Sviatosti

(81 produktov)

Katolícka cirkev uznáva sedem sviatostí: krst, eucharistiu, birmovanie, sviatosť zmierenia, pomazan...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Spytovanie svedomia pre deti
Spytovanie svedomia pre deti

Jozef Jurko

Príprava na sviatosť zmierenia pre najmenších.

Vypredané

1,07 €

Liturgie pramene
Liturgie pramene

Jean Corbon

Pojednání libanonského dominikána o liturgii je na českém trhu zcela neobvyklé jak svým žánrem, tak teologickou hlubinou. Jeho poetický a mystický text nás uvádí do liturgického dění s neobvyklou živostí. S úžasem zjišťujeme, že jsme účastni Apokalypsy svatého Jana, že se v našich časech a našich životech rozlévá Pramen, který vyvěrá zpod nebeského oltáře. Jean Corbon je knězem bejrůtské řeckokatolické eparchie a spoluautorem Katechismu katolické církve.

Vypredané

9,99 €

Marana tha! Pane, přijď
Marana tha! Pane, přijď

Eva Muroňová; Tomáš Cyril Havel

Slavíme svátost eucharistie. Sešítek je součástí materiálu pro přípravu dětí k prvnímu přijetí svátosti smíření a svátosti eucharistie "Dnes budu tvým hostem".

Vypredané

1,94 €

Křest
Křest

Maria Campatelli

Každý den u pramenů nového života. Průvodce postní dobou pro dospělé přibližuje podstatu obnovy křestního vyznání. Praktický návod, jak v šesti krocích prohlubovat osobní víru, vychází z bohatství křesťanské tradice Východu i Západu, z bible a liturgie. Obsahuje srozumitelné podněty spirituálně vnímavým lidem, především mladým rodinám, katechumenům, nedávno pokřtěným, mládeži, kněžím a farnostem. Poslouží každému, kdo chce hlouběji porozumět svému křtu a postoupit o krok dále k ryzímu křesťanství.

Vypredané

6,69 €

Tajemství eucharistie
Tajemství eucharistie

Stanislav Weigel

v meditativních obrazech Stanislava Weigela. 120 obrazov (plnofarebná kniha) P. Stanislava Weigela.

Vypredané

9,12 €

Životní cesta hříšníkova aneb blog o zpovědi
Životní cesta hříšníkova aneb blog o zpovědi

Robert Bergman

Kniha, která se zrodila z jednotlivých článků na osobním blogu mladého kněze Roberta Bergmana.Téma zpovědi patřilo k nejčtenějším článkům na této sociální síti mladých křesťanů. Velmi podrobne se věnuje problematice svate spovědi, tíživému pocitu viny, odpuštění, milosrdenství, ale i praktickým otázkam, jak často ke spovědi, jak najít dobrého spovědníka...

Vypredané

4,17 €

Příprava na svátost smíření dnes
Příprava na svátost smíření dnes

Marek Dunda et al.

Tato brožurka obsahuje důležité texty pro dobrou přípravu na svátost smíření. Zároveň je vynikajícím vodítkem pro život v mravnosti, zvláště v otázkách sexuality. Je nesmírně potřebné, aby alespoň katoličtí věřící byli zevrubně informováni, neinformovanost pouze otevírá bránu různým předsudkům. V brožurce tak najdeme odpovědi na základní otázky týkající se svátosti smíření, průběh slavení této svátosti, zpytování svědomí (zpovědní zrcadlo), praktické rady pro řešení nelehkých životních situací (např. umělé oplodnění, užití antikoncepce atd.). Vyšlo s církevním schválením.

Vypredané

1,55 €

Primičná omša
Primičná omša

Peter Caban

Teológia, dejinný vývin a liturgická prax. Kniha predstavuje liturgicko-historický vývin primičnej liturgie a zároveň približuje teológiu primičnej omše novokňaza. Autor opisuje miestne zvyky či usmernenia. Opiera sa o historické i aktuálne údaje, o vlastný výskum, o svedectvá spolubratov, ako aj o písomné dokumenty. Publikácia mapuje vývoj slávenia primičných omší od najstarších zachovaných prameňov po súčasnosť.

Vypredané

9,00 €

Bůh je větší než tvé srdce
Bůh je větší než tvé srdce

Valentino Salvoldi

O svátosti smíření trochu jinak. Inteligentní a přitom čtivé pojednání o svátosti smíření, která mezi ostatními svátostmi lidem činí asi největší problémy. Zkušenosti autorovi daly citlivost na společenský rozměr hříchu, ale také na jeho zkarikované chápání, potažmo na zkreslené pojetí pokání a svátosti smíření, které zastiňuje velikost Boží lásky a nádheru dobra, vloženého Bohem do všeho stvoření. Proto se autor rozhodl pojednat hřích, obrácení a svátost smíření ve světle bible, zvláště evangelia, a změny tohoto pojetí v průběhu dějin církve až po obnovu Druhého vatikánského koncilu. V Itálii se kniha dočkala už sedmého vydání.

Vypredané

7,08 €

Svátost nemocných
Svátost nemocných

Anselm Grün

Titul vyšiel aj v slovenskej verzii Sviatosti - Pomazanie chorých.V sérii knih Svátosti autor živě a přístupně popisuje a vysvětluje vznik, symboliku a smysl svátostí a zamýšlí se nad otázkou, jak můžeme svátosti slavit a jak z nich v našich konkrétních životních situacích můžeme žít a být požehnáním pro druhé.

Vypredané

3,59 €

Hostina Beránkova
Hostina Beránkova

Scott Hahn

Kniha Zjevení jako obraz mše svaté. Kniha amerického teologa a biblisty čtivým způsobem představuje knihu Zjevení svatého apoštola Jana jako mystické zobrazení naplnění času, které se odráží i ve slavení eucharistie. Mše svatá se tak stává klíčem k porozumění knize Zjevení, což si uvědomovali už církevní otcové, a mluví o tom také Druhý vatikánský koncil i Katechismus katolické církve. Autor pomáhá čtenáři nejen najít si svou cestu k na první pohled komplikované a někdy i rozpaky vzbuzující knize Zjevení, ale rovněž objevit celou řadu důležitých rozměrů mše svaté, na které často zapomínáme nebo si je ani neuvědomujeme.

Vypredané

7,08 €

Příprava na svátost smíření
Příprava na svátost smíření

Józef Augustyn

dotisk. Drobná praktická publikace, která připravuje jednoduchou a přístupnou formou na svátost smíření.

Vypredané

1,84 €

Svátost smíření
Svátost smíření

Józef Augustyn

Vypredané

4,01 €

Spytovanie svedomia pre starších
Spytovanie svedomia pre starších

Jozef Jurko

Príprava na sviatosť zmierenia pre starších.

Vypredané

1,16 €

Ako muža a ženu ich stvoril
Ako muža a ženu ich stvoril

Ján Pavol II.

Vykúpenie tela a sviatostnosť manželstva. Teológia tela od Jána Pavla II.Úvahy autora sa skladajú z dvoch častí. Prvá sa venuje analýze Kristových slov, ktoré sú akoby kľúčom na otvorenie tejto témy. Tieto slová sa dlho hľadali v celku evanjeliového textu. Na základe mnohoročných úvah sme sa zastavili pri týchto troch slovách, ktoré budú analyzované v prvej časti. Je to predovšetkým Kristovo odvolanie sa na „počiatok" v rozhovore s farizejmi na tému jednoty a nerozlučiteľnosti manželstva (porov. Mt 19, 8; Mk 10, 6-9). Potom sú to slová, ktoré povedal Kristus v Reči na vrchu na tému „žiadostivosti" ako „cudzoložstva v srdci" (porov. Mt 5, 28). Napokon sú to slová, ktoré zaznamenávajú všetci synoptici, v ktorých sa Kristus odvoláva na zmŕtvychvstanie tiel v „budúcom svete" (porov. Mt 22, 30; Mk 12, 25; Lk 20,35). Druhá časť sa venuje rozboru sviatosti pomocou textu Listu Efezanom (Ef 5, 21-33), ktorý nadväzuje na biblický „počiatok" manželstva, vyjadrený slovami Knihy Genezis (Gn 2, 24): „muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom".Hlboké dielo pre náročnejších čitateľov.

Vypredané

8,92 €

E-kniha
E-kniha: Pozvání k Večeři Páně
E-kniha: Pozvání k Večeři Páně

Václav Vacek

Omezování a potlačování svobodného života za minulého režimu zasáhlo nemalou měrou i život křesťanských církví. Proto se i památka Večeře Páně musela často slavit tajně a ve stísněných podmínkách. Paradoxně tím víc ale vynikala hloubka tohoto nejvzácnějšího Ježíšova odkazu. Přiblížení tajemství poslední Večeře Páně měla přispět i liturgická reforma Druhého vatikánského koncilu. Jejím smyslem bylo navázat na odkaz prvotní církve a na přirozený a oprávněný vývoj v její tisícileté tradici. To dnes znamená naučit se žít v duchu obnovené liturgie, krok za krokem ji uvádět v život a chápat ji jako stále živé znamení spásy v jednotlivých křesťanských společenstvích. Autor v této knížce shromáždil své bohaté pastorační zkušenosti.

Vypredané
-57%

4,90 €

Ponoř se!
Ponoř se!

Timothy Radcliffe

Kniha vyšla aj v slovenčine: Vrhni sa do vody (2014).Naší víře se bude dobře dařit jedině tehdy, když znovu objevíme hluboký smysl krásy prostého obřadu křtu. Křest se dotýká nejhlubších dramat lidského života: narození, zamilování se, odvahy vydat se druhým lidem, hledání smyslu, dospívání, vyrovnávání se s utrpením a selháním, a konečně smrti. Kdybychom křest zkoumali náležitě, osvětlil by se tím každý aspekt našeho lidství, naše nejhlubší naděje a touhy,“ říká v předmluvě autor. Kniha pak prochází krok za krokem obřad křtu a ukazuje, že je v něm jako v semínku obsažen náš celoživotní program i cíl.

Vypredané

14,26 €

Confiteor
Confiteor

Jiří Plhoň

Vypredané

1,16 €

Pozvání k Večeři Páně
Pozvání k Večeři Páně

Václav Vacek

Cesta k objevení hloubky a krásy ústřední křesťanské slavnosti. Omezování a potlačování svobodného života za minulého režimu zasáhlo nemalou měrou i život křesťanských církví. Proto se i památka Večeře Páně musela často slavit tajně a ve stísněných podmínkách. Paradoxně tím víc ale vynikala hloubka tohoto nejvzácnějšího Ježíšova odkazu. Přiblížení tajemství poslední Večeře Páně měla přispět i liturgická reforma Druhého vatikánského koncilu. Jejím smyslem bylo navázat na odkaz prvotní církve a na přirozený a oprávněný vývoj v její tisícileté tradici. To dnes znamená naučit se žít v duchu obnovené liturgie, krok za krokem ji uvádět v život a chápat ji jako stále živé znamení spásy v jednotlivých křesťanských společenstvích. Autor v této knížce shromáždil své bohaté pastorační zkušenosti.

Vypredané

11,16 €

Tajemství mše svaté
Tajemství mše svaté

Stanislav Weigel

Vypredané

2,91 €

Eucharistie - Mysterium fidei
Eucharistie - Mysterium fidei

Sborník přednášek. Sborník přednášek z teologické konference o Eucharistii, která se konala v Hradci Králové v únoru 2002 v rámci přípravy na Diecézní eucharistický kongres, přibližuje nauku církve o Eucharistii v perspektivě teologického myšlení po II. vatikánském koncilu.

Vypredané

5,43 €

O Eucharistii
O Eucharistii

Ján Chryzostom Korec

Obsahuje ucelený pohled na svátost Eucharistie. Jedná se o knihu teologickou, avšak přístupnou i laické veřejnosti. Vyšlo jako 1. svazek edice Prameny víry.

Vypredané

10,28 €

Kniha sobášov
Kniha sobášov

Kniha slúžiaca na evidenciu manželstiev - sobášna matrika.

Vypredané

29,90 €

Kniha krstov
Kniha krstov

Kniha slúžiaca na evidenciu pokrstených - krstná matrika.

Vypredané

32,00 €

Křest
Křest

Jaroslav Studený

Katechetická pomůcka pro přípravu na křest, vysvětlující podstatu křtu a průběh křestního obřadu.

Vypredané

1,55 €

Zpověď
Zpověď

Peter M. Matuška

Jasno ve svědomí a pokoj v duši. Autor díla uvádí věřícího křesťana nenásilným způsobem do praxe přípravy na svátost smíření. Seznamuje jej s etickými aspekty, které souvisejí s daným tématem. Není však jen pouhým výčtem hříchů a provinění, ale zabývá se aktuálními problémy dnešního člověka (např. nezaměstnaností) a nevyhýbá se ani ožehavým tématům, jako jsou prostituce, homosexualita, manželská nevěra apod.Záměrem díla není drtit člověka pocitem viny, ale hledání správné cesty, a to v souladu s učením magisteria církve. Orientaci v textu usnadňuje rejstřík klíčových slov. Dílo lze doporučit každému, kdo chce vykonat hlubší reflexi nad svým dosavadním životem a kdo má v náboženské oblasti určitou erudici.Předmluvu k českému vydání napsal doc. Josef Beneš, Th.D. K obálce knihy je přiložen kovový kříž Jana Pavla II., uživatele potěší i kapesní formát publikace.

Vypredané

9,12 €

Myšlenky o kněžství
Myšlenky o kněžství

Joseph Ratzinger

Tento útlý svazeček edice „Myšlenky“ je sestaven z úvah Svatého otce Benedikta XVI. o kněžství.

Vypredané

3,98 €

Znovuzrození z vody a z Ducha
Znovuzrození z vody a z Ducha

Život ze svátosti křtu. Další z řady knížek do kapsy, která může být tentokrát po ruce těm, kdo chtějí v sobě stále oživovat nejen památku, ale i milost křtu, který přijali jako dar vzkříšeného Pána.

Vypredané

1,16 €

Pečeť daru Ducha Svatého
Pečeť daru Ducha Svatého

Benedikt Mohelník

Teologie svátosti biřmování. Studie Benedikta Mohelníka OP o svátosti biřmování je publikací jeho doktorské teze v oboru dogmatické teologie. Autor se zabývá otázkou, zda je svátost biřmování správně chápána a zda se jí dostává správného místa v křesťanském životě. Vychází ze studia novodobé historie diskuse týkající se biřmování, analyzuje různé způsoby přístupu k tématu (učení magisteria, teologická reflexe, ekumenický pohled) a podrobuje je precizní kritice.Na tomto základě pak předkládá svůj vlastní příspěvek, spekulativní reflexi, v níž rozpracovává důležité dogmatické otázky: význam svátostného obřadu, charakter vlastní biřmování, svátostná milost. Objasňuje je na základě teologie viditelných poslání božských Osob, rozboru pojmů Kristova kněžství a křesťanského kultu a pojmu dokonalosti. Závěry studie ozřejmují smysl staleté církevní praxe, která tři svátosti křesťanské iniciace uspořádává v pořadí křest, biřmování, eucharistie.

Vypredané

13,13 €

Grálová sonáta
Grálová sonáta

Teofil Klas

Eucharistická poéma. Autor, vlastným menom Jozef Zavarský (1940), redaktor a novinár, popredný katolícky básnik, knižne vydal 14 básnických zbierok a tri tituly ako prekladateľ. Knihu ilustroval Stano Dusík, renomovaný a medzinárodne uznávaný výtvarník a ilustrátor žijúci vo Florencii.Poéma inšpirovaná eucharistickým tajomstvom sláveným v Cirkvi po všetky časy na celom svete ponúka čitateľovi hlboký básnicko - filozofický pohľad na svet a na človeka cez prizmu Boha darúvajúceho sa v kúsku chleba. Autor vo svojich obrazoch vychádza z reflexie biblického podania i neskorších kresťanských legiend.Dielo, po formálnej stránke inšpirované štruktúrami hudobného umenia, je komponované v klasických formách sestíny a kancóny, a to tak, že autor medzi štyri „sonátové“ sestíny vložil po sedem kancón ako „spevov“, čo je v našej súčasnej poézii iste udivujúce. Jazyk opusu charakterizuje veršová virtuozita a prebohatý slovník, povýšený nejedným priezračným nenásilným novotvarom. Áno, je to sonáta!Je to vlnenie „hmlistojavného tajomstva“, prinášajúce už unavenej duši vzlet práve v dôležitom čase, „keď myseľ kvári zmysel sveta“ a ktoré opäť oživuje základnú pravdu o človeku umárajúcom sa túžbou preskúmať a fyzikálne pochopiť veci medzi nebom a zemou, ktoré sa však jeho osvietenskému rozumu a ním stanovenému trojrozmernému svetu vysmievajú: presahujú všetky vzorce, všetky výpočty a napovedajú nám, že nemožno ignorovať štvrtý rozmer ? duchovný.Všetky tajomstvá, napríklad zázračného „lámania chleba, chleba života“ netreba vysloviť, ale precítiť. (Eva Fordinálová)

Vypredané

8,63 €

6 z 6
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Alena, pred 3 dňami

Spokojnosť

userAvatar

Monika, pred 3 dňami

Pekne a bezpečne( nepoškodí sa) zabalený tovar, rýchle dodanie.

userAvatar

Michal, pred 3 dňami

Zásielka prišla v poriadku, hlavne rýchlo a spoľahlivo …

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk