Knihy o Božom slove

Knihy o Božom slove

(36 produktov)

"Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst." Táto dobre známa ve...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Uzdravení skrze podobenství
Uzdravení skrze podobenství

Anselm Grün

Anselm Grün popisuje a interpretuje ako Ježiš uzdravoval v podobenstvách. Ježišove slová vrhajú nový pohľad na život každého jedinca. Ukazuje spôsob, ako zvládnuť aj ťažké životné situácie.Modlitba nad Božím slovom môže transformovať dušu a uzdraviť vnútorné zranenia. Pri stretnutí s Ježišom v modlitbe človek pocíti jeho liečivý dotyk. Skrze podobenstvá sa dá zbaviť predsudkov. Je dôležité vidieť sa tak, ako každého vidí Boh: zdravého, slobodného, plného nádeje a silného.

Vypredané

6,01 €

Pôstny denník 2021
Pôstny denník 2021

Lucia Barabasová

Pôst s Božím slovom. Pôstny denník 2021 je praktickou pomôckou, ktorá vás môže sprevádzať celým pôstnym obdobím. Denník obsahuje zamyslenia od Popolcovej stredy (17. február 2021) až po Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania (4. apríl 2021). Každému dňu je venovaná dvojstránka - jedna strana obsahuje text aktuálneho zamyslenia na daný deň a druhá strana s riadkami dáva priestor na zapísanie vlastných myšlienok. Nájdeme tu aj súradnice všetkých ostatných čítaní z daného dňa.

Vypredané

7,76 €

Z matkinho lona do otcovho náručia
Z matkinho lona do otcovho náručia

James Mariakumar; Mary Pereira

Cez hlbokú obnovu, vnútorné uzdravenie a posvätenie. Kniha nám ponúka jedinečnú príležitosť obnoviť zmysel života vo svetle Božieho Slova (Rim 12,2). Ježiš, náš vzkriesený Pán, pripojil sa na ceste k dvom učeníkom, ktorí kráčali v beznádeji a smútku preč z Jeruzalema, mesta, v ktorom sa naplnilo vykúpenie.Ježiš ich najprv vypočul a potom im začal vysvetľovať písma. Srdcia im horeli (Lk 24,32). To bolo skutočné vnútorné uzdravenie. Po hlbokom vnútornom obrátení, uzdravení sa a posvätení môže človek porozumieť, kam smeruje vo svojom živote. V skúsenosti nesmierneho nadšenia nasledovať Krista odrieka sa všetkého zlého i beznádeje a prežíva spoluúčasť na nesmiernej láske nášho Otca s Ježišom a Máriou. Zakúša hlbokú dôvernosť a spočinutie v Otcovom náručí.Kniha vyšla v novom vydaní: Z lona matky do Otcovho náručia (2017).

Vypredané

3,88 €

Modlit se Boží slovo
Modlit se Boží slovo

Enzo Bianchi

Uvedení do lectio divina. Lectio divina – četba Božího slova přecházející postupně v modlitbu – patří k vzácným pokladům církve. Cílem této metody není pouze správné pochopení literárního a historického smyslu biblického textu. Když rozjímáme o Božím slovu a v modlitbě pak Bohu odpovídáme, dojdeme podstatně dál: Boží Slovo, sám Kristus, proměňuje náš život i naše smýšlení.Enzo Bianchi má s lectio divina bohaté praktické zkušenosti, a tak dokáže pojmenovat nejčastější problémy, s nimiž se lze při rozjímavé četbě Písma setkat. Jednou z nejdůležitějších věcí je podle autora umění zaujmout k Božímu slovu vnitřní postoj naslouchání.

Vypredané

5,72 €

Zvestovateľky
Zvestovateľky

Rút Krajčiová-Krajinská

Príbehy zo Starého zákona a súčasnosti. Rút Krajčiová-Krajinská je ženou, pre ktorú je Biblia zdrojom energie, útechy, povzbudenia, radosti a pokoja. Biblia sa stala aj podkladom k napísaniu knihy Zvestovateľky. Autorka túži, aby aj táto kniha pomohla čitateľom obľúbiť si Bibliu, stojí to za to.Rút prevedie čitateľa cez Božie slovo tak, ako ste to ešte nezažili. Biblické príbehy sú popretkávané skúsenosťami zo života autorky. Zažijete dobrodružnú cestu a zakúsite požehnanie, ktoré prináša odvaha čítať Božie slovo. Texty sú zrozumiteľné, žiadne skryté úvahy, ale jasné posolstvá.

Vypredané

10,67 €

Sýpky Božích zasľúbení (A6)
Sýpky Božích zasľúbení (A6)

Ch. H. Spurgeon

úvahy na každý deň roka. Ch. H. Spurgeon žil v rokoch 1834-1892 a spomínajú ho ako knieža kazateľov. Narodil sa v anglickej dedine Kelvedon (Essex) ako prvé dieťa zo sedemnástich. Jeho otec, kazateľ, ho viedol k bázni Božej. Ako šestnásťročný uveril v Ježiša Krista, získal odpustenie svojich vín a prežil znovuzrodenie.So zápalom mladého života svedčil na každom kroku o zachraňujúcej láske svojho Spasiteľa. O dva roky neskôr sa už stal kazateľom malého vidieckeho zboru. Z vlastnej iniciatívy sa naučil starogréčtinu a hebrejčinu. Usilovne študoval biblické výklady. Keď mal 20 rokov, pozvali ho za kazateľa do jedného z londýnskych zborov. Jeho kázne pôsobili tak mocne, že poslucháčov pribúdalo a čoskoro nestačila ani najväčšia hala Londýna pojať prichádzajúci dav. Postavili modlitebňu Metropolitan Taberlacle pre 7000 duší.Ch. H. Spurgeon tridsať rokov hlásal tajomstvo evanjelia v plnej sále tejto modlitebne. Meradlom jeho života a stredobodom jeho kázní bola vždy Biblia. Na kolenách vyprosoval od Boha to, čo s hlbokým presvedčením odovzdával svojim poslucháčom. Jeho kázne boli plné praktických príkladov a korenené zdravým, vznešeným humorom. 40 rokov bez kompromisov slúžil s vášňou svojmu Spasiteľovi.Jeho kázne a knihy sú preložené do mnohých jazykov. Poznajú ich na celom svete a ešte dnes formujú a premieňajú životy mnohých ľudí.

Vypredané

6,79 €

David Wilkerson
David Wilkerson

Gary Wilkerson; R. S. B. Sawyer

Dýka a kríž a muž, ktorý veril. David Wilkerson, vychudnutý vidiecky kazateľ z Pensylvánie, priniesol Slovo do newyorského geta v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia, aby priviedol mnohých z hlbín závislosti do výšin spásy. Nasledujúcich päťdesiat rokov potom obracal svoj zrak k utláčaným, zabudnutým, ktorých zvyšok národa zavrhol. Wilkersonov postoj bol zásadný – veril, že Boh mohol a chcel urobiť veľké veci v srdciach odmietaných a stratených ľudí. Bol vytrvalý a neodbytný práve vtedy, keď sa odmietol vzdať ľudí žijúcich na ulici, ktorí sa už dávno samých seba vzdali. Hľadiac do očí narkomanov a členov gangov, nadprirodzeným spôsobom v nich dokázal vidieť Krista. D. Wilkerson priniesol spojenie vytrvalej lásky a Božieho Slova do ulíc amerického mesta najviac zamoreného kriminalitou, čo zobrazil vo svojej najpredávanejšej knihe Dýke a kríž. Teraz si prečítajte zvyšok tohto príbehu, ako ho vyrozprával jeho syn Gary. Kniha Dýka a kríž a muž, ktorý veril je pútavé dielo, plné bolesti, nádeje a neutíchajúcej túžby, vyslovujúce posolstvo, aby ste brali vážne Božie volanie milovať týchto najmenších – keďže od toho závisí váš život.Gary Wilkerson (*19. 07. 1958) je tretí zo štyroch detí Davida a Gwen Wilkersonovcov. Je kazateľ v zbore Colorado Springs, misionár, autor kníh a prezident Global Challenge. Už ako 19 ročný kázal a ako 23 ročný založil zbor. Ešte predtým však pomáhal v Times Square Church, kde slúžil v zborových službách. Gary pokračuje v službách, ktoré začal jeho otec David Wilkerson. Venuje sa najchudobnejším, zakladá zbory, kliniky, sirotince a svedčí o Bohu po celom svete. Na svojich internetových stránkach pravidelne zverejňuje kázne a vyučovania.

Vypredané

15,52 €

Evangelium na každý den 2018 (česky)
Evangelium na každý den 2018 (česky)

Pápež František

Knížka kapesního formátu chce být každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem. Autorem komentářů na rok 2018 je papež František!Evangelium dne je uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace o slavnosti svátku či památce daného dne.

Vypredané

4,17 €

Pripravte cestu Pánovi
Pripravte cestu Pánovi

Milan Hromník

Úvahy nad liturgickými čítaniami v Adventnom období. Cieľom týchto úvah nad liturgickými čítaniami je zrozumiteľne vysvetliť denne biblické čítania v Adventnom období a povzbudiť čitateľa k osobnej odpovedi na ne. Možno ich využiť ako podklad pre denné meditácie a prípravu kázní. Odporúča sa však ich konfrontácia so živým biblickým Božím slovom z liturgických čítaní príslušného dňa.

Vypredané

3,20 €

Slovo sa telom stalo
Slovo sa telom stalo

Milan Hromník

Úvahy nad liturgickými čítaniami vo Vianočnom období. Cieľom týchto úvah nad liturgickými čítaniami je zrozumiteľne vysvetliť denné biblické čítania vo Vianočnom období a povzbudiť čitateľa k osobnej odpovedi na ne. Možno ich využiť ako podklad pre denné meditácie a na prípravu kázní. Odporúča sa však ich konfrontácia so živím biblickým Božím slovom z liturgického čítania príslušného dňa.

Vypredané

2,91 €

Evangelium na každý den 2016
Evangelium na každý den 2016

Silvano Fausti

Knížka kapesního formátu chce být každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem. Autorem komentářů na rok 2016 je Silvano Fausti.Evangelium dne je uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace o slavnosti svátku či památce daného dne.

Vypredané

4,17 €

Můj život ve službě Slova
Můj život ve službě Slova

Raniero Cantalamessa; Aldo Maria Valli

Narodil sa v júli 1934 a napriek svojim 80-tim rokom otec Raniero Cantalamessa pokračuje v cestovaní po celom svete, aby kázal Božie slovo na všetkých kontinentoch. V knihe Můj život ve službě slova kapucín Cantalamessa rozvíja príbeh svojho života a opisuje svoje poslanie byť ,,nositeľom živej vody,“ teda zvestovateľom Krista tým, ktorí ho ešte nepoznajú.Jeho celý doterajší život bol naplnený učením svätého Františka z Assisi, službou Slova a mnohými rokmi prítomnosti na televíznej obrazovke ako komentátora nedeľného čítania.Titul vyšiel aj v slovenčine: Chlapec, ktorý nosil vodu (2017).

Vypredané

9,60 €

Peníze až na druhém místě
Peníze až na druhém místě

Mark Lloydbottom; Howard Dayton

Cesta ke skutečné finanční svobodě. Mnoho lidí má problémy související s financemi, například dluhy, ubíjející zaměstnání nebo příliš malé úspory. Na základě nedávno provedeného průzkumu bylo zjištěno, že k více než polovině rozvodů dochází v důsledku finančních tlaků na domácnost. Dusivý materialismus okrádá lidi o duchovní elán.V knize Peníze až na druhém místě se dozvíte, že Bible nám o penězích říká velmi mnoho. Ve více než 2300 verších popisuje vše, co potřebujete vědět o tom, jak nakládat s penězi. V Bibli lze tedy najít dětailní plán, jak spravovat své finance.Kniha Peníze až na druhém místě je nejen praktická, ale díky ní také zjistíte, jak velký vliv na vaše hospodaření s penězi má váš vztah s Bohem.

Vypredané

9,65 €

Tvé slovo mi dává život
Tvé slovo mi dává život

Raniero Cantalamessa

Italský kapucín Raniero Cantalamessa (1934) napsal další knihu, jejímž názvem je verš ze 119. žalmu „Tvé slovo oživuje“. Ukazuje v ní, jak se Boží slovo obrací ke každému člověku, jak důležité bylo pro Ježíše a pro jeho učedníky kázat Boží slovo. Oceňuje přínos biblických studií a konkrétně kritické metody při badání o historickém Ježíšovi, ale ukazuje i jejich hranice. Hlavně však zve obyčejné čtenáře i biblisty a teology k duchovnímu čtení Písma.

Vypredané

5,04 €

Evangelium na každý den 2022 (česky)
Evangelium na každý den 2022 (česky)

Petr Vrbacký

Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem. Podněty k rozjímání na rok 2022 připravil P. Petr Vrbacký. Evangelium dne je uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace o slavnosti, svátku či památce daného dne.

Vypredané

5,72 €

Modliť sa a žiť z viery
Modliť sa a žiť z viery

Jozef Šuppa

Riadky tejto knižky chcú byť jednoduchým pozvaním živiť sa Božím slovom a nechať si srdce formovať premieňajúcou milosťou. Kiež nám pomôžu modliť sa a žiť z viery.

Vypredané

2,13 €

Áno, Otče
Áno, Otče

Richard Gräf

Dni v Bohu. Realizovatelný a účinný návod pro rozvíjení osobního duchovního života. Autor, člen Kongregace Ducha Svatého, je plně zakotven v Písmu svatém, z jeho slova vychází, v jeho slovu učí žít.Text je laskavým duchovním vedením na každý den i pro toho, kdo „nemá čas“, je vzdálen složitým teologickým úvahám, chce jen prostě s důvěrou vložit své srdce do otevřené náruče Boží.

Vypredané

5,63 €

Evangelium na každý den 2017
Evangelium na každý den 2017

Knížka kapesního formátu chce být každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem. Autorem komentářů na rok 2017 jsou čeští autoři (kněží, jáhni, zasvěcení, manželé). Evangelium dne je uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace o slavnosti svátku či památce daného dne.

Vypredané

4,17 €

Vzrastať v povolaní
Vzrastať v povolaní

Stanislav Vojtko

Biblicko - spirituálne reflexie nad témou povolania. Táto monografia chce prispieť k prežívaniu Roka zasväteného života. Jej cieľom je osloviť predovšetkým tých mužov a ženy dnešnej rozbúrenej doby, ktorí už spoznali a prežívajú povolanie v zasvätenom živote, ako aj v manželstve a rodine.Publikácia poukazuje na to, čo obe povolania majú spoločné – privádzať k Bohu seba, svoje deti alebo tých, ktorí sú im zverení v duchovnom spoločenstve.

Vypredané

6,69 €

Hlas Páně tříští cedry
Hlas Páně tříští cedry

Václav Renč

Žalmy v překladu Václava Renče. Překlad žalmů dokončil Václav Renč po 30. říjnu 1972, šlo tedy o jeho poslední významnou literární práci (1911-1973). Naše vydání vychází z textu poslední ruky, jímž je autorizovaný strojopisný rukopis, zachovaný v pozůstalosti. Doposud jsou překlady známy především z opisů, ale také např. z cyklostylového vydání žaltáře z roku 1974, které vyšlo „jen pro vnitřní potřebu“ tehdejší olomoucké bohoslovecké fakulty. Renč v něm jako překladatel ovšem nemohl být uveden.

Vypredané

6,31 €

Žít podle Bible - poprvé s Matoušem
Žít podle Bible - poprvé s Matoušem

Miloš Szabo

Bibli můžeme jen tak číst. Můžeme o ní přemýšlet. Můžeme ji rozebírat z literárního hlediska.A můžeme se také pokusit podle ní žít. Každý den, nejen v neděli…

Vypredané

7,95 €

Hlas Páně tříští cedry
Hlas Páně tříští cedry

Václav Renč

Žalmy v překladu Václava Renče. Překlad žalmů dokončil Václav Renč po 30. říjnu 1972, šlo tedy o jeho poslední významnou literární práci (1911-1973). Naše vydání vychází z textu poslední ruky, jímž je autorizovaný strojopisný rukopis, zachovaný v pozůstalosti. Doposud jsou překlady známy především z opisů, ale také např. z cyklostylového vydání žaltáře z roku 1974, které vyšlo „jen pro vnitřní potřebu“ tehdejší olomoucké bohoslovecké fakulty. Renč v něm jako překladatel ovšem nemohl být uveden.

Vypredané

5,43 €

Tykadlem víry
Tykadlem víry

Marie Svatošová

Kniha Tykadlem víry navazuje na předešlou publikaci Normální je věřit. V dalších osmdesáti intimních dialozích s Pánem autorka názorně ukazuje způsob, jak lze při čtení Bible a modlitbě inspirované jejími texty krok za krokem lépe poznávat Boha, i sebe sama. Snaží se čtenáře svou otevřeností a nadšením vyprovokovat, aby ve vlastním zájmu vyndali Bibli z knihovny a začali s ní pracovat.

Vypredané

3,98 €

Učednictví
Učednictví

Vojtěch Kodet

Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Učeníctvo (2010).Na pozadí biblických textů se autor v knížce zamýšlí nad tím, co to znamená být dnes Kristovým učedníkem. Jeho krátké úvahy jsou rozděleny do pěti částí, přibližujících podstatu učednictví – vztah ke Kristu, život z Božího slova, život z Ducha Svatého, život z eucharistie – a také spiritualitu Matky Kristovy, první a největší učednice Páně.

Vypredané

4,17 €

Úvod do Písma svatého
Úvod do Písma svatého

Josemaría Monforte

Uvedení do teologie. Znalosť Svätého Písma sa považuje za základ v oblasti teológie. Úvod do Svätého Písma si kladie za cieľ vysvetliť základné otázky. Poznať Bibliu znamená vnímať Boha a dozvedieť sa viac o Biblii znamená lepšie spoznávať Boha. Kniha Úvod do Písma svatého zahŕňa okrem iného informácie o knihe Zjavenia, históriu Knihy kníh a Cirkvi.

Vypredané

6,90 €

Blázni pro Krista
Blázni pro Krista

Jaroslav Schrötter

Na minutu s Jaroslavem Schrötterem. Každý den, ať už je příjemný nebo plný problémů, může být začátkem něčeho nového. Knížka Blázni pro Krista je inspirací a podnětem, jak z každého dne vytěžit o trochu víc než jen povzdechnutí, jak ten čas letí. Každý den si můžete přečíst krátký citát z listů apoštola Pavla a zamyšlení, které z tohoto biblického textu vychází a je zaměřeno na osobní rozvoj a duchovní růst.Citátů a zamyšlení je celkem 77 a přečtení libovolného z nich nebude trvat víc než minutu. Knížka je tedy určena těm, kdo nemají možnost denně číst a meditovat Písmo svaté, ale i tak chtějí každý den zůstat v kontaktu s Božím slovem.

Vypredané

4,17 €

Bible - obal se zipem, černá (kat. čís. 1147)
Bible - obal se zipem, černá (kat. čís. 1147)

Český ekumenický překlad s deuterokanonickými knihami. Vydání včetně deuterokanonických knih. Praktický obal se zipem ocení každý, kdo nosí Bibli v kabelce, tašce, kufříku nebo batohu. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránky. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy.

Vypredané

23,85 €

Bible - obal se zipem, hnědá (kat. čís. 1148)
Bible - obal se zipem, hnědá (kat. čís. 1148)

Český ekumenický překlad s deuterokanonickými knihami. Vydání včetně deuterokanonických knih. Praktický obal se zipem ocení každý, kdo nosí Bibli v kabelce, tašce, kufříku nebo batohu. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránky. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy.

Vypredané

23,85 €

Bible - obal se zipem, vínová (kat. čís. 1149)
Bible - obal se zipem, vínová (kat. čís. 1149)

Český ekumenický překlad s deuterokanonickými knihami. Vydání včetně deuterokanonických knih. Praktický obal se zipem ocení každý, kdo nosí Bibli v kabelce, tašce, kufříku nebo batohu. Toto vydání zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu, dobře čitelnou v různých formátech. Hlavní text nového vydání je ve dvou sloupcích, poznámky dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránky. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy.

Vypredané

23,85 €

3 z 3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Alexandra, pred 4 dňami

Prekvapivo velmi rychlo do 2 dni tovar bol doruceny- vsetky postupy oznamene , presne ako na webe tovar vyzeral.Bola som spokojna- odporucam vsetkym .

userAvatar

Oľga, pred 5 dňami

Rýchle vybavenie objednávky, som spokojná

userAvatar

Valéria, pred týždňom

Odchod promptne vybavuje objednávky.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk