Vydavateľstvo: Flétna • Zachej.sk

Flétna (20)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Buď Kristovým svedkom!
Buď Kristovým svedkom!

Marián Kuffa

O kňazovi Mariánovi Kuffovi, ktorý sa narodil na Štedrý deň 1959, už bolo mnoho napísaného aj nakrúteného. Jeho jednoduchá a jasná reč má v dnešnom meniacom sa svete cenný charakter pevného bodu, o ktorý sa možno zachytiť.Táto kniha je prepísaným výberom hovoreného slova farára Mariána Kuffu z posledného obdobia, v ktorom sa obracia predovšetkým na otcov a matky, ktorí majú vo svojich rukách budúcnosť svojich detí i celých národov.Kniha vyšla aj v českom jazyku: Buď Kristovým svědkem! (2018).

Skladom

5,34 €

Hlas, ktorý vyrušuje
Hlas, ktorý vyrušuje

Marián Kuffa

Farár Marián Kuffa obhajuje tradičný svet, presnejšie svet, ktorý si váži pozemský aj večný život. Zdôrazňuje, že človek má právo na dôstojný život nielen fyzický (bez ohrozovania násilnou smrťou), ale aj morálny (mať nádej na večnú spásu). Za najväčšie ohrozenie predovšetkým mladej generácie považuje zavádzanie genderovej ideológie, ktoré oslabuje už aj tak krehký stav našich rodín. Verejným priestorom ale zaznievajú aj úplne opačné názory, ktoré za súčasné najväčšie spoločenské hrozby pokladajú všadeprítomnú korupciu a netoleranciu k inakosti. Keďže nie je jednoduché sa v tomto hodnotovom strete zorientovať, je múdre hlbšie nahliadnuť do argumentov človeka, ktorý právu na dôstojný život všetkých odsunutých na okraj spoločnosti zasvätil svoj život. Predložené texty sú prepisom hovoreného slova P. Mariána Kuffu z posledného obdobia, predovšetkým z jeho vystúpení na bratislavských Hanusových dňoch na jar roku 2019.

Skladom

3,40 €

Corpus Christi
Corpus Christi

Athanasius Schneider

Svaté Přijímání a obnova Církve. Víra, úcta a láska k Eucharistii je pro křesťana naprosto zásadní. Knížka nás vede k hlubšímu zastavení a uchopení tajemství, jímž je podivuhodná svátost Eucharistie.Na mnoho věřících mohou myšlenky současného kazašského biskupa německého původu Athanasia Schneidera působit značně nezvykle nebo i nemoderně, když například říká: „Boží Syn přišel na tento svět, aby usmířil a odčinil největší hřích lidstva. Tento největší hřích lidstva spočívá v tom, že se lidstvo odepřelo klanět Bohu a nechce Mu přiznat nejvyšší úctu a první místo.“ Ovšem vezmeme-li vážně toto konstatování do vlastních řad, které pokračuje i jasně formulovaným poselstvím o naší „spoluvineť na tomto hříchu, s hořícím srdcem bychom měli usilovat o to, aby naše eucharistická úcta vyjadřovala co možná nejvěrněji postoj pokorného „dítěte Božího“. Kde se inspirovat?Prostor eucharistické úcty vytyčila tisíciletá tradice Církve a vědomí, kdo jsme my a kdo je Bůh, kterého pod proměněnou způsobou chleba a vína přijímáme nebo adorujeme. Kniha Athanasia Schneidera toto naše vědomí projasňuje a podobně, jako kdysi svaty Atanáš „projasňoval“ chápaní Krista, jehož blud arianismu tlačil k pouhému lidství, vysvětluje nám úskalí „zlidštění“ našeho přístupu ke svátosti Eucharistie. Přitom platí Schneiderova slova: „V Církvi a na této zemi není nic tak posvátného, tak božského, tak živého a tak osobního jako svaté Přijímání, protože to je sám eucharistický Pán.“A Josef Ratzinger, papež Benedikt XVI., upozorňuje: „Způsob, jak se slaví liturgie, rozhoduje o osudu víry a Církve.“

Skladom

3,40 €

Šťastná, zdravá, svätá chcela by som byť
Šťastná, zdravá, svätá chcela by som byť

Margaréta Mária Bazovská

Veselé príbehy jednej zbožnej rodiny. Chcela som byť rehoľnou sestrou, najlepšie v klauzúre, lenže od Pána Ježiša som dostala košom. To je dobre, lebo niekto tak bláznivý ako som ja, by naozaj nemohol byť mníškou. Veď ja mám takú radosť zo života, že ani na pohreboch sa nedokážem tváriť vážne. Našťastie, ako matka troch detí si zábavu s nimi užívam a podelím sa s ňou spolu s Tebou, drahá čitateľka, drahý čitateľ. Budeme spolu prežívať život vo všetkých radostiach, trampotách a šťas­tí. Budeme sa spolu smiať a plakať šťastím. Lebo mať rodinu je to najviac.

Skladom

9,22 €

V Tvojom náručí
V Tvojom náručí

Jana M. Lapšanská

Aké to je zaľúbiť sa v mladosti, vo svojich osemnástich, do Ježišových krásnych očí a po troch štvrtinách storočí touto láskou stále žiť? Kniha V Tvojom náručí predkladá fascinujúce svedectvo života nenápadnej rehoľnej sestričky spod Vysokých Tatier, ktorá vo svojich 94 rokoch otvára slovenským čitateľom svoje vnútro: Nemôžem odmietnuť podeliť sa o veľké Pánove skutky… Sme tak konfrontovaní tajomstvami i hĺbkou ľudskej duše, ktorá zažila veľa radosti, hrdinstva aj šibalstiev, ale aj starostí, strachu, obáv a neistoty. A tiež jedinú ozajstnú istotu, od ktorej závisí každé Božie dieťa… ... len lásku, túžbu po tebe mi nechaj!

Skladom

9,22 €

Posledné kusy
Duchovní doprovázení
Duchovní doprovázení

Patrick Crasta

podle svatého Jana, milovaného učedníka. Kniha Duchovní doprovázení je určená všem, kteŕí se podílejí na duchovním vedení druhých. Autor, indický kapucín Patrick Crasta, ŕíká, že duchovní doprovázení je společnou cestou, na které skrze dávání dostáváme. Pomáháme doprovázenému a sami tak nalézáme pomoc. Duch svätý, který mluví k doprovázenému skrze doprovázejícího, mluví skrze doprovázeného i k nám.

Skladom

7,28 €

Hlas, který vyrušuje
Hlas, který vyrušuje

Marián Kuffa

„Co můžu já udělat pro zachování křesťanství ve své zemi? Ani parlament, ani vládu nezměním - ale můžu změnit sebe. Pravá změna se odehrává v srdci. Pokud se nezměníme ve svém nitru, ani nečekejme žádné změny kolem nás, jen se vymění páni u koryta… a nadále nás budou vodit za nos.“„Pravda není tam, kde je většina - pravda je tam, kde je Bůh. Kdybych dal svým třem stovkám lidí u nás demokraticky rozhodnout, jestli se na faře v Žakovcích může pít alkohol, tak prohraji. Demokraticky. A všechny slovenské pivovary by nestačily vařit pivo…“Kniha vyšla aj v slovenskom jazyku pod názvom: Hlas, ktorý vyrušuje (2020).

Skladom

3,40 €

Posledné kusy
S Bílým rytířem za sv. Jakubem
S Bílým rytířem za sv. Jakubem

Martina Josífek Zelinková

Na koloběžce z Tanvaldu do Santiaga de Compostela. O Svatojakubské cestě do španělského Santiaga de Compostela již vyšlo mnoho knih. Ale ta, kterou právě držíte, je jiná. Povzbudí každého, v jeho nitru se pomalu k životu probouzí poutník, ale ještě se nestihl narodit. Po přečtení téhle knížky by počty poutníků mohly stoupnout… Protože Poutník… je velkým sportovcem - bez vytrvalého pohybu pod širým nebem se neobejde; je velkým idealistou - věří, že dojde do cíle; a je velmi moudrý - protože touto cestou neobčerství jen tělo, ale hlavně svoji duši. A kdo by takovou životní hygienu nepotřeboval? Martina Josífek Zelinková během 43 dnu o samotě absolvovala 3 467 km na koloběžce. V horku, lijáku, vetřu, bouřích i za krásných dnu..."Cítila jsem, kolik lásky v sobě mám, jako kdyby ze mne prýštila... nekonečným silným pramenem."

Skladom

12,51 €

Rieka Kristovej milosti
Rieka Kristovej milosti

Honza Pošťák Pospíšil

Honza Pošťák Pospíšil (*1959) je vynikajúci športovec. Telom i dušou. Zliezal alpské aj himalájske vrcholy, behal maratóny a tešilo ho aj v pätdesiatich ukazovať svoj chrbát oveľa mladším. Potom prišla vážna choroba. Bojoval o holý život. Zázračne v tomto boji prežil. Uzdravila ho liečivá sila Kristových rán.

Skladom

1,26 €

Absolventi vojenskej katedry tiahnu na Paríž
Absolventi vojenskej katedry tiahnu na Paríž

Miroslav Gulika

Autentické spomienky na pomery v československej armáde v polovici osemdesiatych rokov 20. storočia pripomenú mnohým skôr narodeným pánom ich vlastné zážitky z čias základnej vojenskej služby.Príbehy balansujúce na hranici medzi komédiou a tragédiou odrážajú absurditu vtedajších totalitných pomerov, a to nielen v armáde.Čitateľa naviac obohacujú o neveľmi rozšírené vedomie, ako vtedy mohol povinnú „službu vlasti“ prežívať jeden čerstvo vyštudovaný doktor farmácie.

Skladom

5,72 €

Posledné kusy
Zápisky z poutí
Zápisky z poutí

Miroslava Jetelinová

aneb vymanit se z každodennosti.... Zápisky z poutí jsou láskavým vyprávéním o mnohá poutních a poznávacích cestách Miroslavy Jetelinové, človéka, pro kterého se cestování stalo velkým korením života. Nejedná se o cesty po vzdálených kontinentech, ale o destinace v dosahu Středozemního more, kolem néhož se psaly déjiny posledních nékolika tisíc let. Nechme se vtáhnout do exotické atmosféry legendárních a posvätných míst Tuniska, Ŕecka, Francie, Izraele, Egypta, Španélska nebo Itálie, čímž se dost možná pro jejich návštevu nadchneme také...

Skladom

9,22 €

V Tvém náručí
V Tvém náručí

Jana Lapšanská

Kniha V Tvém náručí předkládá fascinující životní svědectví nenápadné řeholnice zpod Vysokých Tater, která učinila velké rozhodnutí: ve svých 93 letech vydala čtenářům všanc své nitro.Nemohu odmítnout podělit se o velké skutky Pánovy...Jsme konfrontováni všemi odstíny lidského života: radostmi, starostmi, šibalstvím i hrdinstvím, odvahou i obavami, strachem i nejistotou, anebo jedinou jistotou, na které závisí každé Boží dítě. V životním příběhu sestry Jany je přítomna oáza pokoje, smysl pro upřímnou a čistou lásku, smysl pro čest a spravedlnost a všeprostupující láska k Bohu.

Skladom

9,22 €

Posledné kusy
O Petříkovi
O Petříkovi

Šimon Hudec

Petřík je malý klučina, který vyrůstá s maminkou a dvěma staršími sestrami na venkově v malém domku uprostřed přírody a v obklopení domácích zvířat. O svém dětském štěstí vypráví v běžných i dojemných příbězích, které zachycují osudy neúplné rodiny, kterou opustil tatínek. Pohodová četba nejen pro děti, ale i pro celou rodinu v mnohém připomíná románové osudy Káji Maříka, jen je posunuta do současné doby.

Skladom

9,60 €

Posledné kusy
Všechno mohu...
Všechno mohu...

Pavel Dokládal

Životní vzpomínky Mons. Pavla Dokládala, zakladatele Fatimského apoštolátu v České republice. Mládí, kněžské začátky, pronásledování od StB, roky ve Šlapanicích, Třebíči, počátky mariánské spirituality, Koclířov… Celou knihou se jako zlatá nit vinou slova sv. Pavla: „Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.“ (Flp 4,13) Kniha je nejen osobním svědectvím, ale též pomyslnou kronikou české katolické církve za posledních několik desítek let a vrcholí třemi ústředními tématy: Eucharistie, Panna Maria a Církev.

Skladom

11,54 €

Kde domov náš...
Kde domov náš...

Božidara Turzonovová; Pavel Pafko

O tom, čo nás i dnes spája, povznáša a dáva zabudnúť na chmáry všedných dní, je táto česko-slovenská kniha. Približuje láskavú krásu slovenskej i českej krajiny, kultúrneho dedičstva a múdreho slova."Češi i Slováci mají vskutku mnoho důvodů ke spokojenosti a vděčnosti." Jan Graubner, moravský metropolitaŽijeme v nádherném koutě světa. Pojďme si bohatství krás Čech, Moravy, Slezska a Slovenska trochu oživit.

Skladom

11,64 €

Posledné kusy
Oční lékař Karel Kuběna
Oční lékař Karel Kuběna

Jana Langerová

Tradice očního lékařství ve Zlíně, špičková v evropském měřítku, má svého zakladatele Karla Kuběnu (1927-2019), rodáka z valašských Bordovic. Poznejme blíže životní osudy očního specialisty, jehož rukama prošly za dlouhou lékařskou praxi (léčil do devadesáti let) zástupy vděčných pacientů. V předložené monografii jsou osobní paměti doc. Kuběny doplněné o vzpomínky rodiny, spolupracovníků a dalších lidí, kteří měli tu čest trávit v blízkosti špičkového odborníka svůj čas. Své místo v knize mají i střípky příběhů pacientů, které léčil.

Skladom

14,45 €

Posledné kusy
Raduj se, konej dobro a nech vrabce štěbetat
Raduj se, konej dobro a nech vrabce štěbetat

Jan Bradna

Osobní vzpomínky na třicet let obnovy Mariánského sloupu v Praze a nejen na tuto práci. Akademický sochař a restaurátor Jan Bradna (*1943) má za sebou půl století tvůrčí práce, která pomohla navrátit zašlou krásu velké řadě památek na našem území včetně těch úplně zničených. Není divu, že jej v roce 1988 zaujal pohnutý osud Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, kterému poté věnoval více než tři desítky let života. Ve svém vyprávění nám předkládá vlastní příběh, který se protnul s úžasným příběhem rekonstrukce a návratu prvního barokního sousoší na Staroměstské náměstí. Jan Bradna v něm díky své profesi a citu pro nápravu křivd sehrál jednu z ústředních rolí. Byla zkouškou víry, plná dramatických zvratů, obětavé a trpělivé práce. Ačkoli text nezapře odbornou erudici a celoživotního tvůrčího ducha, je především laskavým svědectvím jednoho krásného lidského života.

Skladom

18,33 €

Posledné kusy
Mariánský sloup v Praze
Mariánský sloup v Praze

Jan Bradna; Karel Antonín Kavička

K 1. výročí obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze vyšlo v Nakladatelství Flétna doposud nejrozsáhleji zpracované dílo k tématu, kniha Mariánský sloup v Praze. Podává ucelenou zprávu o příběhu, ve kterém se potkaly radosti, bolesti a stigmata českého národa. O naději, kterou jeho obnova nese. O kráse prvního barokního sousoší u nás. A o neuvěřitelném úsilí jeho obnovovatelů, jejichž snaha se dlouho jevila jako marná a zbytečná… Staroměstské náměstí v Praze s návratem Immaculaty na sloupu dostalo opět prostor. Jako kdybychom předtím bez Mariánského sloupu hleděli na tu krásu Staroměstského rynku jen jedním okem a nevěděli, že to může být i jinak. A najednou se nám otevřely obě oči… Předmluvu ke knize napsal kardinál Dominik Duka. Publikace je vytištěna na křídovém papíře a obsahuje stovky obrázků, reprodukcí a dokumentů.

Skladom

58,10 €

Posledné kusy
Kaštánek a Bělinka
Kaštánek a Bělinka

Hynek Schuster

Hynek Schuster přichází ke čtenářům s novou pohádkovou knihou Kaštánek a Bělinka, která navazuje na úspěšnou knihu Kaštánkova dobrodružství. Stromový klučina Kaštánek opět prožije mnoho velkých příhod. Navštíví dokonce i podzimní království, dostane se do pohádky, svoji pomoc neodmítá opravdu nikomu, zachrání i smutného malého draka. Kamarádům pomáhá také víla Bělinka, kterou si Kaštánek přivedl do domečku z kouzelné zvonečkové louky. Pohádky jsou určeny pro děti od 4 let.

Skladom

9,22 €

Posledné kusy
Misionářem podle sv. Františka
Misionářem podle sv. Františka

Honza Pošťák Pospíšil

Honza Pošťák Pospíšil je již čtenářské veřejnosti znám svými dvěma svazky: Z pošťákovy brašny (Susa 2017) a Řeka Kristovy milosti (Flétna 2017). V tomto svazku ukazuje na nekonečnou Boží lásku k člověku - jednak na příkladu svého života a také v příbězích z více Františkánských misií po České republice, jichž se zúčastnil.

Skladom

2,91 €

Buď Kristovým svědkem!
Buď Kristovým svědkem!

Marián Kuffa

O P. Mariánu Kuffovi, který se narodil na Štědrý den 1959, již bylo napsáno a natočeno mnoho.Jeho jednoduchá a jasná řeč má v dnešním proměňujícím se světě stále cennější charakter pevného bodu, o který se lze zachytit. Pýcha předchází pád. Pýcha peklem dýchá. Bůh se protiví pyšným. To jsem kdysi nevěděl. Teď to už vím. Jsme-li pyšní, určitě spadneme. Bavíme se jen o tom, kdy to bude, až půjdeme k zemi...Vyšlo aj v slovenskom jazyku: Buď Kristovým svedkom! (2019).

Vypredané

4,37 €

Zpověď na křížové cestě
Zpověď na křížové cestě

Jedna z křížových cest zpovědníka abbého Julia. V příběhu muže středního věku, který skrze pokání nalézá sám sebe, jsme provedeni čtrnácti zastaveními křížové cesty s přídavkem patnáctého: společnou cestou zmrtvýchvstalého Ježíše s učedníky do Emauz. Najdeme se v tomto příběhu také?Jde už o třetí svazek ediční řady Krátká duchovní četba.

Vypredané

1,07 €

Chudobka z Orlických hor
Chudobka z Orlických hor

Filip M. Antonín Stajner et al.

Životní píseň lásky a oběti stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové. V knize nás Anička Tomanová sama nebo prostřednictvím četných svědků svého života vyučuje důvěrnému a zodpovědnému přátelství s Bohem a s lidmi. Vedle četných svědectví o životě, ctnostech, stigmatech, viděních a zázracích máme k dispozici také její dva vlastní životopisy, které jsou rozsáhle citovány.Obsáhlá vázaná knižní monografie (416 stran křídového papíru) o Aničce Tomanové z Pastvin dosud nejobsáhleji seznamuje s osobností této novodobé české mystičky (1907-1957).Anička zůstala prakticky od čtyř let upoutaná na lůžko a prožila život skryté oběti. Obětovala se za kněze a český národ, a také za mnoho potřebných, kteří se jí svěřovali se svými životními strastmi. Nemocná „Chudobka“ svou průzračnou jednoduchostí připomíná pasáčky z Fatimy.Kdo by očekával, že právě je Pán Bůh vybere pro své plány s lidstvem? Mezi českými světci nacházíme úžasné postavy: knížete, nositele víry, nekompromisní bojovníky s pohanstvím, příslušníky elity národa, statečné kněze nebo odvážné ochránkyně trpících.Tento výčet českých svatých by velmi dobře doplnila právě Anička. V televizním dokumentu o ní z r. 2003 zdůraznil kardinál Miloslav Vlk, že blahořečení člověka invalidního by přiblížilo Církev lidem hendikepovaným, přičemž nejde jen o roli nové přímluvkyně, ale také o silný příklad, vzor, inspiraci a povzbuzení pro všechny lidi, kteří jsou nemocí odsunuti na okraj společnosti.Tento titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Sedmokráska z Orlických hôr.

Vypredané

9,70 €

Děcka, valíme do nebe!
Děcka, valíme do nebe!

Robert Maria Mayer

Ve víře, že Bůh proměňuje vše smutné a těžké v radost a dobro, vychází kniha Děcka, valíme do nebe! P. Mgr. Robert Maria Mayer OFMConv. nečekaně zemřel v únoru 2016. Nadšeně šířil zprávu o Boží dobrotě, lásce a milosrdenství k člověku. Do srdcí lidí se zapsal jako radostný a pokorný kněz s velkým darem duchovního otcovství. Deník z paraguayských misií, vzpomínky, přednášky, životopis, svědectví známých…

Vypredané

9,22 €

Zázrak v Praze
Zázrak v Praze

Martin Leschinger

Příběh z české současnosti. Zázrak v Praze je příběhem o nás. Příběhem o hledání pravdy, která je stále více zázrakem. Děj knihy se odehrává ve světě českého mediálního byznysu. Den za dnem se v něm svádí nekončíci boj o nejstřeženější poklad svobodné demokratické společnosti - veřejné minění. Do této arény náhle vstupuje nečekaný host: Pražské Jezulátko...

Vypredané

10,86 €

Na výsluní Božím
Na výsluní Božím

Wilhelm Hünermann

Povídky k prvnímu svatému přijímání. Legendární dílo pro dětské čtenáře od Wilhelma Hünermanna (1900 - 1975) vyšlo česky v roce 1947. V řadách rodin knihu uchovávali jako poklad. Od té doby se mnohé změnilo. Co však zůstává, je nepřestávající touha dětské duše po bezpečí, spravedlnosti a nesobecké lásce. To vše na svět přinesl a stále nabízí Pán Ježíš. Napínavé povídky o této skutečnosti jednoduchým a dojemným způsobem svědčí. Upravený jazyk, nové ilustrace Marie Hordějčukové.

Vypredané

9,22 €

Největší zázrak
Největší zázrak

Martin Leschinger

Příběhy k prvnímu svatému přijímání a pro povzbuzení víry. Nejen historie Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, ale i současnost je plná zajímavých osudů lidí, kteří svým životem přijali roli svědků křesťanské víry. Jsme povzbuzeni jejich odvahou, pokorou, jednoduchostí a láskou, s níž milují všechny bližní a v nich - svého Pána. Hrdinové knihy Největší zázrak mají jedno společné: sílu k životu, ve kterém myslí dříve na dobro druhých než své, čerpají z milosti Boží.Jejím mocným zdrojem je svátost Eucharistie.Čtení pro děti připravující se k prvnímu svátému přijímání i pro celé rodiny.

Vypredané

7,28 €

Když umírá císař
Když umírá císař

František Dobiáš

Cesta italskou a rumunskou frontou za I. světové války v letech 1916-1918. Paměti malíře Českomoravské vrchoviny Františka Dobiáše z Jimramova (1898-1982) nás zavádějí na více bojišť první světové války v letech 1916-1918, především do jižních Tyrol mezi alpské velikány, kam se dnes jezdí za odpočinkem a relaxací, ale naši pradědové tam prolévali krev za dohasínající rakousko-uherskou monarchii. Barvité vyprávění s mnoha zeměpisnými detaily, reprodukcí dobových pohlednic. V závěru se autor vrací ke své vojenské službě v letech 1918-1921, mobilizaci v roce 1938 a zmiňuje i Jimramovské povstání na konci druhé světové války.

Vypredané

12,61 €

Svatost ve světě
Svatost ve světě

Jitka Krausová; Bonaventura Štivar

terciáři sv. Františka. Kniha Svatost ve světě předkládá krátké životní příběhy svátých a blahoslavených terciářů Sekulárního františkánského řádu. Ten založil sv. František z Assisi v roce 1221 jako Třetí řád.Jsme seznámeni i se dvěma českými kandidáty beatifikace.Zaznamenané osudy našich bratří a sester, kteří už jsou svati, nebo k tomu mají nakročeno, jsou tím nejlepším svědectvím života podle evangelia.Takový život s parametry svatosti lze prožít ve veřejném životě - a to dokonce i v mezinárodním měřítku, a rovněž tak v upoutání na lůžko v ústraní reflektorů dějin.Nechrne se četbou o těch, kteří se stali světly světa, dovést k poznání našeho poslání, které je pro nás dobrým Bohem připraveno.

Vypredané

9,22 €

Řeka Kristovy milosti
Řeka Kristovy milosti

Honza Pošťák Pospíšil

Kniha vyšla aj v slovenskom jazyku Rieka Kristovej milosti.Druhý svazek ediční řady Krátká duchovní četba je osobním svědectvím o veliké Boží moci. Autor (nar. 1959) celý život sportoval a těšilo ho pracovat na vynikající fyzičce až do vysokého věku. Jenže přišla nemoc, prudké zhoršování zdraví a přímý atak smrti. Honza Pošťák Pospíšil z Kutné Hory se během svého nemocničního pobytu, při kterém navštívil „druhý břeh“, setkal s uzdravující mocí Kristových ran…

Vypredané

1,55 €

Sv. Jan Maria Vianney v českých zemích
Sv. Jan Maria Vianney v českých zemích

Sborník k putování srdce sv. Faráře arského v ČR v září 2014. Jedná se o sborník z loňského putování relikvie srdce sv. Faráře arského po České republice, včetně brněnského zastavení. Sborník má 128 stran křídového papíru, pojetí knihy propojuje spiritualitu sv. Jana Maria Vianneye (promluvy francouzských kněží pro kněze i věřící během putování, jejich přednášky o životě světce) s naší českou současností (vyprávění o průběhu putování, myšlenky a ohlasy našich biskupů a dalších osobností na setkání s relikvií na posvátných místech ČR od Plzně po Ostravu).Text doplňuje velké množství kvalitních fotografií. Kniha je vzpomínkou pro všechny, kdo se setkání s relikvií sv. J. M. Vianneye zúčastnili, zdrojem bohaté duchovní inspirace i vhodným dárkem

Vypredané

6,98 €

Cyklovýlety po Česku a okolí
Cyklovýlety po Česku a okolí

Martin Leschinger; Michael Mareš

64 výletů za poznáním. Trasy pro všechny věkové i výkonnostní skupiny včetně variantních možností, dosah železnice. Sedm cyklojízd podél řeských řek! Výčet oblastí: Krušné hory - Klínovec, Lipensko a Českokrumlovsko, Český kras, Pražské kolo - Kolem Prahy na kole, Krajem sv. Zdislavy z Lemberka (Lužické hory), Horácko a Česká Kanada, Orlické hory, Okolím Brna od Poličky k Lednici, Jesenicko, Hostýnské vrchy, Okolo Mže ze Stříbra do Plzně, S českosaskou Křinicí k Labi, Nad vlnami Divoké Orlice, Dyje mezi Šobesem a Znojmem, Slezskem okolo Opavice a Opavy.

Vypredané

11,16 €

Dvě na cestě
Dvě na cestě

Anna Semiánová; Ema Semiánová

Jak matka s dcerou došly místo do Santiaga do Mikulova. Vztah matky s dospívající dcerou bývá zpravidla vším, jen ne klidným a harmonickým mezigeneračním soužitím. Spíše neustálým testem rodičovské lásky. Jaké to je, když taková dvojice opustí stereotyp všedních dnů a vydá se pěšky na moravsko-slezskou část camina – Svatojakubské poutní trasy – z Opavy do Mikulova a společně sdílí slunce, déšť, prach, bláto, žahavé kopřivy, komáry, vlídná přístřeší a laskavé lidi okolo? To nám prozradí poutní deníky maminky Anny a dcery Emy.

Vypredané

11,54 €

Vše má svůj čas...
Vše má svůj čas...

František Reichel

Dvanáct pražských kostelů postavených jako odpověď na stržení Mariánského sloupu. Krátce po stržení Mariánského sloupu 3. listopadu 1918 se započalo se sbírkami na jeho obnovu. Iniciátorem těchto snah byl člen III. řádu sv. Františka – Dr. František Nosek. V roce 1924 přišel biskup Antonín Podlaha s myšlenkou, že odčinit urážku Matky Boží by mohla i výstavba tolika kostelů kolem Prahy, kolik hvězd měla gloriola kolem hlavy Panny Marie. Tato vize se naplnila, výpravně pojatá kniha přináší výčet těchto sakrálních staveb včetně jejich popisu a bohatého obrazového doprovodu a všímá si i mladších katolických sakrálních staveb v Praze. Vydáno ve spolupráci se Sekulárním františkánským řádem.

Vypredané

11,54 €

Jak jsem jezdil do nebe
Jak jsem jezdil do nebe

Michal Třetina

Průsmyky Alp a Pyrenejí. Ing. Michal Třetina (1962-2015) se stal legendou mezi českými cyklisty a cykloturisty, kterým učarovala krása vysokohorských průsmyků. Nad 2000 m n. m. vyjel v sedle kola více než 300x! Svoji lásku k přírodě šířil představováním známých i méně známých horských sedel české cykloturistické veřejnosti, což činil dlouholetým působením v cykloklubu Mike v Mělníce a publikováním seriálu "Jak se jezdí do nebe" v časopise Cykloturistika. Jako jeden z mála se svou vášní také živil a pořádal cykloexpedice po celé Evropě, které byly i na rok dopředu vyprodány. Přátelé, které společným cyklopoznáváním propojil, se scházejí a pořádají výlety i nadále.Kniha Jak jsem jezdil do nebe předkládá 36 tras, pokořujících více než padesát tři alpských, pyrenejských a apeninských průsmyků, a zve nás k objevování těch nejkrásnějších vysokohorských koutů Evropy, které lze ze sedla kola spatřit.

Vypredané

13,58 €

Lipová alej
Lipová alej

Jan Leschinger

Příběh volyňských Čechů. Osudy volyňských Čechů, kteří odešli budovat své živobytí na území dnešní Ukrajiny ve druhé polovině 19. století, jsou neuvěřitelným příběhem vůle a schopnosti adaptovat se v neznámém prostředí, zároveň také příběhem o lidské šlechetnosti uprostřed čirého zla, ať už ztělesněného bolševiky, německými nacisty nebo tlupami banderovců. Volyňští mnohokrát v životě přišli o všechno a začínali znovu. Zázemím pro ně vždy byla rodina, krajané a láska k české vlasti, pro kterou neváhali prolévat krev. Lipová alej zaznamenává svědectví obyvatel dnes již neexistující vesnice Lypyny.

Vypredané

7,28 €

Alenka v zemi zázraků
Alenka v zemi zázraků

Jana Kristina Studničková

Poetické vyprávění malé dívky, která jako Alenka v říši divů putuje krajinou svého dětství - zemí zázraků - světem bez hranic mezi sny a realitou. Před očima jí ožívají legendární postavy jako třeba Malý princ. Osobitá fantaskní parafráze slavného díla Lewise Carrolla pluje i se čtenářem slavnostmi, které důvěrně známe, aniž tušíme, jak důležitou roli v našich životech hrají. Literární předloha stejnojmenného celovečerního filmu.

Vypredané

8,24 €

Díky daru života
Díky daru života

Vladimír Kameš

Lékařka z Drahanské vrchoviny vzpomíná. Životní příběh lékařky z Drahanské vrchoviny potěší všechny zájemce o literární zachycení lékařského prostředí, světa, který vyvolává bázeň a zároveň obrovsky fascinuje...Děj knihy pokrývá období od třicátých let dvacátého století, kdy se hlavní protagonistka narodila, až po začátek nového tisíciletí.* * *Z místní posádky Sovětské armády, „dočasně rozmístěné v Československu“, přivezli akutní případ - zlomeninu bércové kosti vojáčka, který se chvěl a úzkostně rozhlížel, co se bude dít. Relativně banální případ.Doprovázející zdravotník Sovětské armády při předávání pacienta důležitě, bezostyšně a bezohledně prohodil rusky: „Je to čerstvá zlomenina, amputace bude zcela jednoduchá. Podívali jsme se na sebe a na zděšeného vojáčka - kolik mu mohlo být? Sedmnáct, osmnáct let? „Zařídíme potřebné, ale po výkonu si ho tu necháme na rehabilitaci,“ mrazivě úmyslně česky s rádoby ruským přízvukem jsem vyprovodila zdravotníka ze dveří...Vojáček se svíjel na nosítkách v obavě, co bude... Uklidnila jsem ho rusky a pohladila po tváři: „Ničeho se neboj, za pár dní budeš zase běhat, žádná amputace nebude!“

Vypredané

6,79 €

Jsem rád
Jsem rád

Libor Havlík; Dagmar Kubíková; Jiří Pokorný

O jednom životě s roztroušenou sklerózou. Kniha je určena všem pacientům s roztroušenou sklerózou, jejich rodinným příslušníkům i ostatním zájemcům. Autor, sám dlouholetý pacient, předkládá v rozhovoru s Dagmar Kubíkovou a Jiřím Pokorným osobitý pohled na tuto nemoc a povzbuzuje všechny, jimž roztroušená skleróza vstoupila do života. Součástí knihy je i odborná část, kterou zpracoval fyzioterapeut Mgr. Jakub Prášil. V každém výtisku dárek - 6 čajů vyrobených speciálně pro tuto knihu, každý výtisk zatavený do fólie.

Vypredané

11,16 €

Eucharistie - smlouva nová a věčná
Eucharistie - smlouva nová a věčná

1. Národní eucharistický kongres 2015. Národní eucharistický kongres 2015 se stal impulsem k prohloubení eucharistické úcty v naší zemi. K jeho průběhu (včetně slavnosti Těla a Krve Páně v červnu 2015) se slovem i obrazem vrací knižní publikace Eucharistie – Smlouva nová a věčná, jež je sborníkem přednášek významných českých teologů (Jaroslav Brož, Radek Tichý, Jiří Paďour, C. V. Pospíšil, Benedikt Mohelník, Prokop Brož, Jitka Jonová), které zazněly na Konferenci o Eucharistii v říjnu 2015 v Brně. Obrazová část knihy přibližuje zejména národní část eucharistického kongresu, která proběhla v Brně 16.-17. října 2015.

Vypredané

6,89 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Chcem sa Vám poďakovať za dodanie knihy. Bohu ďakujem za existenciu Vášho kníhkupectva. Nech Pán Vás ochraňuje a požehnáva pri šírení jeho radostného posolstva.

Pavol

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie