Knihy s básňami

Knihy s básňami

(36 produktov)

Poézia má nezastupiteľné dielo v literatúre. Tento literárny druh dokáže priniesť krásu a pokoj do s...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Podoby soumraku
Podoby soumraku

Ondřej Fibich

"Není 'velkých' a 'malých' básníků, říká se. Básník je anebo není. A Ondřej Fibich básníkem je. Slovo čeká na něj." (Rotrekl Zdeněk, český básník)

Vypredané

2,42 €

Tieňoviská
Tieňoviská

Bernard Brázdil

Zbierka poézie slovenského básnika a lekára Bernarda Brázdila.

Vypredané

2,86 €

Stručně a podle abecedy
Stručně a podle abecedy

Roman Brandstaetter

Výběr krátkých próz proložený několika básněmi. Drobné bonmoty, meditace a texty spolu s několika autorovými básněmi jsou úsměvné i smutné, ironické i laskavé, sentimentální v tom nejkrásnějším smyslu, ale i tvrdé s podtónem odpuštění.

Vypredané

1,94 €

Psie paraboly
Psie paraboly

Teofil Klas

Poetické úvahy, v ktorých básnik nachádza vo vzájomnom vzťahu človeka ako pána a jeho psa nástojčivý obraz vzťahu medzi Bohom a človekom. 

Vypredané

2,54 €

Milan Rúfus
Milan Rúfus

Imrich Vaško

Prvá, dlhoočakávaná kniha o našom najväčšom básnikovi posledných desaťročí. Imrich Vaško ju začal písať ešte za života Milana Rúfusa. Ani básnik, ani autor sa však jej vydania nedožili, a tak táto jedinečná výpoveď Rúfusovho súčasníka a priateľa vychádza posmrtne. Vysokoškolský pedagóg a literát Imrich Vaško zomrel 9. 2. 2010.

Vypredané

8,02 €

V ústrety Ježišovi
V ústrety Ježišovi

Bystrík Mistrík

Zbierka obsahuje básne preniknuté duchom viery. Sú v nej tri tematické okruhy:Ježiš ako naša životná hodnota. Obsahuje aj vianočný a novoročný vinš.Poďakovanie Panne Márii, matke a biskupovi, ktorý birmoval autora.Tri cirkevne schválené piesne: Nitrianska cyrilo-metodská pieseň, Bolestná Matka, Matka Božia Nitrianska.

Vypredané

1,46 €

Spolu v zemi požehnanej
Spolu v zemi požehnanej

Ján Haranta

Súborné básnické dielo básnika slovenskej katolíckej moderny.

Vypredané

9,34 €

Takto
Takto

Marta Harajdová

Jedinečná zbierka Takto má hlbokú výpovednú hodnotu a predstavuje originálnu, neraz až intuitívnu poéziu, plnú citu a pokory. Autorka sa v nej pohráva s bohatou obraznosťou čerpajúcou z prírody i bežného života a odvážne načiera aj do filozofických úvah.“ Zaujímavou robí knihu aj samotná obálka a fotografie doplňujúce text, ktorých autorkou je talentovaná študentka architektúry Mária Kubincová.

Vypredané

5,82 €

Moře
Moře

Pavel Kolmačka

V pořadí třetí básnická sbírka básníka a spisovatele (* 1962), nazvaná Moře, obsahuje zhruba 90 básní, rozčleněných do pěti oddílů — Nezvěstný, Kodrcá Velký vůz, Moře, Slyšíš? a Řvou lvi. Oddíly Kodrcá Velký vůz a Slyšíš? představují básnické cykly, básně sepjaté opakujícími se "refrény" (refrénem je i samotný motiv Moře, objevující se průběžně ve všech oddílech). Kolmačkova poezie i próza je vysoce hodnocena v kontextu současné české literatury (román Stopy za obzor byl mj. nominován na Státní cenu), v nejnovější básnické sbírce se autor pokouší navázat na svá předchozí díla, zároveň však utváří svou poetiku novým způsobem. Sevřená, lapidární výpověď je v daleko menší míře vázána na rým a "lyrický záznam", více se akcentuje "příběhovost" a jednotné velké téma (Moře jako obraz světa za koncem vesnice, jako obraz nejistoty, živelnosti a zároveň životadárného pohybu).

Vypredané

5,43 €

Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy
Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy

Miroslav Koloc

Ve čtrnácti esejích a studiích se současný přední máchovský badatel Miroslav Koloc vrací k výkladu jednotlivých textů a pasáží z díla Karla Hynka Máchy a transformaci básníkova vidění – zaznamenaného v jeho denících či kresbách – do jeho básnické a prozaické tvorby. Zvláštní pozornost pak věnuje otázkám topografie v Máchově díle, především v básni Máj. V jedné kapitole se také věnuje Máchovu putování do Itálie, jak je básník zapsal ve svém deníku, součástí této kapitoly je podrobný popis trasy této cesty, včetně kilometráže. Slovo senzace v titulu odkazuje ke knižnímu významu „počitek, vjem, vnímání“. Charakterizovat soubor Kolocových prací pak lze právě skrze tento výraz: jako texty vzniklé z ustavičné pozornosti a soustředěné vnímavosti k literárnímu i výtvarnému dílu zakladatele českého moderního básnictví. Autorova široká obeznámenost s tématem však nikdy není demonstrována samoúčelně, ale směřuje k odkrývání bohatství a poutavosti díla velkého českého básníka.

Vypredané

10,28 €

Čin a slovo
Čin a slovo

Vladimír Binar

Kniha o Jakubu Demlovi. Čin a slovo - Kniha o Jakubu Demlovi je souborem mých prací věnovaných Jakubu Demlovi, které vznikaly v letech 1968-2008," píše o tomto svazku jeho autor Vladimír Binar. "Soustřeďuje texty různého charakteru a podob - vedle rozsáhlejší monografické studie se zde objevují články, přednášky, doslovy, studie, komentáře, ediční návrhy, průvodce životopisným a místopisným labyrintem básníkova života a jeho vydavatelskou činností, soubory postav vystupujících v jeho ,theatrum mundi´, dokonce i interview věnovaná vydávání Demlova díla a tomu, jak zasahovalo do mého života.Přes různorodost těchto textů, věřím, že ve svém celku podají základní obraz dramatického i tragického dění Demlova života, stejně jako vývoje a tvarové podoby jeho díla - jedinečného útvaru v dějinách české literatury.

Vypredané

14,45 €

Portugalské sonety
Portugalské sonety

Elizabeth Browningová

Vrcholná milostná poezie. Anglická básnířka Elizabeth Barrettová-Browningová náležela v první polovině 19. století k těm ženám, které se účastnily prvních emancipačních snah. V roce 1844 vyšly její sebrané básně ve dvou svazcích. Po jejich uveřejnění obdržela dopis mladého básníka Roberta Browninga, jehož tvorby si velmi vážila, a po výměně několika dopisů se oba básníci do sebe zamilovali. Po tajném sňatku dala Elizabeth svému muži přečíst 44 sonetů, které byly vyjádřením jejího citu k němu. Na manželův nátlak vyšly jako překlady z portugalštiny, aby byla zachována intimita jejich lásky.

Vypredané

6,21 €

Prameny a ruce
Prameny a ruce

Ján Pavol II.

Karol Wojtyla je občanské jméno papeže Jana Pavla II. Jako papeže jej zná celý svět, méně je už znám jako básník a autor divadelních her. Tato kniha představuje jeho zralou básnickou tvorbu z let 1946 - 1978.

Vypredané

2,72 €

Veselo je na statku
Veselo je na statku

Peter Haddock

V této knížce vás kromě čtyř krátkých příběhů čeká spusta zábavných úkolů - omalovánky, básničky, bludiště a hřebenovky.Na statku je veselo každý den. Pavlík a Bětka rádi pomáhají tatínkovi, ale nejraději jsou u zvířátek. Nedávno k ním přibyl pejsek Lupínek, koník Hnědáček a ovečka Růženka. Slepička Kvokalka zas všem něco tají. Ale nic víc neprozradíme. Možná jen to, že kromě čtyř krátkých příběhů vás v této knížce čeká ...

Vypredané

7,47 €

Andante (ma non troppo)
Andante (ma non troppo)

Blažej Belák

Zbierka Andante je slovesnou paralelou veršovo zväčša voľne plynúcich a melodicky vyrovnaných (na spôsob hudobného andante) exkurzií do závažných tém, ktorými žije spoločnosť aj jednotlivec na Slovensku. Jednotlivé básne chcú prostredníctvom objektívneho poznania a primeraného pátosu sprostredkovať pravdivý pohľad na život dnešného človeka a vystihnúť jeho perspektívu.Epicky formované útvary a skratky typických udalostí umožňujú dosahovať lyrický aj ideologický zisk: báseň vierohodne potvrdzuje, ako sa v historicky známych udalostiach prejavuje a zároveň stráca tvár dnešného slovenského človeka. Neskrývané vlastenectvo a politický pátos ‒ to sú rozhodujúce znaky zbierky, ktorá ako celok chce byť teda skúšobným laboratóriom protirečivého procesu poľudšťovania i odľudšťovania nášho súčasníka.

Vypredané

4,46 €

Jesenná
Jesenná

Gregor Papuček

Básne a preklady. „Keby nebol, museli by sme ho vymyslieť...”O Gregorovi Papučkovi (iba napoly) žartovne sa neraz týmito slovami zmieňujú nielen jeho priaznivci či priatelia, ale aj tí, ktorí by ho radi neuznávali, ktorí s ním v mnohých zásadných otázkach nesúhlasia, ktorým svojou vraj „prehnanou zanietenosťou za slovenskú vec” neraz takpovediac lezie na nervy či pľuje do polievočky. Netreba byť prorokom k tomu, aby človek predpovedal, že ak sa raz napíšu najnovšie (kultúrne) dejiny Slovákov v Maďarsku, z konca 20. storočia nijako nebude možné vynechať všestrannú osobnosť, život a dielo G. Papučka. Na tomto mieste nám, pravda, ide v prvom rade o popredného básnika, z hľadiska súčasných potrieb Slovákov v Maďarsku je však aspoň tak dôležitá jeho - pre mnohých tak nebezpečná - publicistická tvorba, a to sme ešte ani nenaznačili, že táto vedúca osobnosť literárneho života a zároveň známy verejný činiteľ našej Slovače je i významným prekladateľom, redaktorom, zberateľom ľudových piesní a bádateľom histórie (najmä pilíšskych Slovákov). Imrich Fuhl

Vypredané

6,55 €

Logopedické hádanky
Logopedické hádanky

Jana Havlíčková; Ilona Eichlerová

Veršované doplňovačky k procvičování výslovnosti. Hádanky ve formě veršů jsou určeny k upevňování výslovnosti českých hlásek a současně rozvíjejí u dětí smysl pro rým, rytmus a jazykový cit.Dvouřádkové hádanky tvoří mezistupeň mezi nácvikem slova a básničky. Navíc jsou hádanky pro děti zábavné, protože se na jejich „přečtení“ samy podílejí tím, že hledají vhodné slovo.

Vypredané

10,38 €

Dát život němým věcem světa
Dát život němým věcem světa

František Halas

Přednáška proslovená básníkem 21. února 1931 v Olomouci. Bibliofilie představuje dosud nepublikovaný, neznámý text Františka Halase (1901-1949). Jde o jeho první pokus vyslovit poslání poezie a úlohu básníka, který roku 1931 inicioval jeho přítel, budoucí známý překladatel Aloys Skoumal.Třicetiletý básník jím před osmdesáti lety v Olomouci uvedl večer poezie. Unikátní text, jenž se vymkl pozornosti halasovských badatelů, vyniká upřímností a pokorou při hledání slova. I když jsou Halasovy pozdější, známé eseje na dané téma formálně dokonalejší, jedinečnost prvotní, až zajíkavé výpovědi má neopakovatelné kouzlo. Knížka, již editovala Dagmar Blümlová a ilustrovala Renata Klogner Štolbová, je zároveň poctou 110. výročí básníkova narození.

Vypredané

12,51 €

Večernica - Ranná hviezda
Večernica - Ranná hviezda

Teodor Križka

Poézia katolíckeho básnika je písaná viazaným veršom a tematicky je nielen sakrálna.Ilustrácie Tibor Kovalik - žijúci v súčasnosti v Amerike.

Vypredané

6,28 €

Srdce je blbec
Srdce je blbec

Lešková Eva

Zbierka básní, ktoré potešia a ktoré si s potešením prečitate.

Vypredané

6,08 €

Básně
Básně

William Shakespeare

Svazek obsahuje dvě narativní básně, Venuše a Adonis a Znásilnění Lukrécie, a metafyzickou báseň Fénix a hrdlička.Báseň Venuše a Adonis založila věhlas Williama Shakespeara, stala se bestsellerem a patří k vzácným skvostům erotické poezie anglické renesance.

Vypredané

8,08 €

Blízkost jediného
Blízkost jediného

Michal Altrichter

O egyptském pobytu Ježíše moc statistik nenapíšeme: a přece tam žil naplno. Kolekce básní chce stát na straně těch, kteří vnitřní zkušenost nepodřizují přehledným výkazům. Že báseň odpovídá životnímu stylu a není omnibus, který cokoliv sbírá a všechno bez rozlišení porozdává, souvisí se zápasem o krásné slovo.

Vypredané

3,98 €

Datlovník v meruňkovém sadu
Datlovník v meruňkovém sadu

Po Ťü-i

Výbor z básnické tvorby Po Ťü-iho (772 -846). Klenot staré čínské poezie. Z čínských originálů vybral, přeložil, vysvětlivky a doslov napsal a chronologii a genealogickou tabulku sestavil Josef Kolmaš.Přebásnila Jana Štroblová.Po Ťü-i, dosud považovaný za jednu z velkých stálic na klenbě čínského básnictví, žil v první polovině devátého století, tedy v tchangské epoše, kdy tato poezie vrcholí.//V PoŤü-iově pohledu a postoji se harmonicky doplňuje intelektuální potence a zároveň sentiment, přičemž to obojí nekontrastuje, ale harmonicky se doplňuje - připomíná to pozdní osmnácté století v Evropě a ukazuje, že evropský a čínský duch se často pohybovaly po obdobně vymezených drahách.

Vypredané

12,42 €

Březiniana II.
Březiniana II.

Petr Holman

Dokumenty, ohlasy, paralely, přesahy 1966 - 2006. Koláž názorů, zmínek, odkazů a zamyšlení o Otokaru Březinovi pochází od lidí, kteří jsou i nejsou účastníky literárního života z Čech a ze světa, z různých oborů apod., a reagují neutrálně, vášnivě, pozitivně nebo negativně v dopisech, recenzích, vědeckých pojednáních, dedikacích atd. na tvorbu nebo život velkého básníka symbolismu.

Vypredané

33,27 €

Sonety
Sonety

William Shakespeare

Shakespearovy Sonety v nejžádanějším překladu. Jak říká nejrenomovanější současný překladatel a znalec Shakespearova díla, prof. Martin Hilský, „každý ze Shakespearových sonetů lze chápat jako rozhovor či jako dopis ve verších, celou jeho sonetovou sbírku pak jako básnickou korespondenci. Žádné Velké Umění, v němž promlouvá Bard či Klasik. Spíš příležitostná poezie, dopisy pro všední den. Tak trochu sváteční Shakespearova pošta“. Shakespearovy Sonety jsou především knihou lásky, a možná právě proto vycházejí od roku 1609, kdy vyšly prvně, neustále, jak v originále, tak i v mnoha překladech. Výběr a doslov Martin Hilský. Přeložil Martin Hilský.

Vypredané

6,60 €

Dní sypký suchopár
Dní sypký suchopár

Patrik Kužela; Eva Fuchsová

František Kužela se narodil roku 1915 ve slováckém Vlčnově. Tam talentovaného chlapce objevil dominikán Odilo Pospíšil a poslal ho do Prahy na studia. V Praze bydlel na koleji v tzv. juvenátu u bratří dominikánů, a odtud vedla přímá cesta do řádu. Ve svých 20 letech přijal dominikánský hábit spolu s řádovým jménem Patrik. Během prvních tří let v řádu se ukázala jeho mimořádná lidská i intelektuální zralost. Již svědectví z té doby ho ukazují jako světce. Nicméně jeho heroické ctnosti se měly osvědčit v nejtěžší zkoušce. V roce 1941 byl zatčen gestapem za odbojovou činnost proti protektorátu, které se měl dopustit v době svých studií v belgickém Saulchoir. Byl vězněn nejprve v Olomouci, pak krátce v Brně, a odtud byl převezen do Osvětimi s průvodkou „návrat nežádoucí“. Jeho životní pouť skončila velmi dramaticky a krutě v únoru 1942, v jeho 26 letech. Že skončila v Boží náruči, o tom nemůže být pochyb. Svědčí o tom jeho dopisy a básně z vězení, z nichž je sestavena kniha, která dostala název podle jedné z Patrikových básní. Tato knížečka chce povzbudit čtenáře především k modlitbě: k Bohu za Patrikovo blahořečení a k samotnému Patrikovi, aby zázrakem prokázal svou blaženost. Tento mučedník z české dominikánské provincie si jistě zaslouží úctu oltáře.

Vypredané

3,59 €

Bíle
Bíle

Vilém Hynek

Knížka o zimě a sněhu. Sníh je jednou z nejzáhadnějších věcí na světě, která nás nikdy nepřestane udivovat. Fascinuje nejen děti a jejich rodiče, ale především zvířata žijící v polích a v lese. Tedy alespoň podle básníka Hynka Viléma, jenž tomuto údivu, této fascinaci věnoval svou novou sbírku BÍLE. V jeho básních chumelí, napadlo hodně sněhu, vše je bílé a zvířata se diví. Některá jsou zmatená, jiná si zkoušejí podobně jako děti užít zimní radovánky.Jak napovídá již sám název, převládající barvou i náladou sbírky je bílá. Bílá je všude, na obálce, na předsádkách, na všech ilustracích a vlastně i v básních. Jako by knihu stvořila sama zima, napsala či namalovala ji „bílou na bílé“, jak můžeme číst v úvodní básni:Padá / Bíle / Bílou na bílé /zima verše spřádá /z dlouhé chvílePadá / Bíle / Na bílou bíle /zima bílí /a krátí si dlouhou chvíliSbírka je velmi pestrá a má celou řadu poloh a odstínů. Básně náladové a poetické se prolínají s hravými a laškovnými, které připomenou básníkův typický styl z předchozích knížek. V závěru sbírky nás zima z českých lesů a polí zavane někam velmi daleko, až na Antarktidu mezi tučňáky…

Vypredané

8,34 €

Kamenný most
Kamenný most

Jaroslav Seifert

Jaroslav Seifert, přední český básník a první nositel Nobelovy ceny za literaturu, ukončil svou alegorickou protiokupační tvorbu sbírkou Kamenný most (1944). Jedná se o pět romancí oslavující krásu Prahy.

Vypredané

7,08 €

Jak žijí oblázky
Jak žijí oblázky

Michal Černík

Kniha představuje soubor poetických a zároveň vtipných básniček pro děti především mladšího školního věku. Část básniček se již objevila v předchozích dílech autora, většina dosud nebyla publikována. Knížka obsahuje soubor básniček „ze života oblázků“, básničky s hravě uchopenou dějepisnou a zeměpisnou tematikou; některé jsou inspirovány částmi lidského těla a jiné prostě jen „obyčejnými“ pozoruhodnostmi všedního dne viděného dětskýma očima.

Vypredané

6,21 €

Divňáci z Ňjújorku
Divňáci z Ňjújorku

Petr Nikl

V letech 2010 až 2011 jsem se stal lovcem lidí. Na koloběžce značky Xootr jsem křižoval Manhattanem a šmíroval podivíny. Posloužil mně k tomu drobný, čerstvě zakoupený foťák Cyber-shot. Fotil jsem za jízdy od boku, v parcích, na nárožích, v davu. Za úsměv, za dolar, někdy šlo o hubu. Fotky jsem pak poslušně obkreslil, fascinován vším, co se nedá vymyslet. Petr Nikl. Další autorská kniha Petr Nikla plná poezie a výtvarna z jeho dvouletého amerického pobytu.

Vypredané

19,50 €

Krehké invencie
Krehké invencie

Veronika Rusňáková; Zuzana Vrábelová

V súhre umeleckého skla a poézie sa stretávajú dva odlišné svety s realistickým vnímaním života, vzťahov, neistôt a zlyhaní, ale i ľahkých krehkých vnuknutí a momentov, ktoré sa dejú akoby mimochodom, prekvapujú svojou inšpiráciou, pointou, stávajú sa povzbudením, vyjadrením nekonečnej voľby a možného rozletu, ak sa človek zase odváži chcieť…

Vypredané

5,82 €

Čakanka
Čakanka

Rúfus Milan

Básne o stratách, ale i o večnom čakaní, symbolizovanom skromným kvetom s poetickým názvom, ústredným a rámcujúcim motívom jeho najnovšej básnickej zbierky. Ako herbár sa pred nami otvára malý súkromný archív básnikových lások a smútkov.

Vypredané

6,40 €

3 z 3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Alexandra, pred 5 dňami

Prekvapivo velmi rychlo do 2 dni tovar bol doruceny- vsetky postupy oznamene , presne ako na webe tovar vyzeral.Bola som spokojna- odporucam vsetkym .

userAvatar

Oľga, pred 6 dňami

Rýchle vybavenie objednávky, som spokojná

userAvatar

Valéria, pred týždňom

Odchod promptne vybavuje objednávky.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk