Návrat domů

(5 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Vzestup křesťanství
Vzestup křesťanství

Marcela Klíčová

Dějiny prvních pěti století církve. I když nás od životů prvních křesťanů dělí téměř dvě tisíciletí a reálie jejich světa jsou nám dosti vzdálené, přesto nám obyvatelé antického světa nejsou nepodobní: jejich snažení, těžkosti, výhry i prohry mají mnoho společného s těmi našemi. I křižovatky, na nichž se jejich společnost stejně jako církev ocitly v průběhu prvních pěti století rozvoje, osvětlují i komentují ty dnešní.

Vypredané

8,21 €

Desítka
Desítka

Jiří Beneš

aneb deset slov o Bohu a člověku. Studie podává zasvěcený a přístupný rozbor hebrejského znění Desatera v širokém kontextu Starého zákona. Desítka je užitečnou pomůckou pro porozumění starozákonním důrazům, jakož i úvodem do starozákonního myšlení a synchronní interpretace starozákonního textu.Čtenář v ní nalezne i profil adresáta, tj. posluchače pro kterého jsou slova Desatera určena. Desatero není etický text založený na rozkazovacích způsobech, ale teologický text konstatující následky Božích činu. Tak se v malém ukazuje smysl zákona a princip starozákonních přikázání.Na nich je založena specifická starozákonní etika: nejde o požadavky (příkazy a zákazy), ale o konstatování nestandardního chování Bohem vysvobozeného člověka. Novozákonní ohlasy Desatera ukazují, že na stejném principu je založena i radikální Ježíšova etika.

Vypredané

11,27 €

O povaze pravé ctnosti
O povaze pravé ctnosti

Jonathan Edwards

Ne každá krása je tím, co se nazývá ctností – například jí není krása budovy, květiny nebo duhy, – ale některá krása, jež přináleží k bytím, jež mají vnímavost a vůli. Ne každá krása člověka je tím, co se nazývá ctností – například jí není vnější krása tváře či postavy, půvabnost pohybu nebo libozvučnost hlasu, – ale jen taková krása, která má své původní místo v mysli. Používám výrazu „pravá“ ctnost a hovořím o věcech „doopravdy“ krásných, protože předpokládám všeobecný souhlas s tím, že existuje rozdíl mezi věcmi, které jsou doopravdy ctnostné, a jinými, které se skrze parciální a nedokonalý pohled na tyto věci ctnostnými pouze jeví. Některé skutky a sklony se jeví jako krásné, jsou-li posuzovány neúplně a povrchně, nebo s ohledem na nějaké věci k nim přináležející, a za některých okolností a podle tendencí, které by se jevily jinak z širší a úplnější perspektivy, v níž je jasně vidět celá jejich povaha a šíře jejich vztahů ve věcném celku.

Vypredané

7,63 €

Diesel II.
Diesel II.

Roman Šťastný; Bronislav Matulík

Brutální síla, podsvětí, kriminál, křest. Autentický příběh, který ještě neskončil. Existuje realita, o které většina z běžných obyvatel naší společnosti nemá tušení. Odehrává se za zavřenými dveřmi klubů, barů, podivných firem - a také věznic. Raději o ní nechceme nic vědět, hodí se nám výhradně jako kulisa akčních filmů, hlavně udržet hranici obou světů nepropustnou. Příběh Romana Šťastného, známého jako Diesel II., je popisem autentického pokusu přejít z výsluní světa zločinu do trpně tolerované pozice ve světě, kde si lidé běžně nepřerážejí končetiny a nepolévají se kyselinou, kde platí i jiné zákony než hrubá síla a peníze na ruku. Co může člověka motivovat k takové změně, a může stačit obyčejné odhodlání? Tato kniha má jednoznačný, dynamický začátek, a trochu váhavý, otevřený konec. V tom je její síla, nezastírá, že jde o cestu plnou tápání.  

Vypredané

1,93 €

Uchvácen Kristem
Uchvácen Kristem

Brennan Manning

s předmluvou Larryho Crabba. Křesťany všech věků netrápí ze všeho nejvíc zákonictví, nedostatek víry či teologické spory. Nejvíc je trápí sám Ježíš. Ten totiž udílí svobodu tak štědře a nebezpečně, že lidé nevědí, co si s ní počít. Kdykoli se Ježíš objeví na scéně, církev panikaří, neboť se bojí chaosu, který při jeho příchodu nastává. Proto chce spravovat tu svobodu, kterou Ježíš přináší, aby ochránila duše, jež jsou jí svěřeny.Svobodu pak udílí v homeopatických dávkách tam, kde se to zdá být potřeba. Církev si činí nárok, že je zástupkyní Ježíše na zemi, ve skutečnosti se ale často snaží být jeho nástupkyní. Když je konfrontována s jeho obrazem, otřásá se v základech. Církevní tradice a zákony se pokusily Ježíše ochočit. Dnes všechny církve přežívají, protože se to podařílo…

Vypredané

9,50 €

Přibližte se k Bohu...
Přibližte se k Bohu...

Larry Crabb

Existujú dva základné prístupy k životu - dve cesty. Jeden so sebou prináša tlak, druhý poskytuje slobodu.Na strej ceste života, ako ju popisuje autor úspešných kníh a psychológ Larry Crab, ste sa rozhodli, že môžete dosiahnuť to, po čom v živote najviac túžite a robíte všetko pre to, aby ste to dosiahli.Naproti tomu na novej ceste života ste poznali, že to, po čom najviac túžite, vlastnými silami dosiahnuť nemôžete. Rozhodli ste sa dôverovať Bohu, že vaše potreby naplní On sám. Chcete Boha. Neuspokojíte sa s ničím menším.

Vypredané

10,95 €

Bůh Otec
Bůh Otec

Dave Patty

Poznej Boha jako svého Otce. Bůh sám sebe označuje mnoha různými slovy. Jedno z nich je překvapivě osobní: Otec. To je úžasné... a zároveň problematické. Nemáte totiž jiného Ježíše nebo jiného Ducha svatého. Máte ale jiného otce – a zkušenost s ním má vliv na to, jak chápete Boha. To může mít vážné důsledky. Pokřivený obraz Otce vám může znemožnit přístup ke klíčovým zdrojům, které vám Otec nabízí. Dave Patty vám ukáže, jaké kroky můžete učinit k tomu, abyste zakusili hlubokou proměnu a mohli čerpat ze zdrojů, které vám Bůh Otec nabízí.

Vypredané

14,55 €

Uvnitř
Uvnitř

Larry Crabb

Skutečná změna je možná, jestliže začneš. Klasika Larryho Crabba v novom vydaní. Moderní křesťanství nabízí falešnou naději – úlevu od tíhy života a slibuje dokonalé štěstí již TEĎ. Není třeba vést vnitřní zápas nebo zvládnout nepokoj. Je třeba jen věřit, podrobit se, vytrvat, poslouchat. Důsledkem takového učení je předstírat, že už teď můžeme pociťovat to, co nám má poskytnout teprve nebe. Ne každý však tuto hru dokáže hrát dobře. Ti, jimž poctivost nedovoluje na takové předstírání přistoupit, pociťují někdy obavy, zda se nejedná o nedostatek víry. Proč nejsem tak šťastný a vyrovnaný jako ostatní? V mém duchovním životě musí být nějaká chyba.Dr. Crabb hledá ve své knize cesty k pravdivému křesťanskému životu, při kterém se nemusíme přetvařovat, ale uprostřed reality, ve které žijeme, můžeme čerpat z jediného skutečného zdroje naplnění, kterým je Kristus.

Vypredané

10,48 €

Volaní lidského srdce
Volaní lidského srdce

Ravi Zaacharias

Ravi Zacharias, autor několika knih, vynikající apologeta křesťanské víry, který je čten a ceněn pro svůj mimořádný všeobecný rozhled, kultivovanost projevu i mimořádnou citlivost, ve své knize předkládá svůj pohled na „volání lidského srdce po Bohu“.Definuje základní otázku člověka, která se táže:Kdo jsi Bože?A odhaluje naši touhu po hlubokém prožitku víry, i po hledání porozumění ve chvílích viditelného i skrytého utrpení. Zároveň citlivým hlasem odpovídá osaměle naříkajícímu srdci každého z nás. V závěrečné kapitole pak připomíná některé velké příběhy Izraele a jeho proroků, aby na nich ilustroval jednu z největších životních pravd, kterou je setrvalá Boží láska k člověku.

Vypredané

10,62 €

Skutečný a Přítomný
Skutečný a Přítomný

Leanne Payneová

Myšlenkový svět C. S. Lewise. Keď sa človek zahĺbi do Lewisovho sveta a potom sa opäť vynorí na hladinu, obvykle ho čaká doposiaľ nepoznaný zážitok prudkého letu nahor vesmírom, který je nielen omnoho obsiahlejší, ale do ktorého sa naviac vrátila nadprirodzená realita. Ríša transcendentna už nie je skrytou ríšou.Leanne Payneová - znalkyňa diela C. S. Lewisa - vo svojej práci podrobne skúma niektoré z beletristických diel tohoto autora a pokúša sa v nich vystopovať psychologické a teologické prvky, z ktorých potom zostavuje celkový koncept Lewisovho originálneho pohľadu na svet. V jednotlivých kapitolách kniha rozoberá nasledujúce témy: otázka vzájomného vzťahu Boha, prirodzena a prírody; Lewisov koncept ducha, duše a tela; ako človek môže vnímať sám seba; prečo potrebujeme pomoc zvonka; otázka celkového zmyslu: koncept „Veľkého tanca“ prečo je nutná cesta utrpenia; aký význam má pre život rozum a imaginácia. V samostatnom dodatku sa potom autorka venuje rozboru diela Veľký rozvod. Kniha veľkolepým spôsobom odkrýva teologický a psychologický zmysel niekoľkých najvýznamnejších Lewisových beletristických diel. (Wayne Martindale)

Vypredané

8,86 €

Řeč duše
Řeč duše

Larry Crabb

Když se pořádně zahledíme do vlastní duše, život nekončí, ale začíná.... ...A pak si začneme připadat, jako bychom zatím vlastně jěště nežili..."Většina z nás dělá po léta vše pro to, abychom se nemuseli podívat zblízka na svou duši. Netoužíme seznámit se příliš důvěrně sami se sebou a se světem, v němž žijeme. Máme strach, že kdybychom poznali, co vlastně chceme a co vlastně máme, kdybychom věděli, co se v naší duši děje, vzdali bychom to nebo bychom zešíleli nebo se možná stali náboženskými fanatiky…Nicméně když se dovnitř podíváme pořádně, nic takového se nestane. Když začneme jasně vidět, co se uvnitř nás děje, nemusíme se ničeho takového obávat. Škodlivý je právě jen částečný pohled. Když se pořádně zahledíme do vlastní duše, život nekončí, ale začíná. A pak si začneme připadat, jako bychom zatím vlastně ještě nežili. Ne že by pominuly temné noci. Je v nich ale příslib jasného rána. Západy slunce na tomto světě se stávají rozbřesky v jiném světě. A najednou je radost na dohled…"

Vypredané

10,62 €

Posvátné stezky
Posvátné stezky

Gary Thomas

Devět duchodních temperamentú – jejich silné a slabé stránky. Je zcela běžné a přirozené, že se v církvi setkáváme s lidmi odlišného duchovního založení a temperamentu. Problém vyvstává v okamžiku, kdy vlastní typ zbožnosti upřednostňujeme a prosazujeme jako ten jediný možný a správný, aniž bychom se seznámili s čímkoli odlišným.Užitečnou pomocí v bourání přesudků nám může být práce Garyho Thomase, která popisuje devět různých duchovních temperamentů, s nimiž se můžeme setkat v církvi – jejich rysy, silné a slabé stránky. Je nanejvýš pravděpodobné, že v jednom či více temperamentech poznáte sami sebe a také způsob, kterým nejpřirozeněji vyjadřujete svůj vztah k Ježíši Kristu.A ať už půjde o jeden temperament či jejich směsici, nejedná se v žádném případě o „náhodu“. Vaše založení je totiž dáno samotným Stvořitelem, jenž vás stvořil s určitým a jedinečným záměrem. Posvátné stezky vám mohou pomoci najít cestu vyjádření svého vztahu k Bohu. Cestu, která vám může přinést osobní růst a větší porozumění druhým lidem.

Vypredané

10,46 €

Uspořádej svuj duchovní svět
Uspořádej svuj duchovní svět

Richard J. Foster

Problémem dnešní doby je povrchnost. Největším duchovním problémem pak je touha po okamžitém uspokojení. Dnešní doba nepotřebuje větší počet inteligentních nebo talentovaných lidí, ale zoufale se jí nedostává lidí s hlubším charakterem.Richard Foster, který těží z dvoutisícileté zkušenosti církve, ve své práci nabízí novou inspiraci k formování našeho duchovního života prostřednictvím rozjímání, modlitby, půstu, studia Písma. A zároveň povzbuzuje k vedení života v prostotě, střídmosti, čistotě a službě. Toto vnitřní formování se záhy projeví v hlubším vztahu k druhým lidem a v novém, upřímnějším uctívání Boha.

Vypredané

9,50 €

Uzdravující Přítomnost
Uzdravující Přítomnost

Leanne Payneová

Uzdravení duše skrze sjednocení s Kristem. Nestává se často, že bychom našli tak originální a zároveň fundovanou knihu, jako je „Uzdravující Přítomnost“. Je v mnoha ohledech neobvyklá – velice seriozní, přesvědčivá, citilivě a krásně napsaná. A zároveň přináší silné a upřímné sdělení. Leanne Payneová píše především o uzdravení mysli a ducha. V popředí jejího zájmu je Svatost, Bůh světla, pravdy a čistoty. Zároveň nás varuje před falešnými bohy, kteří se nás snaží podvést, zkazit a ochromit. Autorka nás důsledně ujišťuje o tom, že celost přichází spolu s niternou Kristovou přítomností. Leanne Payneová směřuje neomylně ke kořenu celého problému, nezapře ani obrovské odborné znalosti, které získala jednak z osobní zkušenosti a zároveň i z dlouholeté a plodné služby v oblasti psychologického poradenství.

Vypredané

10,62 €

Imagine
Imagine

Steve Turner

Vize o křesťanství a umění. Tato kniha představuje smělou vizi Steva Turnera, muže, který po tři desetiletí působil mezi umělci, z nichž mnozí byli křesťany a mnozí nikoli. Turner věří, že by se křesťané měli postavit tváří v tvář společnosti a církvi a že jejich vliv lze velice působivě sdělit prostřednictvím umění. Domnívá se, že umění je schopno věrně vylíčit jak životy běžných lidí, tak zároveň i vyjadřovat Boží transcendenci. Věří, že by se křesťané měli zapojit do každé oblasti umění a do všech médií. Umění a umělci však nebyli vždy mezi konzervativními křesťany dostatečně oceňováni. Přesto Turner v této podnětné knize přináší přesvědčivý argument, když tvrdí, že pokud je Ježíš Pánem nad veškerým životem a stvořením, pak se umění nenachází mimo hranice křesťanství. Spíše může být a mělo by být způsobem vyjádření víry kreativně, krásně a věrně vybranými slovy, zvuky a obrazy. Tato vzrušující výzva je nezbytnou četbou pro každého křesťana, který se zabývá uměním nebo jím byl ovlivněn. Steve Turner je básník a spisovatel žijící v Londýně, přispěvatel do The Mail on Sunday a The Times. Je autorem mnoha knih, mezi něž patří: Conversations with Eric Clapton, U2: Rattle and Hum, Van Morrison: Too Late to Stop Now. Vydal též několik sbírek poezie, například Up to Date a Tonight We Will Fake Love. Česky od něj vyšla kniha Touha po nebi.

Vypredané

6,74 €

Všichni jsou normální
Všichni jsou normální

John Ortberg

... na první pohled. Normální? Kdo je normální? Vy rozhodně ne! Ani nikdo z lidí, s nimiž jste se doposud setkali. Nikdo z nás není normální podle Božích měřítek. A čím více se poznáváme, tím je tato skutečnost zřejmější. V některých obchodech najdte oddělení s výrazně zlevněným zbožím. Poznáte ho podle toho, že na všech výrobcích je zvláštní štítek, na kterém stojí:„Partiové zboží. V prodeji tak, jak je vystaveno.“ Je to kulantní způsob, jak vyjádřit, že se jedná o „kazové zboží“. Někdy je takové zboží označeno za „mírně neobvyklé“.Obchod vás tak chce poctivě varovat: „Toto je oddělení se zbožím, u nějž se něco pokazilo. Určitě najdete nějakou vadu či závadu – skvrnu, která nepůjde vyprat, zip, který nepůjde zapnout, tlačítko, které nepůjde stlačit – prostě vždy tam bude nějaký problém. Toto zboží není normální.“ Když jednáte s lidskými bytostmi, znamená to, že jste narazili na obdobné oddělení vesmíru.Zkuste si na okamžik představit někoho blízkého. Tento člověk je „mírně neobvyklý“. Má na sobě cedulku: Pozor, vada. Sklon k podvádění, krutým slovům, pasivitě, výbuchům vzteku. Neprozradíme vám, o jakou vadu jde. Takže až ji objevíte (a vy ji objevíte!), nebuďte překvapeni. Jestli s ním chcete navázat vztah, můžete to udělat jen jediným způsobem. „Vzít ho takového, jaký je.“

Vypredané

11,45 €

Proč jsme vůbec tady?
Proč jsme vůbec tady?

Rick Warren

čtyřicetidenní zastavení nad smyslem života. Kniha vyšla aj v slovenčine: Život s jasným cieľom (2014).Průměrný člověk dnes žije 25 550 dní. Nestálo by za to, abys z tohoto množství oddělil 40 dní proto, abys pochopil, co Bůh chce?A přišel na to, jak správně naložit s časem, který máš ještě před sebou?Toto je víc, než jen pouhá kniha. Je to průvodce na čtyřicetidenní duchovní pouti, která tě přivede k odpovědi na nejdůležitější otázku života: Proč žiji?Až budeš na konci tohoto putování, poznáš Boží záměr pro svůj život a pochopíš celkový obraz – jak jednotlivé kousky tvého života do sebe zapadají. Až k tomu dojde, nebudeš se tolik stresovat, budeš se sbáze rozhodovat a budeš spokojenější. Co je ale nejdůležitější: budeš připraven na věčnost.Tato kniha ti umožní poznat pět záměrů, které má Bůh s tvým životem zde na zemi. Stvořil tě, abys byl členem jeho rodiny, modelem jeho charakteru, tím, kdo vyvyšuje jeho slávu, služebníkem jeho milosti a poslem jeho dobré zprávy pro druhé lidi.

Vypredané

11,93 €

Pět znaku láskyplné rodiny
Pět znaku láskyplné rodiny

Gary Chapman

Dynamika vztahů zdravé rodiny. Dnešní rodina zmateně stojí na křižovatce a neví, kterou cestou se má vydat. Rodina je univerzální celek. Neexistuje žádná kultura, v níž by muži a ženy navazovali sexuální vztahy bez pravidel a v níž by se děti musely protloukat životem samy. Tam, kde byla takováto teorie aplikovaná, experiment záhy skončil, a to z jednoho prostého důvodu: nefungoval.Lidé neprožívali větší štěstí ani svobodu, nezplodili generaci obdařenou zajímavější tvořivostí, méně zatíženou citovými problémy a vnímající hlubší naplnění života. Opak je pravdou. Experimentátoři se vytratí ze scény a ponechají novou generaci bez kompasu v obrovském, neznámém světě. Dospěl jsem k závěru, že existuje pět základních znaků láskyplné rodiny; pět prvků, které při správném uspořádání tvoří dynamiku zdravé rodiny. Chci vám uvádět praktické návrhy, jak byste těchto pět prvků mohli do své rodiny zabudovat.

Vypredané

9,60 €

Když není volů, prázdné jsou jesle
Když není volů, prázdné jsou jesle

Bronislav Matulík

Hledáte něco, co by vás nějakým způsobem nakoplo, zaujalo, rozesmálo, inspirovalo a dalo naději v jisté situační beznaději? Potom si naordinujte na každý den jednu kapitolu ze sbírky zamyšlení mého přítele Bronislava Matulíka Když není volů, prázdné jsou jesle.Že je autor dobrý fotograf, kazatel, šéfredaktor, to jsem věděl. Že je dobrý vypravěč a glosátor toho, co se děje kolem něj a v něm, to jsem si nově ověřil při čtení jeho útlé knížky. Tahle medicína vám vydrží na celý měsíc a vykouzlí na vaší tváři jednou lehký úsměv, jindy možná vážné zaujetí nebo překvapení, jak podobné mohou být naše prožitky.Krátkým zamyšlením porozumí i ten, kdo není obeznámen s křesťanskou tématikou. Autorův jazyk je srozumitelný, úzce spjatý s každodenním životem a není mu cizí žádná temná stránka našeho bytí. To ostatně vystihuje samotný název této knížky, neboť díky Bohu ony jesle nezůstaly prázdné. Vkusné grafické provedení sličné knížečky podtrhují výrazným způsobem originální ilustrace Ondřeje Košťáka. (Daniel Fajfr)

Vypredané

5,72 €

Úvod do Nového zákona
Úvod do Nového zákona

Donald Arthur Carson; Douglas J. Moo

Smyslem tohoto úvodu, jako všech úvodů, je nabídnout čtenáři informace, které je dobré znát, abychom mohli číst knihy Nového zákona s porozuměním. Podle soudobé terminologie je našim cílem poskytnout studujícímu zdroje k získání správné interpretační kompetence. Tato publikace by tedy neměla chybět v knihovně teologických fakult, jednotlivých sborů a farností, či v knihovnách teologů, filosofů, kazatelů a písmáků. Uspořádání knihy: Úvod do Nového zákona je zaměřen na speciální úvod a problematiku synoptických evangelií, dále pak postupuje od jedné knihy k druhé. Každé novozákonní knize je věnována samostatná kapitola, která je strukturována následovně: obsah novozákonního spisu autorství spisu původ daného spisu identifikace adresáta spisu záměr, se kterým byl spis vytvořen postavení spisu v kánonu soudobé bádání přínos a význam listu rozsáhlá zahraniční bibliografie.

Vypredané

44,08 €

Rozhovory s Nietzschem
Rozhovory s Nietzschem

David Novák

Autor ve své práci předkládá nejen polemiku s filozofem F. Nietzschem, nýbrž do své diskuse vtahuje postupně další filozofy a myslitele minulosti i přítomnosti a pomocí jejich úhlů pohledu se pokouší hledat odpovědi na otázky, které jsou ukryty hluboko v nás a které se táží po smyslu našeho života.

Vypredané

4,61 €

Choďme Duchem
Choďme Duchem

James I. Packer

Autor nás sprevádza rôznymi prístupmi k chápaniu osoby a služby Ducha svätého, ako ich bežne poznáme v kresťanskom učení: Zdroj moci a prejavov duchovných darov, nositeľ duchovnej čistoty a očistenia, sprostredkovateľ v prístupe k Bohu a sprítomňovateľ Božieho jednania a majestátu… Vo svojej štúdii Nám predkladá pohľad na úlohu Ducha svätéhov priebehu dejín spásy od doby starozákonnej až po dnešné časy.Zmieňuje sa o niektorých skúsenostiach s Duchom svätým tak, ako ich zaznamenali napríklad J.Wesley či misionári pôsobiaci v Číne. Publikácia nás privádza k hlbšiemu poznaniu Božej Trojice a v konečnom dôsledku aj k radostnému prežívaniu Ducha svätého ako Príhovorcu a Utešiteľa, ktorý môže a má pôsobiť v živote každého kresťana.

Vypredané

6,31 €

Buď svobodný! - výklad listu Galatským
Buď svobodný! - výklad listu Galatským

Warren W. Wiersbe

Dostáváme do rukou výklad epištoly Galatským, který ocení nejen ti, kteří vykládají a vyučují Písmo svaté při bohoslužbách, biblických hodinách, ve skupinkách či při setkání mládeže. Tento biblický komentář přinese užitečný vhled do strhující biblické epištoly každému čtenáři, který chce zůstat zakotven na základě apoštolů a proroků. Komentář se dá zároveň s biblickým textem epištoly studovat jako průvodce a pomocník. Výhodou je nejen objasnění jednotlivých veršů, ale průhled celou Pavlovou epištolou. Je známou skutečností, že Boží slovo nemluví jen v jednotlivých slovech či verších, ale že nám dává nahlédnout do Boží mysli v systematickém čtení biblických knih.z předmluvy ThDr. Pavla Černého, Th.D.Dr. Warren W. Wiersbe, pastor sborů v Indiáne, Kentucky a Illinois, je autorem více než 100 knižních titulů, autorem řady rozhlasových pořadů biblického vyučování, mluvčí na řadě konferencí, vyučující v organizaci Youth for Christ International a generální ředitel projektu „Back to Bible Broadcasť. Mezi jeho nej uznávanější a nejvyhledávanější díla patří především biblické studie a exegeze.

Vypredané

6,12 €

Být sám sebou
Být sám sebou

James Dobson

Dnešný svet uznáva len dve meradlá, podľa ktorých hodnotí človeka – krásu a inteligenciu. Nie je jednoduché naučiť naše deti, že majú hodnotu také, aké sú.Dr.Dobson predkladá dvanásť spôsobov vytvárania zdravého sebavedomia u dieťaťa.OBSAH:Epidemie komplexů ménecennosti;Krása : zlatá mince hodnoty člověka;Inteligence : stríbrná mince hodnoty člověka;Strategie budování sebevedomí;Zvládání múže být nakazlivé;Jediné pravé hodnoty

Vypredané

2,42 €

Cestou touhy
Cestou touhy

John Eldredge

V srdci každého z nás dříme tajemství. Mnohdy si ho ani nepovšimneme, zřídkakdy se nám daří vyjádřit ho slovy, a přece nás provází každým dnem našeho života. Většinou zůstává skryto někde v hlubinách našeho já. Je to touha po životě, jak měl původně vypadat. Což jste tento život po všechny své dny nehledali? To hledání si nemusíte vždy uvědomovat. Jsou chvíle, kdy se zdá, že už jste to vzdali. Ale touha volající po životě, jak si ho představujeme, se k nám vrací stále znova. Ano, většinou nám uniká. Zdá se, že přichází a mizí, jak se jí zachce. Uplyne doba, než se zase vynoří. A ač se zdá, že nás jen škádlí, ač nám někdy způsobí mnoho bolesti, když se vrátí, víme velmi dobře, že má nezměrnou hodnotu. Kdybychom tu touhu dokázali znovu nalézt, vydolovat ji odkudsi zespodu, pod tím vším, co nás rozptyluje, kdybychom ji mohli obejmout jako svůj nejhlubší poklad, objevili bychom tajemství své existence. "Zdá se, že pokud jsme naživu, nikdy nás neopustí touhy a sny. Jsou věci, které vnímáme jako krásné a dobré, a nemůžeme po nich netoužit." (George Eliot)John Eldredge v knihách, které doposud napsal, zaujal čtenáře svým neobvyklým pojetím popisu srkytých tužeb našeho srdce. Nebojí se pracovat s těmi nejsilnějšími obrazy jak klasické literatury, tak i úspěšných filmů, aby poodhalil roušku našich nejzapadlejších tajemství – touhu prožít něco mnohem většího, než nám nabízí život. V knize Cestou touhy nás zve na dobrodružnou pouť, která nám sice přinese bolest, až se budeme vyrovnávat se ztrátou, ale která zároveň nabídne povzbuzení v našem zápase a snad znovu rozdýchá doutnající uhlíky naší touhy. Protože skutečným nepřítelem nám není vášen, nýbrž apatie…

Vypredané

6,31 €

Blackwellova Encyklopedia moderního křesťanského myšlení
Blackwellova Encyklopedia moderního křesťanského myšlení

Alister E. McGrath et al.

Publikace obsahuje abecedně seřazené pojmy z oblasti teologie, na jejichž sestavení se podílel tým složený ze 100 odborníků z předních světových universit a seminářů. Rozsah jednotlivých hesel se pohybuje od stručných definic po souhrnné informace o jednotlivých teologických postulátech, hnutích a myšlenkových směrech moderního křesťanského myšlení.Řada hesel přináší vhled do vztahu mezi teologií a filosofií, sociologií, psychologií a aplikovanou vědou. Publikace přináší medailony osobností z filosofických, teologických i vědeckých kruhů, které za uplynulých 200 let významně ovlivnily vývoj křesťanského myšlení. Encyklopedie obsahuje jmenný a věcný rejstřík, bibliografické údaje k danému tématu a doporučenou literaturu z angloamerického i německého teologického prostředí.

Vypredané

23,28 €

Vztah teologie a psychologie v pastoračním poradenství
Vztah teologie a psychologie v pastoračním poradenství

Sborník, který navazuje na stejnojmennou konferenci porádanou Sdružením evangelikálních teologu a Evangelikálním teologickým seminárem prináší príspevky P. Hoška, K. Taschnera, P. Rause, D. R. Greena, M. Macáka a P. Cimaly.Sborník mapuje vzájemný vztah krestanské pastoracní péče s různými modely psychologického poradenství.

Vypredané

6,44 €

Zápas mladé církve - Poselství Skutků apoštolských
Zápas mladé církve - Poselství Skutků apoštolských

John R. W. Stott

Skôr než začnete čítať nejakú knihu, je dobré vedieť, s akým cieľom ju autor napísal. Biblické knihy nie sú z tohoto pravidla žiadnou výnimkou. Prečo teda Lukáš napísal knihu Skutkov? Na túto otázku možno nájsť prinajmenšom tri odpovede. Svoje dielo napísal ako kresťanský historik, ako diplomat a tiež ako teológ-evanjelista…Autor nás svojimi zasvätenými komentármi a výkladmi jednotlivých pasáží knihy Skutkov apoštolských vtiahne do zápasu mladej cirkvi. Do zápasu (okrem iného aj o čistotu a šírenie viery), ktorý predznamenal a sprevádza kresťanskú cirkev po celú dobu jej dvojtisícročnej existencie…

Vypredané

2,42 €

Úvod do Starého Zákona
Úvod do Starého Zákona

Dillard B. Raymond; Longman Tremper III.

Český překlad Úvodu do Starého Zákona je velkým darem českým čtenářům Bible, především Starého Zákona. Jedná se o klasickou učebnici zkušených pedagogů a badatelů z Westminsterského semináře ve Filadelfii. Výčet jmen v indexu nám napovídá, že jde o dílo jak vědecky vyvážené, tak ekumenicky otevřené. Nechybí jména význačných odborníků z jednotlivých křesťanských církví, jako i jména izraelských badatelů. Úvod do Starého Zákona i po třinácti letech svobody vyplňuje zřetelnou mezeru. Čtenář měl doposud k dispozici jen úvody k českému ekumenickému překladu v různých vydáních či krátké učebnicové úvody, připomínající spíše skripta určená studentům jednotlivých teologických fakult. (Dominik Duka OP, biskup královéhradecký)

Vypredané

28,91 €

Těžký rok
Těžký rok

Daniel Raus

Daniel Raus je novinár, publicista, básnik a pesničkár. Píše po česky a po slovensky. Pochádza z Vysokého Mýta vo východných Čechách, väčšinu života však prežil na Slovensku - striedavo žije v Prahe a v Bratislave.Túto zbierku básní ilustroval Julo Nagy.

Vypredané

1,61 €

Čtyři lásky
Čtyři lásky

C. S. Lewis

Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Štyri lásky (2014).C. S. Lewis v knize Čtyři lásky popisuje čtyři druhy lidské lásky - náklonnost, přátelství, erós a křesťanskou lásku. Jedná se o mistrovské dílo, o moudrou, jemnou, upřímnou úvahu o ctnostech a nebezpečích lásky."Bůh je láska," říká sv. Jan. Když jsem se poprvé pokusil napsat tuto knihu, domníval jsem se, že mě tento výrok velice snadno provede celým tímto tématem... Nejprve jsem proto začal rozlišovat mezi láskou dávající a láskou přijímající... Těšil jsem se, že napíšu docela snadnou chvalořeč na první druh lásky a znevážím ten druhý. A mnohé z toho, co jsem se chystal říci, mi stále připadá pravdivé. Stále se domnívám, že představujeme-li si pod pojmem láska jen neovladatelnou touhu být milován, zasloužíme politování. Neřekl bych však už, že máme-li na mysli jen tuto neovladatelnou touhu, pleteme si lásku s něčím, co s ní nemá vůbec nic společného. Nyní už nemohu lásce přijímající upřít označení láska. Kdykoliv jsem se o to snažil, uvízl jsem v záhadách a protimluvech. Skutečnost je složitější, než jsem předpokládal. (Autor)

Vypredané

8,34 €

Trůn, beránek a drak - výklad knihy Zjevení
Trůn, beránek a drak - výklad knihy Zjevení

Paul Spilsbury

Zjevení není kniha pro lidi bázlivé. Její zvěst je hluboce zneklidňující. Vyvádí nás z rovnováhy. Vede nás k tomu, abychom přehodnotili svá nejzákladnější přesvědčení, své priority a závazky. Co jsou naše skutečné hodnoty? Co je v našem životě to opravdu nejdůležitější? Za co jsme ochotni zemřít? Kým skutečně jsme – o čem svědčí náš každodenní život?

Vypredané

7,28 €

Deus semper maior
Deus semper maior

Ján Liguš

Publikace Deus semper maior přibližuje homiletickou praxi v Církvi bratrské. Výběr 27 chronologicky řazených kázání Jána Liguše z let 1993–2003 obsahuje jednotnou strukturu, tématické názvy a odkazy na jednotlivé biblické texty. Čtenář dostává do rukou nezkrácenou verzi, která byla podkladem pro nedělní zvěstování. Přínosem této publikace je představení šíře Evangelia, teologické propojení starozákonního a novozákonního textu, uchopení otázky theodiceje i poodkrytí skrytých stránek Božího jednání.

Vypredané

8,54 €

Dobrodružství života
Dobrodružství života

Paul Tournier

Dobrodružství Pud, který má jen člověkDobrodružství fiktivní a skutečnáCo je nejlepší a co nejhoršíSkok do dobrodružstvíSmysl práceDát se do tohoDobrodružství s BohemRizikoZnaky dobrodružstvíÚspěch a neúspěchPsychologie neúspěchuParadoxyCelibát a manželstvíHodnota neúspěchuPud k bezpečíVolbaAle jaké dobrodružství?Vedeni Bohem?OpušťěníNebe a zeměRozjímáníDobrodružství v zaměstnání

Vypredané

3,40 €

Draci s dobrými úmysly - jak sloužit problémovým lidem v církvi
Draci s dobrými úmysly - jak sloužit problémovým lidem v církvi

Marshall Shelley

Každý, kdo pracoval s větší skupinkou lidí – ať už v církvi či v paracírkevních organizacích – zjistil, že jeho efektivní služba vyžadovala mnoho času, úsilí, tvořivosti a trpělivosti. Odhodlání mnoha služebníků narazilo či přímo ztroskotalo na několika jedincích, kteří podkopali jeho autoritu. A to přesto, že jejich srdce bylo zapáleno pro církev.Autor knihy tyto zapálené jedince trefně nazývá „draky s dobrými úmysly“. Autor přináší střízlivý pohled na příčiny problémů ve sborech, odhaluje náznaky manipulace, ukazuje nejčastější chyby při řešení jednotlivých konfliktů a zároveň povzbuzuje k účinné obraně proti manipulaci, zničení a vyhoření kazatele.Práce je pro své obecně platné postřehy užitečná nejen pro kazatele, pastory, starší a vedoucí, nýbrž i pro každého, kdo pracuje v týmu služebníků.

Vypredané

6,93 €

Efežanom
Efežanom

John R. W. Stott

Milióny ľudí uchvátila vízia Karla Marxa o novom človeku a novej spoločnosti. Pavol predkladá ešte veľkolepejšiu víziu, píše John Stott. Vo svojom dopise Efežanom vidí ľudskú biedu hlbšie ako iba nespravodlivosť ekonomickej štruktúry a ponúka teda oveľa radikálnejšie riešenie. Nepíše o ničom menšom ako o novom stvorení.John Stott rozvíja Pavlovu tému jednoty všetkých vecí v Kristovi sjednotením jeho cirkvi a odstránením všetkého, čo nás oddeľuje od Boha, čo oddeľuje jeho etnickú skupinu od druhej, manžela od jeho manželky, rodičov od detí, pánov od otrokov. Je to kniha pre všetkých, ktorí chcú pretvoriť cirkev v novú spoločnosť, akou ju Boh zamýšľal mať

Vypredané

0,97 €

Evangelikálové
Evangelikálové

Roger E. Olson

Příběh evangelikální teologie. Roger E. Olson jako představitel post - konzervativního amerického evangelikalismu prezentuje evangelikální teologii jako příběh hnutí, které má své historické kořeny i milníky, ale zároveň napětí i zápasy o klíčové otázky ortodoxie a křesťanské identity.S otevřeností popisuje vnitřní dialog v rámci evangelikalismu mezi těmi, kdo chtějí jasně definovat jeho doktrinální hranice a "velkorysou ortodoxií" mnoha současných evangelikálních myslitelů. Olson představuje širší pohled na evangelikální teologii, která přiznává, že neexistuje něco jako "evangelikální magisterium", ale sada centrálních přesvědčení, které tvoří gravitační pole evangelikalismu, a umožňují mu zůstat teologicky konzervativním a konzistentním hnutím, ale také vést tvořivý dialog uvnitř i navenek.Historický i sociologický pohled na evangelikální hnutí v této knize je dobrým úvodem pro kohokoli, kdo se chce blíže seznámit s vývojem klíčových důrazů evangelikálního hnutí. (Mgr. Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance a prezident Evropské evangelikální aliance)

Vypredané

8,20 €

Ikony evoluce
Ikony evoluce

Jonathan Wells

V kapitolách, které prináší tato práce, autor porovnává ikony evoluce s publikovanými vedeckými důkazy. Nabízí nám objevný pohled: mnohé z toho, co jsme se o evoluci ucili ve škole, nebylo pravdivé. Tato skutecnost zajisté vyvolá nové palcivé otázky týkající se soucasného postavení darwinovské evoluce.Pokud platí predpoklad, že Ikony evoluce jsou našimi nejlepšími důkazy na podporu Darwinovy teorie, a pritom jsou všechny nepravdivé nebo zavádející, co to vypovídá o samotné teorii? Jde ješte o vedu, nebo je to jen líbivá smyšlenka?Celý problém možná spočívá pouze tom, že místo toho, aby vedci neustále testovali své teorie, zda souhlasí s důkazy, ve skutecnosti ignorují, zamlouvají a zkreslují zjištená fakta v zájmu podpory své teorie.

Vypredané

15,94 €

Křesťané a jiná náboženství
Křesťané a jiná náboženství

Sborník, který navazuje na stejnojmennou konferenci porádanou Sdružením evangelikálních teologu a Evangelikálním teologickým seminárem prináší príspevky M. Prudkého, Karla Taschnera, Harolda A. Netlanda, P. Hoška, Ctirada V. Pospíšila, Z. Vojtíška, P. Černého.Sborník je zameren na vztah křesťanů k jiným náboženským systémum a odpovídá na radu aktuálních otázek s ohledem na nekteré soudobé synkretické tendence. Sborník obsahuje i exkurs do období Starého zákona a prináší pohled Izraelcu na náboženství okolních národu. 

Vypredané

0,97 €

Kouzlo vyprávění
Kouzlo vyprávění

Pavel Hošek

Proměňující moc příběhu a "křest fantazie" v pojetí C. S. Lewise. Hlavním tématem této práce je proměňující působení příběhů (tedy slovesných útvarů narativní povahy) na mysl posluchačů a čtenářů - a to především, ač nikoli výlučně - v souvislosti se specifickým pojetím účinku literárních fikčních světů na mysl vnímatele, které najdeme v díle britského spisovatele C S. Lewise a které lze poměrně výstižně označit jeho vlastním výrazem "křest fantazie". (Autor).

Vypredané

7,08 €

4 z 7
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Radoslav, 28.1.2024

odporucam

userAvatar

Radovan, 26.1.2024

Nadherná knižka hlavne pre mladých.

userAvatar

Pavol, 23.1.2024

doporučujem

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk