Recenzie: Monika - vydavateľstvo Zachej.sk • Zachej.sk
Recenzie: Monika - vydavateľstvo Zachej.sk

Recenzie: Monika - vydavateľstvo Zachej.sk

Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (88)

9. novembra 2022

overený nákup

Vážnosť situácie, v ktorej sa nachádza rodina a manželstvo, si s plnou vážnosťou uvedomujeme aj vo vydavateľstve Zachej.sk. Preto prichádzame s ďalšou knihou, ktorá môže pomôcť brániť rodiny, ktoré chce diabol dobyť a zničiť. Znevažovanie tradičnej rodiny a manželstva naberá v poslednom období na takej intenzite, že už určite každý pochopil, že tu nejde o presadzovanie práv malej skupinky ľudí, ktorí sa cítia byť ukrivdení a nepochopení, ale o cielený zámer niekoho oveľa mocnejšieho ako je človek. Vo Fatime bolo predpovedané, že k tomuto boju o rodinu dôjde. Je však na nás, či sa budeme nečinne prizerať a laxne prijímať, ako diabol ničí každú morálnu a mravnú hodnotu, alebo sa vzchopíme a modlitbou, pôstom, obetou i verejným vyjadrením podpory kresťanským hodnotám, sa mu vzoprieme. Skúsený exorcista o. Glas a uznávaný rodinný poradca L. Pulikowski, nám v tejto knihe chcú pomôcť zorientovať sa v tomto „pomýlenom svete“, aby sme nevideli zlo aj tam, kde nie je a naopak, neprehliadali a nezľahčovali ho tam, kde je evidentné, škodlivé a nebezpečné. Títo dvaja odborníci, formou odpovedí na pálčivé otázky dnešnej doby, rozsvecujú svetlo tam, kde sa „niekto“ za každý cenu snaží udržiavať tmu a hmlu.

Pomohla vám táto recenzia?

E-kniha: Posledný boj o rodinu
E-kniha: Posledný boj o rodinu
9,68 €
ihneď na stiahnutie
Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (88)

4. novembra 2022

overený nákup

Táto kniha je ďalšou z čitateľmi obľúbenej série vydavateľstva Zachej.sk – 365 dní. Tentokrát jej stredobodom je Panna Mária. Krátke myšlienky o nebeskej Matke od svätcov, či iných významných osobností, prestriedané citátmi Písma, encyklík, Katechizmu a modlitbami – starobylými, liturgickými či novodobými, nám pomôžu byť každý deň v spojení s Matkou Božou. Táto kniha ponúka možnosť viac sa k nej pritúliť, prosiť i ďakovať za jej prítomnosť v našich životoch, mocnú ochranu a milosti, ktorými nás zahŕňa. V dejinách Cirkvi nebol Máriou odmietnutý nikto, kto ju prosil o pomoc. Povzbudení touto skutočnosťou sa ešte vrúcnejšie zverme do jej materinskej starostlivosti a žime každý deň v jej prítomnosti.

Pomohla vám táto recenzia?

E-kniha: 365 dní s Máriou
E-kniha: 365 dní s Máriou
8,93 €
ihneď na stiahnutie
Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (88)

26. októbra 2022

overený nákup

Vo zvyklostiach mnohých kresťanov je už samozrejmosťou určitá forma prípravy na Veľkonočné sviatky počas Pôstneho obdobia. Či už ide o zrieknutie sa niečoho príjemného alebo inú formu duchovnej obnovy, toto využitie „času prípravy“ má veľký význam pre zmysluplné prežitie nastávajúcich sviatkov. Adventné obdobie je rovnako „časom prípravy“, ktorý nám Cirkev predkladá, aby sme sa aj na najkrajšie sviatky v roku mohli duchovne obnoviť a takto pripravený prijať zázračný dar Betlehema. Žiaľ, v zajatí kolied, svetielok, vianočných trhov či večierkov, ktoré nás počas adventu obklopujú, zabúdame na pravý význam adventu a nechávame sa strhnúť prúdom svetských radovánok a nákupných ošiaľov. A tak sa stáva, že na narodeninovú oslavu Jezuliatka máme prichystané darčeky pre všetkých pozvaných hostí, no na dar pre oslávenca sme akosi zabudli... Skúsme to zmeniť! Ak sa nechceme vzdať našich obľúbených predvianočných zvyklostí, tak k nim aspoň pridajme hoc aj túto 24-dňovú adventnú pobožnosť. Na Štedrý večer tak budeme môcť narodenému Spasiteľovi predložiť náš dar – obnovené a otvorené srdcia pre jeho prijatie.

Pomohla vám táto recenzia?

Pripravte mu miesto
Pripravte mu miesto
7,12 €
skladom
Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (88)

25. októbra 2022

overený nákup

Kto žije v harmonickej rodine si možno ani neuvedomuje, akého úžasného daru sa mu dostáva. Fungujúca a kompletná „základná bunka spoločnosti“ – najmä v posledných rokoch – je skôr raritou ako samozrejmosťou. Na rodiny a jej členov sa valí množstvo nástrah a pokušení, ktorými sa diabol snaží rozbiť ich vzájomné vzťahy; najmä medzi manželmi, no nepohrdne ani príležitosťou naštrbiť puto medzi súrodencami, či rodičmi a deťmi navzájom. Ak chceme uchrániť svojich blízkych pred diabolským votrelcom, ktorý chce zničiť naše rodinné šťastie, musíme poznať jeho taktiku a nedať sa oklamať. Spoločná modlitba je ten pevný základ, na ktorom môžeme budovať a rozvíjať civilizáciu lásky a tak dokážeme odolávať duchovným útokom, ktoré prichádzajú. Táto kniha podáva pomocnú ruku aj rodinám, v ktorých sa už zlo udomácnilo. Vďaka modlitbám za uzdravenie a oslobodenie aj oni majú nádej na obnovenie rodinného šťastia v kruhu najbližších.

Pomohla vám táto recenzia?

Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (88)

13. októbra 2022

overený nákup

Vydaním knihy Stretnutia s dušami z očistca chceme opäť zdôrazniť nutnosť modlitieb, obiet a sebazapieraní za duše v očistci. Duše z očistca prichádzajú na tento svet žobrať o modlitby a skutky lásky, ktoré majú moc skrátiť ich veľké utrpenie a dostať sa do večnej radosti. Neberme svedectvo, zachytené v tejto knihe, ako niečo ojedinelé, nezvyčajné, čo sa udialo dávno v 17. storočí. Nehľadajme za tým senzáciu, ale príjmime ho ako posolstvo, odkaz, motiváciu, aby sme obetovali za úbohé duše sväté omše, modlitby, pôsty či skutky sebazapierania. Duše z očistca prichádzajú prosiť ľudí o pomoc aj v našich časoch, mnohí majú s nimi osobnú skúsenosť. Na mieste utrpenia je ich stále veľa, tak sa aj my pričiňme konkrétnym skutkom a vyslobodzujme ich. Svoju vďačnosť nám dajú určite pocítiť.

Pomohla vám táto recenzia?

E-kniha: Stretnutia s dušami z očistca
E-kniha: Stretnutia s dušami z očistca
7,57 €
ihneď na stiahnutie
Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (88)

27. septembera 2022

overený nákup

Vydaním tejto knihy - prvým zväzkom diela Mystické mesto Božie s podnázvom Počatie - vydavateľstvo Zachej.sk skompletizovalo sériu kníh, z ktorých je toto unikátne dielo katolíckej mystiky od sestry Márie od Ježiša z Agredy zložené. Tento prvý zväzok nám odkryje tajomstvo stvorenia sveta, anjelov a pád niektorých z nich. V mysli nás prenesie do Edenu, aby sme spoznali Boží plán s človekom. Nepoškvrnené počatie Božej Matky Márie je dôkazom, že Boh má všetko premyslené od úplného počiatku. Máriino detstvo, jej služba v chráme, vnímanie anjelov, ktorí ju sprevádzali a útrapy od ľudí a zlého ducha, ktoré s Božím dovolením prežívala sú obsiahnuté v tejto knihe. Máriino zasnúbenie a manželský život so svätým Jozefom je opísaný a vyložený podľa 31. kapitoly Knihy prísloví. Začítaním sa do tejto knihy spoznáme Máriin život nielen v historických súvislostiach, ale Panna Mária nám ponúka pohľad aj do jej srdca a mysle. Cez poúčania, ktoré povedala sestre Márii od Ježiša, chce nás citlivo viesť do Božieho kráľovstva, kde na nás čaká.

Pomohla vám táto recenzia?

Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (88)

23. septembera 2022

overený nákup

V poslednom období môžeme pozorovať trend veľkého rozmachu hľadania duchovnosti. Ľudia hľadajú „niečo“, čo naplní a dá zmysel ich životu. No žiaľ, častejšie ako na Katolícku cirkev a Tradíciu sa ľudia obracajú a zaujímajú o východné náboženstvá, rôzne sekty a novovzniknuté spoločenstvá. Hľadajú pocit naplnenia v jóge, meditáciách, dychových cvičeniach, či rôznych kurzoch, ktoré im sľubujú úspešný a zmysluplný život. Snažia sa objaviť to, čo je už dávno objavené a zrejmé. „Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe, Pane.“ - povedal svätý Augustín a v tejto vete je odpoveď na otázku každého hľadajúceho. Večný život je splnením všetkých túžob človeka. Táto kniha je sprievodcom na ceste k Bohu pre tých, ktorí vsádzajú na istotu a nepoužívajú metódu „pokus-omyl“. Siedmi učitelia Cirkvi ponúkajú svoj know-how a sú absolútnymi odborníkmi a najlepšími koučami spirituality a duchovného života. Vsaďme teda na istotu a ponúknime ju aj hľadajúcim v našom okolí.

Pomohla vám táto recenzia?

E-kniha: Večný život pod drobnohľadom
E-kniha: Večný život pod drobnohľadom
11,82 €
ihneď na stiahnutie
Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (88)

7. septembera 2022

overený nákup

Pri príprave viacerých, no najmä mariánskych kníh vydaných v našom vydavateľstve, som sa veľa krát stretla s odkazmi na knihy a citáty významného človeka 20. storočia – arcibiskupa Fultona J. Sheena. Najčastejšie bola spomínaná práve kniha Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia. Musím podotknúť, že sa nejednalo len o amerických autorov, ktorí našli múdrosť, inšpiráciu a pravdu v slovách Fultona J. Sheena. Práve často upriamovaná pozornosť na dielo tohto arcibiskupa v nás vzbudila myšlienku priniesť na slovenský knižný trh nielen kratučké citáty, ale celú, nadčasovú knihu, ktorá je jedinečným vyznaním lásky, vzdaním úcty a oslavou našej nebeskej Matky Márie. Pevne verím, že ctihodný Fulton J. Sheen si získa srdcia aj slovenských čitateľov a my budeme môcť pokračovať v šírení aj jeho ďalších, nie menej významných a ohromujúcich diel.

Pomohla vám táto recenzia?

Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (88)

24. augusta 2022

overený nákup

Prehľadný, farebný liturgický kalendár a kalendárium svätých vo vreckovom formáte. Okrem liturgických čítaní, sviatkov a slávností svätých Vás táto brožúrka tiež upozorní na prikázané slávnosti, prvé piatky, svetové dni, či iné významné dni, štátne sviatky i dni pracovného pokoja. S týmto kalendárom nepremeškáte začiatok novén či týždne a dni modlitieb určených Cirkvou. Je skvelým pomocníkom každého kresťana, ktorý chce byť „vždy v obraze“, aký je deň v cirkevnom kalendári.

Pomohla vám táto recenzia?

Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (88)

19. augusta 2022

overený nákup

Príprava knižky Päť minút s Bohom bola pre nás veľkou výzvou. Chceli sme v tomto malom dielku spojiť praktickosť, prehľadnosť, estetiku a kvalitný obsah, ktorý okrem evanjelií na každý deň obsahuje aj podnety k rozjímaniu, liturgický kalendár, kalendárium svätých a ešte pár bonusov navyše. Počas mesiacov prípravy sme mali na zreteli čitateľa tejto knihy, ktorý ju bude denne brávať do rúk a bude mu robiť spoločníka 365 dní v roku. Farebným spracovaním a peknou grafikou sme chceli docieliť, aby táto kniha bola nielen „vecou dennej potreby“, ale obľúbeným a milým spoločníkom na každý deň. Aby sa čitateľ tešil na chvíľu, keď sa začíta do evanjeliového úryvku a zahĺbi sa do úvahy na ním. Pevne dúfam, že sa nám náš zámer podarí naplniť a táto kniha si nájde miesto nielen vo vašich knižniciach, ale aj vo vašich srdciach.

Pomohla vám táto recenzia?

1 z 9
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Ste jednoducho úžasní v rýchlosti! Včera medzi 10-11.00h som urobila u vás objednávku a hneď aj zaplatila okolo 11.00h.. A nechápem, ale dnes ráno o 7.12h mi už pošta dala vedieť, že mam zásielku uloženú na nasej pošte. Jednoducho žasnem :-) Keby sme takto poctivo a rýchlo pracovali všetci na Slovensku, tak by nám tu bola radosť žiť! Chcem si z vás vziať príklad a vybavovať veci tak rýchlo ako to dokážete len vy. S pozdravom a prianím požehnania do vašej práce.

Zuzana

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie