Poézia

(85 produktov)

Len máločo rozochveje ľudské srdce tak ako poézia – úprimné slová vychádzajúce z najhlbších komnát...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Prameň
Prameň

Milan Rúfus

191 básní vo výbere Milana Richtera. Básne Milana Rúfusa po desaťročia oslovujú čitateľov na Slovensku i vo svete. Básnik celistvého bytia nám obrazmi jedinečnej sily odovzdáva svoje posolstvo. Človek na kríži života a času. Nezvyčajne vnímavý svedok doby, ktorý svoj údel nesie až do samého konca a pritom spieva.Toto je prvá z troch kníh ( Prameň, Studňa, Studnička), v ktorých vydavateľstvo Ikar ponúkne čitateľovi to najpodstatnejšie z básnickej tvorby Milana Rúfusa. Verše tematicky zoradené a pospájané do ôsmich „uzlov" sa zrodili z toho bezprostredného, čo básnika od detstva obklopovalo a formovalo, čo mu bolo ozajstným prameňom aj v starobe.

Vypredané

29,00 €

Pražská legenda
Pražská legenda

Václav Renč

Epická skladba vychází z historické události a odráží konkrétní působení Panny Marie v dějinách českého národa a v osobním životě nezávislého jedince. Stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v roce 1918 je neblahou skutečností, která poznamenala počátky svobodné republiky.

Vypredané

3,88 €

Kazatel - Šalamounův grál
Kazatel - Šalamounův grál

Daniel Raus

Štvrtá z piatich poetických kníh Biblie v prebásnení Daniela Rausa.Velepíseň hledání - tak se dá označit kniha Kazatel. V touze po odpovědi na otázku podstaty života a smyslu věcí opouští král Šalamoun všechna zavedená klišé a vydává se na cestu za poznáním. Na cestu, jež přesahuje dosavadní vzdělanost a znalosti světa. Snaží se dotknout nebes, napít se ze zázračného grálu, překročit hranice smrtelnosti. Nejde mu o hru na hledání, nepotřebuje intelektuální pózu, nesnaží se zavrhnout vše, co bylo před ním. Žene ho touha po jiné realitě, hledá ideál, který nepodléhá zkáze. Fascinující zápis o jeho pouti je jedním z největších klenotů starověké literatury.

Vypredané

10,67 €

Sen Starého Muže
Sen Starého Muže

John Henry Newman

Autor v originální básni shrnuje svou víru s dogmatikou a teologií katolické církve. Dovídáme se o úzkostech člověka odcházejícího z tohoto světa, o jeho starostech a nadějích, o jeho zápase a očekávání, zklamání i konečném usmíření. Uvědomujeme si Boha jako milujícího průvodce i v nejtěžších okamžicích života.

Vypredané

0,49 €

Teraz
Teraz

Marta Harajdová

básne. Poézia ktorá pohladí dušu.

Vypredané

5,82 €

Othello
Othello

William Shakespeare

Hra Othello patrí medzi najznámejšie tragédie Williama Shakespearea. Othello je dobre známym, nadčasovým symbolom žiarlivosti. Dej je zasadený do romantického prostredia Benátok 16. storočia. Nad mŕtvou Desdemonou lúči so svetom Othello, keď – zmanipulovaný darebákom Jagom – zavraždil tú, ktorú ľúbil.Jago nás v tomto príbehu presvedčí, že aj obyčajné slová môžu mať diabolskú moc. Ťažko by sa mu to však podarilo bez geniality, s ktorou i nad jeho slovami vládol William Shakespeare. Divadelnú hru Othello si prečítate na dúšok ako ten najnapínavejší ro­mán.

Vypredané

6,90 €

Veľa kriku pre nič
Veľa kriku pre nič

William Shakespeare

Shakespeare sa rád dal inšpirovať. Nielen staršími autormi – často aj sám sebou. To najlepšie však vymyslel vždy sám. Platí to aj o hre Veľa kriku pre nič, a v nej najmä o vzťahu Beatrice a Benedika. Tí dvaja vedú medzi sebou veselú vojnu, plnú replík – až kým nezistia, že sa vlastne majú radi.William Shakespeare (1564 – 1616) nebol len veľký dramatik – bude sa o ňom vždy hovoriť aj ako o najväčšom básnikovi divadla. Aj nový slovenský preklad je dielom básnika – hru preložil Ľubomír Feldek. Preklad sa opiera o najlepšie kritické vydanie The Arden Shakespeare.

Vypredané

6,90 €

V souhvězdí slávy
V souhvězdí slávy

Josef Hrdlička (ed.)

Básně anglických metafyziků vybral a přeložil Josef Hrdlička. Hovoříme-li o anglických metafyzických básnících, jimž je věnován průkopnický výbor Mons. Josefa Hrdličky, nechceme a nemůžeme je chápat jako školu, jako vyhraněnou básnickou skupinu nebo organizované hnutí. Výbor přináší nejen jádro metafyzické poezie, ale uvádí ji v širším kontextu. Doslov napsal Mojmír Trávníček.

Vypredané

7,95 €

Démant a slza
Démant a slza

Josef Hrdlička (ed.)

Výběr anglické duchovní poezie.

Vypredané

8,34 €

Opřít se o vítr
Opřít se o vítr

Věra Borská

Chvalozpěvy k Panně Marii, vytrysklé pod dojmem návštěvy známých poutních míst v La Salettě, Fatimě, Lurdech, Turzovce…

Vypredané

6,21 €

Krajina milost
Krajina milost

Jiří Vícha

Uvedený výbor básní obsahuje převážně tvorbu z doby autorova věznění a nucené práce v brusírně křišťálu. V prvním vydání po více jak dvaceti letech září vzácný klenot, který svým jasem rozšiřuje v české poezii málem již zapomenutý horizont duchovní lyriky. Víchův zpěv vzbuzuje úžas, zahanbuje veškerou marnivost a pýchu, je čistý a nevinný "jak slovo dítěte". Jeho poezie se podobá plachému ptáčeti, které je štvané ze svého hnízda pádnými ranami do hřebů, štěkotem lovecké smečky, klením ženců... Poodletí do tiché krajiny a v ní ozvěnou můžeme zaslechnout tep zraňovaného srdce, padání rosy z polních květů a šum andělských křídel. Neomylně pak pocítíme básníkem objímané Slovo, které otevírá mříže a odvaluje kameny.

Vypredané

4,17 €

Janko Silan
Janko Silan

Janko Silan

Hymny. Súborné dielo, 6. zväzokHymny v podaní slovenského básnika a prekladateľa, rímsko - katolíckeho kňaza Janka Silana.

Vypredané

2,89 €

Intencie
Intencie

Ján Butko

Ján Butko prináša knihu poézie Intencie, aby ukázal, že svet je ako divadlo ponúkajúce len ilúziu šťastia, po ktorom tak všetci túžime. Počúvame jeho prísľuby a chvejeme sa v očakávaní ako malé deti. A tak musí Niekto prísť, kto s nami zatrasie, aby sme sa prebrali.

Vypredané

9,60 €

E-kniha
E-kniha: Othello
E-kniha: Othello

William Shakespeare

Hra Othello patrí medzi najznámejšie tragédie Williama Shakespearea. Othello je dobre známym, nadčasovým symbolom žiarlivosti. Dej je zasadený do romantického prostredia Benátok 16. storočia.I kissed thee ere I killed thee: no way but this, Killing myself, to die upon a kiss,Zabil som ťa po bozku na ústa – a zabíjam sa, bozkávajúc ťa.Takto sa nad mŕtvou Desdemonou lúči so svetom Othello, keď – zmanipulovaný darebákom Jagom – zavraždil tú, ktorú ľúbil. Jago nás v tomto príbehu presvedčí, že aj obyčajné slová môžu mať diabolskú moc. Ťažko by sa mu to však podarilo bez geniality, s ktorou i nad jeho slovami vládol William Shakespeare. Divadelnú hru Othello si prečítate na dúšok ako ten najnapínavejší román.

Vypredané
-30%

4,80 €

Mystérium svätých neviniatok
Mystérium svätých neviniatok

Charles Peguy

Francúzsky básnik a esejista Charles Péguy (1873–1914) bol stúpencom personálneho socializmu, no ako človek hlboko mysticky založený sa v dospelosti vrátil ku kresťanskej viere. Tento návrat sa nezakladal na náhlom obrátení, ale spočíval v sústavnom prehlbovaní vnútorného života.Netreba si ho predstavovať idylicky, lebo Péguy mal veľkú úctu k slobode iných. Platil za ňu samotou uprostred najbližších, ktorí nerozumeli tomu, čo písal. Jeho manželka a deti neboli pokrstené, nemodlili sa. Péguy síce stával len na prahu kostola, ale viedol život modlitby. Keď jeho syn smrteľne ochorel, Péguy vykonal peši púť do Chartres a modlil sa za jeho uzdravenie.Synček vyzdravel a tento skutok ho nepochybne zblížil so ženou. Ani ona to nemala ľahké: žili chudobne a štvrté dieťa sa narodilo po Péguyho smrti. Pri krste novorodenca prijali krst aj ďalší členovia rodiny.

Vypredané

2,74 €

Čo vidím srdcom
Čo vidím srdcom

Jana Nielsenová

básne. Na jar roku 2010 začalo do tmy môjho života prenikať svetlo Pána Ježiša Krista. Prenikalo vždy, ale ja som si ho v svojej sebestačnosti nevšímala, až kým ma životné skúšky dostatočne nepokorili, aby som mohla vnímať Boží hlas, ktorý ma mocne volal k sebe, a ja som počula a odpovedala. Uverila som, že máme nebeského Otca, ktorý poslal svojho Syna na svet, aby nás vykúpil z moci hriechu. Pán Ježiš ma vytiahol z tmy ateistických a evolucionistických bludov do svojho predivného svetla lásky a pravdy. Veľmi si želám, aby sa Božie svetlo šírilo do ľudských sŕdc aj prostredníctvom básní v tejto knihe, písaných z hlbokej vďaky a na Božiu chválu. Ale nech sa šíri predovšetkým prostredníctvom Božieho Slova, Biblie, ktorú napísali ľudia inšpirovaní Duchom Svätým, a v ktorej Boh posiela hriešnemu, padlému ľudstvu najväčšie posolstvo lásky aj podmienky záchrany.

Vypredané

4,85 €

Pozvanie do večnosti
Pozvanie do večnosti

Jana Nielsenová

básne. Túžbu po večnosti nám do srdca vložil Boh. A On jediný nám ju dokáže naplniť. Naše vlastné cesty a úsilie sú márne. Boh nám zanechal Bibliu, Jeho Slovo, kde nám ukazuje tú pravú cestu vedúcu do večnosti. On jediný nám dá aj silu a schopnosť po tej ceste kráčať a prísť do cieľa.

Vypredané

4,85 €

Srdiečkové básničky
Srdiečkové básničky

Jana Nielsenová

Vypredané

4,85 €

Kytička veršov
Kytička veršov

Bystrík Mistrík

Zbierka obsahuje básne preniknuté duchom viery. Sú v nej tri tematické okruhy: Náboženské témy: Vianoce, Božie svetlo, Ježišovo Srdce, Panna Mária, Kaplnka, Prícestný kríž.Prírodné témy: Šípová ružička, Čakanka, Klasy, Lastovička.Príležitostné básne: Vďaka žiaka, Novomanželom, Jubilujúcim manželom, Povzbudenie vdove, básne venované matke, sirote, kňazovi, novokňazovi a zápis do pamätníčka.

Vypredané

1,26 €

Rouška Veroničina
Rouška Veroničina

Jan Zahradníček

Jedna z nejzávažnějších básnických sbírek Jana Zahradníčka, mimořádného básníka s mimořádným osudem.

Vypredané

6,60 €

Modlitby šeptem
Modlitby šeptem

Luděk Rejchrt

Žádné "hotové modlitby" nedokáží nahradit prosby a chvály, jež vycházejí ze srdce. Mohou však modlitebníka obohatit a posílit. Sbírka přináší modlitby mučedníků z římských amfiteátrů i nacistických žalářů, modlitby králů i reformátorů, řeholníků i géniů, modlitby přes všechny konfesní hranice.

Vypredané

5,43 €

K tvojim brehom
K tvojim brehom

Marian Mráz

Výber z poézie 1968 - 2014. Výber z poézie chce poodkryť vnútorný svet človeka - filozofa a teológa, ako ho prežíva v perspektíve lásky k Bohu i k ľuďom. Básne dopĺňajú ilustrácie výtvarníka Vlada Báthoryho.

Vypredané

6,79 €

Od Tibera k Popradu
Od Tibera k Popradu

Ján Vetva-Ušák

básne. Zbierka básní.

Vypredané

2,52 €

Šum z pěn
Šum z pěn

Max Kašparu

Myšlenky a básně premonstrátského terciáře a psychiatra se dotýkají hlubokých problémů života.

Vypredané

4,75 €

Poutník
Poutník

Chalíl Džibrán

Jeho podobenství a výroky. Proslulý libanonský spisovatel a malíř Chalíl Džibrán se do podvědomí celého civilizovaného světa začlenil svou významnou prózou Prorok. Čtenáři Džibrána si našli i jeho knížku aforismů a parabol Písek a pěna (Vyšehrad, 2001). Se stejnou moudrostí jako v proslaveném Prorokovi přistupuje k poselství moudrosti a lásky i ve své další práci – Poutník.Tématem prvně přeloženého dílka známého libanonského autora se stala apoteóza živoucí, pravé lásky ve všech jejích polohách – od lásky erotické až k lásce božské, jež je vlastním kořenem všeho. Ve svém „Poutníkovi“, rozsahem nevelké básni v próze, Džibrán znovu rozeznívá svou věčnou píseň.

Vypredané

7,66 €

Malí adorátori
Malí adorátori

Štefan Sandtner

Stránky pre menších i väčších, slovom pre mladých. Čo je adorácia, ako sa adoruje, kto adoruje?

Vypredané

0,76 €

Ja som brána
Ja som brána

Štefan Sandtner

Zbierka básní predstaviteľa slovenskej katolíckej moderny. Autor bol katolíckym kňazom - saleziánom.

Vypredané

4,07 €

Chystám Ti miesto
Chystám Ti miesto

Eva Fordinálová

Autorka v tejto zbierke využíva svoju pozoruhodnú schopnosť vyjadrovať sa prostredníctvom prírodných obrazov, prírodu využívať ako metaforické zrkadlo sveta i svojej duše, raz rozžialenej, inokedy rozžiarenej. Básne sú plné jemnej poetiky, majú prosebný tón, autorka "v Bohu nachádza oporu, istotu, cieľ…"

Vypredané

2,90 €

Dať životu zmysel
Dať životu zmysel

Brem Ilse; Milan Rúfus; Štefan Sandtner; Ladislav Záborský

Leben besinnen. Texty zo slovenskej a rakúskej tvorby. Ilse Brem, Milan Rúfus, Štefan Sandtner, Ladislav Záborský.

Vypredané

6,41 €

Básnici za mrežami
Básnici za mrežami

Rudolf Dobiáš

Antológia poézie napísanej vo väzení. Básne z tejto zbierky vznikali tajne vo väzniciach a v pracovných táboroch.

Vypredané

4,37 €

Som s tebou v slove
Som s tebou v slove

Michal Chuda

Zbierka básní popredného autora obsahuje prierez jeho tvorbou z obdobia od vydania poslednej knižne publikovanej zbierky (Jablko v dlani, 1998). Básne sú usporiadané do štyroch cyklov: Byť, Zostať sám sebou, Stigmy času, Slovensko moje a Pod krížom stojím, ktoré predznamenávajú ich zameranie a potvrdzujú kontinuitu inšpiračných zdrojov i ustálenosť postojov básnika. Kniha je ilustrovaná reliéfmi akad. soch. Antona Gábrika z Brány sv. Cyrila a Metoda biskupského paláca na Nitrianskom hrade. Doslov napísal Peter Liba.

Vypredané

9,12 €

Macbeth
Macbeth

William Shakespeare

Dokonale zohratí manželia neváhajú v túžbe po moci páchať krvavé zločiny, lady Macbethová ako ich režisérka a Macbeth ako ich vykonávateľ. Najkratšiu a zároveň najnapínavejšiu Shakespearovu tragédiu si každý prečíta so zatajeným dychom!

Vypredané

5,90 €

Dvaja veronskí šľachtici
Dvaja veronskí šľachtici

William Shakespeare

Dvom šťastným svadbám – jednej hostine – stôl potom v jednom dome prestrime. Na začiatku ukážkové priateľstvo Valentína a Protea, aj ich ukážková zaľúbenosť do dvoch dám, Júlie a Silvie. Potom zrada. A po zrade odpustenie. Aj taký býva život. Práve z podhubia tejto frivolnej hry vyrástla tragédia Romeo a Júlia – hra o milencoch, ktorí si boli verní až za hrob.

Vypredané

6,90 €

Kráľ Lear
Kráľ Lear

William Shakespeare

Azda na nijakého zo svojich hrdinov nenaložil Shakespespeare toľko utrpenia ako na kráľa Leara, ktorý – podobne ako kráľ zo slovenskej ľudovej rozprávky Soľ nad zlato – zavrhol svoju najmladšiu dcéru, hoci ho mala najradšej, a kruto sa sklamal v dvoch starších. Všetkých nás čaká posledný účet – každý z nás sa môže uvidieť v mohutnom zrkadle tejto tragédie.William Shakespeare (1564 – 1616) nebol len veľký dramatik – bude sa o ňom vždy hovoriť aj ako o najväčšom básnikovi divadla.

Vypredané

6,90 €

Večná modulácia
Večná modulácia

Teofil Klas

Tetraptych zbierok básní. Teofil Klas, vlastným menom Jozef Zavarský.R. 1955 – 58 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Poprade a v Trnave, 1963 – 65 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. R. 1958 – 89 redaktor Technických novín, súčasne 1985 – 89 ilegálneho kresťanského časopisu Rodinné spoločenstvo, 1990 – 93 redaktor a šéfredaktor Katolíckych novín, 1993 zástupca šéfredaktora časopisu Impulzy, 1993 – 95 sekretár redakcie Technické noviny, 1995 – 97 knižný redaktor vydavateľstva Nové mesto, 1998 – 99 redaktor týždenníka Kultúra, od r. 2000 na dôchodku.Básne písal už ako stredoškolák, 1968 zostavil prvú zbierku Zaklínadlo, ktorá však v dôsledku normalizačných spoločenských udalostí nevyšla. Nový poetický impulz mu dala demonštrácia veriacich v marci 1988 v Bratislave, keď začal publikovať básne v ilegálnom časopise Rodinné spoločenstvo.Autor meditatívnej poézie, ktorú vydal v zbierkach Chcem niesť pečať Ducha (1989), Najbližšej k Taju (1993), vo vianočnom cykle Z noci sa kráča do svetla (1995), v cykle Pôstne akordy, v sonetoch Putovanie do Loreta (oba 1996) a v básnickom triptychu k dvetisícročnému jubileu kresťanstva Hlas kňaza Gorazda (1999). Ďalšie zbierky: Zaklínadlo (2001), Biely vstup (2002), Z polosna krásna (2002), Premeny do svetla (2003). Z nemčiny preložil Schillerovu básnickú skladbu Pieseň o zvone (1996).

Vypredané

7,76 €

V
V

Daniel Pastirčák

Daniel Pastirčák je kazateľ, esejista, prozaik, básnik, scenárista, dramatik, výtvarník, prekladateľ. Dvoma slovami: renesančný človek. Rozsahom záujmov a nadaní renesančný, spôsobom premýšľania celkom dnešný. Dnešný, ale nepoplatný plytkej dobe, smerujúci poctivo do hĺbky. Je trpezlivý pri hľadaní správneho okamihu, dôležitej emócie, výrazného zážitku, ovplyvňujúceho porozumenia. Je mu dané nahmatávať pulz doby.Meditatívne básne v zbierke s tým najkratším možným názvom V, dopĺňajú hudobné kompozície Pjoniho pre violončelo a fragmenty drone - ambientných plôch, ktoré plynule prechádzajú cez územia minimalizmu až k hmlám šumivej elektroniky.

Vypredané

7,67 €

Těžký rok
Těžký rok

Daniel Raus

Daniel Raus je novinár, publicista, básnik a pesničkár. Píše po česky a po slovensky. Pochádza z Vysokého Mýta vo východných Čechách, väčšinu života však prežil na Slovensku - striedavo žije v Prahe a v Bratislave.Túto zbierku básní ilustroval Julo Nagy.

Vypredané

1,61 €

Song
Song

Daniel Raus

Anglická verzia knihy Píseň. Zbierka 144 krátkych básní - poetických meditácií o živote, Bohu a našom postavení vo svete.Časť zbierky vyšla pôvodne v samizdate pod názvom Proto jsem ti zahrál tuto píseň.

Vypredané

5,82 €

Z láskyplnej úprimnosti duše
Z láskyplnej úprimnosti duše

Martin Parajka; Pavol Potoček

Výber z vyznaní jubilujúcich umelcov.

Vypredané

2,42 €

Plnosť času
Plnosť času

Svetloslav Veigl

Vypredané

5,24 €

4 z 9
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Peter, pred týždňom

Maximalna spokojnost

userAvatar

Katarína , 10.9.2023

Veľmi dobrá ponuka

userAvatar

Anna , 6.9.2023

Spokojná došlo to v poriadku

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk