv. Terezie). Představuje tak přístupnou a živou formou poklady duchovního dědictví, které jsou stále živé, jen jsou rozprostřeny pro celých spisech sv. Terezie.Pavel Vojtěch Kohut OCD je bosý karmelitán, teolog a překladatel, autor duchovní literatury. V současnosti působí na misii ve Středoafrické republice. Je překladatelem spisů sv. Terezie z Ávily a Jana z Kříže.

Vypredané

11,54 €

Charisma Terezie z Avily
Charisma Terezie z Avily

Antonio Maria Sicari

Kontemplace ve službe církvi. Autor knihy Charizma Terezie z Avily sa chce vrátiť do každodenného života, životného prostredia a vzťahov ženy, ktorá zmenila životy mnohých ľudí rovnakou intenzitou kedysi, tak aj dnes. Svätá Terézia z Avily bola veľká španielska mystička (1515- 1582), ktorá cestovala po celom Španielsku spolupracovala so svätým Jánom z Kríža a obnovila rád karmelitánov.Dielo sa zameriava na majstrovské umenie spirituality v jej živote, ktoré popisuje cestu duše k zjednoteniu a splynutiu s Bohom tak, ako to dokázala svätá Terézia.

Vypredané

14,45 €

Karmelitánska meditácia
Karmelitánska meditácia

Marian Zawada

Pozvánka k adorácii a vnútornej modlitbe na základe skúseností lekárov cirkvi: sv. Terézie od Ježiša (Terézie Avilskej) a sv. Terézia do Dieťaťa Ježiša (Terézie z Lisieux).Do knihy Karmelitánska meditácia autor umiestnil svoje praktické rady o tom, ako sa modliť. Prostredníctvom čítanie je možné sa dozvedieť, ako spoznať Boha v tichu svojho srdca.

Vypredané

2,91 €

Novéna ke svaté Terezii od Ježíše
Novéna ke svaté Terezii od Ježíše

Milada Jiřina Burgerová

Amiga de Dios (Přítelkyně Boží) – pod tímto jménem je sv. Terezie z Avily známá po celém Španělsku i křesťanském světě. Vztah přátelství – k Bohu i k lidem – byl pro Terezii natolik podstatný a určující, že se stal její charakteristikou.Cílem novény je přiblížit podstatné rysy tohoto tereziánského přátelství. Proto je určena všem těm, kteří touží, aby je Terezie „zasvětila“ do tohoto výlučného vztahu, aby se po jejím vzoru stali i oni přátelé Boží.

Vypredané

2,04 €

Pramen
Pramen

David Peroutka

Vnitřní život podle Terezie z Avily. Autor sleduje vývoj karmelitánské mystičky a pokouší se načrtnout její duchovní životopis, přičemž vychází z důkladného studia jejích vlastních spisů. Plasticky tak vyvstávají jednotlivé etapy duchovního zrání, které jsou charakteristické prohlubováním vztahu s Kristem i proměnami jejího života modlitby.U světců nejde především o to, abychom obdivovali jejich výjimečnost. Jak prohlásil jeden z papežů 20. století, každý svatý je Božím slovem pro svou dobu.A můžeme dodat, že někteří svatí, především mystikové a učitelé církve, jsou Božím slovem „nadčasovým“ – promlouvají se stejnou živostí ke stále novým generacím. Jsou nám darováni proto, abychom v jejich životě pozorně vnímali všechno to, co tvoří i náš život: jejich zápasy a obdarování, krize a nová obrácení, zkrátka život z víry, naděje a lásky, který činí z obyčejných lidských daností a kulis „něco krásného pro Boha“. Terezie k nám promlouvá s vřelostí starší sestry ve víře a dokáže čtenáře nadchnout pro cestu objevování Pramene.

Vypredané

10,19 €

Sebe ve mně hledat musíš
Sebe ve mně hledat musíš

Sv. Terézia od Ježiša

Básně sv. Terezie od Ježíše - Terézie z Avily. „... Duše tehdy neví, co dělat. Neví, zda má mluvit nebo mlčet, ani zda se smát nebo plakat. Jde o slávyplnou hloupost, nebeské bláznovství, kde se učí opravdové moudrosti. Mohutnosti mají schopnost zabývat se věcmi jen v Bohu. Pronáší se tu mnoho slov chvály na Boha, a to bez jakéhokoli řádu, pokud je neuspořádá sám Pán. Duše by chtěla propuknout v chválu a je celá bez sebe: líbezný nepokoj!Těmito uchvacujícími slovy nám sama Terezie dává nahlédnout do okamžiku vzniku své poezie. Byla to v první řadě její mystická zkušenost, která ji takřka „nutila“ alespoň částečně vyjádřit nevyjádřitelné. Tak vznikají básně velmi intimní, v nichž světice odhaluje své ženské srdce, které je zamilované do svého Snoubence a zároveň trýzněné touhou po Něm.Kromě tohoto typu poezie jsou ještě známé různé příležitostné a didaktické Tereziiny básně, v nichž autorku můžeme poznat jako učitelku a matku svých sester. O tom, že uměla „veršovat“ a že to dělala často, existují mnohá svědectví; například Julián z Ávily popisoval, že světice během cest při zakládáních ráda „skládala popěvky, a to velmi dobré, protože to dobře uměla“. Tyto verše Terezie tvořila pro pobavení svých spolusester při rekreacích a na vánoční svátky nebo proto, aby jim jednoduchou formou předala – jako například na začátku řádového půstu či při slibech sester – svůj ideál života bosých karmelitek.Na konci tereziánského jubilea, pětistého výročí narození světice, vám je předkládáme v hodnotném přebásnění pana Miloslava Uličného. (vybráno z předmluvy Sr. M. Milady od Spasitele světa)

Vypredané

5,72 €

Pozvanie k Otcovi
Pozvanie k Otcovi

Sv. Terézia od Ježiša

Komentár k modlitbe Otčenáš. Komentár k modlitbe Otčenáš, ktorý napísala svätá Terézia Avilská, učiteľka Cirkvi.

Vypredané

2,91 €

Boží tulačka
Boží tulačka

Marcelle Auclairová

Životopis Terezie z Avily. Život svaté Terezie z Avily jak o něm pojednává tato kniha, má barvitost s živost rytířského románu. A přece není v tomto díle nic, co by neodpovídalo přísné historické pravdě, nepřičítá se zde svaté Terezii ani slovo, které by byla skutečně nepronesla.Tato dvojí vlastnost – pružné, živé a příjemné vyprávění doložené na každé stránce nejspolehlivějšími dějinnými daty – to vše dodává tomuto životopisu neobyčejnou hodnotu. Napsat mimořádný životopis jedné z největších mystiček všech dob nebylo jednoduché. Marcelle Auclairová se toho zhostila nade všechno očekávání. Vychází v 2. přepracovaném vydání.

Vypredané

16,01 €

Nad Velepísní a jiné spisy
Nad Velepísní a jiné spisy

Sv. Terézia od Ježiša

na některá slova Šalamounovy Písně písní. Originál se nezachoval. Španělská inkvizice přísně stíhala komentáře Písně písní a když Terezie předložila spisek svému zpovědníkovi, poručil jí ho ihned spálit. Světice neváhala ani okamžik a hodila rukopis do ohně.Badatelé byli po léta přesvědčeni, že se zachoval pouhý zlomek celého díla, který některá z řeholnic vytáhla neohroženě z ohně. Nyní se však ukazuje, že jde o ucelenou práci, jak ji napsala Terezie, a o jejíž záchranu se zasloužily spolusestry: ty totiž text, ještě před incidentem a bez vědomí světice, několikrát opsaly.

Vypredané

7,76 €

Novéna k svätej Terézii od Ježiša
Novéna k svätej Terézii od Ježiša

Milada Jiřina Burgerová

„Amiga de Dios“ (Priateľka Božia) – pod týmto menom je svätá Terézia z Avily známa v celom kresťanskom svete. Vzťah priateľstva – k Bohu i k ľuďom – bol pre ňu určujúci, a novéna, ktorá vyšla pri príležitosti 500. výročia jej narodenia, nám približuje jeho podstatné črty. Určená je všetkým, ktorí túžia, aby ich Terézia „zasvätila“ do tohto výlučného vzťahu, aby sa – podľa jej vzoru – stali aj oni priateľmi Boha.

Vypredané

1,84 €

Päť ciest k dokonalej láske
Päť ciest k dokonalej láske

Kniha je zbierkou textov nemeckých bosých karmelitánov, ktoré sa venujú piatim karmelitánskym svätcom: sv. Terézii z Lisieux, sv. Jánovi z Kríža, sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre, bl. Alžbete od Najsvätejšej Trojice a sv. Terézii Benedikte od Kríža.Všetci piati boli síce rehoľníci, no ich charizma, skúsenosť a spiritualita slúžila všetkým, ktorí hľadajú cestu, ako možno uprostred svojich „hrncov a panvíc“ (Terézia od Ježiša) žiť vo vnútornom spojení s Ježišom Kristom. Vďaka svojej stručnosti a jednoduchému jazyku pomohli texty mnohým čitateľom prehĺbiť svoj život modlitby a v mnohých spoločenstvách sa stali základom na rozhovory o viere.

Vypredané

6,90 €

Čítanka vnitřní modlitby
Čítanka vnitřní modlitby

Pavel Vojtěch Kohut

Autor knihy Slabikář vnitřní modlitby vychází novou knihou vstříc čtenáři, který se na základě Slabikáře vrhá do vnitřní modlitby, začíná meditovat – a také narážet: Jak to mám dělat?Mám prostě „studovat Bibli“? Číst si exegetické komentáře? Učit se texty zpaměti nebo si opakovat jednotlivé verše jako křesťanskou mantru? Nebo ještě něco jiného? Ale co a jak? Čítanka čtenáři ukáže texty sv. Terezie (a dalších karmelitánských autorů), které se k jeho situaci vztahují, a autorův komentář a jeho vlastní reflexe jej dál povedou na cestě vnitřní modlitby.

Vypredané

9,81 €

Kniha o modlitbě
Kniha o modlitbě

Ludovic de Besse

Dílo shrnuje podstatu učení kapucínského otce Ludovica de Besse o duchovním životě. Mnoha duším už pomohlo poznat, že kontemplace není vyhrazena klauzurované „elitě“, ale že tato podoba modlitby je v plnosti možná i ve světském prostředí.Otec Ludovic vychází ze svaté Terezie z Avily a ze svatého Jana od Kříže. Karmelskou nauku však šťastně propojuje s tradicí svého vlastního řádu, dále pak s linií svatého Františka Saleského, svaté Jany Františky de Chantal a v neposlední řadě i s myšlením slavného francouzského kazatele J. B. Bossueta. Jeho slova hoří plamenem apoštola modlitby, který k ní chce své posluchače a čtenáře při každé příležitosti přivádět.Autor hovoří otcovským tónem, často sahá po přirovnáních a čerpá jak ze své osobní zkušenosti muže modlitby, tak z poznatků, jež získal při vedení duší. Užitek poskytne všem, zejména však lidem, kteří právě prožívají vnitřní vyprahlost. Ti často nechápou, co od nich Bůh žádá, a nevydávají se cestou, na niž je posílá. Kniha otce Ludovica jim může být povzbuzením a pomůckou, jak rozpoznat Boží volání a vyjít za ním.

Vypredané

5,82 €

Modlitba s Terezií od Ježíše
Modlitba s Terezií od Ježíše

Milada Jiřina Burgerová

Jednoho dne mě chtěl Pán potěšit, a tak mi s velkou láskou řekl, abych se netrápila, neboť v tomto životě nemůžeme být stále v tomtéž rozpoložení; že jednou budu horlivá, a jindy vyprahlá; jednou zneklidněná, a jindy v klidu i v pokušeních, abych mu však důvěřovala a nebála se (Ž 40,18).Svatá Terezie měla mimořádný dar ukazovat na krásu vnitřního života, přivádět druhé lidi k Bohu a k modlitbě a uvádět do tajemství života s ním. Své nadšení a fascinaci Bohem přenášela i na druhé. Záměrem této knihy je představit smysl a význam modlitby, modlitební a duchovní rozvoj a každodenní život s Pánem podle učení svaté Terezie – to vše z praktického hlediska, které by čtenáři pomohlo v jeho modlitební praxi a posílilo jeho duchovní život. (z úvodu autorky)

Vypredané

13,48 €

Boží přítelkyně
Boží přítelkyně

Jan Dobraczyński

Příběh o Terezii z Ávily. Román o životě Terezie z Ávily, o její cestě ke svatosti, která nebyla vůbec snadná. Čtenář se dozví nejen o jejím zakladatelském díle – reformě karmelitánského řádu a založení množství nových klášteru –, ale také o její rodině, charakteru a lidech, kteří jí byli blízcí, včetně sv. Jana od Kříže. Zkušený autor vystihuje i politickou a náboženskou situaci Španělska 16. století.

Vypredané

11,90 €

Svätá Terézia
Svätá Terézia

Gilles Mauger

Učiteľka Cirkvi z Avily. V časoch dobývania Ameriky a oslobodzovania Španielska spod nadvlády Maurov sa jedno malé dievčatko rozhodne vydobiť si kráľovstvo nebeské. Sv. Terézia z Avily je vyhlásená za učiteľku Cirkvi. Je učiteľkou modlitby a každý mladý čitateľ sa môže od nej veľa naučiť.

Vypredané

1,87 €

Láskou za lásku
Láskou za lásku

Edita Steinová

Brilantně a přitom vroucně napsaný životopis Terezie z Avily z pera Edity Steinové ukazuje niternou spřízněnost obou velkých žen církve. Edita Steinová se cítila být učednicí velké španělské světice. Jak říká v úvodu ke svému spisku: „rádi bychom si do dnešní doby odnesli něco z ducha této velké ženy, která ve století bitev a zmatků projevila neuvěřitelné zakladatelské úsilí. Ať nám ona sama dá požehnání, aby na tento malý portrét jejího života a působení dopadl alespoň některý z paprsků jejího ducha, jenž by se dotkl srdcí čtenářů“.

Vypredané

6,31 €

Růst v modlitbě
Růst v modlitbě

Guido Stinissen

Putování ve stopách Terezie z Avily. Sv. Terezie z Avily se stala v církvi učitelkou vnitřní modlitby a její spisy jsou významnými průvodci na cestě za Bohem. Autor knihy, bosý karmelitán, využívá jejich důkladné znalosti a svých letitých zkušeností s vedením k modlitbě, aby prostým a nezjednodušujícím způsobem přiblížil jak podstatu vnitřní modlitby (přátelský styk s milujícím Bohem), tak i její nutné podmínky (láska k bližnímu, oproštěnost a pokora) a základní rozvoj (meditace, aktivní a pasivní usebrání a modlitba sjednocení).

Vypredané

5,04 €

Moudrost mystiků s Vojtěchem Kohutem
Moudrost mystiků s Vojtěchem Kohutem

Vojtěch Kohut

Křesťanská mystika se neomezuje na mimořádné zkušenosti a jevy. Je spíše prohloubením života z víry, při kterém člověk čerpá z důvěrného přátelství s Kristem. Mystik ví, že žije z daru Boží lásky a jeho milosrdenství, a ví také, že při tom musí zůstat oběma nohama na zemi. Proto se neodcizuje druhým lidem, žije z Božího slova, modlí se a miluje Kristovo tajemné tělo, církev.Karmelitánský kněz, pedagog a spisovatel se ve své knížce zamýšlí nad poselstvím renesančních a barokních mystiků (Böhme, Bridel, Bérulle, Filip z Neri, Ignác z Loyoly, Jan od Kříže, Komenský, Terezie z Avily aj.) pro dnešek. Knihu uvítají všichni, jimž je blízká mystika a duchovní život a kteří si najdou alespoň pět minut denně a meditaci.

Vypredané

4,66 €

Kniha o zakládání
Kniha o zakládání

Sv. Terézia od Ježiša

Terezie v tomto svém osobitém textu popisuje snahu o zakládání nových klášterů.

Vypredané

7,76 €

Modlíme sa so svätými
Modlíme sa so svätými

Gloria Hutchinsonová

Šiesti uznávaní majstri v modlitbe; šesť prístupov pre jednoduchú adaptáciu: František – modlitba chvály Klára – modlitba dňa Ingác – modlitba zmyslov Terezka – nesebecká modlitba Terézia – modlitba familiárnych slov Ján – modlitba odlúčenia

Vypredané

3,54 €

Päť ciest k dokonalej láske
Päť ciest k dokonalej láske

Kolektív autorov

Titul vyšiel aj v novšom vydaní Päť ciest k dokonalej láske.Kniha je zbierkou textov nemeckých bosých karmelitánov, ktoré sa venujú piatim karmelitánskym svätcom – sv. Terézii z Lisieux, sv. Jánovi od Kríža, sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre, bl. Alžbete od Najsvätejšej Trojice a sv. Terézii Benedikte od Kríža. Všetci piati boli síce rehoľníci, no ich charizma, skúsenosť a spiritualita slúžila všetkým, ktorí hľadajú cestu, ako možno uprostred svojich „hrncov a panvíc“ (Terézia od Ježiša) žiť vo vnútornom spojení s Ježišom Kristom. Vďaka svojej stručnosti a jednoduchému jazyku pomohli texty mnohým čitateľom prehĺbiť svoj život modlitby a v mnohých spoločenstvách sa stali základom na rozhovory o viere.

Vypredané

7,76 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

PAVOL, 24.3.2024

žiadna

userAvatar

Ľubomír, 20.3.2024

Veľmi dobrý. Zatiaľ nemám zlú skúsenosť

userAvatar

JOZEFÍNA, 19.3.2024

Obchod je nedaleko môjho bydliska, s dlhou otváracou dobou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk